Kategorier
Peter

Mall för dagbok

 • Dag:
 • Väder:
 • Grader:

Hänt under dagen

 

Mat

 

Konversation via e-post och post

 

Fotografier

 

Kategorier
Peter

Ättlingar till Nils Larsson i Rudu, Skärstad (1625-1711)

Forskningen är gjord av Peter Rydén och uppdateras fortlöpande. Utdraget är från 2019-03-02

Tabell 1

Nils Larsson.
Född beräknat 1625 (db).
Död 23 april 1711 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (db).
Död i en ålder av 86 år. En trolig fader till Nils är Lars Nilsson i Rude som enligt kyrkans räkenskaper (Skärstad KI:1, p 95) 1646 ger spannmål till kyrkan enligt en Wederlagslista.

Gift med Britta Månsdotter.
Död före 1695 (mtl).

Barn:

Per Nilsson.
Född omkring 1669 (mtl).
Död .. oktober 1719 i Gestra, Skärstad (F) (C:1 p 169<1>). Se tabell 2, s .

Jöns Nilsson.
Född omkring 1673.
Förekommer 1691 samt 1700-1703 i mtl, troligen över 18 år.

Marit Nilsdotter.
Fanns i mantalslängd för Rudu Skattegård 1700-1702.

Ingrid Nilsdotter.
Finns i mantalslängden för Rudu Skattegård år 1700 och 1708.

Måns Nilsson.
Född .. maj 1680 i Rudu, Skärstad (F) (fb). 1704 blev han dömd för lönskaläge med pigan Elin Johansdotter i Giestra. “Drängen Måns Nilsson i Rudu Skg, och Elin Johansdotter i Giestra, tillståå bägge sitt begångna Lönskaläge. [Men] hon [..] ännu födt barnet: […] Elin invänder at hon blifvit låckat under ägtenskaps löften. Swar till dähr Måns alldeles nekas. Elin äskar at hon wid första sammanläget […].” Måns döms att böta 10 Daler och Elin 5 Daler, enligt kyrkolagen 9 kap 4 §. (Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAABA:115 (1704) Bild 2710 (AID: v280352.b2710, NAD: SE/VALA/0382503)) ¶
Död före 1788 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (hfl). Se tabell 3, s .

Tabell 2 (generation 1)

(Från Tabell 1, s )

Per Nilsson.
Född omkring 1669 (mtl).
Förekommer 1687 i mtl, troligen över 18 år.
Död .. oktober 1719 i Gestra, Skärstad (F) (C:1 p 169<1>).
Begravd 1 november 1719 (C:1 p 169<1>).

Gift med Lucia Eriksdotter.

Barn:

Måns Persson.
Född 25 februari 1695 i Gestra, Skärstad (F) (C:1 p 87<2>).
Döpt 26 februari 1695 (C:1 p 87<2>).

Tabell 3 (generation 1)

(Från Tabell 1, s )

Måns Nilsson.
Född .. maj 1680 i Rudu, Skärstad (F) (fb).
Döpt 9 maj 1680.
Död före 1788 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (hfl).
I mtl 1710 står “Son Måns och fästemöön Segri S…dotter”. Sigrid bor på gården sedan 1707 (Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 64 (1707) Bild 650 / sid 86).

Första relation med Sigrid.

Före äktenskapet 1710.
Sigrid.
Levde från 1707 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (Jönköpings läns landskontor p F:2, p 86<3>).

Andra relation med Karin Eriksdotter.

Gift.

Barn:

Kerstin Månsdotter.
Född 30 december 1716 i Rudu, Skärstad (F) (fb). Se tabell 4, s .

“Jöns” Jonas Månsson.
Död före 1753 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F).

Tabell 4 (generation 2)

(Från Tabell 3, s )

Kerstin Månsdotter.
Född 30 december 1716 i Rudu, Skärstad (F) (fb).
Döpt 1 januari 1717 i Skärstad (F) (fb).
Tar H.H.Nattvard år 1733.

Gift med Lars Danielsson.
Född 15 april 1707 i Östergård, Berghem, Skärstad (F) (mtl, C:1 p 121<4>).
Döpt 17 april 1707 i Skärstad (F) (fb).
Död före 1788 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F).

Barn:

Britta Larsdotter.

Ingeborg Larsdotter.

Lars Larsson.
Danneman.
Född 28 december 1747.
Död 1810 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (Vista HR FII:4 p 831-834<5>). Se tabell 5, s .

Måns Larsson.
Född 9 december 1751 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (fb).
Död före 1805 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:4 p 203<6>). Se tabell 10, s .

Tabell 5 (generation 3)

(Från Tabell 4, s )

Lars Larsson.
Danneman.
Född 28 december 1747.
Död 1810 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (Vista HR FII:4 p 831-834<5>).
Ur bouppteckningen: “År 1810 d: 29 Maij förrättades Bouptekning på all ägedomen efter afledne Dannemannen Lars Larsson i Rudu Skatteg:, hwilken efter sig lemnat Sonen Johan Lars son och Döttrarne Kjerstin och Maria Lars Döttrar, till i ackttagande af sonen och yngsta dotrens rätt, hvar Johan Pehrsson i Rudu och Pehr Pehrssons i Siggarp närvarande, och älsta dotrens des till tänckta man Enkomannen Johannis Hultman i Sanna. Boupteckningen förrättades af underteknade och upgafs ägendomen af arfvingarna samt förmyndare och förtfattes i följande ordning: …” Totalt värde 1500:21:4 varav fastigheten (1/4 mantal af Rudu Skattegård) på 500:-. Nämndenmännen var Johannes Nilsson i Stora Ed samt Jon Månsson i Rudu.

Gift med Maria Persdotter.
Född 1754 eller 1745.
Död 29 september 1808 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (Vista HR FII:4 p 667-669<7>).
Ur bouppteckningen daterad 29/11 1808: “Åhr 1808 d: 29. Novembr, Infunno sig underteknade på begäran af Enkomannen Lars Larsson i Rudu Skattegård, at förrätta Laga Bouptekning, efter dess afledna hustru, i Lifstiden Maria Pärsdotter, hwilken med döden afled, d: 29 Sistl: Septembr, och lämnat efter sig, 3 barn, en son, och 2ne döttrar. Egendomen blef uptagen och wärderad, på sätt som följer …” Totalt värde 1389:18. Wärderingsmännen var Jaen Månsson och Jöns Bengtsson, båda i Rudu.

Barn:

Kristina Larsdotter.
Född 21 september 1783 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (fb).
Död 20 oktober 1839 i Vestanå, Gränna (F) (Vista HR FII:10 p 1077-1079<8>). Se tabell 6, s .

Lars Larsson.
Född 22 maj 1785 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:4 p 201<9>).
Död före 1805 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:4 p 201<9>).

Ingeborg Larsdotter.
Född 1787 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:3 p 147<10>).
Död före 1792 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:3 p 147<10>).

Maria Larsdotter.
Född 1791 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:3 p 147<10>). Se tabell 9, s .

Johan Larsson.
Född 1796 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:3 p 471<11>).

Tabell 6 (generation 4)

(Från Tabell 5, s )

Kristina Larsdotter.
Född 21 september 1783 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (fb).
Död 20 oktober 1839 i Vestanå, Gränna (F) (Vista HR FII:10 p 1077-1079<8>).
Vid vigseln från Sanna. Dog på Westanå. Bouppteckning finns, daterad 28/10 1839. Ur bouppteckningen: “År 1839 den 28 October Uppå begäran af Smeden Jonas Bengtsson på Westanå blef Laga Bouptekning efter sin aflidna Hustru Kristina Lars dotter som dog den 20. i denna månad. Kristina Larsdotter som förut varit gift med Hemmansägaren Johannes Hultman från Sanna och haft med honom 2ne Söner vilka äro myndiga Lars och Gustaf Johannis Söner af hvilka den älsta Sonen är närvarande. Med det sednare giftet med Jonas Bengtsson en, Maria, dotter 13. år gammal vars rätt bevakades af Hemmansägaren Lars Månsson i Rudu Skatteg. Sedan änkomannen blifvit tillsagd att samvetsgrant Uppgifva Boet, sådant det vid dödstillfället befans, samt wärderingsmännen Anders Petersson i Kopparp och Rättaren Peter Larsson på Westanå, blifvit erindrade om sin lagliga pligt wid wärderingen, företogs förrättningen som följer …” Totala värdet på inventarierna var 24:46.

Första relation med Johannes Hultman.

Gift 22 mars 1811 i Ljungarum (F) (vb BOK).
Johannes Hultman.
Brukare, Danneman, Postiljon.
Född 9 november 1768.
Död av håll och styng 5 september 1820 i Sanna, Ljungarum (F) (db, Tveta HR FII:21 p 577-582<12>).
Ur bouppteckningen: År 1820. den 12. September, blef efter begäran af enkan Christina Lars dotter i Sanna, Laga Boupptekning förrättad efter dess, den 5te dennes afledne man, Hemmansbrukaren Johannes Hultman som i 2ne Giften efterlämnade 4 ….. barn, med förra Giftet sonen Johan, myndig, män dottern Maja Lena 17. år gammal, hwars rätt härwid bewakades af hennes morbroder Hammarsmeden mäster Bengt Osbeck i Månstorp ; I sednare Giftet sonen Lars Johan 9. år, samt Gustaf 7. år gammal, hwars rätt härwid bewakades af deras morbroder, Hemmansbrukaren, Lars Månsson i Trollarp, ….” Totalt värde var 2327:03 Rd Banco, varav fastigheterna Kronoskattehemmanet Sanna (1 mantal?) 1400 Rd Banco och Kronoskattehemmanet Rudu (del av mantal) 200 Rd Banco.

Barn:

Lars Johan Hultman.
Brukare.
Född 10 augusti 1811 i Sanna, Ljungarum (F).
Död 16 november 1897 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (db). Se tabell 7, s .

Gustav Johannesson Hultman.
Född 30 maj 1813 i Sanna, Ljungarum (F).
Enligt Birgitta Hultman blev Gustav gesäll i Bankeryd (i Granshult eller dylikt) och han flyttade senare till Stockholm.

Jubelina Hultman.
Född 29 augusti 1815 i Sanna, Ljungarum (F) (fb).
Död av bröstfeber 18 april 1817 i Sanna, Ljungarum (F) (db BOK).
Enligt Birgitta Hultman blev Jubelina skållad och dog därefter.

Andra relation med Jonas Bengtsson.

Gift.
Jonas Bengtsson.
Brukare, smed.
Född 29 september 1795.

Barn:

Maria Jonasdotter.
Född 1826 (Bouppteckning).

Tabell 7 (generation 5)

(Från Tabell 6, s )

Lars Johan Hultman.
Brukare.
Född 10 augusti 1811 i Sanna, Ljungarum (F).
Död 16 november 1897 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (db).
Dödsorsak: Ålderdom.
Död som undantagsman i en ålder av 86 år, 8 månader och 5 månader.

Gift med Sara Olofsdotter.
Född 2 januari 1813 i Södergården, Raten, Hakarp (F) (Jbgf (2002)).
Död 23 juli 1872 i Rudu, Skärstad (F) (hfl).
Enligt släkthandlingar hos Christer Hultman, nedskrivna av Johan August Hultman, skall hon vara född i Dalskog.

Barn:

Johan August Hultman.
Brukare, Hemmansägare.
Född 30 september 1844 i Kviarp, Lekeryd (F) (Släkthandlingar hos Christer Hultman).
Död 1 september 1916 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (db). Se tabell 8, s .

(dödfödd dotter) Hultman.
Född 5 mars 1852 i Rudu, Skärstad (F) (Jbgf (1998) p Skärstad och Ljungarum<13>).
Död 5 mars 1852 i Rudu, Skärstad (F) (Jbgf (1998) p Skärstad och Ljungarum<13>).

Tabell 8 (generation 6)

(Från Tabell 7, s )

Johan August Hultman.
Brukare, Hemmansägare.
Född 30 september 1844 i Kviarp, Lekeryd (F) (Släkthandlingar hos Christer Hultman).
Död 1 september 1916 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (db).
Dödsorsak: Ålderdom.
Död i en ålder av 71 år, 11 månader och 1 dag. Ur ett testamente författat 1909-06-16: “Min sista önskan och vilja är den, att om jag får gå före hem till Jesus, att 4000 Kronor af vår egendom lemnas till Alliansmissionen i Jönköping och det återstående till min Älskade Maka Christina så väl fast som lös egendom under hennes lifstid, så hon inte behöfver lida någon brist. Wernvik äfven inberäknat. Rudu den 16 juni 1909. Johan Hultman”.

Gift 17 mars 1870 i Lekeryd (F) (vb BOK) med Inga Christina Karlsdotter.
Född 1 maj 1849 i Kviarp, Lekeryd (F) (hfl).
Flyttade (stämmer inte) före 1866 från Kviarp, Lekeryd (F) till p 64 (AI:9 p 249<14>).
Vid vigseln från Kviarp. Tilltalsnamnet är Christina enligt ett brev skrivet såsom testamente, bevarat som en kopia hos Christer Hultman. Brevet är skrivet av mannen Johan Hultman.
Död 7 januari 1927 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (Sveriges dödbok 1860-2016).

Barn:

Karl Johan Hultman.
Född 25 juni 1871 i Rudu, Skärstad (F) (hfl).
Hemmansägare.
Godsägare i Bogla, Rogberga (F) (Svenskt porträttarkiv).
Död 5 augusti 1934 i Riddersberg, Rogberga (F) (Sveriges dödbok 1901-2013).
De bodde enligt uppgift i Rudu, senare i Riddersberg. Karl hade den stora gården Vävle i Södermanland omkring 1920, tillsammans med Ivar Johansson.

Hanna Ottilia Hultman.
Född 13 november 1873 i Rudu, Skärstad (F) (hfl).
Död 13 december 1908 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (db).
Dödsorsak: Lungsot.
Död i en ålder av 35 år och 1 månad.

Tabell 9 (generation 4)

(Från Tabell 5, s )

Maria Larsdotter.
Född 1791 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:3 p 147<10>).

Gift med Lars Månsson.
Född 1780.
Troligen densamme som 1839 bevakade fruns 13-åriga systerdotters rätt vid bodelning efter Kristina Larsdotter. “Lars Månsson i Rudu Skattegård”.

Tabell 10 (generation 3)

(Från Tabell 4, s )

Måns Larsson.
Född 9 december 1751 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (fb).
Döpt 15 december 1751.
Död före 1805 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:4 p 203<6>).

Gift med Elin Olofsdotter.
Född 1754 (hfl).

Barn:

Kerstin Månsdotter.
Född 1786 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:3 p 147<10>).

Britta Månsdotter.
Född 25 februari 1789 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (C:3 p 149<15>).

Karin Månsdotter.
Född 1791 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:3 p 147<10>).

Lars Månsson.
Född 29 oktober 1793 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:3 p 471<11>).

Databaser

Jbgf (1998). Titel: Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening avtecknar kyrkoböcker (födda, döda, vigda) från delar av Jönköpings län, mestadels runt Jönköping. Publicerad: http://apollo.oderland.com/~jbgf/bocker/skarstad /index.htm

Jbgf (2002). Titel: Jönköpingsbygdens ministerialböcker. Författare: Jönköpingsbygdens genealogiska förening. Publicerad: CD

Svenskt porträttarkiv. Publicerad: porträttarkiv.se

Sveriges dödbok 1901-2013.

Sveriges dödbok 1860-2016.

Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Lekeryd

AI:9. Titel: Hfl 1848-1866.

Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Ljungarum

db.

Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad

AI:3.

AI:4.

C:1.

C:3.

Mantalslängder

Jönköpings läns landskontor. Mantalslängder

Domstolsarkiv

Tveta Häradsrätt Tveta HR FII:21.

Vista Häradsrätt Vista HR FII:10.

Vista Häradsrätt Vista HR FII:4. Titel: Bouppteckningar

1. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad — C:1) C:1 p 169.

2. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad — C:1) C:1 p 87.

3. (Mantalslängder — Jönköpings läns landskontor) Jönköpings läns landskontor p F:2, p 86.

4. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad — C:1) C:1 p 121. “d.15.föddes och d.17.döptes Lars Danielsson i Berghem. Pat: Daniel Persson. Mat: Ingeborg Månsdotter”

5. (Domstolsarkiv — Vista Häradsrätt — Vista HR FII:4) Vista HR FII:4 p 831-834.

6. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad — AI:4) AI:4 p 203.

7. (Domstolsarkiv — Vista Häradsrätt — Vista HR FII:4) Vista HR FII:4 p 667-669.

8. (Domstolsarkiv — Vista Häradsrätt — Vista HR FII:10) Vista HR FII:10 p 1077-1079. Bouppteckning för Kristina Larsdotter.

9. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad — AI:4) AI:4 p 201.

10. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad — AI:3) AI:3 p 147.

11. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad — AI:3) AI:3 p 471.

12. (Domstolsarkiv — Tveta Häradsrätt — Tveta HR FII:21) Tveta HR FII:21 p 577-582. Bouppteckning för Johannes Hultman.

13. (Databaser — Jbgf (1998)) Jbgf (1998) p Skärstad och Ljungarum. 2002-06-22.

14. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Lekeryd — AI:9) AI:9 p 249. Qviarp.

15. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad — C:3) C:3 p 149.

Kategorier
Peter

Boende i Rudu, Skärstad sn

Rudu nämns som tidigast på 1400-talet (Franzén, Ådel V (2010). Den inhägnade utmarken. Jönköpings läns museums arkeologiska rapport 2010:27).

På 1600-talet nämns endast Rudu (Rude/Rudöö) i mantalslängderna. Från 1700 står det Rudu Skattegård.

[1643]-1644

Lars Jönsson och hustru Anna Nilsdotter

1644 är Anna skriven som änka. Lars Nilsson är då också skriven på platsen.

Källor:
 • Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 1 (1643) Bild 1730 / sid 167 (AID: v843381a.b1730.s167, NAD: SE/RA/5520305)
 • Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 2 (1644) Bild 1780 / sid 316 (AID: v843382b.b1780.s316, NAD: SE/RA/5520305)

1644-[1645]

Lars Nilsson

Källor:
 • Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 3 (1645) Bild 1730 / sid 376 (AID: v843383.b1730.s376, NAD: SE/RA/5520305)
 • Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 4 (1646) Bild 1500 / sid 628 (AID: v843384.b1500.s628, NAD: SE/RA/5520305)

[1652]

 • M? (avläst av Olle Elm ur mantalslängden)

[1657-1659]

Avläst av Olle Elm ur mantalslängden.

 • Sven
 • 1657: Per (Pers del anges öde)
 • 1659: pigan Sigrid? Jönsdotter

[1659]

 • M? (avläst av Olle Elm ur mantalslängden)

[1681]-1711

Nils Larsson med hustru. Nils är änkling år 1700 (hustrun Britta Månsdotter dör enligt mantalslängden före 1695) och dör på skattegården den 23 april 1711 (db, där efternamnet Larsson nämns).

Andra personer som nämns är drängen Per Nilsson (1683), piga (utan namn, 1684), sonen Jöns Nilsson (1700-1703), dottern Marit Nilsdotter (1700-1702), dottern Ingrid (1700, 1708), ryttaren Måns med hustru (1700-1708), drängen Måns (1700-1702), drängen Måns hustru (1700), änkan Karin (1701-1708), pigan Marit (1703-1704), drängen Jon (1703), drängen Måns (1704), sonen Måns (1707-1708), drängen Pär (1707-1708), pigan Sigrid (1707-1708)

Källor:
 • Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 38 (1681) Bild 410 / sid 62 (AID: v843418.b410.s62, NAD: SE/RA/5520305)
 • Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 39 (1682) Bild 350 / sid 597 (AID: v843419.b350.s597, NAD: SE/RA/5520305)
 • Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 41 (1684) Bild 310 / sid 633 (AID: v843421.b310.s633, NAD: SE/RA/5520305)
 • Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 57 (1700) Bild 2990 / sid 1990 (AID: v843424.b2990.s1990, NAD: SE/RA/5520305)
 • Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 58 (1701) Bild 2490 / sid 1221 (AID: v843425.b2490.s1221, NAD: SE/RA/5520305)
 • Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 59 (1702) Bild 630 / sid 70 (AID: v843426.b630.s70, NAD: SE/RA/5520305)
 • Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 60 (1703) Bild 1540 / sid 780 (AID: v843427a.b1540.s780, NAD: SE/RA/5520305)
 • Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 61 (1704) Bild 3900 / sid 2115 (AID: v843428a.b3900.s2115, NAD: SE/RA/5520305)
 • Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 64 (1707) Bild 650 / sid 86 (AID: v843431a.b650.s86, NAD: SE/RA/5520305)
Kategorier
Peter

Bilder från valet 2018

Kuriosa från Församlingsgården är att alla förstagångsväljare bjuds på godis. Även barn som kommer i sällskap med en röstande vuxen har fått erbjudande om sötsak, berättare valdistriktets ordförande Peter Rydén.
Kategorier
Peter

Sjöng vid gudstjänsten idag

Idag sjöng jag vid gudstjänsten, trots att rösten knappt burit i veckan. Ove var pianisten och det kändes tryggt! Men under gudstjänsten bar rösten tillräckligt och många var tacksamma över sången – tack, gode Gud!

Sångerna jag sjöng var:

 • Starkare än ord
 • Högt över välden (Above all powers)
 • Källa så klar
 • Baba Wethu

Dessutom ledde jag och Ove några lovsånger.

Kategorier
Peter

Föreläsning på Skolbibliotek 2013

Kategorier
Peter

Humorbilder (Star Trek)

Kategorier
Egna studier

Skriftlig inlämning

Hämtat från Pingpong.

Sista tidpunkt för inlämning: 7 jan 2018 23:55, 94 dagar kvar

Du ska planera ett undervisningsprojekt med utgångspunkt i tidigare forskning och din egen verksamhet. Arbetet beskriver du i en skriftlig inlämningsuppgift som är utformad så att du, genom att göra och skriva om de olika stegen, både dokumenterar och reflekterar över det du gör på din arbetsplats.

Nedan följer instruktioner för vilka delar som ska finnas med i den skriftliga inlämningsuppgiften. Rapporten som helhet är tänkt att omfatta cirka 6000 ord. När du är klar med rapporten laddar du upp den nedan.

Min skola/bibliotek/verksamhets arbete med informationssökning och kritisk granskning i nuläget

Gör en kartläggning över hur arbetet på din skola/i ditt bibliotek/annan verksamhet ser ut i nuläget med avseende på kursens frågor.

Besvara följande frågor i texten (men måste inte vara i den ordningen):

 • Vilka arbetar med informationssökning och kritisk granskning
  a) på din skola
  b) i din kommun?
  Om du inte arbetar på en skola, tänk a) i din närmsta verksamhet och b) i hela organisationen.
 • Hur arbetar respektive aktör med frågorna?
 • Vilka samarbeten finns i nuläget?
 • Vilken är din roll i detta arbete?
 • Vem/vilka är din målgrupp?

Hur detaljerat detta blir beror på hur stor organisation du arbetar i. Tänk aktörer snarare än individer. Exempelvis ”Många av lärarna i kurslag X” eller ”Lärarna på skolan”, inte ”Lennart och Samira”.

Syfte med utbildningsinsatsen

Beskriv vad du vill uppnå med utbildningsinsatsen och vilka avgränsningar du gör i förhållande till hela ditt uppdrag. Exempelvis, avgränsa till en årskurs, en viss kurs, en viss del av ämnet informationssökning och kritisk granskning eller samarbetet med en specifik person – tänk på att du ska hinna med att både genomföra och reflektera över insatsen inom ramen för denna kurs.

Begrepp och forskning av relevans för utbildningsinsatsen

Du förväntas ”söka, värdera och använda aktuell forskning om informationssökningens praktik och kritiskt förhållningssätt i pedagogiska sammanhang”. I praktiken innebär det att du ska använda kurslitteraturen men även att du ska söka upp forskning på egen hand. Tips om att söka forskning ges i föreläsningen “Att söka i vetenskapliga databaser” (som finns i Dokument).

I rapporten ska du beskriva och reflektera över de begrepp du använder dig av (se kursplanens mål 1.1 för vilka begrepp som du bör fördjupa i den mån de används). Du ska även redogöra för tidigare forskning om den typ av undervisningsprojekt du tänkt dig att genomföra. Om du inte hittar något som tar upp exakt ditt projekt, ta fasta på någon aspekt som är samma och hitta så likt som du kan. Ta upp minst två vetenskapliga studier som är relevanta för ämnet.

Planering av undervisningsprojekt

I rapporten ska du redogöra för hur ditt undervisningsprojekt var tänkt att genomföras. Koppla till din verksamhetsbeskrivning och den forskning du tagit upp där det är relevant.

Genomförande av undervisningsprojekt

Redogör för hur ditt undervisningsprojekt gick i praktiken.

Sammanfattning

Reflektera över informationssökningens och det kritiska förhållningssättets betydelse för elevers lärande. Reflektera även över vilka lärdomar du dragit av projektet och vad du tar med dig i ditt fortsatta arbete.

Kategorier
Egna studier

Studiedag 2017-10-05

Alternativa artiklar som grund

Kategorier
Peter

Personalens tal vid studentavslutningen 2017

Kära studenter i avgångsklass 2017!

Först: Tack, tack för tre år med år, och tack för förtroendet att tala här idag. För er föräldrar som inte vet vem jag är så är jag en av skolans bibliotekarier. (Det bästa yrket i världen…)

Några vet kanske att jag höll ett tal även för några år sedan. Jag lovar att jag denna gång inte skall ta av mig kläderna – nåja, så farligt blev det faktiskt inte den gången, men jag gjorde säkert folk lite nervösa…

Jag skall skicka med er fyra ord som förhoppningsvis skall ge er tankar och idéer inför framtiden, fyra ord som jag anser är viktiga. Jag har tre minuter på mig, så lyssna noga…

Det första ordet är:

LEV
Det finns ett liv efter studenten, efter studentresan och efter första sommarjobbet som heltidsvuxen. För det är det ni blir nu – heltidsvuxna!

Ni lämnar barndomen bakom er. Hur det än var under den tiden – prövningar, glädjeämnen, sorger, besvikelser och härliga upplevelser – är det nu som det är er tur att ta ansvar fullt ut för det ni gör.

Hur ni väljer att leva ert liv är faktiskt upp till er, även om jag kanske behöver påpeka att det självklart finns lagar och sociala regler som styr vissa saker som ni kanske vill göra.

Och som ni kanske inte BORDE göra…

Vilket för mig till nästa ord:

LÄNGE
Att leva länge är ingen självklarhet, men hur ni väljer att leva ert liv kommer på många sätt att avgöra hur länge ni har chans att göra ert avtryck i denna värld.

Jag hoppas så klart att ni får leva länge, får barn och barnbarn om ni önskar det, att ni skapar en jobbkarriär, får mycket med pengar, hus, bil och så mycket annat.

Men framför allt skall ni arbeta på era relationer. Något som för mig vidare till det tredje ordet:

OCH
Ordet OCH är ofta det allra viktigaste ordet, det ord som ser till att binda samman och att tillåta fler synsätt. Se till att inkludera.

Skaffa vänner som inte tycker som du, politiskt, religiöst eller som inte har samma intressen som du.

Sök upp folk som inte har samma bakgrund som du – kanske en nyanländ, kanske en som bott i en kärnfamilj, eller någon som är, vad vet jag – bagare eller bibliotekarie?

Med dessa första tre ord – LEV, LÄNGE och OCH, hoppas jag att ni själva hittar era nycklar till att hitta fram till det fjärde ordet:

BLOMSTRA
Bygg något eget – flytta hemifrån, skaffa jobb, res utomlands, studera,
flytta hem igen till Ulricehamn, skaffa familj, starta företag, ja vad som helst!

Ni är de som bygger vår framtida värld – gör det väl!

Lev – länge – och – blomstra, eller som Spock skulle ha sagt det: Live long and prosper!

Tack för mig!