Förskolebibliotek

Ju mer jag tänker på detta med förskolebibliotek känner jag att vi behöver arbeta på detta sätt inom Lärande och inom Ulricehamns kommun. Om Stadsbiblioteket är involverat bör det bli ungefär samma arbete för dem i början (hitta böcker, ibland skicka böcker till förskolorna, etc) men med tiden bör det vara möjligt att Lärande även köper in böcker för egna pengar.

Om ex förskolan Totus skulle skapa ett förskolebibliotek på försök, något som de i begränsad omfattning redan har gjort, tänker jag mig att Biblioteket gav dem begränsad behörighet att låna ut och återlämna böcker i bibliotekssystemet Book-IT, när och om barnen vill ha med sig böckerna hem. Jag tänker även att jag kan ordna det rent praktiska och även vara ett stöd för dem i uppstartandet – troligen även i det fortlöpande arbetet. Jag har sett att lärarna på Bogesundsskolan har fått sådana möjligheter för just utlåning.

Vår process

April-17: Kontaktar Anna-Lena på stadsbiblioteket (som lovar återkomma). Kontaktar även Ingela Johansson på Totus och vi bestämmer att hon och jag skall träffas den 20 juni på Totus.

Inlägg
[su_posts tax_term=”603″ tax_operator=”0″ order=”desc”]
Andra bra länkar

Barnböcker med större perspektiv