Vykort

Vykortsförlag <> Fotografer <> Vykort från Tabergs bergslag

 

Upphovsrätt

I princip alla bilder som förekommer på denna sida om vykort är fotograferade före 1969. I styckena nedan sammanfattar jag vad som gäller kring upphovsrätt och fotografering.

Bilder tagna och publicerade före 1 juli 1969

Den gamla fotolagen gällde till 30 juni 1994. Där gällde en skyddstid på 25 år för all slags foton, inklusive vykort. Bilder som är tagna före 1 juli 1969 är således helt fria.

Bilder tagna och publicerade från 1 juli 1969

Upphovsrättslagen 1994 skriver att “Fotografiska verk, det vill säga fotografier som uppnår s. k. verkshöjd, har samma skyddstid som konstverk, alltså 70 år efter det år då upphovsmannen avled. Bilder som inte har tillräcklig originalitet och självständighet för att kunna anses som konstnärliga verk får däremot ett skydd på 50 år, efter det år då bilden publicerades första gången.”

Vad är verkshöjd? “Verkshöjd för fotografier bygger, liksom för andra konstformer, på i vilken grad fotografiet avspeglar skaparen. Ett fotografi som kunde ha tagits av någon annan i samma situation bör i allmänhet inte räknas som ett fotografiskt verk”. Här ser vi att fotografierna som blivit vykort har kunnat tas av i princip vilken fotograf som helst. Vykorten har alltså inte verkshöjd utan är helt fria 50 år efter publiceringen.

Alla vykort som publicerats 1965 eller tidigare är därmed helt fria att publicera då de numera helt saknar upphovsrättsskydd. Det betyder att alla som vill och har tillgång till sådana bilder kan publicera dessa helt efter eget tycke och smak, så länge det inte strider mot andra lagar.