Litteraturförteckning

Historia och geografi

Arkeologi

Jönköpings läns museum har digitaliserat sina rapporter från 2011 och framåt. Läs mer här.
 • Ameziane, Jenny (2012). Eldstäder och gravar i ett rituellt järnålderslandskap : exemplet Hedenstorp. Ur Urminne, nr 9, 2012, sid 27-39. 
 • Fornvård i Reftele, Öreryd och Taberg (1991). Ur Småländska kulturbilder 1991, sid 75-81. Jönköping: Jönköpings läns museum.
 • Nordman, Ann-Marie (1992). “Skyttevärnen” var medeltida kolningsgropar. Ur Populär arkeologi nr 3, 1992, sid 26-27.
 • Ottosson, Simon (1973). Fasta fornminnen. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 45-49. Taberg: Månsarps kommun.
 • Thålin-Bergman, Lena (1985). Den äldsta järnhanteringen inom Tabergs bergslag. Ur Småländska kulturbilder 1985. Jönköping: Jönköpings läns museum.

Historia

 • Bjurulf, Hjalmar (1931). En gammal bergslag i nordsmåland. Ur Västra Småland, sid 276-284.
 • Bjurulf, Hjalmar (1944). Sandseryd : en smålandssockens krönika genom 200 år. Jönköping: Hall.
 • Fransson, Erna (2005). Funderingar om våra vägar. Ur Glimtar från Barnarp, sid 35-36. Barnarp: Hembygdsföreningen.
 • Fransson, Erna (2005). Gårds- och sjönamn i Barnarp. Ur Glimtar från Barnarp, sid 40-41. Barnarp: Hembygdsföreningen.
 • Hartmann, Ernst L (red, 1917-1921). Jönköpings historia, del 1-4. Jönköping: Richard.
 • Lindgren, Sigurd (1933). Tabergs bergslag. Ur Tidskrift för hembygdsvård, nr 14, 1933, sid 55-63. 
 • Lindqvist, Gunnar & Ringquist, Per-Olof (1979). Kulturminnen : sevärt och skyddsvärt i Jönköpings län, sid 102-103. Jönköping: Jönköpings läns museum.
 • von Linné, Carl (1745). Öländska och Gotländska resa 1741. Stockholm: Kiesewetter.
 • von Linné, Carl (1944). Öländska och Gotländska resa 1741. Ur Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1944, sid 7-10. Jönköping: Mäster Gudmunds gille.
 • Ottosson, Simon (red, 1973). Månsarp : en krönika om Tabergsbygden. Taberg: Månsarps kommun.
 • Svennberg, Ragnar (1957). Sveriges bebyggelse : del 4 : Jönköpings län. Uddevalla: Hermes.
 • Åberg, Göran (red, 1984). Jönköpings stads historia, del 4. Jönköping: Kulturnämnden.

Historiska kartor

Kartorna är ordnade efter årtal.
 • Tilas Daniel (1760). Karta över Tveta härad. Ur Vetenskapliga Akademins handlingar, 1760, sid 30. 
 • Landmäteriet (1788). Karta öfver Jönköpings Höfdingedöme 1788. Stockholm.
 • Hällström, C.P. (1809). Karta öfwer Jönköpings, Kronobergs och Blekings Höfdingedöme. Stockholm.
 • Odencrantz, Th. A (1822). Beskrifning till chartan öfwer Sandseryds, Barnarps, Månsarps, Ödestugu och Byarums samt Visingsö socknar. Ur Jönköpings hushållningssällskaps handlingar 1822, sid 114-168. Jönköping.
 • Generalstaben (1866). Karta över Jönköpings län 1866. Stockholm.
 • Generalstaben (1881). Karta över norra Jönköpings län 1881. Stockholm.
 • Johansson, A.G. (1973). Karta över Månsarps socken 1904. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 5. Taberg: Månsarps kommun.

Särskilda orter 

Orternas namn markeras särskilt och posterna ordnas efter första bergslagsort.
 • Ahlberg, Lars (red, 2005). Glimtar från Barnarp. Barnarp: Hembygdsföreningen. 
 • Andersson, Ulla (2005). Barnarps hembygdsförening. Ur Glimtar från Barnarp, sid 5-6. Barnarp: Hembygdsföreningen.
 • Förargelsens hus i Taberg nu rivet. Ur Jönköpings-Posten 1976-05-08, sid 20. [Bergslagsvägen 31]
 • Jarnegren, Lars-Johan (1996). Grälebo-området” – förr och nu : en berättelse om gammal och ny bebyggelse i ett område från söder om Folkets hus till omkring viadukten : en berättelse. Norrahammar: Folkrörelsearkivet.
 • Ekvall, Allan (2005). Hellstorps kvarn. Ur Glimtar från Barnarp, sid 47-48. Barnarp: Hembygdsföreningen.
 • Sandström, Ingemar (2005). Hovslättsbor 1930 inom Ljungarums, Barnarps och Sandseryds socknar : från Kettilstorps gård i norr till Hulufors i söder. Allt enligt SCB:s folkräkning. Ur Boken om Hovslätt : den sjunde boken om Hovslätt, sid 130-153.
 • Gustavsson, Lennart (2005). Hällstorps gård. Ur Glimtar från Barnarp, sid 32-33. Barnarp: Hembygdsföreningen.
 • Ahlberg, Lars & Fjaestad, Agneta (2005). Minnen från Kronheden under andra världskriget. Ur Glimtar från Barnarp, sid 22-24. Barnarp: Hembygdsföreningen.
 • Gustavsson, Lennart (2005). Masugnarna vid Mobro och Kråkebo. Ur Glimtar från Barnarp, sid 37-39. Barnarp: Hembygdsföreningen.
 • Månsarp på farmors tid (1985). Månsarp: Månsarpsskolan.
 • Lann, Christina (2013). Månsarp lever vidare! : om ett litet samhälles framväxt, utveckling och fortlevnad från historisk tid till nutid. Taberg: Tabergs bergslags hembygdsförening.
 • Sjögren, Otto (red, 1931). Månsarps sockenUr Sverige : geografisk beskrivning, del 2, sid 235-236. Stockholm: Wahlström & Widstrand.
 • Wieselgren, Peter (1846). Månsarps socken. Ur Ny Smålands Beskrifning inskränkt till Wexiö Stift, sid 367-373. Växjö: Wieselgren.
 • Wallin, Evert & Wilfordson, Lennart (2005). Odensjö gård. Ur Glimtar från Barnarp, sid 34. Barnarp: Hembygdsföreningen.
 • Smålands Taberg. Ur Linnea : Smålandsnytt i ord och bild, nr 3, 1911, sid 36-37. Jönköping: Linnea.
 • Svahnström, Gunnar (red, 1954). Smålands Taberg. Ur Meddelanden från Jönköpings läns hembygdsförbund 1954, sid 1-131. Jönköping. Hembygdsförbundet.
 • Lindgren, Sigurd (1956). Smålands Taberg. Ur Jönköpings län i ord och bild : en hundraårskrönika, sid 599-600. Göteborg: Antiqua. 
 • Waldén, Bertil (1957). Ett Smålands mirakel. Ur STFs årsskift 1957, sid 177-185. Stockholm: STF. [Taberg]
 • Sjöberg, Eric (1976). Om och kring Taberg. Ur Jönköpings-Posten 1976-09-27, sid 20.
 • Tre kungar på Taberg. Ur Jönköpings-Posten 1976-07-24, sid 2. [Tabergs topp]

Särskilda personer

Personernas namn markeras särskilt och posterna ordnas efter första persons efternamn.
 • Estborn, Sigfrid (1940). Från Taberg till Tranquebar : en levnadsberättelse över David Bexells liv. Stockholm: SKD.
 • Harsten, Wilhelm (1978). 58 år se´n Månsarp : “nådårsprästen” minns. Ur Jönköpings-Posten 1978-06-15, sid 17.
 • Rickardsson, Per (2002). Flahultarn. Ur Tro, hopp och läkekonst : Jönköpings läkaresällskap 10 år, sid 59-61. [Ingemarsson, Sven]
 • Johansson, Hjalmar (1973). Minnen från min ungdoms Månsarp. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 224-228. Taberg: Månsarps kommun.
 • Jonsson, Nils Johan (1976). Bondgrabb från Månsarp byggde datumklocka 1866. Ur Jönköpings-Posten 1976-07-08, sid 7.
 • Lindgren, Johan August (1944). Minnen ur min levnad : anteckningar ur en gjutares liv. Stockholm: Arbetarnas kulturhistoriska sällskap.
 • Böhn-Jullander, Ingrid (1976). De bakiska bruken i Tabergs bergslag : holländska ägare 1652-1742. Ur Småländska kulturbilder 1976-1977, sid 7-112. [van Lindt, Hindrich]
 • Knutsson, Karl (1968). Hindrich van Lindt och Tabergs Bergslag. Ur Byarums hembygdsförenings årsskrift 1968. Vaggeryd: Byarums hembygdsförening. 
 • Andersson, Gösta (2005). Kristina f. Magnidotter. Ur Glimtar från Barnarp, sid 60. Barnarp: Hembygdsföreningen.
 • Axelson, David (1977-1984). Mäster Osbecks väg, del 1-3. Hallstahammar: Axelson.
 • Elmgren, Klas Alfred (1927). Palmbergsminnen. Jönköping: Lilla svenska barntidningens expedition. 
 • Johansson, Viktor (1944). Pastor Karl PalmbergUr Nya minnen från färdevägen, sid 118-127. Jönköping: Svenska Alliansmissionen. 
 • Karlgren, Martin (1940). Den högreste borne predikohövdingen. Ur Benådade frontkämpar. Eksjö: Hembygden. [Karl Palmberg]
 • Karl Palmberg : strödda minnen från hans levnad (1923). Stockholm: Svenska missionsförbundet.
 • Palmqvist, Efraim (1942). Karl Palmberg och hans samtida : ett hundraårsminne. Jönköping: Hall.
 • Westin, Gunnar (red, 1937). Karl Palmberg. Ur Svenska folkrörelser, del 2, sid 887. Stockholm: Lindfors.
 • Hallgren, Sive (1989). Erik Ståhl : mannen som räddade Smålands Taberg. Ur Aktuellt i Politiken, nr 1, 1989, sid 18-19. 
 • Lööf, LarsOlof (1988). Smedsläkten Tolf : genom tre sekler. Göteborg: Lööf.

Information

 • Andersson, Witalis (1973). Lånbibliotek och läslust. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 171-173. Taberg: Månsarps kommun. [ABFs bibliotek]
 • Katalog över Sandseryds folkbibliotek (1928). Sandseryd: Folkbiblioteket.
 • Ottosson, Simon (1973). Tabergs Bergslags Hembygdsförening Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 30-34. Taberg: Månsarps kommun.
 • Registerbok för Barnarps sockenbibliotek (1912). Barnarp: Sockenbiblioteket. 
 • Roth, Ulla (1977). Index till Tabergs Bergslag åren 1929-1976. Specialarbete Bibliotekshögskolan 1977:69, Borås: Bibliotekshögskolan.
 • Sjöberg, Eric (1973). Tabergs lånbibliotek, Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 171-173. Taberg: Månsarps kommun.
 • Sjöberg, Eric (1976). Fina naturskildringar i årets Tabergs Bergslag : recension. Ur Jönköpings-Posten 1976-12-15, sid 21, 
 • Sjögren, A (1876). Redogörelse för äldre litteratur om Taberg. Ur Stockholms Geologiska Förenings Handlingar 3, sid 42ff, Stockholm: SGF
 • Katalog över böcker i Tabergs studiecirkels bibliotek (1921). Jönköping.
 • Wilstadius, Paul (1937). Register till Archivum Smolandicum Upsaliensis, sid 74-75, 94. Malmö: Skånska centraltryckeriet
 • Åbjörnsson, Lennart (1978). Tabergs Bergslags Rotaryklubb 1968-1978. Taberg: Rotaryklubben.
 • Åbjörnsson, Lennart & Selsfors, Jan H (1988). Tabergs Bergslags Rotaryklubb 1968-1988. Taberg: Rotaryklubben.

Konstarterna

Idrott och scouting

 • Gustafsson, Göte (1973). Idrottsrörelsen i Månsarps kommun. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 213-217. Taberg: Månsarps kommun.
 • Jansson, Gunvor (2005). Barnarps scoutkår. Ur Glimtar från Barnarp, sid 30-31. Barnarp: Hembygdsföreningen.
 • Johansson, Kjell (2000). Tabergs sportklubb : 1925-2000 : en idrottsförenings historia. Taberg: Tabergs sportklubb.
 • Kjellström, Erik (1973). Månsarps scoutkår. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 220-221. Taberg: Månsarps kommun.
 • Laago, Erik (1973). TMU:s scoutkår. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 222-223. Taberg: Månsarps kommun.
 • Månsarps IF : 50 år (1979). Månsarp: MIF.
 • Månsarps Idrottsförening 75 år: 1929-2004 (2004). Månsarp: MIF.
 • Sandberg, Per (2014). Sällskapet i bilder : 1924-2014. Norrahammar: NGIS. [Norrahammars GIS]
 • Sandström, L.Hj. (1973). Den frivilliga skytterörelsen i Månsarp och Tabergsdalen. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 218-219. Taberg: Månsarps kommun.
 • Tabergs Sportklubb under 25 år : jubileumsskrift (1950). Jönköping: TSK.
 • Tabergs Sportklubb under 50 år : jubileumsskrift (1974). Jönköping: TSK.
 • Wilfordson, Lennart (2005). Från Thorsviks BoIS till Barnarps IF. Ur Glimtar från Barnarp, sid 27-29. Barnarp: Hembygdsföreningen.
 • Åkerberg, Lars-Göran (2008). Från Målövallen till Åsavallen : [Norrahammars IK 75 år]. Norrahammar: NIK.

Musik, teater, film, foto

 • Franksson, Harry (1973). Körverksamheten i Månsarps församling. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 175-177. Taberg: Månsarps kommun.
 • Norrahammars musikkår 50 år (1988). Norrahammar: Musikkåren. 
 • Palm, Hans & Sandgren, Håkan (1998). Norrahammars musikkår 60. Norrahammar: Musikkåren. 
 • Ottosson, Simon (1973). Musikkår med gott renommé. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 177-178. Taberg: Månsarps kommun. [Tabergs kristliga musikkår]
 • Tabergs missionsförsamlings juniorförening 1902-1952 : Tabergs kristliga hornmusikkår 1927-1952 (1952). Skillingaryd: Tabergs missionsförsamling.

Målningar och ritningar

 • Engeström, Ad.v. (1779). Utsigt af Taberg emot öster föreställande de å denna sidan varande tvenne Jernmalms Brott och den uti Maji 1779 anlagde stoll. Blyertsritning, 26,5 x 34,5 cm. 
 • Linnerhjelm, J.C. (1797). Taberg 1790. Etsning 15 x 21 cm. Stockholm: Linnerhjelm.
 • Mellin, G.H. (1840). Jönköping och Taberg. Lithografi, 11 x 16 cm. Ur Sverige framställt i teckningar : tvåhundratjugofyra litografier. Stockholm: Lundeqvist. 
 • Panorama över Taberg. Ljustryck 21 x 66 cm.
 • Shury, J (1813). The mountain Taberg in Smoland. Gravyr 17 x 24 cm. Ur Travels in Sweden during the autumn of 1812. London.

Litteratur

 • Abrahamson, Erik (red, 1960). Historier från Småland, nr 46, sid 31-32. Eksjö: Eifels boktryckeri. 
 • Karlgren, Bernhard (1908). Folksägner från Tveta och Mo härader : upptecknade på folkmål. Stockholm: Norstedt.
 • Sjöberg, Eric (1973). Dikter om hembygden. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 45-49. Taberg: Månsarps kommun.

Naturvetenskap

 • Grill, A. (1866). Om försök att på mekanisk väg anrika Tabergsmalm. Ur Jernkontorets annaler 1866. Stockholm: Jernkontoret.
 • Harmens, Gustav (1749). De ferro Tabergensi – om Tabergsmalmen. Lund.
 • Hjelmquist, Sven (1950). The titaniferous iron-ore deposit of Taberg in the south of Sweden. Sveriges geologiska undersökningar, serie C, nr 512. Stockholm: SGU.
 • Ingelström, L.J. (1882). Bidrag till frågan om malmernas af Tabergstyp geognosi. Stockholms Geologiska Förenings Handlingar, nr 6. Stockholm: SGFH.
 • Kello, Ann-M. (1983). Järnbruk och järnhantering i Jönköpings län 1600-1800. Växjö: Högskolan i Växjö.
 • Lidbeck, Carl Johan (1806). Utdrag af ett bref från Herr De Napioni till Herr Werner angående berget Taberg i Småland : samlingar till Bergsvetenskapen I, 1806. Stockholm: Bergsvetenskapen.
 • Petersson, Valfrid (1893). Sammanställning af de viktigaste förekomsterna af titanrik jernmalm, samt de försök som gjorts för att tillgodogöra sådan malm. Ur Jernkontorets annaler 1893. Stockholm: Jernkontoret.
 • von Post, Hans (1901). Om krossning  och förmalning af järnmalm, särskilt med tillämpning på Tabergsmalmen. Ur Bihang till Jernkontorets annaler 1901. Stockholm: Jernkontoret.
 • Sefström, N.G. (1830). Om vanadium, en ny metall funnen uti stångjärn, som är tillverkat af malm från Taberget i Småland. Ur Kongliga Vetenskapliga Akademins Handlingar 1830, sid 255ff. Stockholm: KVAH.
 • Sjögren, A. (1876). Om förekomsten af Tabergs jernmalmsfyndighet i Småland : med redogörelse för äldre litteratur om Taberg. Ur Stockholms Geologiska Förenings Handlingar, nr 3, sid 42ff. Stockholm: SGFH.
 • Sjögren, A. (1882). Några anmärkningar mot Törnebohm. Ur Stockholms Geologiska Förenings Handlingar, nr 6, sid 264ff. Stockholm: SGFH. [Jämför med Törnebohm nedan]
 • Theodor, Jacob (1613). Tabernae montanus : neuw vollkommenelich Kreuterbuch : jetzt gemehret durch Casparum Bauhinum, teil 1-2. Original finns på Per Brahe Gymnasiums bibliotek i Jönköping. Frankfurt am Mayn.
 • Thålin-Bergman, Lena (1985). Den äldsta järnhanteringen inom Tabergs Bergslag. Ur Småländska kulturbilder 1985. Jönköping: Jönköpings läns museum.
 • Tilas Daniel (1760). Tabergs jernmalmsberg i Småland : med karta över Tveta härad. Ur Vetenskapliga Akademins handlingar, 1760, sid 14-30. 
 • Törnebohm, A.E. (1881). Om Taberg i Småland och ett par dermed analoga jernmalmsförekomster. Ur Stockholms Geologiska Förenings Handlingar, nr 5, sid 610ff. Stockholm: SGFH. [Jämför med Sjögren ovan]

Natur

 • Bengtsson, Håkan (1986). Unik räddningsaktion för svensk natur : SNF köper Taberg. Ur Svensk natur, nr 2, 1986, sid 22-31. Stockholm: Naturskyddsföreningen. 
 • Berget i blickfältet : efter SOU 1953:33. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 9-16. Taberg: Månsarps kommun.
 • Bjurulf, Gunvor (1950). Floran i Månsarps socken med Smålands Taberg. Ur Botaniska Notiser, 1950.
 • von Essen, Knut (1973). Faunan kring Taberg och Tabergsån. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 21-24. Taberg: Månsarps kommun.
 • Rune, Olof (1950). Smålands Taberg. Ur Natur i Småland, sid 230-239. Stockholm.
 • Rydén, Josef (1986). Smålands Taberg räddat och hembygdsvännerna har kämpat sedan 1938. Ur Bygd och natur, nr 3, 1986, sid 20-21. 
 • Söderberg, I & Johannesson, J (1964). Om mossfloran på Smålands Taberg. Ur Svensk botanisk tidskrift, häfte 3, 1964, sid 465-485. Stockholm: SBT.
 • Thulin, Rudolf (1973). Kåperyds ängar. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 17-20. Taberg: Månsarps kommun.

Religion, filosofi och psykologi

 • Andersson, Karl-Erik (red, 1991). Arvet från Kåperyd : Månsarps och Tabergs missionsförsamlingar 150 år. Taberg: Missionsförsamlingarna.
 • Andersson, Ulla (2005). Barnarps kyrka : en 800-årig historia. Ur Glimtar från Barnarp, sid 7-9. Barnarp: Hembygdsföreningen.
 • Fasth, Tore (1979). Liten historik om Månsarps kyrka. Ur Tabergs bergslag del 12, sid 3-19. Taberg: Hembygdsföreningen.
 • Gustafsson, Sven (2003). Norrahammars kyrka. Norrahammar: Sven Gustafsson.
 • Hertz, Eric (red, 1950). Tabergs- och Bondstorpskretsarna av SAU 1900-1950. Jönköping: Svenska Alliansmissionen.
 • Ihrfors, Eric (1885). Smolandia sacra. [Om Smålands helgedomar]
 • Juniorerna vid berget 1902-1942 (1942). Jönköping: Tabergs Missionsförsamlings juniorförening
 • Juniorerna vid berget 1902-1947 (1947). Jönköping: Tabergs Missionsförsamlings juniorförening
 • Kjell, Lennart & Gadd, Nils-Georg (2005). Barnarps frikyrkoförsamlings historia och verksamhet. Ur Glimtar från Barnarp, sid 11-12. Barnarp: Hembygdsföreningen.
 • Kongl. Maj:ts Nådiga Stadfästelse-Resolution uppå en af Barnarps och Månsarps praebende-församlingar… (1836). Jönköping: Hovet.
 • Lindén, Einar (1991). Månsarps gamla kyrkor. Ur Tabergs bergslag del 16, sid 47-63. Taberg: Hembygdsföreningen.
 • Lindstam, Ragnar (1932). Om kyrkor som försvunnit och klockor som ha sjungit i Tveta, Vista, Mo. Huskvarna: Magnus Rydheim,
 • Minnesskrift över missionsverksamheten i Månsarp 1841-1941 (1941). Jönköping: Hall. 
 • Månsarps kvartalsblad (1957-). Månsarp: Månsarps missionsförsamling.
 • Månsarps kyrkoblad (1980-). Månsarp: Månsarps församling. 
 • Mårtensson, Nils (1973). Månsarps kyrka och församling. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 179-184. Taberg: Månsarps kommun.
 • Ottosson, Simon (1973). Väckelserörelsen bryter fram. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 185-190. Taberg: Månsarps kommun.
 • Peterson, Sievert (1973). Pingsväckelsen i Tabergsdalen. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 191-193. Taberg: Månsarps kommun.
 • Pingstkyrkan Norrahammar-Taberg 50 år (1994). Jönköping: Församlingen.
 • Samuelsson, Bo (red, 1975?). Månsarps kyrka. Månsarp: Kyrkorådet.
 • Tabergskretsen av SAU 1900-1935. Jönköping: Svenska Alliansmissionen.
 • Tabergs missionsblad  (1955-). Taberg: Tabergs missionsförsamling.
 • Tabergs missionsförsamlings juniorförening 1902-1952 : Tabergs kristliga hornmusikkår 1927-1952 (1952). Skillingaryd: Tabergs missionsförsamling.
 • Virdestam, Gotthard (1932). Växjös stifts herdaminne, del 7 : Tveta och Vista, skolpräster. Växjö: Herdaminneskommittén. 
 • Åberg, Göran (2003). Månsarps kyrka och församling under ett och ett halvt sekel. Månsarp: Månsarps församling.

Samhällsvetenskaper

 • Andersson, Philip (1973). Fattigvårdens och socialvårdens utveckling åren 1827-1970. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 119-128. Taberg: Månsarps kommun.
 • Andersson, Philip (1973). Månsarps pensionsnämnd. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 205. Taberg: Månsarps kommun.
 • Forsell, Gösta (1973). Axplock från den kommunala verksamheten i Månsarps kommun 1920-1970. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 99-117. Taberg: Månsarps kommun.
 • Franksson, Harry (1973). Tabergsbygdens krets av Svenska Röda Korset. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 210-212. Taberg: Månsarps kommun.
 • Gillefalk, Lina Lo (2011). Skollovskolonin : filantropi, folkhem barnsemester. Ur Byggnadskultur, nr 3, 2011, sid 12-15. [Norrahammar-Tabergsbygdens barnkoloni]
 • Karlsson, Göran (1998). 90 år: Norrahammars Folkets hus-förening 1908-1998. Norrahammar: Föreningen.
 • Karlsson, Göran (2002). PRO Norrahammar 50 år. Norrahammar: PRO.
 • Norrahammars folkets hus förening 80 år : 1908-1988 (1988). Norrahammar: Föreningen.
 • Tengmer, Bertil (1973). Vårdhemmen i Taberg. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 208-209. Taberg: Månsarps kommun.

Ekonomi och näringsväsen

 • Andersson, Philip (1973). Bankrörelsen i Månsarp. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 74-76. Taberg: Månsarps kommun.
 • Andersson, Philip (1973). Berget och bygden som turistattraktioner. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 39-44. Taberg: Månsarps kommun.
 • Blomkvist, Karin (2008). Affärsidkare i Norrahammar tiden 1870-2008 : en sammanställning / gjord av en studiegrupp från PRO Norrahammar. Norrahammar: PRO.
 • Fransson, Erna (2005). Bohmans fabrik. Ur Glimtar från Barnarp, sid 54-55. Barnarp: Hembygdsföreningen.
 • Gustavsson, Göte (2005). Stora Enso Packaging AB : en industriutveckling från träsliperi till ett modernt förpackningsföretag. Ur Glimtar från Barnarp, sid 42-46. Barnarp: Hembygdsföreningen.
 • Industrihistoria i Nissadalen : från Taberg till Slottsmöllan (2012). Hyltebruk: Hylte.[Läs mer här]
 • Johansson, Kjell (1996). Turisthotellet i Taberg 1896-1996 : hotellet och samhället i ord och bild. Växjö: Kjell Johansson.
 • Lothigius, Wilhelm (1940). Skogarna inom Tabergs bergslag samt Visingsö och Ombergs kronoparker. Ur Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1940, sid 11-38. Jönköping: Mäster Gudmunds gille.
 • Norrahammar : kokspisar och kaminer 1878-1949 (2006). Gamleby: PM-bokförlag.
 • Ottosson, Simon (1973). Posten : från hästskjuts till postbil. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 77-80. Taberg: Månsarps kommun.
 • Sjölin, Walter (1954). Tabergs konsumtionsförening 1904-1954. Jönköping: Föreningen.
 • Tabergsdalens konsumentförening i ord och bild under 100 år : Hovslätt, Taberg, Norrahammar (1999). Taberg: Tabergsdalens konsumtionsförening.
 • Svensson, Lennart (1973). Arbetsglimtar från gård och by. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 50-57. Taberg: Månsarps kommun.
 • Taberg : yllefabrikens historia och utveckling genom tiderna, del 1-2 : minnesskrift (1945). Jönköping: Tabergs Yllefabrik. 
 • Åsgrim-Berlin, Agneta (1985). Tabergs Yllefabrik. Ur Småländska kulturbilder, årgång 57. Jönköping: Jönköpings läns museum.

Facklig verksamhet

 • 25 år med Tabergs gjutare (1958). Taberg: Gjutareförbundet avd 113. 
 • Alm, Åke (1973). Fackliga organisationer i Månsarp. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 85-87. Taberg: Månsarps kommun.
 • Lindgren, Sigurd (1960). Ett kvarts sekel med Tabergs Metall avd 278 : 1935-1960. Taberg: Metallindustriarbetarförbundet.
 • Metall i Norrahammar 100 år : 1896-1996 (1996). Norrahammar: Metallindustriarbetarförbundet.
 • Svenska bokbindareförbundets Thorsviksavdelning 1920-1970 (1970)Taberg: Bokbindareförbundet.

Nykterhetsrörelsen

 • Minnesskrift med anledning av Månsarps absoluta nykterhetsförenings 25-åriga verksamhet åren 1890-1914 (1914). Jönköping: Månsarps absoluta nykterhetsförening.
 • Ornung, Margareta (1973). Vita bandet i Taberg. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 206-207. Taberg: Månsarps kommun.
 • Ottosson, Simon (1973). Månsarps absoluta nykterhetsförening. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 194-198. Taberg: Månsarps kommun.
 • Sjöberg, Eric (1973). Nykterhetstempel i Taberg. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 199-204. Taberg: Månsarps kommun.
 • Sjöberg, Eric (1973). Kommunens nykterhetsnämnd. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 205. Taberg: Månsarps kommun.

Politik

 • Abrahamsson, Bengt (1973). De moderata i Tabergsbygden. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 94-95. Taberg: Månsarps kommun.
 • Eskilsson, Erik (1973). Kommunistiska partiet i Månsarp. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 96-97. Taberg: Månsarps kommun.
 • Johansson, Werner (1973). Kristen demokratisk samling. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 98. Taberg: Månsarps kommun.
 • Karlsson, Göran (1990). Norrahammars socialdemokratiska förening 90 år : 1900-1990 : en historisk återblick genom nio decennier. Norrahammar: Arbetarekommunen.
 • Kim-Andersson, Anna (red, 2004). Så byggde kvinnorna välfärden : om 1900-talets socialdemokratiska kvinnoklubbar i Jönköping, Huskvarna, Norrahammar och Taberg. Jönköping: Jönköpings arbetarekommun.
 • Ottosson, Simon (red, 1973). Riksdagsmannavalet den 20 september 1970 i Månsarp. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 98. Taberg: Månsarps kommun.
 • Sandberg, Ragnar (1973). Från Jordbrukarnas riksförbund till Centerpartiet. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 92-93. Taberg: Månsarps kommun.
 • Strömblad, Arne (1973). Den socialdemokratiska rörelsen i Månsarps kommun. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 88-89. Taberg: Månsarps kommun.
 • Tengmer, Bertil (1973). Folkpartiet i Månsarp. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 90-91. Taberg: Månsarps kommun.

Uppfostran och undervisning

 • Andersson, Karl-Erik (1973). Frikyrkoförsamlingars studieverksamhet. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 168-169. Taberg: Månsarps kommun.
 • Barnarps folkskolor 1833-1942 : minnesskrift (1942). Jönköping: Folkskolestyrelsen.
 • Franksson, Harry (1973). Kyrkliga studieförbundet, SKS. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 170. Taberg: Månsarps kommun.
 • Fritzell, Mats (2005). Om skolan i Moliden. Ur Glimtar från Barnarp, sid 17-21. Barnarp: Hembygdsföreningen.
 • Gustafsson, Sven (2000). Flahultskolan. Norrahammar: Sven Gustafsson.
 • Månsarps skoldistrikt (1926). Ur Folkskolans Lärarekår i Växjö Stift 1926, sid 292-294. Malmö: Skånetryckeriet. 
 • Ottosson, Simon (1973). Aftonskola och föreläsningsföreningar. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 162-166. Taberg: Månsarps kommun.
 • Ottosson, Simon (1973). Glimtar ur Månsarps äldre skolhistoria 1709-1840. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 141-147. Taberg: Månsarps kommun.
 • Strömblad, Arne (1973). Tabergs ABF-avdelning. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 167. Taberg: Månsarps kommun.
 • Svensson, Paul (1973). Anteckningar vid studium av skolråds skolstyrelses protokoll. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 191-193. Taberg: Månsarps kommun.
 • Wilfordson, Lennart (2005). Folkskolan i Barnarp 1833-1942. Ur Glimtar från Barnarp, sid 13-16. Barnarp: Hembygdsföreningen.

Teknik

 • Aasa, Carl (1973). Ljus och kraft till bygden. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 69-73. Taberg: Månsarps kommun.
 • Böhn, Ingrid (1959). Hörle bruk 1659-1959 : krönika. Värnamo: Hörle bruk.
 • Forsell, Gösta (1973). Månsarps brandförsvar. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 131-135. Taberg: Månsarps kommun.
 • Fredlund, Bertil (1987). Flerbostadshus med glasverandor, Taberg : energi- och inneklimatanalys. Rapport byggforskningsrådet 1987:106. Stockholm: Statens Råd för byggnadsforskning.
 • Hendelberg, Malte (1973). Industrier i Månsarps kommun. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 56-68. Taberg: Månsarps kommun.
 • Hörle bruk 1659-2009 : en lägesrapport med återblickar (2009). Värnamo: Hörle bruk.
 • Lindgren, Sigurd (1944). Pannsmide i Tabergs bergslag och annan försvunnen i norra Småland. Ur Arbetarnas kulturhistoriska sällskap nr 18, sid 29-36, 41-48. Stockholm: Tiden.
 • Lundgren, Thomas (1989). Bostäder som brukarstyrda energisystem : studier av variationen i energianvändning i ett lågenergihusområde i Taberg. Rapport byggforskningsrådet 1989:7. Stockholm: Statens Råd för byggnadsforskning.
 • Lönnberg, Egil (1940). Om Tabergs bergsbruk och bergslag : med förteckning över järnbruken under Tabergs bergslag. Ur Mäster Gudmunds Gilles Årsbok 1940, sid 39-72. Jönköping: Mäster Gudmunds gille.
 • Ottosson, Simon (1973). Från hushållsbrunn till kommunalt vattenverk. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 136-140. Taberg: Månsarps kommun.

Kommunikationer

 • Andersson, Tore (1973). Om järnvägen och Tabergs station. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 81-82. Taberg: Månsarps kommun.
 • Mellin, Nore (1973). Minnesvärda järnvägshändelser. Ur Månsarp : en krönika om Tabergsbygden, sid 83-84. Taberg: Månsarps kommun.

Lämna ett svar