Kategoriarkiv: Privat

Sajter där barn kan träna i olika ämnen

Här kommer tips på några bra sidor som ni kan gå in på nätet och träna lite av varje:

www.softogram.se                En bra sida med många olika slags matteuppgifter. Eleverna loggar in med skolans användarnamn både som användarnamn och lösenord. Ex e-eligri01

www.mattemastaren.se       En bra sida där du kan träna huvudräkning.

www.kunskapsstjarnan.se     En sida där du kan träna på matte, NO, geografi

www.webbmagistern.se        En sida med olika ämnen. sv, matte, geografi

www.kimsmatematik.se        En mycket bra sida där det finns filmer, genomgångar, övningar etc i olika områden i matematik.

www.elevspel.se                  En bra sida där man kan träna de flesta ämnena.

 

www.seterra.se                   Ett geografiprogram där du kan träna landskap, länder, huvudstäder, flaggor, hav etc. Ett gratisprogram att ladda ner.

 

 

 

Bra sidor att träna engelska:

www.kimstudies.com

www.web.english.se

www.learnenglishkids.britishcouncil.org

http://www.agendaweb.org

http://www.englishactivities.net

http://www.learningchocolate.com

www.ovningsmastaren.se      Här kan man lyssna på texterna vi har i läxa i engelska samt träna grammatik, glosor etc. Välj boken What´s up år 4.

 

 

Skriftlig inlämning

Hämtat från Pingpong.

Sista tidpunkt för inlämning: 7 jan 2018 23:55, 94 dagar kvar

Du ska planera ett undervisningsprojekt med utgångspunkt i tidigare forskning och din egen verksamhet. Arbetet beskriver du i en skriftlig inlämningsuppgift som är utformad så att du, genom att göra och skriva om de olika stegen, både dokumenterar och reflekterar över det du gör på din arbetsplats.

Nedan följer instruktioner för vilka delar som ska finnas med i den skriftliga inlämningsuppgiften. Rapporten som helhet är tänkt att omfatta cirka 6000 ord. När du är klar med rapporten laddar du upp den nedan.

Min skola/bibliotek/verksamhets arbete med informationssökning och kritisk granskning i nuläget

Gör en kartläggning över hur arbetet på din skola/i ditt bibliotek/annan verksamhet ser ut i nuläget med avseende på kursens frågor.

Besvara följande frågor i texten (men måste inte vara i den ordningen):

 • Vilka arbetar med informationssökning och kritisk granskning
  a) på din skola
  b) i din kommun?
  Om du inte arbetar på en skola, tänk a) i din närmsta verksamhet och b) i hela organisationen.
 • Hur arbetar respektive aktör med frågorna?
 • Vilka samarbeten finns i nuläget?
 • Vilken är din roll i detta arbete?
 • Vem/vilka är din målgrupp?

Hur detaljerat detta blir beror på hur stor organisation du arbetar i. Tänk aktörer snarare än individer. Exempelvis ”Många av lärarna i kurslag X” eller ”Lärarna på skolan”, inte ”Lennart och Samira”.

Syfte med utbildningsinsatsen

Beskriv vad du vill uppnå med utbildningsinsatsen och vilka avgränsningar du gör i förhållande till hela ditt uppdrag. Exempelvis, avgränsa till en årskurs, en viss kurs, en viss del av ämnet informationssökning och kritisk granskning eller samarbetet med en specifik person – tänk på att du ska hinna med att både genomföra och reflektera över insatsen inom ramen för denna kurs.

Begrepp och forskning av relevans för utbildningsinsatsen

Du förväntas ”söka, värdera och använda aktuell forskning om informationssökningens praktik och kritiskt förhållningssätt i pedagogiska sammanhang”. I praktiken innebär det att du ska använda kurslitteraturen men även att du ska söka upp forskning på egen hand. Tips om att söka forskning ges i föreläsningen “Att söka i vetenskapliga databaser” (som finns i Dokument).

I rapporten ska du beskriva och reflektera över de begrepp du använder dig av (se kursplanens mål 1.1 för vilka begrepp som du bör fördjupa i den mån de används). Du ska även redogöra för tidigare forskning om den typ av undervisningsprojekt du tänkt dig att genomföra. Om du inte hittar något som tar upp exakt ditt projekt, ta fasta på någon aspekt som är samma och hitta så likt som du kan. Ta upp minst två vetenskapliga studier som är relevanta för ämnet.

Planering av undervisningsprojekt

I rapporten ska du redogöra för hur ditt undervisningsprojekt var tänkt att genomföras. Koppla till din verksamhetsbeskrivning och den forskning du tagit upp där det är relevant.

Genomförande av undervisningsprojekt

Redogör för hur ditt undervisningsprojekt gick i praktiken.

Sammanfattning

Reflektera över informationssökningens och det kritiska förhållningssättets betydelse för elevers lärande. Reflektera även över vilka lärdomar du dragit av projektet och vad du tar med dig i ditt fortsatta arbete.

Studiedag 2017-10-05

Alternativa artiklar som grund

Personalens tal vid studentavslutningen 2017

Kära studenter i avgångsklass 2017!

Först: Tack, tack för tre år med år, och tack för förtroendet att tala här idag. För er föräldrar som inte vet vem jag är så är jag en av skolans bibliotekarier. (Det bästa yrket i världen…)

Några vet kanske att jag höll ett tal även för några år sedan. Jag lovar att jag denna gång inte skall ta av mig kläderna – nåja, så farligt blev det faktiskt inte den gången, men jag gjorde säkert folk lite nervösa…

Jag skall skicka med er fyra ord som förhoppningsvis skall ge er tankar och idéer inför framtiden, fyra ord som jag anser är viktiga. Jag har tre minuter på mig, så lyssna noga…

Det första ordet är:

LEV
Det finns ett liv efter studenten, efter studentresan och efter första sommarjobbet som heltidsvuxen. För det är det ni blir nu – heltidsvuxna!

Ni lämnar barndomen bakom er. Hur det än var under den tiden – prövningar, glädjeämnen, sorger, besvikelser och härliga upplevelser – är det nu som det är er tur att ta ansvar fullt ut för det ni gör.

Hur ni väljer att leva ert liv är faktiskt upp till er, även om jag kanske behöver påpeka att det självklart finns lagar och sociala regler som styr vissa saker som ni kanske vill göra.

Och som ni kanske inte BORDE göra…

Vilket för mig till nästa ord:

LÄNGE
Att leva länge är ingen självklarhet, men hur ni väljer att leva ert liv kommer på många sätt att avgöra hur länge ni har chans att göra ert avtryck i denna värld.

Jag hoppas så klart att ni får leva länge, får barn och barnbarn om ni önskar det, att ni skapar en jobbkarriär, får mycket med pengar, hus, bil och så mycket annat.

Men framför allt skall ni arbeta på era relationer. Något som för mig vidare till det tredje ordet:

OCH
Ordet OCH är ofta det allra viktigaste ordet, det ord som ser till att binda samman och att tillåta fler synsätt. Se till att inkludera.

Skaffa vänner som inte tycker som du, politiskt, religiöst eller som inte har samma intressen som du.

Sök upp folk som inte har samma bakgrund som du – kanske en nyanländ, kanske en som bott i en kärnfamilj, eller någon som är, vad vet jag – bagare eller bibliotekarie?

Med dessa första tre ord – LEV, LÄNGE och OCH, hoppas jag att ni själva hittar era nycklar till att hitta fram till det fjärde ordet:

BLOMSTRA
Bygg något eget – flytta hemifrån, skaffa jobb, res utomlands, studera,
flytta hem igen till Ulricehamn, skaffa familj, starta företag, ja vad som helst!

Ni är de som bygger vår framtida värld – gör det väl!

Lev – länge – och – blomstra, eller som Spock skulle ha sagt det: Live long and prosper!

Tack för mig!

Studentavslutning 2017

Jag ledde den första sången på studentavslutningen i år, och höll dessutom personalens tal till studenterna.

Louise Samuelsson: När Bibloti-Peter sjunger dansar studenterna på stolarna. Han stal helt klart showen idag. Live long and prosper – Peters meddelande till studenterna

Sången det handlade om var Let me entertain you och vilket röj det blev! Innan jag ens hinner börjar sjunga skallar studenterna “Peter, Peter, Peter…” och då känner man ju rätt så älskad. Bättre start kan man knappast få som sångare! När jag sedan börjar sjunga, sjunger de gärna med, och ställer sig upp (även på stolarna). Bra start på studentavslutningen, med en så röjig låt. Man sätter den glada nivån redan från start och det är väl det man som student skall känna sig – glad!?!

Här ett klipp som läraren Vanja Gauffin spelade in. Användsmed godkännande.

Det som händer när en bibliotekarie inte behöver tänka på ljudnivån, utan får släppa loss ? Well done, Peter ? #studenten2017 (Vanja Gauffin, Instagram)

Talet

Fotograf: Mats Bogren

Kära studenter i avgångsklass 2017!

Först: Tack, tack för tre år med år, och tack för förtroendet att tala här idag. För er föräldrar som inte vet vem jag är så är jag en av skolans bibliotekarier. (Det bästa yrket i världen…)

Några vet kanske att jag höll ett tal även för några år sedan. Jag lovar att jag denna gång inte skall ta av mig kläderna – nåja, så farligt blev det faktiskt inte den gången, men jag gjorde säkert folk lite nervösa…

Jag skall skicka med er fyra ord som förhoppningsvis skall ge er tankar och idéer inför framtiden, fyra ord som jag anser är viktiga. Jag har tre minuter på mig, så lyssna noga…

Det första ordet är:

LEV
Det finns ett liv efter studenten, efter studentresan och efter första sommarjobbet som heltidsvuxen. För det är det ni blir nu – heltidsvuxna!

Ni lämnar barndomen bakom er. Hur det än var under den tiden – prövningar, glädjeämnen, sorger, besvikelser och härliga upplevelser – är det nu som det är er tur att ta ansvar fullt ut för det ni gör.

Hur ni väljer att leva ert liv är faktiskt upp till er, även om jag kanske behöver påpeka att det självklart finns lagar och sociala regler som styr vissa saker som ni kanske vill göra.

Och som ni kanske inte BORDE göra…

Vilket för mig till nästa ord:

LÄNGE
Att leva länge är ingen självklarhet, men hur ni väljer att leva ert liv kommer på många sätt att avgöra hur länge ni har chans att göra ert avtryck i denna värld.

Jag hoppas så klart att ni får leva länge, får barn och barnbarn om ni önskar det, att ni skapar en jobbkarriär, får mycket med pengar, hus, bil och så mycket annat.

Men framför allt skall ni arbeta på era relationer. Något som för mig vidare till det tredje ordet:

OCH
Ordet OCH är ofta det allra viktigaste ordet, det ord som ser till att binda samman och att tillåta fler synsätt. Se till att inkludera.

Skaffa vänner som inte tycker som du, politiskt, religiöst eller som inte har samma intressen som du.

Sök upp folk som inte har samma bakgrund som du – kanske en nyanländ, kanske en som bott i en kärnfamilj, eller någon som är, vad vet jag – bagare eller bibliotekarie?

Med dessa första tre ord – LEV, LÄNGE och OCH, hoppas jag att ni själva hittar era nycklar till att hitta fram till det fjärde ordet:

BLOMSTRA
Bygg något eget – flytta hemifrån, skaffa jobb, res utomlands, studera,
flytta hem igen till Ulricehamn, skaffa familj, starta företag, ja vad som helst!

Ni är de som bygger vår framtida värld – gör det väl!

Lev – länge – och – blomstra, eller som Spock skulle ha sagt det: Live long and prosper!

Tack för mig!

Studentflaken

Självklart var jag och familjen på sta’n och kollade in studentflaken. Så många var det som skickade handhjärtan och slängpussar till mig – vilken kärlek de visar! Jag vet att de, när de skriver sina memoarer om en sådär 50 år, säkert inte kommer att minnas mig, men att de just idag, med talet och sången i färskt minne, känner en kärlek mot någon som de ändå har sett dagligen i några år. Min glädje denna dag är ofantlig och jag kommer att leva på detta länge!

Tankar efter Auschwitz

IMG_20170329_112226Hur skall man sammanfatta de tankar som man får vid ett besök till Auschwitz 1 och Auschwitz 2 (Birkenau)? Vi rör vid de husmurar som förr inhyste 100.000-tals människor på deras väg till döden och känner att det där kunde lika gärna ha hänt oss, om vi var födda på annan plats och tid och med andra namn. Vi går på dammiga gator och förstår att soldater på samma plats för drygt sjuttio år sedan förde människor till avrättning och gaskammare.

IMG_20170329_120249Glasögon, skor och många andra personliga ägodelar ligger i tusental i särskilda rum och när jag ser ett par fina barnskor inser jag ännu tydligare att det var människor bakom de anonyma dödssiffrorna.

Efter kriget återfanns två ton med hår, hår som nazisterna klippte av de döda efter gasningen för att ta tillvara allt som kunde användas – just hår användes bland annat till madrasser. Denna fullständigt omänskliga syn på andra människor är helt obegriplig, nazisternas syn på oliktänkande var och är något som måste motarbetas – det leder aldrig till något bra.

Jag går upp i tornet vid Birkenau – här får man en ny bild av hur industrialiseringen av dödande gick till. 300 baracker med mellan 400 och 700 arbetsföra i varje barack innebar att det kanske fanns uppemot 170.000 fångar på en och samma gång. Området var dock i ständig utbyggnadsfas så målet var att få plats med fler och döda fler än vad de hann med. De äldre och skadade bedömdes direkt vid “leverans” att de inte var arbetsföra och skickades till en av den hansfull gaskammare som fanns i området. Likaså gjordes med alla kvinnor med nyfödda barn samt med alla barn. ALLA BARN!!! Jag drabbades så starkt av de bilder som ibland var uppställda – bilder IMG_20170329_141044tagna av SS – som visade barn. På en av bilderna ser jag en kanske sju år gammal pojke som håller två yngre barn i händerna. Kanske är det en storebror som fått ansvaret för sina syskon. De vet inte om det än, men framkomna trötta efter en mycket jobbig resa på flera dagar – i godsvagnar där luft, mat och hygien har funnits i mycket liten omfattning och där flera dött på vägen – förs de nu direkt till gaskammare för att dödas. De trodde att de skulle bli förflyttade till en annan ort, men fördes hit inte för ett nytt liv utan enbart till död och fler umbäranden. Innan pojkarna går in i kammaren får de ta av alla sina kläder – och visst är de fint klädda – då kläderna självklart skall användas på något sätt. Därefter trycks de in i gaskammaren tillsammans med alla de övriga – en soldat eller “läkare” släpper sedan in en cyklon b-tablett genom en öppning i taket och några minuter senare har samtliga dött. Kropparna töms på det som kan vara av ekonomiskt värde och bärs sedan av andra fångar till krematorieugnarna.

En industri som bara syftade att döda alla andra grupper i samhället…

När jag såg bilden på dessa pojkar brast det för mig. Tårarna kom och jag inser med ens vidden av det obegripliga och avskyvärda som skedde för bara lite mer än sjuttio år sedan.

När vi ser på världen idag ser vi så många strömningar som påminner om det som hände precis före det andra världskriget: ett ökat “vi och dem”-tänkande, utpekandet av vissa grupper som mer eller mindre oönskade, fler som prioriterar sig själva framför det gemensamma. Nazistiska och nationalromantiska strömningar där landet, regionen och jaget är viktigast och som tar över i det politiska samtalet.

Om vi inte är försiktiga får vi snart se allt hända en gång till. Det blir ett nytt världskrig, ett nytt Rwanda.

DIK i Ulricehamn, 2017-03-22

250px-dik_s_logotype1Lönerna är snart satta. Detta medlemsbrev visar hur det slutliga utfallet blev. 

Eftersom det är så pass få personer det handlar om (11 personer plus 2 med timvik eller visstid, vilka inte redovisas här) så är det alltid svårt att dra för stora växlar kring procent och så, men här är alla siffror. Vill ni veta detaljer om lönerna får ni kontakta lönekontoret som har siffror för alla (medlemmar såväl som icke medlemmar).

Chefer

Cheferna är endast 3 stycken i vårt fackförbund. Dessa hade en genomsnittlig lönehöjning på 1.417 kr och 3,15%.

Bibliotek och kultur

Med en genomsnittlig lönehöjning på 609 kr och 2,04% är medellönen i denna grupp nu 30.413 kr. Lönen varierar mellan 29.290 kr och  31.850 kr.

Kommunikation

Med bara en medlem på denna position väljer jag att inte redovisa resultatet här.

Totalt

Med en genomsnittlig lönehöjning på 946 kr och 2,78% är medellönen i denna grupp nu 34.958 kr.

Anmärkningar

Jag kan se att man, om man är föräldraledig, får sämst löneutveckling. Arbetsgivaren kommer säkert att hävda att detta är en slump, men som jag ser det är detta ingen slump och helt emot de riktlinjer som finns.

Jag tolkar siffrorna även som så att spannet på den stora gruppen (Bibliotek och kultur) inte är särskilt stor (ca 2500 kronor). Arbetsgivaren brukar hävda att det skall finnas ett större spann och att enskilda individer skall kunna få upp lönen vid uppvisande av vissa prestationer, men så kan inte jag se löneutfallet – tvärtemot är min tolkning att om man satsar på sitt jobb och tar initiativ, gör detta ingen skillnad i individuellt löneutfall. 

Om arbetsgivaren nu skulle säga att detta beror på att ingen enskild satsning har utmärkt sig som löneökande kriterium, behöver vi nog ställa frågorna på nytt till lönesättande chefer: Vad anser du om min lön och vad skall jag göra för att få en bättre löneutveckling? 

För rent krasst: Om det inte finns några gjorda satsningar som utmärker sig – sker det då någon reell utveckling av verksamheten eller står vi stilla? Men om det sker satsningar och de anställda utmärker sig och trots detta inte ser något extra i lönekuvertet – är det då någon idé att jobba kvar?

När pratar vi lön? 365 dagar om året!

Hör av er till mig på peter.ryden@ulricehamn.se innan den 5/4 kl 09:30 om ni har synpunkter på utfallet. För då sitter jag och pratar med personalchefen om utfallet.

/ Peter Rydén

Sök bland svenska gravar