Förskolebibliotek

Ju mer jag tänker på detta med förskolebibliotek känner jag att vi behöver arbeta på detta sätt inom Lärande och inom Ulricehamns kommun. Om Stadsbiblioteket är involverat bör det bli ungefär samma arbete för dem i början (hitta böcker, ibland skicka böcker till förskolorna, etc) men med tiden bör det vara möjligt att Lärande även köper in böcker för egna pengar.

Om ex förskolan Totus skulle skapa ett förskolebibliotek på försök, något som de i begränsad omfattning redan har gjort, tänker jag mig att Biblioteket gav dem begränsad behörighet att låna ut och återlämna böcker i bibliotekssystemet Book-IT, när och om barnen vill ha med sig böckerna hem. Jag tänker även att jag kan ordna det rent praktiska och även vara ett stöd för dem i uppstartandet – troligen även i det fortlöpande arbetet. Jag har sett att lärarna på Bogesundsskolan har fått sådana möjligheter för just utlåning.

Vår process

April-17: Kontaktar Anna-Lena på stadsbiblioteket (som lovar återkomma). Kontaktar även Ingela Johansson på Totus och vi bestämmer att hon och jag skall träffas den 20 juni på Totus.

Inlägg

Förskolebibliotek: Etiketter

0 comments

Förskolebibliotek: Inköpsförslag

Första kolumnen är AdLibris pris inkl plastning. Den andra kolumnen är Läromedia – om man här vill ha plastning kostar det 35 kr, man har ingen möjlighet att styra hur etiketter ser ut. Alla priser är exklusive moms. Priset hos AdLibris ligger på runt 200 kronor per mångspråksbok och runt 100 kronor för andra böcker. Förslaget […]

0 comments

Möte om förskolebibliotek 2017-06-21

Jag träffade Ingela Johansson på Förskolan Totus den 21 juni. Detta är mina minnesanteckningar, något spretiga, men för att vi inte skall tappa bort det kände jag att jag behövde få ner dem här. 5000-8000 kronor för Mångspråk – ett 8-tal just nu Mest prio: Somaliska, persiska (nypersiska och dari), arabiska Sofia Försth är modersmålsansvarig […]

0 comments

Förskolebibliotek: Andra kommuners erfarenheter

Kulturrådet skriver 2015 om hur Lund har byggt upp förskolebibliotek. Där är samarbetet mycket stort mellan förskola och bibliotek. Stadsbiblioteket står för mycket av böckerna och bibliotekarien stöder personalen på förskolan med samtal om litteraturpedagogik och lästips. Förskolebibliotek Växjö satsar stort, även de. Här är förskolebiblioteken uteslutande en sak för förskolornas organisation. De fick bidrag från Kulturrådet […]

0 comments

Förskolebibliotek: Förslag på det praktiska

Samordnare inom Lärande Om man vill ge möjligheten för barnen (föräldrarna) att låna, kan det vara smidigt att använda sig av det bibliotekssystem som redan används av skolbiblioteken. Men man kan självfallet ha ett manuellt system också, om detta känns mer bekvämt för personalen. Men detta innebär ett mer tidskrävande manuellt arbete, för att hålla ordning […]

0 comments

Förskolebibliotek: Länkar för att läsa mer

Förskolebibliotek Växjö och Kristianstad (fortlöpande bloggar) Pedagog Malmö: Förskolebibliotek i medvind (april 2017) Stockholms stad: Förskolebibliotek i Malmö och Lund (november 2016) Kulturrådet: Med läsning som mål (2015, sid 39-42) Uppsala Universitet: Förskolebiblioteken i Lund – En kvalitativ studie av ett läsfrämjande projekt (2016) Malmö högskola: Förskolebibliotekets betydelse för barns utveckling och lärande (juni 2016)

0 comments
Andra bra länkar

Barnböcker med större perspektiv