Kategorier
Vykortsförlag

Granbergs Konstindustribolag

Grundat av Hasse W. Tullberg 1890, men övertogs av Karl Gustaf Granberg omkring år 1896 och fick då sitt namn Granbergs Konstindustri AB (GKA). Blev från övertagandet fokuserade på vykort i färglitografi.
  • 1890-1917: Granbergs Konstindustri Aktiebolags Förlag, GKA, Stockholm
  • 1918- : G. K. A. – Granbergs K. A. Stockholm, alternativt Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm
Kategorier
Vykortsförlag

Pressbyrån (vykortsförlag)

Runt första världskriget skapade Pressbyrån inköpsorganisationen A.L.G.A. för exempelvis vykort. Pressbyrån hade åren 1932-1964 (främst från 1942) egen produktion av vykort. En stor lista med vykort finns här.  Huvudfotograf var Gustaf Andersson, okänd levnadstid.

Vykort från Tabergs bergslag

Förlag: Pressbyrån Nummer: 18235 År: 1957 Stämpel: Otydlig Adressat: Syskonen Sjöberg, Box 91, Ätran Text: "Hälsningar Far"
Förlag: Pressbyrån
Nummer: 18235
År: 1957
Stämpel: Otydlig
Adressat: Syskonen Sjöberg, Box 91, Ätran
Text: “Hälsningar Far”

Andra vykort som finns, men ännu inte i min samling

  • 18234 SMÅLANDS TABERG. Berget.
  • 18260 Parti av Norrahammar med Smålands Taberg.
  • 29151 Smålands-Taberg. [Flygfoto]

 

Kategorier
Vykortsförlag

Rudolf Bellander

Illustratör, köpman och tryckare av vykort. Verksam först i Hamburg (slutet av 1800-talet fram till 1911) och senare i Stockholm. Hans fullständiga namn var Karl Rudolf Georg Bellander, född 1871-12-09 och död 1946-12-14 i Stockholm. Upphovsrätten för hans verk har upphört.

Vykort av Rudolf Bellander

737 Panorama från toppen af Taberg

738 Panorama från toppen af Taberg

 

Kategorier
Vykortsförlag

Aero-tjänst, Västerås

618. Flygfoto över Månsarps kyrka Nr: 1038 Förlag: Aero-tjänst, Västerås Stämpel: 1938-07-22 Text: "Månsarp den 22 Juli 1938. Ja nu är det snart den 1 augusti så nu kommer väl Greta snart. Skrif när du kommer. Tänkte skrifva brev men vi få väl talas vid när du kommer hur det går med dom andra [...]" Adressat: fröken Greta Johansson, Börjegatan 38a. Uppsala
618. Flygfoto över Månsarps kyrka
Nr: 1038
Förlag: Aero-tjänst, Västerås
Stämpel: 1938-07-22
Detta företag tillhandahöll tjänster inom flygfotografering. Jag har försökt att fina mer information om när de var verksamma och vilka fotografer som fanns kopplade till företaget, men har gått bet på detta. 

Kategorier
Vykortsförlag

Vykort utgivna av “AB Flygtrafik Dals Långed” samt “AB Flygtrafik Stockholm”

För att avgöra dateringen av många flygfoton får man svaret av en bokstav i nedre högra hörnet. För “AB Flygtrafik Dals Långed” och “Ensamrätt AB Flygtrafik Stockholm” gäller nedanstående tabell. Källa: “Frövibo” och Sicky.

Bokstäverna som anger årtal på flygbilderna:

A: 1933
B: 1934
C: 1935
D: 1936
E: 1937
F: 1938
[Under kriget 1939-1944 godkändes inga flygfotograferingar] G: 1945
H: 1946
I: 1947
J: 1948
K: 1949
L: 1950
M: 1951
N: 1952
O: 1953
P: 1954
R: 1955
[Från 1956 är årtalet utskrivet]

Bokstäverna som anger årtal på markbilderna

A: 1942
B: 1943
C: 1944
D: 1945
E: 1946
F: 1947
G: 1948
H: 1949
J: 1950
K: 1951
L: 1952
M: 1953
N: 1954
O: 1955
P: 1956
R: 1957
S: 1958
T: 1959
U: 1960
V: 1961
X: 1962
Y: 1963
Z: 1964
AD: 1965
[osv till]
AH: 1969
AJ: 1970
[osv till]
AP: 1976