Kategorier
DIK

Ny logga för DIK!


Kategorier
DIK

DIK i Ulricehamn, 2017-03-22

250px-dik_s_logotype1Lönerna är snart satta. Detta medlemsbrev visar hur det slutliga utfallet blev. 

Eftersom det är så pass få personer det handlar om (11 personer plus 2 med timvik eller visstid, vilka inte redovisas här) så är det alltid svårt att dra för stora växlar kring procent och så, men här är alla siffror. Vill ni veta detaljer om lönerna får ni kontakta lönekontoret som har siffror för alla (medlemmar såväl som icke medlemmar).

Chefer

Cheferna är endast 3 stycken i vårt fackförbund. Dessa hade en genomsnittlig lönehöjning på 1.417 kr och 3,15%.

Bibliotek och kultur

Med en genomsnittlig lönehöjning på 609 kr och 2,04% är medellönen i denna grupp nu 30.413 kr. Lönen varierar mellan 29.290 kr och  31.850 kr.

Kommunikation

Med bara en medlem på denna position väljer jag att inte redovisa resultatet här.

Totalt

Med en genomsnittlig lönehöjning på 946 kr och 2,78% är medellönen i denna grupp nu 34.958 kr.

Anmärkningar

Jag kan se att man, om man är föräldraledig, får sämst löneutveckling. Arbetsgivaren kommer säkert att hävda att detta är en slump, men som jag ser det är detta ingen slump och helt emot de riktlinjer som finns.

Jag tolkar siffrorna även som så att spannet på den stora gruppen (Bibliotek och kultur) inte är särskilt stor (ca 2500 kronor). Arbetsgivaren brukar hävda att det skall finnas ett större spann och att enskilda individer skall kunna få upp lönen vid uppvisande av vissa prestationer, men så kan inte jag se löneutfallet – tvärtemot är min tolkning att om man satsar på sitt jobb och tar initiativ, gör detta ingen skillnad i individuellt löneutfall. 

Om arbetsgivaren nu skulle säga att detta beror på att ingen enskild satsning har utmärkt sig som löneökande kriterium, behöver vi nog ställa frågorna på nytt till lönesättande chefer: Vad anser du om min lön och vad skall jag göra för att få en bättre löneutveckling? 

För rent krasst: Om det inte finns några gjorda satsningar som utmärker sig – sker det då någon reell utveckling av verksamheten eller står vi stilla? Men om det sker satsningar och de anställda utmärker sig och trots detta inte ser något extra i lönekuvertet – är det då någon idé att jobba kvar?

När pratar vi lön? 365 dagar om året!

Hör av er till mig på peter.ryden@ulricehamn.se innan den 5/4 kl 09:30 om ni har synpunkter på utfallet. För då sitter jag och pratar med personalchefen om utfallet.

/ Peter Rydén

Kategorier
DIK

DIK i Ulricehamn, 2016-12-09

250px-dik_s_logotype1Jag har varit med på flera VSG, ESG och SSG på sistone. Det är mycket samverkan i kommunen, som man som anställd normalt inte reflekterar särskilt över! Det här inlägget blir en sammanfattning av det viktigaste jag varit med om i det fackliga sedan mitten av november.

Vi jobbar inom områden som är lagstadgade, både folkbibliotek och skolbibliotek har tydliga statliga mål, krav och riktlinjer för verksamheten. Ändå ser vi att skolbibliotek i kommunen, med ett par undantag, inte görs attraktiva avseende lön och heltidsanställningar. Dessutom är arbetsbördan tung för folkbibliotekens personal, med sjukskrivningar som följd.

Andra kommuner, ex Växjö och Linköping, väljer att göra större personalsatsningar, på förskolebibliotek, folkbibliotek och skolbibliotek, och där ser man nu samordningsvinster såväl som ökad måluppfyllelse och ökade skolbetyg.

Jag behöver nu er hjälp: Är det någon av medlemmarna här i Ulricehamn som saknas på e-postlistan? Kolla med dina kollegor om de är medlemmar samt om de vill vara med på e-postlistan!

God jul och gott nytt år, önskar jag er!

Facklig översiktskurs

Jag gick på FÖK i Göteborg den 15 november. DIK skickade sina ombudsmän som gav en snabbkurs i det som man behöver veta som facklig förtroendevald. Jag kan väl inte säga att jag nu är expert, men det känns bra och viktigt att ha lite mer på fötterna.

SSG Service

Ekonomi är i balans inom Service. Jag har framfört en oro över den kommande (planerade) omorganisationen inom bland annat Muséet och dessutom oro över arbetssituationen på Stadsbiblioteket, med sjukskrivningar som följd. I statistiken syns tydligt att vissa delar inom Service, bland annat Kultur, har en högre sjukfrånvaro.

Överläggning inför löneöversyn

Jag var på överläggning den 6/12. Personalchefen berättar att vi inte är en prioriterad grupp i år heller.

DIK anser att det bör ske en satsning på folkbibliotek och skolbibliotek även i Ulricehamn. En viktig start där är att förstärka lönerna och öka heltidsanställningar, då särskilt för de som arbetar på “golvet”. Detta är även DIKs prioriterade grupp inför löneöversynen, vilket jag tydligt har meddelat personalchefen.

Lönen beräknas vara klar i månadsskiftet mars/april för utbetalning den 27 april.

Saco-rådet

Saco-rådet träffas en gång i månaden men jag har bara haft tid att gå på ett sådant möte under denna termin. Jag representerar själv DIK eller Saco i ESG Tingsholm, VSG Lärande Tingsholm, VSG Lärande F-9 samt SSG Service.

ESG Tingsholm

Här representerar jag DIK, Vision och Kommunal, vilket effektivt inkluderar enbart Mediatekets personal. Fokus på Tingsholm är nästan alltid på lärarna, men jag arbetar hela tiden att vi mindre fack skall synas.

VSG Lärande Tingsholm

Christian Jonsson, Vision, representerar oftast DIK i detta VSG som omfattar Tingsholmsgymnasiet, Vuxenutbildningen och Musikskolan.

Nytt stadsbibliotek

Jag sitter även i arbetsgruppen för ett nytt stadsbibliotek. Det senaste som vi hört från detta är:

  • Ett urval av arkitekter får frågan om de kan göra en ritning, under första månaderna 2017
  • Målet är att prospektera och upphandla senast i början av hösten 2017
  • ICA Maxi är klar i mars 2018
  • Byggstart för biblioteket i juni 2018
  • Inflytt för biblioteket i juni 2019