Kategorier
Musik

Sång i Liared den 13/11 kl 10

Ren och rättfärdig

Ren och rättfärdig (text och noter)

I Kristus har mitt hopp sin grund

39 I Kristus har mitt hopp sin grund

Spikarnas lovsång

Spikarnas lovsång

Jesus har gjort allt

Jesus har gjort allt

Allt till Jesus
Allt till Jesus

Ett har jag begärt

Ett har jag begärt

Kategorier
Musik

Sånger till den 1 januari

Förslag på sånger:

Förslag på lovsånger:

Kategorier
Noter

Jesus älskar mig, jag vet

Jesus älskar mig, jag vet

Kategorier
Noter

Mästaren är här

Mästaren är här Mästaren är här (text)

Kategorier
Noter

Välsignelsen (Gå i frid)

Välsignelsen (Gå i frid)

Kategorier
Noter

Allt till Jesus

Allt till Jesus

Kategorier
Noter

Ett har jag begärt

Ett har jag begärt

Kategorier
Noter

Hallelujah (Zshech) – Han är här

Hallelujah (Zschech) - Han är här, sidan 1 Hallelujah (Zschech) - Han är här, sidan 2 Hallelujah (Zschech) - Han är här, sidan 3 Hallelujah (Zschech) - Han är här, sidan 4 Hallelujah (Zschech) - Han är här, sidan 5 Hallelujah (Zschech) - Han är här, sidan 6

Kategorier
Noter

Fäst dina ögon på Jesus

Fäst dina ögon på Jesus

Kategorier
Noter

Jesus kom in, rena mitt sinn

Jesus kom in, rena mitt sinn