Kategorier
Månsarp sn

Månsarp på 1500- och 1600-talet

1571: 19 hushåll i socknen (JH1, s 308)

1600-talet: Gården Sjöhult brann ner pga danskarna från Skåne.

1605: Vid vintertinget i Ljungarum den 26 januari stadgades att ingen fick handla med bergslagssmederna utan fogdens tillstånd. (JH1, s 370)

1610: Carl IX befaller om malmbrytningens verkställande. (JH1, s 370)

1618: Södra Renstorps hammare anlades under Renstorp (JH1, s 370). Under sommaren besöker Gustaf II Adolph Taberg (JH1, s 367).

1673: Södra Renstorps hammare (anlagd 1618) flyttades till Hörle (JH1, s 367).

Källförteckning

 • JH1: Jönköpings Historia 1
Kategorier
Månsarp

Månsarp AI:5 (1790-1814)

36 (1790-1794)

Allt på sidan är inte avskrivet.

Fattigstugan

Pigan Kajsa Eckerberg, f 1719. Bodde här åtminstone från 1774 till sin död 1799-01-01.

Änkan Ingeborg Gustavsdotter, f 1738-02-05 i Kåperyd och änka efter Gabriel Nilsson (1715-1782). Familjen bodde här från 1783 då de flyttade hit från Myrebo.
Sonen Nils Gabrielsson, f 1769-05-26

76 (1795-1799)

Allt på sidan är inte avskrivet.

Fattigstugan

Pigan Kajsa Eckerberg, f 1719. Bodde här åtminstone från 1774 till sin död 1799-01-01.

Änkan Ingeborg Gustavsdotter, f 1738-02-05 i Kåperyd och änka efter Gabriel Nilsson (1715-1782). Familjen bodde här från 1783 då de flyttade hit från Myrebo.
Sonen Nils Gabrielsson, f 1769-05-26. Dog här 1799-05-27.

Margareta Mattesdotter

Kategorier
Fattighuset

Fattighuset under Månsarp (Månsarp sn)

I slutet av 1760-talet bor två änkor med den enes son i ett hus under Månsarps by. Detta blir år 1774 noterat som sockenstugan och ytterligare en tid senare (1786) Fattigstugan eller Fattighuset. Omkring år 1905 får huset namnet Ålderdomshemmet, något den fick heta till dess att verksamheten lade ner någonstans i mitten av 1900-talet. I redogörelsen nedan har namn och titlar moderniserats för lättare sökbarhet.

Ålderdomshemmet efter att verksamheten lagts ner, våren 1979.

1768

Änkan Ingeborg (familjen fanns här åtminstone år 1768 innan de avflyttade)
sonen Henrik, f 1757
Källa: AI:3 sid 49

1772-1782

Änkan Elsa Ambjörnsdotter, f 1708-05-11 i Kåperyd och änka efter Erik Nilsson (1703-1743). Bodde här åtminstone från 1772 till 1782. Hon flyttade 1782 till Kåperyd där hon dog 1785-05-02.
Källa: AI:3 sid 49, AI:4 sid 21, AI:4 sid 74

1774-1799

Pigan Kajsa Eckerberg, f 1719. Bodde här åtminstone från 1774 till sin död 1799-01-01.
Källa: AI:4 sid 21, AI:4 sid 74, AI:4 sid 217, AI:5 sid 36, AI:5 sid 76

1783-1817

Änkan Ingeborg Gustavsdotter, f 1738-02-05 i Kåperyd och änka efter Gabriel Nilsson (1715-1782). Familjen bodde här från 1783 då de flyttade hit från Myrebo. Ingeborg dog här 1817-01-28.
Dottern Märta Gabrielsdotter, f 1766-10-03 – flyttade 1785
Sonen Nils Gabrielsson, f 1769-05-26, dog här 1799-05-27.
Källa: AI:4 sid 21, AI:4 sid 74, AI:4 sid 217, AI:5 sid 36, AI:5 sid 76, AI:5 sid 119, AI:5 sid 193, AI:6 sid 34

1799-1815

Margareta Mattisdotter, f 1748-08-22 i Karshult. Flyttade hit 1799 från Karshult, död här 1815-06-08.
Källa: AI:5 sid 76, AI:5 sid 119, AI:5 sid 193

1800-1804

Pigan Marit Gabrielsdotter, f 1766-10-03, dotter till Ingeborg Gustavsdotter. Flyttade hit i början av 1800-talet och flyttade vidare 1804 till Ljungarum socken.
Sonen Anders, f 1800-07-04.
Källa: AI:5 sid 119

1810-1821

Pigan Katarina Jonasdotter, f 1767. Bodde här från 1810 och dog 1821-01-21.
Källa: AI:5 sid 193, AI:6 sid 34, AI:6 sid 74

1811-1815

Flickan Anna Greta, f 1804-11-05. Bodde här från 1811 till ca 1815.
Källa: AI:5 sid 193, AI:6 sid 34

1814-1826

Pigan Stina Kullberg, f 1746. Känd sedan tidigare att vara tiggare. Hon bodde här från 1814 till sin död 1826 och har tidigare bott i Skräddarehemmet, Bäcken, Porteshult och Nybygget.
Källa: AI:5 sid 193, AI:6 sid 34, AI:6 sid 74, AI:6 sid 126

1817-1826

Kerstin Håkansdotter, f 1735-04-06, dog här 1826-01-12. Änka efter Jöns Karlsson från Röshult och Sjöhult.
Källa: AI:6 sid 34, AI:6 sid 74, AI:6 sid 126

1819-1834

Anders Andersson, f 1797-07-24. Flyttade hit från Plogsvadet under Porteshult år 1819 och dog här 1834.
Källa: AI:6 sid 34, AI:6 sid 74, AI:6 sid 126, AI:6 sid 163, AI:7 sid 55

1820-

Helena Torn Ekelöf, f 1772 i Nyland, Finland och änka. Hon levde här, först med sina barn, från 1820 fram till hennes död 1852.
Sonen Karl Magnus, f 1811-09-28 i Skärstad socken. Flyttade i mars 1828 till Järstorp socken.
Dottern Fredrika, f 1815-09-04 i Bringetofta socken. Flyttade härifrån 1831.
Källa: AI:6 sid 74, AI:6 sid 126, AI:6 sid 163, AI:7 sid 55, AI:7 sid 127, AI:7 sid 193, AI:8 sid 97

1821-1824

Maja Andersdotter, f 1786. Hon flyttade hit 1821 med sin son från Utjorden under Renstorp och flyttade åter till Renstorps ägor och Liden år 1824.
Sonen Sven Peter, f 1820-11-06.
Källa: AI:6 sid 74

1825-1829

Ingegerd Eriksdotter, f 1767-04-17. Hon flyttade hit 1825 efter att ha jobbat som piga i många år på olika ställen i Månsarp. Hon dog här 1829.
Källa: AI:6 sid 126

1830-1867

Katarina Jonasdotter, f 1795-04-02 i Nybygget under Sjöhult. Hon flyttade hit 1830 då hon inte kunde ha ett jobb pga att hon haltade. Hon dog här den 25 september 1867 efter att ha bott här i 37 år.
Källa: AI:6 sid 163, AI:7 sid 55, AI:7 sid 127, AI:7 sid 193, AI:8 sid 97, AI:9 sid 101, AI:10 sid 112, AI:11 sid 145

1834-1843

Nils Hansson, f 1777 i Rogberga socken. Han flyttade hit 1834 och står noterad som “gammal dräng”. Han dör här den 25 maj 1843.
Källa: AI:7 sid 55, AI:7 sid 127, AI:7 sid 193

1835-1865

Stina Johansdotter, f 1792 i Barnarp socken. Hon flyttade hit 1835 från Bäcken under Sjöhult tillsammans med sina två utomäktenskapliga barn.
Dottern Maja Stina, f 1828-01-07 i Bäcken. Flyttade härifrån 1845 men kom åter 1851. Hon gifte sig 1865-11-07 och flyttade i samband med detta till Järstorp socken.
Sonen Johan Peter, f 1835-01-06 i Bäcken.
Källa: AI:7 sid 55, AI:7 sid 127, AI:7 sid 193, AI:8 sid 97, AI:9 sid 101, AI:10 sid 112

1838-1857

Erik Jönsson, f 1773-05-18 i Månsarp socken. Han flyttade hit 1838 och står noterad som änkling. År 1858 saknas han i husförhörslängden.
Källa: AI:7 sid 127, AI:7 sid 193, AI:8 sid 97

1842-1845

Johannes Nilsson, f 1781 i Vrigstad socken. Han flyttade hit 1842 efter hustruns död. Han dog här 1845.
Källa: AI:7 sid 193

1850-1857

Maja Greta Magnusdotter, f 1802-07-28 i Månsarps socken. Hon står noterad som svagsint och hennes son lever som fosterbarn hos familjen Björk här i socknen. De saknas i husförhörslängden år 1858.
Källa: AI:8 sid 97

1836-1873

Johannes Jönsson, f 1797-07-07 i Finskullen, Vrigstad socken. Han dog här 1873.
Källa: AI:9 sid 101, AI:10 sid 112, AI:11 sid 145, AI:12 sid 161

1858-1882

Anna Lena Johansdotter, f 1815-03-20 i Hjälmseryds socken och flyttade hit 1858 efter att några år tidigare blivit änka. Hon dog här 1882-10-30. Runt år 1859 står noterat i husförhörslängden (AI:9 sid 101) att hon “Går sällan till Guds bord. Ett förskräckligt sinne”.
Sonen August Jonasson, f 1843-05-11 i Månsarp socken. Flyttade år 1859.
Sonen Malkolm Jonasson, f 1848-04-27 i Månsarp socken. Flyttade år 1863.
Dottern Klara Jonasdotter, f 1854-04-12 i Månsarp socken. Flyttade till Sandseryd socken 1872.
Källa: AI:9 sid 101, AI:10 sid 112, AI:11 sid 145, AI:12 sid 161, AI:12 sid 327, AI:13 sid 172

1870-1908

Sara Stina Bengtsdotter, f 1820-04-20 i Nybygget under Sjöhult och flyttade hit 1870 från Nybygget efter att några år tidigare blivit änka efter Karl Johan Andersson (1818-1867). Sara Stina levde här i 38 år innan hon dog 1908-02-12.
Sonen Per Alfred Karlsson, f 1859-03-30 i Nybygget. Flyttade år 1875 till Byarums socken, men kom åter 1879 och levde här till sin död 1883-03-24.
Sonen Klas Vilhelm Karlsson, f 1862-04-06 i Nybygget. Flyttade år 1876.
Dottern Karolina Dorotea Karlsdotter, f 1866-02-06 i Nybygget. Flyttade år 1880.
Källa: AI:11 sid 145, AI:12 sid 161, AI:12 sid 327, AI:13 sid 172, AI:14 sid 173, AI:15 sid 172, AIIa:1 sid 276, AIIa:2 sid 356

1872-1906

Kristoffer Svensson, f 1835-04-13 i Åsenhöga socken och flyttade hit 1872. Han levde här till sin död 1906-06-12. Under den tiden idkade han en del småhandel, men stod skriven som ofärdig utan någon närmare förklaring.
Källa: AI:12 sid 161, AI:12 sid 327, AI:13 sid 172, AI:14 sid 173, AI:15 sid 172, AIIa:1 sid 276, AIIa:2 sid 356

1876-1884

Johannes Petersson, f 1810-05-14 i Barnarps socken och flyttade hit 1876, ett år efter att han blev änkling efter Inga Lisa Magnusdotter (1814-1875). Han levde här till sin död den 5 december 1884.
Källa: AI:12 sid 327, AI:13 sid 172

1879-1916

Peter Magnus Nilsson, f 1840-07-06 i Porteshult och flyttade hit 1879 med sin fru och hennes dotterson. Han hade dövhet och levde här till sin död den 3 mars 1916.
Märta Magnusdotter, f 1818-10-20 i Bondstorps socken. Hon dog här 1885-10-17.
Märtas dotterson Anders Johan Emil, f 1870-01-05 i Sjöstorp under Tahe. Flyttade 1879 till Barnarps socken.
Källa: AI:12 sid 327, AI:13 sid 172, AI:14 sid 173, AI:15 sid 172, AIIa:1 sid 276, AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1882-1884

Johannes Jonasson, f 1797-12-11 i Månsarp socken och flyttade hit 1882 från Sjöhult. Han dog bara två år senare, den 5 december 1884.
Källa: AI:13 sid 172

1884-1888

Johannes Israelsson Rogberg, f 1812-09-06 i Månsarp socken och flyttade hit 1884. Han var änkling efter Maja Greta Magnusdotter (1816-1869). Han levde endast några få år ytterligare och dog här den 23 februari 1888.
Källa: AI:13 sid 172, AI:14 sid 173

1886-1897

Maria Elisabet Tolf, f 1828-12-14 i Byarums socken och flyttade hit 1886. Hon dog här 1897-08-29.
Källa: AI:14 sid 173, AI:15 sid 172, AIIa:1 sid 276

1886-1897

Maria Elisabet Tolf, f 1828-12-14 i Byarums socken och flyttade hit 1886. Hon dog här 1897-08-29.
Källa: AI:14 sid 173, AI:15 sid 172, AIIa:1 sid 276, AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1886-1888

Johanna Svensdotter, f 1811-10-02 i Kåperyd och flyttade hit 1886. Hon dog här 1888-12-29. Hon flyttade hit efter att hennes man Andreas Olofsson (1797-1886) avlidit.
Källa: AI:14 sid 173

1888-1898

Jonas Jansson, f 1834-07-18 i Hacklarsbo och flyttade hit 1888 med sin  fru och 7 barn. Efter att flera barn dött i Fattighuset, eller flyttat från familjen, flyttade Jonas och Kristina iväg från Fattighuset tillsammans med sonen Karl Ludvig år 1898.
Kristina Andersdotter, f 1846-09-13 i Bondstorp socken.
Dottern Hilda Axelia Jansson, f 1873-12-01 i Hestra. Bodde 1889-1890 i Sandseryd socken men flyttade sedan åter. 1891 flyttade hon till USA.
Dottern Agda Rebecka Jonasdotter, dog här 1890-02-26.
Sonen Anders Johan Jonasson, dog här 1890-02-27.
Sonen Per Gustav Jonasson, flyttade 1895.
Sonen Hannes Fridolf Natanael Jonasson, dog här 1890-02-21.
Sonen Sven Jonasson, dog här 1890-02-28.
Sonen Karl Ludvig Jonasson.
Dottern Ellen Sara Kristina Jonasdotter, dog här 1891-03-30.
Källa: AI:14 sid 173, AI:15 sid 172, AIIa:1 sid 276, AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1894-1896

Maria Svensdotter, f 1811-04-01 i Barnarps socken. Levde här från 1894 till sin död 1896-05-07.
Källa: AI:15 sid 172

1895-1902

Karl Johan Johansson, f 1821-09-20 i Fällan under Porteshult och flyttade hit 1895. Han dog 1902-12-18.
Källa: AI:15 sid 172, AIIa:1 sid 276

1899-1900

Abraham Jonasson, f 1810-05-24 i Fällan under Porteshult och flyttade hit 1895.
Källa: AIIa:1 sid 276

1899-1908

Anders Jansson, f 1827-05-04 i Månsarps socken och flyttade hit 1899 med sin fru. Anders var antecknad som sinnessjuk och i någon kortare eller längre period innan hans död vistades han i Eksjö på sjukvårdsanstalt för sinnessjuka.
Källa: AIIa:1 sid 276, AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1901-1903

Karl Gustav Svensson, f 1826-12-28 i Åkers socken. Han hade arbetat som dräng i Månsarps socken under större delen av sitt vuxna liv och dog här den 21 juli 1903.
Källa: AIIa:1 sid 276, AIIa:2 sid 356

1900-1922

Märta Lena Jonasdotter, f 1830-09-07 i Bondstorps sockenoch flyttade hit 1900 efter att ha varit listad under “obefintliga” i husförhörslängden. Hon dog här 1922-09-06, dagen före hennes 92-årsdag.
Källa: AIIa:1 sid 276, AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1903-1907

Johan Adolf Josefsson Dahlén, f 1866-01-18 i Vists socken. F.d. stationskarl som dömts tillfängelse. Under den tid som straffet pågick var familjen placerad på ålderdomshemmet.
Ur församlingsbok Månsarp AIIa:2 sid 357:

“Saknar medb. förtroende två år fr. 2/12 04. D. 18 mars 1903 dömd för förfalskning och bedrägeri till straffarbete i två år och 3 mån. samt förlust af medb. förtr. två årutöfver strafftiden. Afftjänar ådömdt straffarbete i Centralfängelset i Nya Varfvet.”

Hilma Josefina Andersdotter, f 1860-02-13 i Säms socken.
Dottern Hildur Maria Dahlén, f 1889-04-24 i Vists socken. Hon bodde i Hakarps socken från november 1905 till november 1906.
Sonen Karl Anders Oskar Dahlén, f 1891-09-01 i Vists socken.
Sonen Ignats Adolf Daniel Dahlén, f 1894-11-28 i Månsarps socken.
Dottern Sigrid Lilly Sofia Dahlén, f 1900-04-18 i Månsarps socken.
Källa: AIIa:2 sid 356

1908-1919

Andreas Johansson, f 1829-05-26 i Byarums socken och flyttade hit 1908 några år efter att hans fru Karin Johansdotter (1824-1905) gått bort.  Han levde sina sista år i livet här innan han dog 1919-11-09.
Källa: AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1910-1927 Personalen på Ålderdomshemmet

Anna Maria Johannesdotter, sköterska, f 1848-10-21 i Aneboda. Bodde här 1909-1910 men arbetade kvar. Hon flyttade tillbaka några månader före hennes död den 20 december 1920.
Källa: AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

Anna Matilda Johansson , föreståndarinna, f 1877-04-08 i Svanshals socken. Bodde och arbetade här 1910-1915 innan hon flyttade till Katarina församling i Stockholm.
Källa: AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

Maria Charlotta Wermblad, sköterska, f 1877-11-04 i Bottnaryds socken. Bodde och arbetade här 1916-1920 innan hon flyttade till Skärstads församling.
Källa: AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

Anna Elsa Emilia Fagerberg, tjänarinna, f 1894-10-17 i Barnarps socken. Bodde och arbetade här 1917-1921 innan hon flyttade till Sandseryds församling. Hon hade sina utomäktenskapliga barn med sig, men de bodde kvar på Ålderdomshemmet efter hennes flytt.
Dottern R.A.K., f 1912, flyttade härifrån 1927.
Sonen T.G.E., f 1917, flyttade härifrån 1924.
Sonen T.L.V., f 1920, flyttade härifrån 1927.
Källa: AIIa:4 sid 378

Johanna Maria Johansson, sjuksköterska, f 1882-12-08 i Främmestads socken. Bodde och arbetade här 1919-1920 innan hon flyttade till Ronneby landsförsamling.
Källa: AIIa:4 sid 378

Hilli Valborg Elisabet Andersson, sköterska, f 1896-10-01 i Åsenhöga socken. Bodde och arbetade här 1920-1923 innan hon gifte sig inom församlingen.
Källa: AIIa:4 sid 378

Hildur Konstantina Fries, föreståndarinna, f 1890-10-04 i Bringetofta socken. Bodde och arbetade här från 1923.
Källa: AIIa:4 sid 378

Almina Leontine Svensson, föreståndarinna, f 1897-09-20 i Värnamo socken. Bodde och arbetade här från 1928.
Källa: AIIa:4 sid 378

1910-1923

Frans Lorens Johansson, f 1835-07-19 i Månsarp socken och flyttade hit 1910 bara några dagar innan han gick bort 1910-10-08. Hans fru bodde dock kvar i ytterligare 13 år.
Johanna Johansson, f Jonasdotter 1833-11-10 i Byarums socken. Död  här 1923-09-07.
Källa: AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1911-1926

Peter Magnus Petersson, f 1833-01-30 i Hagshults socken. Torpare från Konungsberget under Tahe. Flyttade hit med sin fru. Han dog här 1914-09-14.
Johanna Matilda Danielsdotter, f 1838-04-17 i Månsarps socken. Död här 1926-04-28.
Källa: AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1912-1919

Gustav Matsson, f 1834-04-11 i Kushult i Hagshults socken. Torpare och byskomakare från Månsarps och Sjöhults byar. Flyttade hit med sin fru 1912. Han dog här 1919-11-02.
Johanna Johansdotter, f 1834 i Månsarps socken. Död här 1919-02-08.
Källa: AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1916-1917

Kristina Svensson, f 1834-03-20 i Ödestugu socken och levde här sitt sista år innan han dog på julafton 1917.
Källa: AIIa:4 sid 378

1916-1917

Kristina Svensson, f 1834-03-20 i Ödestugu socken och levde här sitt sista år innan han dog på julafton 1917.
Källa: AIIa:4 sid 378

1921-

Gustav Andersson, f 1842-03-15 i Norra Unnaryd socken och levde här sina sista dagar innan han dog den 25 mars 1921. Hans fru bodde kvar.
Hedvig Johannesdotter, f 1855-11-14 i Byarums socken. Levde här ännu 1927.
Källa: AIIa:4 sid 378

1922-1926

Anna Augusta Gustavsson, f 1841-01-06 i Månsarps socken och levde här sina fyra sista levnadsår innan hon den 17 januari 1926. I livet var hon sömmerska.
Källa: AIIa:4 sid 378

1922-1923

Amanda Andersdotter Kvist, f 1881-12-28 i Torups socken och hyrde rum här ett år som änka efter stationskarlen Karl Johan Albin Kvist.
Sonen J, f 1905
Sonen G.F., f 1909
Källa: AIIa:4 sid 378

1924-

Syskonparet Augusta Gustavsdotter (f 1854-12-09 i Bäcken under Sjöhult) och Justus Gustavsson (f 1864-02-28 i Bäcken) bodde här från 1924. Justus avled den 18 juni 1926. Ur Hembygdsföreningens torpinventering:

Augusta snusade men försökte hålla det hemligt. Så länge brodern levde köpte han snus, men när han var död så var hon tvungen att köpa själv. När hon hade handlat färdigt i affären brukade hon säga: “Det var sant, Simon på Dalskog bad att jag skulle köpa ett hekto snus”. Men så en gång råkade Simon på Dalskog också vara i affären utan att Augusta såg honom. När hon då som vanligt gick fram för att köpa ett hekto snus till Simon, steg även han fram och bad att få köpa ett hekto snus.

Källa: AIIa:4 sid 378

Kategorier
Husförhörslängder Månsarp

Månsarp AI:4 (1774-1789)

21 (1774-1778)

(Allt är inte avskrivet på sidan)

Sockenstugan

Änkan Elsa Ambjörnsdotter, f 1708-05-11 i Kåperyd och änka efter Erik Nilsson (1703-1743). Bodde här åtminstone från 1772 till 1782.

Pigan Kajsa Eckerberg, f 1719. Bodde här åtminstone från 1774 till sin död 1799-01-01.

74 (1779-1785)

(Allt är inte avskrivet på sidan)

Sockenstugan

Änkan Elsa Ambjörnsdotter, f 1708-05-11 i Kåperyd och änka efter Erik Nilsson (1703-1743). Bodde här åtminstone från 1772 till 1782. Hon flyttade 1782 till Kåperyd där hon dog 1785-05-02.

Pigan Kajsa Eckerberg, f 1719. Bodde här åtminstone från 1774 till sin död 1799-01-01.

Änkan Ingeborg Gustavsdotter, f 1738-02-05 i Kåperyd och änka efter Gabriel Nilsson (1715-1782). Familjen bodde här från 1783 då de flyttade hit från Myrebo.
Dottern Märta Gabrielsdotter, f 1766-10-03 – flyttade 1785
Sonen Nils Gabrielsson, f 1769-05-26

217  (1786-1789) – Fattigstugan

Pigan Kajsa Eckerberg, f 1719. Bodde här åtminstone från 1774 till sin död 1799-01-01.

Änkan Ingeborg Gustavsdotter, f 1738-02-05 i Kåperyd och änka efter Gabriel Nilsson (1715-1782). Familjen bodde här från 1783 då de flyttade hit från Myrebo.
Sonen Nils Gabrielsson, f 1769-05-26

Kategorier
Husförhörslängder Månsarp

Månsarp A1:3 (1767-1773)

49

(återstår en del att skriva av)

Änkan Ingeborg (familjen fanns här åtminstone år 1768 innan de avflyttade)
sonen Henrik, f 1757

Änkan Elsa Ambjörnsdotter, f 1708-05-11 i Kåperyd och änka efter Erik Nilsson (1703-1743). Bodde här åtminstone från 1772 till 1782.

Kategorier
1800-talet Ålderdomshemmet Barnarp Gölen Norra Granarp Målön Månsarp Månsarp sn Svensbygget

Sven Isak Petersson (1826-1904), Anna Stina Arvidsdotter (1824-1879) & Anna Maria Sjögren (1848-1920)

 • Sven Isak Petersson (född 1826-05-04 i Hagshult socken, död 1904-10-25 i Månsarp socken, källa: Sveriges dödbok 1901-2013)
  • Gift 1:o med Anna Stina Arvidsdotter (född 1824 i Byarum socken, död 1879-04-13 i Månsarp socken)
  • Gift 2:o med Anna Maria Johannesdotter Sjögren (född 1848-10-21 i Aneboda socken, död 1920 i Månsarp)

Familj

1:a äktenskapet

 • Johan August Svensson. Född 1847-12-14 i Barnarp (fadern i Granarp, Barnarp, modern i Gölen under Målön, Månsarp), död 1857-09-15 (Gölen Norra under Målön, Månsarp, AI:8 sid 102)
 • Maria Christina Svensson, född 1851-03-01
 • Anna Lovisa Svensdotter, född 1854-08-02, död 1924-12-31 i Barnarp socken, gift 1879-06-21 med Sven Johan Andersson (1855-1915). Ättlingar:
  • Sven Anders Bernhard Johansson (1881-1934), gift med Karin Matilda Andersson
   • Margit Kerstin Louise (1907-1970)
    • Ann-Britt Viola (f 1934)
     • Karin Annika (f 1958)
    • Kerstin Birgit Lilian (f 1936)
     • Per Ivar (f 1968)
    • Nancy Märtha Gullevi (f 1940)
     • Karl Mikael (f 1958)
  • Axel Rikard Johansson (1887-1981), gift 1955 med Ellen Anna Gustava (1887-1978)
  • Ellen Lovisa Victoria Johansson (1889-1953), gift 1911 med Otto Levin Hellberg (1881-1924)
  • Johan Enoch Folke Johansson (1893-1951), gift 1932 med Elsy Dagny Maria (1904-1997)
  • Gustaf Eskil Efraim Johansson (1894-1984), gift 1956 med Solvig Märta Kristina (1911-1992)
  • Frank Nathanael Johansson (1898-1994), gift 1928 med Ingeborg Katarina (1898-1988)
 • Johanna Mathilda Svensson, född 1857-02-28, död 1940-11-23 i Ålderdomshemmet, Månsarp.
 • Frans Johan Svensson, född 1860-02-10
 • Oscar Sixtus Svensson, född 1862-08-06, död 1864-04-07
 • Brita Almina Justina Svensdotter, född 1866-08-13, död 1868-02-18

2:a äktenskapet:

 • Sven Gustaf Valdemar Svensson, född 1888-06-25
 • Adelaide Maria Elisabeth Svensdotter, född 1891-03-10

Bostadsorter

 • 1847 (vid första sonens födelse) bodde Sven i komministerbostället Granarp i Barnarp socken och Anna Stina i backstugan Gölen under Målön i Månsarp socken. Föräldrarna var gifta men ännu inte sammanboende.
 • 1848: Gölen under Målön i Månsarp
 • 1848-1852: Barnarp socken
 • 1852-: Svensbygget under Målön i Månsarp.

Anna Stinas bakgrund

Det är svårt att följa henne bakåt i tiden, pga luckor. Möjligen är hon densamma som Anna Christina, född 1824-06-18 i Backstugan Olsbo under Krängshult i Byarum (döpt den 20:e), dotter till pigan Stina Orfarsdotter (Arvidsdotter?), född 1784 i Byarum (Byarum C:3 sid 311). Modern hade ytterligare en dotter – Maria Catrina Gustafsdotter, född 1812-02-14, flyttade från Olsbo till Krängsberg år 1828). Så här långt kan vi följa Anna Christina framåt i tiden: ¶

 • Backstugan Olsbo under Krängsberg: 1824-1831 (AI:11 sid 20, AI:12 sid 57). Modern avled 1831-02-10.
 • Soldattorpet Flinkabygget: 1831-1832 (AI:12 sid 116)
 • Lilleskog: 1832-1833 (AI:12 sid 68)
 • Fogelängen: 1833-1837 (AI:12 sid 74, AI:13 sid 77)
 • Soldattorpet Berget under Krängsberg: 1837-1839 (AI:13 sid 82)
 • Torpet Larsabygget under Gärahof: 1839-1840 (AI:13 sid 327)
 • Torpet Skyttabygget under Gärahof: 1840-1841 (AI:13 sid 334, AI:14 sid 334)
 • Voxtorp socken: 1841- (inga husförhörslängder i Voxtorp förrän 1861)

Senast uppdaterat : 2017-07-24 – det kan ha skett ytterligare forskning sedan dess. 

Kategorier
Foto Tabergs bergslag

Tabergsån med järnvägen

Bilden är tagen den 7 augusti 2016 kl 19:00 norr om gruvvägen.
Bilden är tagen den 7 augusti 2016 kl 19:00 norr om gruvvägen.
Bilden är tagen den 7 augusti 2016 kl 19:00 norr om gruvvägen.
Bilden är tagen den 7 augusti 2016 kl 19:00 norr om gruvvägen.
Kategorier
Småland Tabergs bergslag

Avskrifter av kyrkoböcker i Tabergs bergslag

Månsarp

Övriga socknar i Jönköpings län

Adelöv ]   [ Almesåkra ]   [ Angerdshestra ]   [ Bankeryd ]   [ Barkeryd ]   [ Barnarp ]   [ Bondstorp ]   [ Bottnaryd ]   [ Byarum ]   [ Bälaryd ]   [ Femsjö ]   [ Forserum ]   [ Gränna ]   [ Gustav Adolf (R) ]   [ Habo (R) ]   [ Hakarp ]   [ Haurida ]   [ Huskvarna]   [ Järsnäs ]   [ Järstorp ]   [ Jönköping, Kristina ]   [ Jönköping, Slotts ]   [ Jönköping, Sofia ]   [ Jönköping, Västra ]   [ Jönköping, Östra ]   [ Kristina ]   [ Lekeryd ]   [ Linderås ]   [ Ljungarum ]   [ Lommaryd ]   [ Malmbäck ]   [ Mjölby (E) ]   [ Mulseryd ]   [ Norra Hestra ]   [ Norra Unnaryd ]   [ Nykyrka (R) ]   [ Od (P) ]   [ Rogberga ]   [ Sandhem (R) ]   [ Sandseryd ]   [ Skepperstad ]   [ Skärstad ]   [ Smålands artilleriregemente ]   [ Sofia ]   [ Stengårdshult ]   [ Svarttorp ]   [ Svenarum ]   [ Södra Unnaryd ]   [ Tofteryd ]   [ Ukna (H) ]   [ Valdshult ]   [ Vireda ]   [ Visingsö]   [ Vrigstad]   [ Ödestugu ]   [ Öggestorp ]   [ Ölmstad ]   [ Öreryd ]
Kategorier
Tabergs bergslag

Döda i Månsarp 1896-1925

DÖDA I MÅNSARP FÖRSAMLING 1896-1925
Deaths in the parish of MÅNSARP

Hämtat från Jönköpingsbygdens genealogiska förening. Det har lagts in här, då det på JBGF:s huvudsida tydligt skrevs att kyrkoboksavskrifterna hade lagts ut “på nätet för alla och envar att söka i och detta helt gratis”. Senare, mer uppdaterat material, har lagts bakom betalvägg, men denna version av materialet var alltså utlagt med en fri licens att använda för “alla och envar”.

Datum Yrke/Titel Namn Ålder Dödsorsak Bostadsort
Date of
death
Title/Profession Name Age
Y-M-D
Cause of Death Place of residence
1896
18960101 Und Man Otto Johansson 820613 Slag Målskog
18960110 Hemmadottern Gerda Naemi Nilsson 170421 Lungsot Lindhammaren
18960129 Arbetaren Peter Johannesson 740525 Lunginflammatio Furuberg
18960201 Bergbrytare Jöns Larsson 860403 Ålderdom Stallen
18960301 Hem Äg Dödfödd Gosse And Gustavsson 000000 Svag V Födseln Hökhult
18960415 Und Man Anders Johannesson 860615 Njurlidande Månsarps By
18960507 Änkan Maja Svensdotter 850107 Ålderdom Fattighuset
18960614 Flickan Ester Kristina Augustd 000201 Slag Kåperyd
18960616 Hemmason Oskar Hjalmar Johansson 161025 Drunkning V Bad Sjöhult Söderg
18960803 Gossen Oskar Natanael Justusson 000303 Svag V Födseln Tranhult
18960912 Undantagsänkan Johanna Johansdotter 790801 Lunginflammatio Smörvik
1897
18970216 Flickan Ester Sara Maria Nilsson 000001 Slag Renstorp Utjord
18970217 Änkling John Magnusson 800818 Slag Hustomten
18970226 Hustru Märta Jonasdotter 670316 Lunginflammatio Hacklasbo
18970416 O.ä. Dotter Ester Maria Gustavsd 000103 Lunginflammatio Målskog
18970420 Flickan Signe Anna Margaret Svensson 020225 Lunginflammatio Kåperyd
18970424 Torparson Abel Altinus Johansson 000009 Svag V Födseln Sjöhult Norreg
18970506 Hem Äg Johannes Johannesson 510025 Vattusot Tahe
18970829 Fattighjonet Maria Elisabet Tolf 680915 Ålderdom Fattighuset
18970908 Byggmästarson Olof Artur Olsson 010522 Kikhosta Vägaholm
18970926 Undantagsänka Johanna Svensdotter 810002 Slag Hacklasbo
18971101 Hemmadotter Gertrud Kristina Hafström 160306 Difteri Sandhem Renstorp
18971101 Gossen Knut Axel Paul Salomonsson 000125 Slag Knutsholm
18971114 Stinsdotter Rut Martina Larsson 000012 Kikhosta Månsarp Station
18971210 Bergsman Gustav Gustavsson 820120 Hjärtförlamning Hökhult
18971212 Gossen Karl Vilhelm Johansson 040614 Ägghosta Tranhult
1898
18980113 Hustru Kristina Nilsdotter 780102 Ålderdom Björkelund Portes
18980115 Änka Anna Katarina Petersdotter 740721 Leversjuka Hörnet Boeryd
18980126 Hemmansägare Per Johan Andersson 230918 Maginflammation Tjurshult
18980408 Inhyses Änkan Brita Katarina Eriksdotter 870104 Hjärnblödning Stallen
18980511 Hustru Vilhelmina Bergman 320205 Lungsot Brorsholm
18980514 Hemmadotter Maria Kristina Andersdotter 281014 Lunginflammatio Myrebo Tjurshult
18980602 Gosse Torsten Henrik Petersson 000001 “ej Fullgången” Knutsholm
18980918 Inhyses Änka Maja Stina Johannesdotter 700628 Avtyning Konungsberget
18980924 Oäkta Son Axel Severin Jonsson 010900 Lunginflammatio Målskog
18981019 Inhyses Änka Brita Maria Gustavsdotter 811019 Ålderdom Smedsbo
18981020 Gossen Johannes Edvin Nata Johansson 050122 Difteri Hestra
18981104 Gossen Anders Gustav Aronsson 050508 Strupkatarr Tahe
18981110 Flickan Ebba Maria Henriett Olofsson 090203 Strypsjuka Vägaholm
18981124 Gosse Karl Gustav Alfred Adastefuesson 060904 Difteri Karshult
1899
18990109 Gosse Eskil Fabian Sjögren 030409 Difteri Vägaholm
18990127 Hustru Wendela Danielsdotter 251007 Barnsängsfeber Kåperyd
18990203 Flickan Ester Vilhelmina Bergman 010011 Lungsot Brorsholm
18990418 Undantagsman Sven Lundgren 720216 Lunginflammatio Vadbindartorpet
18990423 Hemmason Tobias Nilsson 180700 Lungsot Lindhammaren
18990426 Hustru Brita Abrahamsdotter 760111 Lungsot Fridhem Månsarp
18990508 Gossen Gustav Ragnar Valen Johansson 000303 Maginflammation Skogsdal Renstorp
18990512 Husägare Johan Petersson 680303 Reumatisk Feber Lövfällan Sjöhult
18990531 Pigan Emma Elisa Andersdotter 450022 Hjärtlidande Renstorp
18990612 Arbetskarl Karl Ludvig Johannesson 350103 Lungsot Karlslund
18990812 Kantor Lärare Per Gustav Ljungdal 680811 Gulsot Målskog
18991102 Und Änka Sara Kristina Johannesdotter 840521 Ålderdom Sjöhult
18991110 Oäkta Son Karl Gunnar Tobias Sand 000008 “ofullgången” Sjöhult Norreg
18991126 Masmästare Sven Svensson 810221 Lunginflammatio Röshult
18991227 Hustru Katarina Elisabet Osbäck 780917 Kräfta Kåperyd
1900
19000211 Fattighjonm Abraham Jonasson 750406 Andtäppa Fattighuset
19000305 Sven Farms Änk Lena Katarina Nikolaidotter 820715 Lunginflammatio Skogslund Månsarp
19000404 Gosse Ture Johan Ludvig Johannesson 010026 Slag Karlslund Portesh
19000414 Fattighjon Gustav Blomberg 730500 Influensa Skogslid Månsarp
19000416 Änka Helena Johansdotter 670620 Influensa Skogslid Månsarp
19000505 Arbetskarl Johannes Gustavsson 680802 Äggvitesjuka Sandhem Målskog
19000512 Undantagsman Gustav Jonasson 730412 Efter Bråckoper Skuggan Taberg
19000707 Undantagsman Gustav Magnusson 690120 Magkräfta Tranhult
19000713 Änkan Maja Greta Johannesdotter 761111 Ansiktsros Furuberg Månsarp
19000901 Hustru Inga Stina Petersdotter 730611 Hjärnblödning Nybygget Sjöhult
19000929 F Artilleriste Per Gustav Kallstedt 330413 Magkräfta Sandhem Renstorp
19001020 Änka Maria Rebecka Gustavsdotter 780514 Magsår Boeryd
19001125 Arbetare Anders Samuelsson 800105 Vattusot Norrlid Kåperyd
1901
19010111 Gossen Gustav Einar Eklund 020700 Scharlakansfeb Kullen Kåperyd
19010118 Dräng Anders August Johansson 261017 Kross Huvudskål Taberg
19010129 Kantor Lärare Magnus Gustav Jonsson 780116 Slag Fridhem Månsarp
19010213 Inhys Hustru Magdalena Bengtsdotter 770703 Slag Hultet Sjöhult
19010215 Flickan Ester Maria Cecilia Johansson 110010 Lungsot Vägaholm
19010222 Flickan Augusta Signe Maria Bergman 080320 Lungsot Lindhammaren
19010513 Undantagsman Johan Håkansson 730015 Inbränd Risfäll Tranhult
19010615 Skomakaren Johannes Magnus Svensson 690310 Hjärnslag Röret Boeryd
19010703 Hustrun Ida Karolina Gustavsdotter 231124 Lungsot Brorsholm
19010805 Flickan Edit Anna Elisabet Ström 120100 Bleksot Skogsdal Renstorp
19011030 Hustru Amanda Maria Andersdotter 231017 Barnsänsfeber Åslätt Renstorp
19011106 Hustru Karolina Nilsdotter 760128 Reumatisk Feber Nytorp Renstorp
19011128 Inhysänkeman Johannes Svensson 950122 Ålderdom Porteshult
1902
19020203 Gossen Gunnar Håkan Verner Andersson 030913 Slaganfall Renstorp
19020206 Gosse Sven Erik Paulus Svensson 000016 Svag Fr Födseln Karshult
19020208 Mjölnarson Ernst Edvard Magnus Karlsson 010400 Slaganfall Tabergs Qvarn
19020219 Gosse Gustav Tage Svensson 010207 Slaganfall Bråten
19020305 Gossen David Oskar Antoniu Lindholm 000810 Lunginfl Vägaholm
19020323 Änkan Stina Johannesdotter 860207 Ålderdom Hestra
19020330 Änkan Maja Katarina Johannesdotter 640400 Av Hunger Tranhult
19020407 Hemmansägare Karl Axel Eriksson 600214 Sockersjuka Jorshult
19020528 F Mjölnaren Per Erik Sandberg 850602 Ålderdom Berghem Taberg
19020608 Pigan Hedda Lovisa Johansdotter 560122 Njurlidande Röret Boeryd
19020706 Hemmadotter Axia Alfina Wennblad 240103 Höggrad Bleksot Skogslund Bråten
19020711 Inhys Pigan Maja Jonasdotter 820818 Ålderdom Tranhult
19020925 Hustru Tullia Viktoria Petersson 211025 Lungsot Sand Renstorp
19021030 Hemmansägare Joh And Herman Johansson 291023 Lungsot Tranhult
19021128 Undantagsman Bror Gustav Gustavsson 701100 Magkräfta Boeryd
19021218 Fattighjon Karl Johan Johannesson 790228 Äggvitesjuka Fattighuset
1903
19030315 Gosse Oskar Helge Ivar Johansson 000524 Svaghet Fr Föds Tjurshult
19030504 Hemmansägare Johan Edvard Andersson 450518 Självmord Hängn Hökhult
19030514 Og Kvinna Hulda Maria Gustavsson 290305 Magkatarr Bergslund Kåperyd
19030516 Inhyses Anders Petersson 840629 Ålderdom St Hultet Sjöhult
19030610 Flickan Märta Erika Lindkvist 000030 Magkatarr Slag Månsarp
19030704 Gossen Johan Axel Birger Gustavsson 061026 Lunginflammatio Renstorp
19030721 Fattighjon Karl Gustav Svensson 780725 Lungkatarr Fattighuset
19031022 Flickan Berta Matilda Nilsson 040114 Difteri Taberg
19031022 Flickan Märta Birgitta Linn Andersson 070402 Difteri Bråten
19031119 Hemmansägare Axel Bernhard Johansson 350500 Reumatism Hjärt Dalskog Månsarp
19031127 Og Mannen Knut Anders Vilhelm Knutsson 280820 Äggvitesjuka Kåperyd
19031214 Hemmansägare Johan Edvard Gustavsson 530411 Hjärtslag Hacklasbo
1904
19040119 Änka Ulrika Kristina Johansson 710715 Kåperyd
19040201 Hustru Johanna Matilda Andersdotter 331002 Tjurshult
19040207 Undantagsman Gustav Magnus Jonasson 680801 Jorshult
19040223 Flickan Elsa Dagmar Bergendorff 010115 Bråten
19040531 Handlarhustru Augusta Josefina Johansdotter 391128 Taberg Bråten
19040813 Drängen Anders Peter Johansson 330419 Hustomten
19040901 Og Kvinna Elisa Maria Gustavsdotter 350318 Taberg
19041025 Arbetare Sven Isak Petersson 780520 Svensbygget Tahe
19041110 Flickan Svea Ragnhild Elisa Petersson 020404 Knutsholm
19041125 Smed Sven Johan Strömblad 440825 Strömsdal Renstor
19041230 Smed Anders Johan Vennblad 610912 Skogslund Bråten
1905
19050104 Gosse Eskil Tobias Läffler 000004 För Tidigt Född Taberg
19050117 Hustru Karin Johansdotter 790622 Bröstsjukdom Röshult
19050326 Änka Brita Kajsa Gustavsdotter 761125 Magkräfta Bergsholm Bråten
19050403 Änka Anna Magdalena Brodal 921113 Ålderdom Huluhammar
19050405 F Torparen Johannes Larsson 880615 Ålderdom S Nybygget Sjöhul
19050428 Gosse Karl Johan Harry Weitz 040720 Scharlakansfebe Elimsberg
19050515 Hustru Maja Lena Svensdotter 720408 Ålderdom Månsarp Fattighus
19050707 Oä Dotter Ebba Valborg Maria Gustavsdotter 010100 Scharlakansfebe Taberg
19050725 Arrendatorhust Emma Kristina Israelsdotter 600018 Magkatarr Taberg
19050729 Hemmansägare Levin Svensson 350202 Hjärninflammati Karshult
19050908 Körare Jonas Jansson 710210 Hjärnblöding Kroken Renstorp
19051109 Änka Kristina Andersdotter 590125 Kräfta Kroken Renstorp
1906
19060216 Inhyse Sven Andersson 881105 Ålderdom Tranhult
19060302 Rättarhustru Anna Stina Jonasdotter 740704 Slag Sjöhult Norreg
19060421 Flickan Sigrid Hanna Matild Johansson 020223 Lunginflammatio Tjurshult
19060508 Hustru Ester Karolina Karlsdotter 280610 Lungsot Åslätt Renstorp
19060521 Änka Sara Magnusdotter 810600 Ålderdom Nybygget Sjöhult
19060523 Gossen Anders Rudolf Stefa Nilsson 130607 Fallandesjuka Stallen Taberg
19060612 Fattighjon Kristoffer Svensson 700200 Hängning Självm Fattighuset
19060628 Gosse Axel Harry* Weiberth 000016 Slag Taberg
19060710 Gosse Gösta Herman* Weiberth 000023 Svaghet Fr Föds Taberg
19060730 Arbetare Anders Petersson 760611 Ålderdom Valstorp Renstorp
19060803 Änka Hedvig Svensdotter 680326 Ålderdom Berghem Taberg
19060809 Flickan Dagmar Emma LinnŠa Augustsson 000400 Maglidande Vägaholm 2
19060905 Disponentdotte Greta Blomdahl 000001 Lindhammaren
19060906 Skomakarhustru Anna Gustava Johansdotter 440000 Lungtuberkulos Sandvik Bråten
19060910 Gosse Nils Johan Gunnar Johansson 000500 Kolerin Karlslund Renstor
19060913 Flickan Anna Astrid Ingebo* Svensson 000200 Kolerin Karlslund Renstor
19060917 Flickan Elsa Maria LinnŠa* Svensson 000200 Kolerin Karlslund Renstor
19060925 Gossen Bengt Einar Bengtsson 000012 Porteshult
19061018 Gosse Karl Erik Johansson 000100 Slag Sjöhult Norreg
19061029 Gosse Gustav Allan Helmer Bergkvist 001100 Slag Holmsskog Bråten
19061121 Flickan Sigrid Aina Maria Andersson 000600 Lunginflammatio Renstorp
1907
19070204 Inhysesman Magnus Lundgren 76916 Slag Vadbindartorpet
19070328 Skräddare Klas Axel Larsson 690113 Maglidande Sandhem Månsarp
19070625 Snickare Anders Gustav Johansson 360618 Lungsot Bråten Taberg
19070809 Hemmansägare Johan Magnusson 670822 Självmord Hängn Hestra
19070822 Gosse Karl Jonas Eriksson 000002 Allmän Svaghet Sand Renstorp
19070916 Hustru Lena Stina Andersdotter 820600 Ålderdom Lyckorna Jorshult
19070921 Flickan Elin Maria Adelina Karlsson 170017 Lungsot Kåperyd
19070926 Undantagsman Anders Stork 701014 Tarmvred Målskog
19071016 Snickardotter Mildred Charlotta E Lindberg 010502 Lungkatarr Taberg
19071214 Hustru Anna Katarina Andersdotter 810900 Ålderdom Skogslund Sjöhult
19071217 Flickan Rut Sally Maria Karlsson 080000 Difteri Hökhult
19071221 Undantagsman Sven Isak Jonasson 840313 Ålderdom Porteshult
1908
19080105 Arbetare Johan Aug Petersson 610006 Magkräfta Furuberg
19080210 Fattighjon Anders Jansson 800906 Ålderdom Fattoghuset
19080212 Fattighjon Sara Stina Bengtsdotter 870922 Ålderdom Fattighuset
19080215 Smedson Tor Gustav Rudolf Fagerberg 151013 Blodbrist Taberg
19080218 Torparson Karl Johan Anton Johannesson 080018 Fallande Träd Sjöhult Norreg
19080321 Fd Bergsman Erik Eriksson 831027 Hjärtlidande Hemmet Renstorp
19080531 Gosse Engmet Zagerholm 000002 Renstorp
19080531 Gosse Ture Axel Birger Andersson 000700 Kikhosta Renstorp
19080609 Gosse Sven Johan Artur Svensson 001100 Blodpropp Vägalund
19080616 Snickare Gustav Bohman 580822 Hjärtfel Bergslid
19080824 Änka Inga Stin Magnusdotter 790601 Ålderdom Hestra
19080908 Undantagsman Anders Magnusson 840010 Ålderdom Hökhult
19081015 Arbetare Anders Magnus Isaksson 850102 Ålderdom Björkelund Portes
19081114 Gosse John Henry Petersson 020103 Brännskada Renstorp
19081213 Hemmansägare Gustav Knut Israelsson 700324 Magkräfta Kåperyd
1909
19090106 Og Mannen Peter Otto Jansson 720310 Magkräfta Smörvik
19090301 Gosse Karl Johan Bertil Johannesson 020000 Svaghet Hvilan Renstorp
19090316 Körare Johan Peter Andersson 711100 Hjärtslag Bergsholm 1
19090502 Hustru Alma Justina Svensd Bergendorff 400207 Lungtuberkulos Berghem Bråten
19090508 Restauratris Anny Eleonora Svan 280400 Lungtuberkulos Sjötorp Tahe
19090616 Undantagsman Johan Bengtsson 760418 Lunginflammatio Porteshult
19090617 Arbetare August Otto Jansson 720510 Ålderdom Lyckås Renstorp
19090619 Hustru Anna Karolina Nykvist 240124 Lungkatarr Dalstorp Renstorp
19090908 Hemmansägare Anders Gustav Gustavsson 670925 Avtyning Hökhult
19090928 Undantagsman Johan Magnus Jonasson 831020 Lunginflammatio Karshult
19091015 Pigan Jenny Charlotta Svensdotter 380509 Magsår Hestra
19091213 Og Kvinnan Johanna Moberg 730108 Ålderdom Månsarp
19091221 Hemmansägare Gustav Karlsson 620704 Magsjukdom Månsarp
1910
19100219 Hustru Brita Katarina Söderström 571003 Slag Sandkullen Bråten
19100312 Hustru Maria Gustavsdotter 690812 Reumatisk Värk Jorshult
19100322 Hustru Anna Maria Ester Petersson 671120 Njurlidande Anneberg Bråten
19100525 Missionärshust Rut Anna Elisabet Andersson 270712 Barnsbörd Rosenhill Bråten
19100605 Undantagsman Hans Johan Jonasson Svanberg 820716 Slag Kåperyd
19100703 Flickan Ruby Johansson 000102 Solvik Månsarp
19100812 Godsägarinna Johanna Maria Gustavsdotter 620604 Hjärtfel Tahe
19101008 Fattighjon Frans Lorens Johansson 750219 Lungsot Ålderdomshemmet
19101010 Og Kvinnan Jenny Kristina Svensdotter 430619 Blodstörtning Kullen Kåperyd
19101010 Flickan Elvira Gertrud Elis Sjökvist 000921 Johannesberg
19101101 Hemmansägare Johan Magnus Johannesson 880500 Målön Tahe
19101129 Fosterdotter Svea Gustava Lindberg 211111 Lungsot Libanon Taberg
19101218 Skräddare Johannes Svensson Björk 811125 Ålderdom Lyckorna Jorshult
1911
19110106 Flickan Svea Elfrida Hildeg Svensson 010700 Hjärnhinneinfla Dalskog Månsarp
19110217 Hemmansägare Johan Händel Håkansson 381016 Kan Ej Anges Röshult
19110423 Hustru Anna Elisabet Dahlkvist 260404 Lungsot Hvilan Renstorp
19110607 Flicklan Eva Valborg Svensson 030016 Hjärntuberkulos Kullen Kåperyd
19110712 Änka Johanna Johannesdotter 860916 Struma Brorsholm Bråten
19110722 Undantagsänka Johanna Jonasdotter 760622 Hjärtslag Jorshult
19110726 Kopparslaghust Hulda Karolina Jönsson 400811 Lunginflammatio Bergslid Bråten
19110818 Grovarbetare Karl Magnus Gran 580400 Ryggmärgslidand Karlslund Kåperyd
19110902 Undantagsänka Sara Andersson 790013 Hjärnblödning Månsarp
19111209 Flickan Brita Helga Dagmar Petersson 000013 Vägaholm 1
1912
19120102 Stins Sven Nilsson Lindström 471101 Cancer Oesophag Taberg
19120220 Hemmansägare Sven Alfred Svensson 650610 Hjärtlidande Bråten
19120512 Flickan Astrid Elsi LinnŠa Johansson 010900 Äggvita Hökhult
19120518 Hemmansägare Sven Johan Reinholdsson 820816 Förstoppning Månsarp
19120531 Hustru Amanda Beata Magnusson 510721 Gallsten Hagaberg Månsarp
19120615 Og Mannen Johan Fredrik Andersson 320116 Lungsot Porteshult
19120720 Og Mannen Gustav David Natana Svensson 200007 Drunkning Brorsholm Bråten
19120802 Hemmansägare Frans Gustav Eriksson 751026 Njurlidande Jorshult
19120925 Gossen Stig Johan Mattias Gustavsson 010700 Slag Jorshult
19121119 Fd Portvaktmäs Sven Ludvig Holmström 481104 Lunginflammatio Taberg
1913
19130102 Hustru Anna Maria Fransdot Lindberg 720525 Magkräfta Libanon Taberg
19130117 Gossen Gustav Erland Lans 000617 Slag Kroken Renstorp
19130328 Hemmansägare Elise Gustava Reinholdsson 680301 Kräfta Månsarp
19130429 Modellsnickare Johannes Gustav PetersŠn 671011 Pneumoni Acuta Mariedal Bråten
19130523 Lägenhetsinneh Johan Petersson 780221 Ålderdom Elim Taberg
19130815 Änka Matilda Karlsson Moberg 670219 Myocardit Månsarp
19130826 Järnarbet Johan Gustav Fagerberg 710726 Ålderdom Knutsholm Taberg
19131025 Undantagsänkan Anna Maria Karlsdotter 961121 Ålder Månsarp
19131106 Fd Förrådsförv Sven Johan Holmberg 810216 Lungkatarr Skuggan
19131113 Flickan Hulda Cecilia LinnŠ Lagerstrand 211121 Hjärtlidande Sandvik Bråten
19131121 Og Kvinna Kristina Lagerstrand 740407 Ålderdom Sandvik Bråten
19131123 Undantagsman Sven Jonsson 700920 Hjärtlidande Målskog
19131201 Arbetare Johannes Andersson 840500 Ålderdom Hacklasbo
19131209 Hustru Hilma Fredrika Holm 290226 Lungsot Knutsholm
19131228 Torpare Gustav Andersson 670225 Blåskatarr Bergslund
1914
19140101 Gossen Ebba Stina Margaret Andersson 040708 Lungkatarr Renstorp
19140120 Og Mannen Nils Jonasson 830321 Ålderdom Porteshult
19140204 Järnarbet Kristoffer August Osbäck Lunginflammatio Nybygget Bråten
19140302 Arbetaren Anders Johan Eriksson 790200 Ålderdom Jorshult
19140307 Hustru Kristina Reinholdsdotte 870800 Ålderdom Porteshult
19140405 Hustru Märta Ingeb Karlsso Dalkvist 190320 Lungsot Hvilan Renstorp
19140501 Väverskan Anna Matilda Johannesdotter 331026 Meningitis Mariedal Bråten
19140506 Undantagsman Anders Johan Månsson 790217 Leversjuka Månsarp
19140609 Målare Sven Anders Esping 730824 Hjärnblödning Åsen Smörvik
19140612 Hemmansägare Anders Gustav Jonsson 690810 Hjärtförlamning Karshult
19140808 Änka Anna Greta Gustavsdotter 720018 Ålderdom Kåperyd
19140812 Hustru Anna Lovisa Andersd Johansson 530006 Magkräfta Njurl Kåperyd
19140901 Og Kvinna Axia Matilda Eriksson 230900 Lungsot Jorshult
19140914 Fattighjon Peter Magnus Petersson 810815 Ålderdom Ålderdomshemmet
19140917 Flickan Rut Ebba Gunilla Eriksson 170717 Lungsot Jorshult
1915
19150118 Husägare Justus Isaksson 720916 Ålderdom Anneberg Bråten
19150131 Fd Hemmansäg Hans Andersson 820419 Ålderdom Sjöhult Norreg
19150203 Bokhållare Karl Johan Erik Zagerholm 330523 Tuberkulos Haga Taberg
19150210 Väverska Anna Elisabet Lorensson 240314 Lungsot Vägalund
19150213 Arbetare Karl Alfred Johansson 530604 Ägghvita Karshult
19150303 Hemmansägaredo Tekla Naemi Gustavsson 240123 Meningitis Hökhult
19150417 Husägare Anders Levin Svensson 600220 Kräfta Ängsfors Månsarp
19150608 Flickan Britten Isaksson 000003 Svaghet Karlslund Kåperyd
19150609 Åkaren Gustav Pål Brant 350904 Hjärnhinneinfla Kroken Renstorp
19150710 Undantagsman Arvid Magnus Jönsson 880710 Ålderdom Porteshult
19150724 Hemmansägare Justus Magnusson 670211 Ålderdom Tranhult
19150802 Hustru Sara Matilda Israelsdotter 790008 Ålderdom Johannesberg
19150909 Gossen Eskil Anders Eugen Ottosson 171016 Lunginflammatio Karlskog
19150928 Jordarbetare Axel Gottfrid Andersson 321114 Tumör Lungbäcke Hökhult
19151013 Gossen Sven Johan Valter Svensson 111010 Sarcoma Månsarp
19151126 Arbetare Edvard Lorensson 220313 Vagnväxling Vägalund
1916
19160130 Änka Johanna Petersson 830113 Ålderdom Elim Taberg
19160206 Gosse Anders Henrik Emanu Johansson 000001 Svaghet Hustomten
19160214 Flickan Elsa Gunhild Elisab Johansson 000008 Svaghet Hustomten
19160221 Jenny Augusta Andersson 210703 Lungsot Å Förs Skriven
19160303 Fattighjonet Magnus Per Nilsson 750800 Ålderdom Ålderdomshemmet
19160612 Klockaren Sven Bengtsson Dalin 650906 Äggvita Hjärtfe Månsarp
19160708 Undantagsänka Maria Katarina Nilsdotter 900324 Ålderdom Sjöhult Söderg
19160729 Flickan Anna Ingegerd Maria Gustavsson 140600 Hjärtlidande Vägaholm 2
19160729 Gosse Sven Alfred Gustavsson 000002 Vid Förlossning Vägaholm 2
19160828 Sömmerskan Anna Matilda Andersson 380513 Äggvita Bergsdal Taberg
19160917 Torpare David Natanael Johansson 340115 Tuberkulos S NybyggetSjöhult
19160926 Änka Karolina Andersson 660016 NervsjBlodpropp Bergsholm 1
19161105 Hemmansägare Anders Johan Fingal Johansson 470918 Magkräfta Hustomten
19161221 Arbetaren Sven Johan Ström 780425 Hjärnblödning Skogsdal Renstorp
1917
19170115 Änkan Maria Magnusdotter 880917 Ålderdom Tranhult
19170119 Änkan Augusta Osbäck Svensson 700523 Magkräfta Bråten
19170131 Flickan Kerstin Isaksson 000002 Allmän Svaghet Karlslund Kåperyd
19170404 Fd Mejerskan Kajsa Petersson 770022 Ålderdom Dalhem Kåperyd
19170430 Fd Hemmansäg Klas Johan Söderström 740625 Ålderdom Röshult
19170502 Hustru Hulda Karolina Israelsson 480712 Äggvita Skuggan Taberg
19170502 Skomakare Karl Albin Andersson 371000 Leversjuka Bergslid
19170504 KafŠidkerskan Gustava Maria Prytz 570216 Magkräfta Bergsholm
19170506 Og Kvinnan Maria Kristina Israelsdotter 820903 Ålderdom Tranhult
19170529 Järnsvarvaren Karl Gustav Johannesson Lidsberg Kåperyd
19170621 Småskollärarin Amanda Lovisa PalmŠr 56 Ålderdom Gustav Adolf
19170702 Fd Hemmansäg Johan Johannesson 770514 Hjärnblödning Hwilan Renstorp
19170708 Restauratris Lovisa Persson 451111 Hjärtlidande Turisthotellet
19170723 Og Man Axel Leonard Holmström 290200 Ryggmärgslidand Taberg
19170804 Stationskarl Johan Albin Kvist 440724 Njurlidande Granstorp Renstor
19170814 Skräddarson Sven Rudolf Björk 150126 Lungsot Björkholmen Jorsh
19170819 Hustru Vilhelmina Sveningsson 450409 Lungsot Nybygget Sjöhult
19170822 Verkmästare Axel Gideon Ström 360315 Blindtarmsinfla Skogsdal Renstorp
19170830 Änka Maria Kristina Petersson 630126 Kräfta Skogshyddan
19171002 Og Kvinna Karolina Berntsson 861125 Förkalkn Hjärna Libanon Taberg
19171007 Handelsbiträde Bror Hjalmar Holmström 270824 Lungsot Taberg
19171016 Hustru Alma Krist Håkansso Sjölander 531003 Njurlidande Godhem Renstorp
19171023 Järnkorsriddar Bror Jonas Vilhelm Svan 290100 Sår Kullen Kåperyd
19171031 Hustru Ester Maria Staf 341027 Lungsot Skogslid Taberg
19171204 Värnpliktig Oskar Vilhelm Herma Johannesson 200017 Lunginflammatio Hestra
19171212 Lantbrukare Johan Andersson 701102 Maglidande Porteshult
19171212 Änka Anna Lisa Andersson 811016 Lunginflammatio Haga Taberg
19171222 Flickan Dagmar Brita Maria Svensson 010500 Smörvik
19171224 Og Kvinnan Kristina Svensson 830903 Ålderdom Ålderdomshemmet
Datum Yrke/Titel Namn Ålder Dödsorsak Bostadsort
Date of
death
Title/Profession Name Age
Y-M-D
Cause of Death Place of residence
1918
19180124 Änka Anna Lovisa Svensson 790328 Ålderdom Annelund Målskog
19180205 Gossen Oskar Arvid Folke Arvidsson 100810 Difteri Porteshult
19180324 Gossen Karl Erik Rudolf Johannesson 000200 Slag Knutsholm
19180410 Flickan Florence Anna Eveli Karlsson 020623 Lunginflammatio Elimsberg
19180505 Fd Hemmansäg Salomon Reinhold Petersson 710926 Slag Hacklasbo
19180903 Fd Kyrkväktare Jöns Andersson 790218 Ålderdom Skogshyddan
19180914 Änkan Sara Maria Larsdotter 820509 Slag Nyslätt Smörvik
19181009 Änkan Anna Elisabet Eriksson 850009 Ålderdom Hemmet Renstorp
19181014 Og Kvinnan Elsa Natalia Johansson 210917 Spanska Sjukan Lindhammaren
19181016 Hustru Kajsa Lisa Johannesdotter 631017 Spanska Sjukan Almedal Taberg
19181023 Gjutare Frans Emil Johansso Blomberg 370025 Spanska Sjukan Bergskog Kåperyd
19181026 Hustru Anna Elisabet Almgren 260113 Spanska Sjukan Almedal Taberg
19181028 Flickan Svea Agnes Kristina Sjöberg 160400 Spanska Sjukan Brorsholm Bråten
19181029 Hustru Hilma Josefin Andersdotter 580816 Kroniskt Lidand Mariedal Bråten
19181030 Bokhållare Teodor Natanael Mattson 301011 Spanska Sjukan Solhem Kåperyd
19181204 Hustru Eugenia Jonasdotter 830815 Ålderdom Kärrhagen Hacklas
19181214 Jordägare Peter Magnus Nilsson 720607 Ålderdom Utjord Renstorp
1919
19190105 Änkling Gustav Andersson 990000 Ålderdom Ängsfors Månsarp
19190112 Og Kvinnan Anna Maria LinnŠa Johansson 270019 Spanska Sjukan Hestra
19190118 Hustru Inga Maria Johannesson 731114 Lunginflammatio Hökhult
19190121 Smedhustru Berta Maria Magnuss Josefsson 330908 Barnsängsfeber Ljungsäter Kåpery
19190124 Gossen Karl Erik Svensson 000424 Magsjukdom Karlslund Renstor
19190208 Hustru Johanna Johansdotter 850000 Ålderdom Ålderdomshemmet
19190406 Undantagsänkan Brita Stina Johannesdotter 870328 Ålderdom Röshult
19190502 Gosse Set Oskar Vilhelm Dalros 030402 Lungkatarr Dift Bergsdal
19190505 Gossen Gustav Johannes Läffler 120703 Difteri North Hill
19191010 Flickan Siri Maria* Viberg 000005 Försvagad Livsk Månsarps Station
19191014 Flickan Vera Judit* Viberg 000009 Försvagad Livsk Månsarps Station
19191017 Hustru Beata Kajsa Svensdotter 730013 Ålderdom Bergsdal
19191102 Fattighjon Gustav Mattson 850720 Hjärnblödning Ålderdomshemmet
19191109 Fattighjon Andreas Johansson 900513 Ålderdom Ålderdomshemmet
19191228 Änka Kristina Eriksson 600700 Långsamt Avtyna Jorshult
1920
19200117 Hemmansägare Sven Johan Johansson 780114 Ålderdom Hestra
19200127 Arbetare Johan Andersson 770425 Magkräfta Skogshyddan
19200210 Handlanden Knut Johan Johansson 750204 Hjärnblödning Berget
19200317 Hemmansägare Karl Gideon Johansson 410717 Phlogmone Målön
19200416 Hemmason Erik Johan Valdemar Johansson 181020 Spanska Sjukan Porteshult
19200416 Hushållerska Rut Adina Strid 320516 Spanska Sjukan Berghem Bråten
19200416 Fd Godsägaren Anders Johan Nilsson 851009 Ålderdom Skuggan
19200419 Filare Gustav Ture Nerell Bergkvist 381121 Spanska Sjukan Björneberg Bråten
19200428 Gossen Elsa Margareta Gustavsson 140305 Difteri Tranhult
19200506 Hustru Charlotta Andersdotter 571123 Lunginflammatio Sandhem Taberg
19200519 Komminister Karl Johan Palmberg 770520 Åderförkalkning Alphyddan Taberg
19200519 Undantagsänka Inga Sofia J-Dotter Håkansson 861116 Ålderdom Röshult
19200804 Undantagshustr Maria Andersdotter Johansson 730925 Ålderdom Tranhult
19200812 Änka Anna Matilda A-Dott Svensson 550426 Coma Diahatiaum Ängsfors Månsarp
19201201 Hustru Klara Jonasdotter Andersson 600507 Reumatisk Värk Aspdalen Månsarp
19201206 Smidesmästare Johannes Elving Petersson 341001 Septichoemia Ljungsberg Taberg
19201213 Gosse Sven Ingvar Ström 000008 Medfödd Svaghet Furborgen Renstor
19201220 Grovarb Änka Anna Maria Joh-Dott Petersson 720019 Vattusot Ålderdomshemmet
19201221 Handlaränka Justina Maria Johansson 820014 Cardiosclerosis Taberg
1921
19210103 Hustru Marie Augusta Sjökvist 590000 Värk Tuberkulos Hacklarsbo
19210116 Hemmadotter Märta Maria Ingebor Grunditz 200000 Tbc Taberg
19210202 Hemmansägare Karl Georg Svensson 430000 Månsarp
19210207 Undantagsänka Justina Gustavson 710000 Ålderdom Hökhult
19210316 Undantagsman Johan Aug Andersson 790000 Åderförkalkning Tranhult
19210319 Änka Klara Petersdotter Ström 750000 Slag Skogsdal Renstorp
19210321 Jordbruksarb Johannes Jansson 730000 Slag Boeryd
19210325 Understödstag Gustav Andersson 780000 Slag Ålderdomshemmet
19210423 Undantag Sara Stina Månsdott Bengtsson 810000 Ålderdom Porteshult
19210426 Jordbruksarb Karl Johan Rikard Andersson 450000 Nedtrampad Hökhult
19210519 Hemmansägare Magdalena Johannesdotter 720000 Hjärtslag Vilan Renstorp
19210531 F Braune Hilda Mariana Krist Palmberg 580000 Anteroscleros Månsarp
19210618 Dräng Johannes Gottfrid Skön 350000 Tbc Porteshult
19210924 Grovarb.änka Vilhelmina Osbäck 690000 Paralysis Cordi Nybygget Bråten
19211116 Änka Hedda Blomkvist 840000 Ålderdom Libanon
19211128 Gossen Karl Gustav Vendel Larsson 000300 Luftrörsinflamm Målskog
19211206 Järnarb Peter Andersson 840000 Ålderdom Bergsdal
19211216 Smed Nils Johan Almgren 660000 Åderförkalkning Almedal Berget
19211230 Fd Hemmansäg Johan Jonasson 830000 Åderförkalkning Kåperyd
1922
19220121 Änka Elsa Svensson 840000 Ålderdom Smörvik
19220129 Änka Sofia Gustavsson 770000 Kräfta Målskog
19220202 Hemmadotter Elsa Karin Maria Svensson 240000 Lungsot Karlslund Renstor
19220230 Hustru Ida Emilia Sofia Andersson 570000 Hjärtfel Missionshus Taber
19220503 Undantagsman Sven Jonsson 790000 Åderförkalkning Boeryd
19220524 Virkeshandlare Karl Alfred Gustavsson 660000 Vägaholm 2 Taberg
19220601 Ingenjör Gunnar Emanuel Lund 360000 Blindtarmsinfl Haga Taberg
19220717 Hemmansägare Anders Johan Gustavsson 660000 Äggvita Renstorp
19220728 Handlarhustru Hilda Justina Lundén 590000 Hjärnblödning Bråten Taberg
19220730 Bagarmäst Hust Emilia Kristina Cederborg 690000 Magtumör Fridhäll Taberg
19220801 Yllefabriksarb Karl Johan Andersson 590000 Hjärtfel Sörskog Kåperyd
19220906 Ogift Kvinna Märta Lena Jonasdotter 910000 Ålderdom Ålderdomshemmet
19220927 Hustru Charlotta Gustavsson 530000 Lungsjuka Sjöhult Söderg
19221017 Maskinfabr Arb Karl Anton Andersson 540000 Lungsot Almedal Taberg
19221031 Kronojäg Hustr Matilda Karlsson 780000 Åderförkalkning Holmåsen Renstorp
19221115 Hemmansägare Janne Johansson 730000 Lunginflammatio Sjöhult Söderg
1923
19230103 Hustru Johanna Gustava Karlsson 590000 Magkräfta Taberg
19230107 Undantagsman Karl Alfred Nilsson 860000 Lunginflammatio Jordshult
19230307 Pensionatinneh Ida Kristina Duhr 640000 Hjärnblödning Solliden Kåperyd
19230328 Maskfabr Arb Johan August Johansson 650000 Diabetes Björkeborg Taberg
19230504 Soldat Dödfödd Gosse Landin J A 000001 Granstorp Renstor
19230527 Ogift Kvinna Maria Charlotta Andersson 790000 Blodkräfta Huluhammar
19230621 Studerande Gunnar Edvard Skogster 210000 Lungsot Solbacka Taberg
19230714 Änka Matilda Jansson 770000 Ålderdom Lyckås Renstorp
19230726 Undantagsman Gustav Sandberg 800000 Ålderdom Porsarp
19230828 Skomakare Per Anders Andersson 700000 Magsjukdom Hörnet Boeryd
19230907 Understödstag Johanna Johansson 890000 Ålderdom Ålderdomshemmet
19230927 Färgmästare Magnus Hillersson 750000 Kallbrand Lindhammaren Bråt
19231015 Snickeriarb Gustav Jonsson 780000 Hjärnblödning Sandkullen Bråten
19231106 Undantagsänka Stina Kajsa Johansson 730000 Hjärtförlamning Målön
1924
19240209 Handlande Gustav Mattson 660000 Hjärtslag Solhem Kåperyd
19240320 Maskinfab Arb Ernst Filip Severin Andersson 280000 Hjärtlidande Sörskog Kåperyd
19240323 Gjuteriarb Johannes Levin Larsson 480000 Varbildning Sandhem Månsarp
19240503 Måleriarbare Paul Adrian Rudolf Andersson 240000 Lungsot Sörskog Kåperyd
19240531 Färgmäst Dotte Karin Hedvig Charlo Nordström 140000 Lindshammar Bråte
19240609 Änka Kristina Andersson 810000 Ålderdom Hökhult
19240711 Änkan Ulrika Kristina Gustavsson 690000 Blodbrist Renstorp
19240821 Änkan Sara Matilda Petersson 850000 Ålderdom Hemmet Renstorp
19240824 Änkan Johanna Magdalena Gustavsson 760000 Ålderdom Tranhult
19240909 Smedänka Justina Nilsson 730000 Hjärnblödning Nordsholm Kåperyd
19241209 Charkuteristdo Asta Kerstin Marian Nord 060000 Hjärnhinneinfla Haga Taberg
1925
19250108 Fabrikör Nils Gustav Osbäck 660000 Luftrörskatarr Berghem Taberg
19250206 Snickeriarbet Sven Erik Sigurd Svensson 230000 Lungsot Karlslund Renstor
19250503 Jordbruksarb Johannes Svensson 770000 Diabetes Gransholm Taberg
19250515 Stenarb Hustru Helena Kristina Hafström 820000 Ålderdom Sandhem Renstorp
19250526 Grovarbet Gustav Petersson 840000 Ålderdom Fridhäll
19250613 Greta Dagni Maria Brandt 230000 Lungsot Sandhäll Renstorp
19250616 Godsmottagare Rikard Sveningsson 590000 Lunginflammatio Rosenhill Bråten
19250626 Stenarbethustr Emma Kristina Stav 660000 Magsår Parkhyddan Taberg
19250702 Flicka Vivan Helena Maria Johansson 010200 Difteri Karshult
19250804 Hemmansägare Johan Gustavsson 790000 Kräfta Månsarp
19250805 F Godsägare August Edvard Skogster 620000 Solbacka
19251031 Änkan Hedvig Ulrika Israelsson 810000 Ålderdom Kåperyd
Kategorier
Tabergs bergslag

Döda i Månsarp 1688-1895

DÖDA I MÅNSARP FÖRSAMLING 1688-1895
Deaths in the parish of MÅNSARP

Hämtat från Jönköpingsbygdens genealogiska förening. Det har lagts in här, då det på JBGF:s huvudsida tydligt skrevs att kyrkoboksavskrifterna hade lagts ut “på nätet för alla och envar att söka i och detta helt gratis”. Senare, mer uppdaterat material, har lagts bakom betalvägg, men denna version av materialet var alltså utlagt med en fri licens att använda för “alla och envar”.

Datum Yrke/Titel Namn Ålder Dödsorsak Bostadsort
Date of
death
Title/Profession Name Age
Y-M-D
Cause of Death Place of residence
1688
16880527 Änka Karin Olofsdotter 680000 Sjöhult
16880527 Hustru Kristina Svensdotter 740000 Röshult
16880600 Hustru Ingegärd Hendriksdotter Kåperyd
16880600 Per Perssons Barn Sjöhult
16880600 Sven Ambjörnsson Kåperyds Torp
16880600 Hustru Ingrid Andersdotter 360000 Boeryd
16880825 Sven Persson 770000 Hestra
1689
16890500 Hustru Margareta – Hustomten
16890929 Hustru Ingrid Andersdotter 430000 Smörvik
16890929 Johans Barn – 010300 Kåperyd
16890929 Ingemar Andersson 100000 Smörvik
1690
16900126 Sven Persson 670000 Gölen
16900126 Barn Brita Persdotter 000008
16900129 Marit Månsdotter 670000 Gölen
16900209 Per Svensson Värnamo Socken
16900300 Nils Jönsson 350000 Månsarp
16900325 Hustru Ingegärd Persdotter 730000 Hultet
16900325 Anders Persson 360000 Tahe
16900406 Måns Jonsson 720000 Mänsarp
16900413 Arvid Ingemarsson 450000 Smörvik
16900413 Per Svensson Gölen
16900427 Brita Jonsdotter 350000 Röshult
16900427 Jakob Kasperson 180000 Norre Hammaren
16900500 Ingrid Nilsdotter 700000 Stallet
16900504 Per Andersson 600000 Målskog
16901109 Sven Andersson 140000 Porteshult
1691
16911115 Hustru Sara Hansdotter 320000 Porteshult
1692
16920308 Karin Abrahamsdotter Södra Hammar
16920320 Johan Eriksson 000600 Tolls
16920518 Hammarsmed Toll Nilsson Huluhammar
16920518 Gunnel Andersdotter 700000 Örnaberget
16920605 Masmästare Hindrick Jakobsson 500000 Berget
16920620 Lars Persson 700000 Örnaberget
16920807 Hustru Sissela Persdotter 800000 Boeryd
16921227 Dräng Sven – 260000 Månsarp
1693
16930409 Marit Larsdotter 520000 Kåperyd
16930910 Elsa Haraldsdotter Målskog
16931001 Reinhold Nilsson Renstorp
16931216 Ingegärd Zackrisdotter 080000 Boeryd
1694
16940318 Barn Tor – Målön
16940409 Bengt Månsson 000300 Månsarp
16940506 Elisabet Nilsdotter Hustomten
16940508 Änka Karin Svensdotter Månsarp
16940826 Märit Månsdotter 000600 Tranhult
16941007 Marit Andersdotter Jorshult
16941118 Brita Johansdotter Norre Hammar
1695
16950106 Karin Mattisdotter Månsarp
16950210 Barn Måns Andersson Sjöhult
16950811 Ingeborg Jönsdotter 670000 Sjöhult
1696
16960308 Piga Elisabet Gustavsdotter 310000 Hacklasbo
16960413 Hustru Karin Ingemarsdotter 850000 Röshult
16960621 Ester Andersdotter 080000 Månsarp
16960628 Hustru Elisabet Klasdotter 660000 Karshult
16960725 Kerstin Jönsdotter 140000 Boeryd
16961004 Elsa Abrahamsdotter 210000 Hustomten
16961220 Anders Jonsson 700000 Målskog
1697
16970131 Gunnel Persdotter 000008 Örnaberget
16970221 Johan Nilsson 320000 Huluhammar
16970418 Hustru Margareta Reinholdsdotte Renstorp
16971003 Sven Arvidsson 210000 Skräddarhemmet
16971020 Elin Persdotter 050000 Smörvik
1698
16980206 Jon Arvidsson 250000 Porsarp
16980220 Inhyseskvinna Elin – Målön
16980404 Jöns Persson 400000 Boeryd
16980424 Sven Trulsson 800000 Målskog
16980508 Johan Svensson 660000 Gölen
1699
16990115 Barn Adolf Josefson Norra Hammar
16990212 Jon Karlsson 800000 Skogen
16990219 Per Svensson Kvarnabäcken
16990312 Ingeborg Jonsdotter Porteshult
16990420 Jon Svensson Bråten
16990618 Per Mattisson Smörvik
16990618 Marit Andersdotter Porteshult
16990723 Jon Larsson 730000 Karshult
16990723 Margareta – 630000 Skräddarhemmet
16991119 Hustru Kerstin Månsdotter Porteshult
16991119 Barn Ingegärd – Porteshult
1700
17000114 Lars Larsson Sjöhult
17000429 Gamla Pigan Karin – Boeryd
1701
17010202 Sven Mattisson 001100 Månsarp
17010315 Per Månsson 380000 Sjöhult
17010414 Ingeborg Arvidsdotter 190000 Porteshult
17010428 Hustru Kerstin Larsdotter 680000 Porteshult
17010505 Marit Johansdotter 300000 Porteshult
17011028 Barn Nils – Hustomten
1702
17020105 Jöns Ingemarsson 610000 Röshult
17020309 Arvid – 080000
1703
17030208 Hustru Brita Reinholdsdotte 590000 Porteshult
17030330 Håkan Jönsson 340000 Sjöhult Mellangår
17030419 Ingeborg Jonsdotter 620000 Hökhult
17030518 Kerstin Mattisdotter 010000 Karshult
17030913 Jon Svensson 020000 Bråten
17031119 Hustru Marit Jonsdotter Kåperyd
1704
17040420 Per Jonsson 630000 Målskog
17040501 Per Persson 530000 Röshult
1705
17050205 Bengt Nilsson 660000 Sjöhult
17050331 Brita Andersdotter 010600 Jorshult
17050707 Hustru Kerstin – 260000 Hacklasbo
17050723 Hustru Kerstin Andersdotter 270000 Smörvik
17050903 Hustru Elin – 400000 Gölen
17050917 Kerstin Gudmundsdotter 700000 Målskog
17051001 Per – 400000 Målskog
17051110 Gudmund – 780000 Tahe
17051231 Måns Svensson 730000 Tranhult
1706
17060114 Hustru Karin Nilsdotter 420000 Bråten
17060128 Kajsa Johansdotter 030000 Berget
17060204 Olof Gudmundsson 160000 Norra Hammaren
17060211 Gustav Johansson 010000 Berget
17060211 Brita Svensdotter 040000 Gölen
17060923 Sven Eriksson 150000 Sjöhult
1708
17080202 Erik – 600000 Sjöhult
17080223 Arvid – 620000 Porsarp
17080412 Jon – 600000 Huluhammar
17080426 Lars Hustru – – Hacklasbo
17080426 Elin – 500000 Porsarp
17080503 Anders` Hustru – 600000 Smörvik
17080525 Per – 500000 Örnaberget
17080525 Nils` Barn – Röshult
17080525 Per – 500000 Smörvik
17081226 Skomakare Johans Barn – 000114
1709
17090102 Per – 600000 Skogen
17090402 Arvids Barn – Vadbindaretorp
17090516 Johan Hempels Mor –
17090808 Mats – 560000 Månsarp
17090808 Änkan Kerstin – 580000 Smörvik
17090815 Barn Per – Renstorp
17090822 Bälgmakare Nils – 450000 Hustomten
17090905 Dräng Peter Johansson 200000 Berget
1710
17100206 Hammarsmed Johans Barn – Berget
17100213 Mårtens Hustru – Porteshult
17100327 Brita – 570000 Röshult
17100501 Hammarsmeden Johan Hempel 430000 Norra Hammaren
17100505 Mårtens`barn – Porteshult
17100519 Hammarsmed Johan Duse 510000 Taberg
17100822 Dräng Lars Persson 240000 Kåperyd
17100822 Masmästare Måns – 300000 Tahe
17100911 Hustru Maria Arvidsdotter 400000 Porteshult
17100929 Hustru Anders Haraldssons 430000 Porteshult
17101105 Eriks Änka Brita – 560000 Sjöhult
1712
17120211 Brita Hendriksdotter 860000 Huluhammar
17120323 Brita Svensdotter 000100 Porteshult
17120511 Piga Ingrid Jonsdotter 210000 Målskog
17121026 Hustru Margareta Andersdotter 220000 Smörvik
17121207 Kerstin Andersdotter 000207 Porteshult
1713
17130214 Sara Andersdotter 000014 Sjöhult
17130527 Erik Månsson 770000 Tåhls
17131115 Ingeborg Larsdotter 040000 Ryet
17131213 Gunnel Arvidsdotter 430000 Tahe
1717
17170429 Matthis Nilsson 060000 Sjöhult Norreg.
17170516 Dräng Sven Andersson 260000 Hestra
17170527 Pigan Sara Persdotter 300000 Hökhult
17170603 Ingeborg Arvidsdotter 450000 Skräddarhemmet
1720
17200117 Anders – 700000 Karshult
17200306 Sven – 600000 Tjurshult
17200508 Hustru Margareta Torsdotter 670000 Målön
17200508 Hustru Jöns’ – Målön
17200529 Gustav – Hacklasbo
17200529 Gustav Månsson 740000 Hacklasbo
17200613 Jöns Barn – 010000 Toles
17200613 Jöns Barn – – Tolles
17201023 Per – 210000 Hestra
17201023 Per Anders’ Hustru – 210000
1721
17211005 Ingrid Larsdotter 000003 Tahe
17211017 Ingrid Larsdotter 000001 Tahe
17211213 Per – 760000 Boeryd
17211217 Per – 760000 Boeryd
1722
17220306 Sven Svensson 190000 Tranhult
17220311 Dräng Sven Svensson Tranhult
17220410 Erik Svensson 120000 Tranhult
17220415 Erik Svensson 120000 Tranhult
17220417 Sven Jonsson 610000 Tranhult
17220420 Mattis Nilsson 060000 Sjöhult
17220422 Sven Jonsson 810000 Tranhult
17220506 Dräng Svens Hustru Andersson 250000
17220524 Piga Sara Persdotter 300000 Hökhult
17220527 Hustru Ingeborg Arvidsdotter 450000 Skräddarhemmet
1723
17230106 Per – 020000 Smörvik
17230106 Per Andersson 020000 Smörvik
17230511 Hustru Anna – 410000 Toles
17230511 Hustru Anna – 410000 Tolls
17230512 Peter Andersson 010000
17230512 Peter Andersson 010500 Ällebäcken
17230608 Änkan Anna – 680000 Toles
17230608 Änka Anna – 680000 Tolls
17230611 Johan Arvidsson 520000 Sjöhult Mellangår
17230611 Johan Arvidsson 520000 Sjöhult M
17230923 Komminister Johan Widenius 800000 Södra Gölen
17231129 Kerstin Nilsdotter 110000 Jorshult
17231221 Hustru Elin Åkesdotter 380000 Barnsbörd Huluhammar
1724
17240420 Hustru Marit – 460000 Hökhult
17240915 Bergsman Per Gustavsson 800000 Hökhult
17241014 Hustru Anna Johansdotter 500000 Dammkroken
17241030 Gustav Gustavsson 560000 Hökhult
17241202 Hustru Sigrid Jonsdotter 560000 Vadbindartorp
17241202 Kerstin Arvidsdotter 120000 Vadbindartorp
1725
17250122 Peter Andersson 160000 Porteshult
17250228 Hustru Karin Andersdotter 590000 Porteshult
17250306 Änka Kerstin Jonsdotter 790000 Sjöhult Södergård
17250319 Brita Mårtensdotter 260000 Porteshult
17250421 Änka Annika Håkansdotter 680000 Sjöhult
17250502 Änka Margareta Mattisdotter 430000 Månsarp
17250530 Per Svensson 000121 Hökhult
17250530 Håkan Svensson 000107 Porteshult
17250613 Nils Jönsson 000107 Tolls
17250718 Per Persson 060000 Månsarp
17250729 Sara Andersdotter 010500 Hökhult
17250806 Katarina – 000600 Hejdarna
1726
17260101 Änkan Ingegärd Persdotter 700000 Karshult
17260416 Gunilla Jonsdotter 920000 Jorshult
17260502 Änka Ingrid – 680000 Sjörödjorna
17260917 Sara Arvidsdotter 100000 Sjöhult
17261209 Maria Eriksdotter 010000 Boeryd
1727
17270122 Änka Ingeborg Persdotter 810000 Backst V S Hammar
17270305 Änka Anna Eriksdotter 840000 Norre Hammar
17270411 Kerstin Svensdotter 000200 Tolls
17270703 Margareta Johansdotter 120000 Sjöhult Norra
17270906 Dräng Jon Gustavsson 180000 Hökhult
17271001 Bergsman Zackris Jonsson 510000 Röshult
17271006 Hustru Karin Johansdotter 630000 Karshult
1728
17280124 Gamla Pigan Kerstin Ambjörnsdotter 670000 Kärret
17280205 Unga Pigan Kerstin Jönsdotter 060000 Målskog
17280211 Margareta Jönsdotter 020000 Hacklasbo
17280211 Hustru Ingrid Jönsdotter 490000 Porteshult
17280922 Jon Larsson 980000 Porteshult
1729
17290201 Prästänka Ingeborg Widenius 860000
17290207 Jöns Persson 460000 Tranhult
17290215 Pigan Margareta Arvidsdotter 220000 Vadbindartorpet
17290319 Anna Persdotter 060000 Röshult
17290322 Bergsman Jöns Ambjörnsson 690000 Hacklasbo
17290329 Bergsman Måns Bengtsson 610000 Månsarp
17290430 Hustru Kerstin – 600000 Berget
17291102 Smedson Erik Eckerberg 010000 Norre Hammar
17291102 Hustru Karin – 760000 Kärret,Hacklasbo
17291109 Jon Jonsson 790000 Målön
1730
17300503 Nils Månsson 130000 Hustomten
17300628 Änka Märit – 960000 Tranhult
1731
17310307 Gustav Johansson 100000 Hacklarsbo
17310328 Ingeborg Andersdotter 070000 Skräddarhemmet
17310419 Jon Andersson 750000 Målskog
17310419 Oäkta Barn Johan Margareta – 000000 Huluhammar
17310502 Änkan Märit Hansd 800000 Röshult
17310620 Henrik Bergström 000021
17311205 Katarina Månsdotter 060000 Tolls
17311212 Piga Helena Persdotter 200000 Renstorp
1732
17320109 Kerstin Månsdotter 100000 Hustomten
17320305 Isak Svensson 060000 Kåperyd
17320312 Erik Nilsson 560000 Kärret
17320423 Ingrid Andersdotter 020000 Månsarp
17320514 Katarina Svensdotter 010000 Röshult
17320702 Anna Jönsdotter 560000 Hustomten
17321210 Änka Märit – 850000 Sjöhult Södergård
1733
17330327 Hustru Kerstin Jonsdotter 400000 Målön
17330613 Hustru Ingeborg – 510000 Porteshult
17331028 Henrik Bergström 000407 Berget
17331104 Gamla Pigan Ingegärd Ambjörnsdotter 780000 Hacklasbo
1734
17340106 Anders – 690000 Porteshult
17340113 Bergsnämndeman Johan – 710000 Karshult
17340210 Änka Cecilia – 570000 Röshult
17340217 Änka Kerstin – 490000 Porteshult
17340317 Piga Ingegärd – 450000 Karshult
17340324 Gustav Andersson 080000 Hökhult
17340415 Ragnhild Jonsdotter 130000 Smörvik
17340818 Erik Ingemarsson 000010 Karshult
17341006 Jöns Bengtsson 030600 Sjöhult Norregård
17341020 Bergsman Anders Arvidsson 510000 Kåperyd
1735
17350404 Lars Eriksson 000027 Porteshult
17350615 Johan Jonsson 250000 Drunknad Dammkroken
17350615 Måns Reinholdsson 000321 Månsarp
17351126 Maria Eckerberg 130000 Berget
1736
17360215 Reinhold Svensson 010600 Porteshult
17360229 Håkan Nilsson 000600 Hultet
17360328 Lars Haraldsson 630000 Porteshult
17360516 Måns Persson 010000 Röshult
17360606 Änka Elsa Jönsdotter 102år Sjöhult
17361114 Masmästar Drän Reinhold – 300000 Hustomten
1737
17370320 Ingrid Arvidsdotter 450000 Vadbindartorp
17370325 Änka Margareta – 810000 Månsarp
17370724 Anders Persson 740000 L:a Målskog
17371018 Mattis Mattisson 000107 Karshult
1738
17380122 Maria Svensdotter 000900 Porsarp
17380312 Sven Jönsson 000400 Röshult
17380409 Kerstin Persdotter 060600 Röshult
17380423 Döva Änkan Ingeborg Gustavsdotter 660000 Kåperyd
17380430 Änka Elin Olofsdotter 710000 Röshult
17380507 Piga Kerstin Larsdotter 650000 Hacklasbo
17380522 Karin Larsdotter 040600 Karshult
17380618 Bergsman Jon Svensson 710000 Hestra
17380702 Anders – 550000 Skräddarhemmet
17380820 Faktorismeden Hans Krok 440000 Hejderna
17381015 Märit Månsdotter 760000 Tjurshult
17381029 Måns Zackrisson 500000 Karshult
17381126 Hustru Brita Månsdotter 660000 Malmbron
17381203 Hammarsmed Nils Lekberg 610000 Södra Masugn
17381210 Piga Märit Svensdotter 310000 Myrbo
1739
17390106 Hustru Margareta Mårtensdotter 250000 Målskog
17390218 Hustru Karin – 380000 Porteshult
17390415 Elisabet Jonsdotter 050000 Karshult
17390415 Faktoriesmed Sven Myrberg 370000 Porsarp
17390513 Bergsman Gustav Andersson 570000 Karshult
17390715 Katarina Reinholdsdotte 030000 Porteshult
17390715 Anders Reinholdsson 000600 Porteshult
17390722 Änka Brita Persdotter 600000 Tranhult
17390729 Kristian Hindriksson 100600 Målön
17390805 Änka Ingrid Olofsdotter 680000 Målskog
17390930 Änka Ingrid Månsdotter 730000 Lilla Målskog
17391209 Soldat Sven Olofsson 700000 Lilla Gölen
17391209 Bergsman Nils Bengtsson 710000 Månsarp
17391225 Hustru Ingegärd – 600000 Tranhult
17391228 Märit Grahn 000300

DÖDA I MÅNSARP FÖRSAMLING
Deaths in the parish of MÅNSARP

Byta tidsperiod Till JBGF startsida

Datum Yrke/Titel Namn Ålder Dödsorsak Bostadsort
Date of
death
Title/Profession Name Age
Y-M-D
Cause of Death Place of residence
1740
17400120 Masmästare Henrik Jonsson 550000 Målön
17400127 Torpare Sven Svensson 730000 Myrebo
17400302 Måns Larsson 160000 Tahe
17400309 Änkan Kerstin – 910000 Bäcken,Sjöhult
17400309 Anders Svensson 020000 Smörvik
17400323 Änkan Karin Andersdotter 800000 Målskog
17400518 Hustru Kerstin Zackrisdotter 230000 Tranhult
17400608 Johan Jonsson 010000 Karshult
17400624 Jon Jönsson 630000 Månsarp
17400629 Kerstin Andersdotter 020000 Månsarp
17400713 Sven Svensson 040000 Kopporna Röshult
17400713 Elisabet Andersdotter 000600 Myrebo
17400720 Elisabet Henriksdotter 000002 Dammkroken
17400803 Jonas Löfman 000011 Sjöhult
17400803 Reinhold Eriksson 010000 Ryet
17400921 Hustru Sara – 720000 Renstorp
17401019 Anders Mattisson 440000 Månsarp
17401116 Unga Drängen Arvid Andersson 160000 Kåperyd
17401128 Klockare Gustav Andersson 190000 Kåperyd
17401228 Bergsman Erik Eriksson 960000 Sjöhult
17401230 Piga Sara Andersdotter 130600 Kåperyd
1741
17410301 Röshult Arvid Nilsson 480000 Röshult
17410419 Hustru Brita Gustavsdotter 300000 Södra Gölen
17410621 Änka Kerstin – 960000 Hökhult
17410913 Brita Eriksdotter 020600 Porteshult
17410920 Barn Margareta Svensdotter Karshult
17410920 Erik Grahn 110000 Södra Gölen
17410920 Kristoffer Grahn 000900 Södra Gölen
17410920 Arvid Månsson 030000 Tjurshult
17410927 Inhyses Ingeborg – 670000 Porteshult Torp
17410929 Kerstin Svensdotter 060000 Porteshult
17410929 Katarina Mattisdotter 020600 Karshult
17411004 Lars Jönsson 090000 Smörvik
17411011 Anders Mattisson 030000 Målskog
17411011 Maria Eriksdotter 050000 Hacklasbo
17411011 Flickan Margareta Henriksdotter 090000 Målskog
17411018 Hustru Karin Jonsdotter 450000 Målskog
17411025 Bengt Hansson 180000 Hejdarna
17411025 Änka Ingeborg Månsdotter 600000 Hacklasbo
17411025 Sven Hansson 200000 Hejdarna
17411101 Piga Ingrid Svensdotter 360000 Hejderna
17411108 Sara Andersdotter 120000 Hökhult
17411115 Hustru Kerstin Persdotter 520000 Hökhult
1742
17420207 Märit Larsdotter 010000 Karshult
17420207 Smedmästare Anders Jonsson 820000 Vadbindartorpet
17420409 Änka Anna Jönsdotter 840000 Månsarp
17420425 Måns Jönsson 110000 Sjöhult
17420613 Bergsman Johan Gustavsson 790000 Hacklasbo
17420711 Elsa Larsdotter 020600 Södra Masugn
17420711 Faktorismed Anders Svan 670000 Ällebäcken
1743
17430424 Sara Eriksdotter 070600 Ryet
17430424 Torpare Erik Nilsson 400000 Ryet
17430515 Bergsman Per Nilssons Hustru – 270000
17430525 Magnus Reinholdsson 000006 Målskog
17430605 Kvinnofolket Karin Andersdotter
17430703 Änka Ingrid – 680000 Hestra
17430807 Maria Jonsdotter 070600 Hestra
17430911 Bergsman Per Johansson 530000 Röshult
17430911 Maria Nilsdotter 030600 Hultet
17430911 Erik Jonsson 090000 Tranhult
17430918 Gabriel Månsson 150600 Boeryd
17430925 Märit Månsdotter 020600 Tjurshult
17431002 Karin Larsdotter 050000 Karshult
17431002 Anders Jönsson 001100 Kåperyd
17431009 Hustru Karin Johansdotter 630000 Torpet V Kyrkan
17431016 Jöns Mattisson 560000 Månsarp
17431023 Ingegärd Månsdotter 050000 Tranhult
17431030 Änka Ingegärd Persdotter Kåperyd
17431030 Klockare Anders Arvidsson 610000
17431120 Ingegärd * Gustavsdotter 000001
17431204 Märta * Gustavsdotter 000012
17431211 Katarina Petersdotter 000107 Porteshult
1744
17440205 Hustru Ingrid Nilsdotter 440000 Röshult
17440205 Torpare Johan Svensson 670000
17440212 Hustru Margareta Eriksdotter 560000 Norre Hammar
17440311 Hustru Brita Arvidsdotter 370000 Barnfödsel Vadbindartorpet
17440321 Elisabet Håkansdotter 000100 Vadbindartorpet
17440520 Hustru Kerstin – 600000 Porsarp
17440805 Lars – 660000 Kräfta Sjöhult Norregård
17441223 Gustav Jönsson 000407 Tjurshult
17441223 Hustru Karin Nilsdotter 420000 Hacklasbo
17441223 Abraham Eriksson 000015 Hacklasbo
17441223 Gamla Pigan Brita – Skräddarhemmet
1745
17450303 Anders Petersson 000026 Porteshult
17450728 Bergsman Sven Jonsson 620000 Porteshult
17451006 Bergsman Hustr Marit Eriksdotter 680000 Sjöhult Norra
1746
17460202 Masmästare Måns – 680000 Hustomten
17460406 Änkan Ingrid Gustavsdotter 770000 Stallen
17460519 Sara Jonsdotter 120000 Hestra
17460608 Bergsman Jon Ambjörnsson 690000 Kåperyd
17460608 Gamla Änkan Ingrid – 770000 Myrebo
17460803 Johan Jönsson 010600 Karshult
17460921 Ambjörn Svensson 050600 Smörvik
17461116 Bengt Larsson 040000 Sjöhult Norregård
1747
17470125 Hustru Kerstin Johansdotter 380000 Bråten
17470323 Bergsman Måns Gustavsson 820000 Hacklasbo Södergå
17470329 Bergsman Arvid Jönsson 430000 Stora Målskog
17470405 Erik Karlsson 000100 Sjöhult Södergård
17470412 Andreas Hammelijn 010000 Norre Hammar
17470419 Bergsman Jöns Petersson 790000 Målskog
17470524 Hustru Märit Svensdotter 490000 Hökhult
17470913 Kerstin Andersdotter 010000 Sjöhult S
17471011 Bergsman Jon Månsson 430000 Hustomten
17471108 Helena Jonasdotter 230000 Sjöhult
17471122 Änka Kerstin Jönsdotter 780000 Månsarp
1748
17480417 Änka Brita Jönsdotter 800000 Norra Gölen
17480807 Johan Larsson 020000 Karshult
17480814 Nikolaus Kiellberg 020000 Norre Hammar
17480904 Jonas Nilsson 020000 Bråten
17480911 Katarina Nilsdotter 040000 Bråten
17481016 Ingrid Petersdotter 000600 Porteshult
17481023 Stina Nilsdotter 000100 Bråten
17481023 Erik Jönsson 630000 Boeryd
17481023 Hustru Gunnil Persdotter 770000 Hestra
17481106 Jöns Johansson 020000 N. Gölen
17481113 Nils – 900000 Hejderna
17481120 Piga Ingegärd Nilsdotter 310000 Hejderna
17481204 Bergsman Håkan Larsson 630000 Renstorp
1749
17490305 Hustru Karin Gudmundsdotter 620000 Tahe
17490416 Hustru Elisabet Gjötberg 450000 Norre Hammar
17490716 Brita Larsdotter 001100 Heiderna
17490827 Piga Kerstin Månsdotter 470000 Tranhult
17490910 Mattis Svensson 000200 Karshult
17490917 Erik Arvidsson 040000 Målskog
17490924 Katarina Svensdotter 040000 Målskog
17491112 Änka Karin – 700000 Heiderna
17491119 Hustru Maria Jonsdotter 380000 Vattusot Röshult
17491203 Anna Petersdotter 000600 Södra Masugn
17491224 Anders Petersson 010600 Södra Masugn
17491230 Johan Larsson 720000 Bråten
1750
17500128 Anders Hammelin 000200 N. Hammar
17500218 Dräng Jonas Nilsson 280000 Tvinsot Tahe
17500415 Bergsman Ingemar Mattisson 610000 Hetsig Feber Karshult
17500507 Bergsman Arvid Abrahamsson 800000 Ålderdom Sjöhult
17500729 Nils Eriksson 080000 Stängen
17500729 Anders Månsson 030000 Tjurshult
17500805 Bergsman Jon Arvidsson 730000 Ålderdom Jorshult
17500812 Arvid Persson 001400 Månsarp
17501125 Isak Eriksson 000400 Jorshult
17501125 Hustru Regina – 750000 Tvinsot Nybygget,Sjöhult
1751
17510202 Änka Sara Persdotter 720000 Bröstsjuka Karshult
17510210 Änkeman Johan Månsson 740000 Porteshult
17510329 Bergsman Mårten Haraldsson 840000 Porteshult
17510428 Hammarsmed Anders Apollonia 600000 Hultet
17511222 Märta Petersdotter 000200 Södra Masugn
1752
17520216 Hustru Ingeborg Björnsdotter 760000 Tahe
17520223 Bergsman Jon Persson 710000 Tvinsot Kåperyd
17520329 Jonas Jonsson 010600 Boeryd
17520607 Jonas Nilsson 020000 Bråten
17520802 Anders Gustavsson 010000 Kåperyd
17520816 Katarina Eriksdotter 000900 Bröstsjuka Jorshult
17520823 Anders Jönsson 011100 Kopporna Kåperyd
17520823 Maria Jönsdotter 040800 Kopporna Kåperyd
17520920 Johan Håkansson 020700 Kopporna Vadbindartorpet
17521018 Jonas Jonsson 011000 Koppor Porteshult
17521018 Tvilling Sven Petersson 000001 Porteshult
17521018 Stina Gustavsdotter 010800 Koppor Porteshult
17521025 Maria Petersdotter 000007 Porteshult
17521108 Stina Andersdotter 010000 Koppor Sjöhult S
17521213 Jonas Svensson 000100 Koppor Porteshult
17521220 Jöns Petersson 000700 Koppor Hultet
17521220 Isak Eriksson 051100 Koppor Hacklasbo
17521220 Kristoffer Petersson 030100 Koppor Hultet
17521712 Johan Petersson 020000 Ällebäcken
1753
17530207 Håkan Johansson 000018 Hacklasbo
17530415 Kristina * Bengtsdotter 000020 Porteshult
17530527 Reinhold * Bengtsson 000200 Porteshult
17530923 Änka Ingrid Johansdotter 700300 Kärret
1754
17540127 Dödfött Flickebarn Mattisdotter 000000 Porsarp
17540224 Änka Maria Eriksdotter 790000 Ålderdom Månsarp
17540315 Hustru Eva Maria Törnkvist 610000 Håll och Stygn Berget
17540407 Maria Eriksdotter 000800 Mässling Jorshult
17540512 Bergsman Mattis Mattisson 500000 Invärtes Slag Karshult
17540512 Torpare Peter Nilsson 440000 Hetsig Feber Södra Masugn
17540714 Änka Kerstin Eriksdotter 810600 Hacklasbo
17540818 Hustru Ingrid Zachariasdotte 550000 Håll och Styng Tranhult
17540825 Jon Svensson 620000 Tvinsot Tranhult
17540901 Bengt Abrahamsson 820000 Ålderdomsbräckl Sjöhult
17541117 Brita Jönsdotter 050303 Magplågor Hustomten
17541201 Johan Grahn 051100 Kikhosta Huluhammar
17541201 Ingrid * Grahn 000800 Kikhosta Huluhammar
17541201 Kerstin * Grahn 000800 Kikhosta Huluhammar
17541228 Hustru Sigrid Arvidsdotter 700000 Kirsaberget
1755
17550629 Kristina Svensdotter 000800 Kikhosta Karshult
17550706 Dräng Sven Henruksson 190700 Hetsig Feber Målön
17550817 Hustru Britta Månsdotter 440000 Hustomten
17551101 Hustru Sara Jonasdotter 710000 Sjöhult
17551109 Bergsman Anders Eriksson 730000 Håll och Styng Sjöhult S
17551207 Maria Bengtsdotter 000307 Månsarp
17551207 Bergsman Anders Jonsson 880000 Ålderdom Hestra
1756
17560727 Änka Brita Eriksdotter 860000 Bräcklighet Tranhult
17560807 Bergsman Måns Jönsson 790000 Ålderdom Berget
17561117 Bergsman Peter Persson 480600 Håll och Styng Porteshult
17561201 Bergsman Sven Svensson 800000 Ålderdom Porsarp
17561222 Bergsman Anders Persson 640200 Håll och Styng Hökhult
1757
17570110 Änka Brita Gudmundsdotter 450000 Hetsig Feber Södra Masugn
17570115 Bergsman Jöns Svensson 610000 Hetsig Feber Tjurshult
17570116 Bergsman Måns Svensson 470000 Hetsig Feber Tjurshult
17570212 Hustru Sara Mattisdotter 440000 Tvinsot Målskog
17570313 Änka Karin Johansdotter 850000 Vattusot Skräddarns
17570407 Jöns Nilsson 550000 Skräddarns
17570418 Änka Kerstin Jönsdotter 610000 Vattusot Sjöhult Norregård
17570817 Hustru Elin Larsdotter 800000 Vattusot Hacklasbo
17571202 Bergsman Jöns Zakrisson 460000 Obstraction Röshult
1758
17580120 Stina Svensdotter 000014 Okänd Barnsjuka Månsarp
17580215 Pigan Sara Zackrisdotter 720000 Ålderdom Karshult
17580402 Hustru Elisabet Johansdotter 600000 Håll och Styng Tahe
17580402 Änka Sara Börjesdotter 760000 Ålderdom Sjöhult Sgård
17580610 Gamla Änkan Brita Bengtsdotter 800000 Ålderdom Sjöhult
17580613 Unga Drängen Elias Gudmundsson 230000 Håll och Styng Norre Hammar
17580812 Bengt Isaksson 060004 Koppor Målskog
17580910 Regina Andersdotter 030700 Rödsot Bäcken
17581011 Bergämbetsman Nils Ambjörnsson 760000 Bröstkvävning Jorshult
1759
17590201 Anders Andersson 040707 Rödsot Renstorp
17590213 Johan Larsson 080205 Huvudvärk Sjuk Hejderna
17590410 Pigan Maria Jönsdotter 210000 Hetsig Feber Sjöhult
17590415 Ingrid Gustavsdotter 000004 Okänd Barnsjuka Tranhult
17590613 Maria Petersdotter 000101 Okänd Barnsjuka Röshult
17590702 Gamla Änkan Ingegerd Eriksdotter 101år Ålderdom Bråten
17590802 Hustru Lisken Svensdotter 500000 Hetsig Feber Hacklasbo Norreg
17590806 Hustru Märta Svensdotter 630000 Torr-Värk
17590825 Bergsman Sven Mattisson 520000 Lungsot Karshult
17590927 Änkan Ingeborg Unosd 800000 Ålderdom Boeryd
17591030 Bergsman Peter – 430000 Svullnad I Hals Porteshult
17591201 Dräng Gustav Gustavsson 230000 Häftig Feber Hökhult
1760
17600225 Änka Ingegerd Månsdotter 730400 Andtäppa Sjöhult Södergård
17600413 Piga Ingegerd Jönsdotter 630100 Bröstkvävning Hestra
17600526 Nils Jönsson 000800 Håll och Styng Kåperyd
17600531 Jonas Abrahamsson 060500 Håll och Styng Sjöhult
17600814 Jonas Johansson 001100 Håll och Styng Tahe
17601008 Dödfött Barn Svensdotter 000000 Tranhult
17601017 Änkeman Per Mattisson 680103 Sjöhult
1761
17610119 Eländiga Dräng Peter Månsson 210000 Renstorp
17610127 Änka Gunnil Andersdotter 840000 Ålderdom Målskog
17610217 Erik Hindriksson Scharp 300100 Håll och Styng Södra Masugn
17610303 Anna Johansdotter 120000 Hacklasbo
17610601 Hustru Kerstin Gustavsdotter 860000 Ålderdom Kåperyd
17610621 Skomakaränka Kerstin Nilsdotter 660200 Ålderdom(blind) Skogen
17610802 Änka Kerstin Larsdotter 810500 Svullnad Halsen Porteshult
17610810 Hustru Margareta Nilsdotter 740000 Bröstslag Bäcken
17610919 Maria Johansdotter 000900 Rödsot Skräddars
17610919 Marit Gabrielsdotter 140500 Rödsot Myrebo
17610920 Maria Andersdotter 090702 Rödsot Renstorp
17610928 Ingegerd Danielsdotter 010916 Rödsot Smörvik
17611003 Jöns Larsson 010900 Rödsot Hejderna
17611017 Bergsman Johan Jonsson 570408 Kräfta,Ansiktet Månsarp
17611112 Bergsman Karl Eriksson 450500 Sjöhult Sgård
17611120 Jonas Jonsson 030203 Rödsot Månsarp
17611201 Jöns Svensson 000000 Nöddop Tranhult
17611207 Bergsman Gustav Andersson 450000 Håll och Styng Boeryd
1762
17620101 Elisabet Månsdotter 000300 Kikhosta Hacklasbo
17620120 Sven Andersson 000024 Kikhost Bäcken
17620122 Hustru Ingegerd Gustavsdotter 820000 Ålderdomsbräckl Smörvik
17620126 Klockardotter Stina Eriksdotter 000021 Okänd Barnsjuka Jorshult
17620208 Bengt Håkansson 030000 Håll och Styng Sjöhult Mellang
17620208 Jungfru Maria Videnia 660000 Bräcklighet Gölen
17620327 Maria Andersdotter 020400 Svulst I Halsen Röshult
17620413 Elisabet Jakobsd 020900 Håll och Styng Södra Gölen
17620501 Marit Johansdotter 010300 Okänd Barnsjuka Röshult
17620507 Margareta Oäkta 000000 Nöddop Berget
17620531 Änkan Sigrid Svensdotter 500300 Stukfluss Månsarp
17620801 Stina Jonsdotter 100602 Koppor Hökhult
17621009 Bergsman Erik Johansson 690900 Bräcklighet Hökhult
17621104 Änkeman Anders Andersson 830000 Bröstkvävning Smörvik
1763
17630224 Bergsman Peter Jonsson 360702 Håll och Styng Kåperyd
17630414 Bergsman Jon Jonsson 630000 Håll och Styng Målskog
17630816 Hustru Sara Andersdotter 460000 Bröstsjuka Sjöhult Södergård
17631000 Bergsman Bengt Månsson 620103 Dragsjukan Porteshult
17631005 Hustru Maria Persdotter 420000 Tvinsot Sjöhult Norregård
17631129 Kyrkväktare Jöns Andersson 860000 Ålderdom Sjöhult
17631216 Gamla Kerstin Hindriksd 830000 Kräfta Sjöhult,nybygget
17631219 Torparen Johan Jönsson 560000 Lungsot Norra Gölen
1764
17640117 Pipvällare Johan Vidman 360000 Håll och Styng Ryet Byarum Försa
17640124 Sven Jonsson 780203 Ålderdom Kåperyd
17640411 Anders Gustavsson 430000 Bröstsot O Styn Målskog
17640508 Hammarsmed Sven Johansson Stork 870000 Ålderdomsbräckl Kirsaberget
17640913 Lars Andersson 760600 Bröstkvav Tahe
1765
17650104 Bergsman Lars Johansson 640000 Invärtes Karshult
17650119 Skomakardräng Johan Larsson 180400 Vattusot Stallen
17650310 Gamla Pigan Sara – 670000 Ålderd Bräcklig Hestra
17650311 Bergsman Bengt – 560000 Stickfluss Hestra
17650317 Bergsman Sven Ambjörnsson 720700 Bröstkvä Andtäp Smörvik
17650416 Änka Annika Persdotter 460000 Tvinsot Karshult
17650515 Hustru Sara Månsdotter 540000 Stickfluss Lilla Målskog
17650603 Bergsman Erik Månsson 670500 Styng Hacklasbo
17650604 Bergsman Johan Jönsson 460000 Stickfluss Hustomten
17650604 Maria Petersdotter 010316 Koppor Röshult
17650612 Kyrkovärd Nils Jonsson 510000 Håll och Styng Bråten
17650712 Hustru Maria Svensdotter 550301 Håll och Styng Myrebo
17650914 Gamla Pigan Anna Johansdotter 770100 Stickfluss Bäcken
17650915 Ritare,Mäster Peter Engdal 320300 Lungsot Södra Hulan
17650924 Hustru Ingrid Persdotter 750003 Stickfluss Smörvik
17651006 Ingrid Petersdotter 120021 Lungsjuka Porteshult
17651007 Änka Lisken Nilsdotter 480000 Lungsjuka Porteshult
17651014 Bergsman Erik Andersson 570000 Stickfluss Porteshult
1766
17660202 Klockaränka Marit Eriksdotter 900323 Ålderdom Jorshult
17660204 Inspektorson – Åman 050200 Södra Masugn
17660207 Änkan Sigrid Ambjörnsdotter 690300 Ålderdom Porteshult
17660302 Johan Johansson 000500 Sjuklig Hustomten
17660529 Bälgmakaregesä Reinhold Sandberg 400000 Stickfluss Södra Gölen
17660804 Änkan Ingrid Persdotter 770500 Ålderdom Hökhult
17661228 Dödfött Barn Danielsson 000000 Kåperyd
17661231 Erik Svensson 000116 Kåperyd

DÖDA I MÅNSARP FÖRSAMLING
Deaths in the parish of MÅNSARP

Byta tidsperiod Till JBGF startsida

Datum Yrke/Titel Namn Ålder Dödsorsak Bostadsort
Date of
death
Title/Profession Name Age
Y-M-D
Cause of Death Place of residence
1767
17670107 Änka Elsa Andersdotter 970000 Ålderdom Hökhult
17670113 Jonas Gustavsson 000504 Hinstsprång Hökhult
17670114 Jonas Månsson 000306 Okänd Barnsjuka Tranhult
17670118 Hustru Brita Andersdotter 470000 Hetsig Feber Porteshult
17670220 Isak Andersson 140300 Sjöhult
17670305 Sven Månsson 870000 Ålderdom Tranhult
17670310 Reinhold Andersson 510000 Porteshult
17670409 Margareta Andersdotter 580000 Styng Sjöhult
17670602 Elin Andersdotter 590000 Hetsig Feber Porteshult
17670608 Abraham Arvidsson 490400 Hetsig Feber Sjöhult Ngård
17670618 Stina Jönsdotter 250300 Håll och Styng Hustomten
17670704 Bergsman Gustav Torsson 560000 Hetsig Feber Porteshult
17670710 Torpare Johan Andersson 640600 Hetsig Feber Ryet
17670805 Hustru Märit Jonsdotter 480300 Tvinsot Porteshult
17670815 Änka Margareta Månsdotter 681000 Hetsig Feber Röshult
17670819 Hammarsmed Måns Gran 520000 Hetsig Feber Huluhammar
17670823 Hustru Greta Petersdotter 211000 Drunknad Röshult
17670901 Hustru Elin Mattisdotter 790000 Ålderdom Porsarp
17670908 Änka Brita Johansdotter 670000 Håll och Styng Smörvik
17670924 Klockarson Jon Eriksson 000016 Slag Jorshult
17671024 Sven Petersson 100016 Porteshult
17671101 Unga Pigan Kajsa Petersdotter 180109 Dragsjuka Porteshult
17671210 Brita Larsdotter 120300 Huvudvärk Heiderna
1768
17680113 Hustru Ingeborg Jonsdotter 520000 Hetsig Feber Hacklasbo Sgård
17680316 Änka Sara Svensdotter 540402 Tvinsjuka Huluhammar
17680423 Jonas Ambjörnsson 010000 Koppor Kåperyd
17680625 Katarina Jonasdotter 020724 Koppor Röshult
17680718 Märit Nilsdotter 110700 Koppor Bråten
17680722 Gustav Håkansson 030621 Koppor Röshult
17680805 Smedsdotter Eva Lisa Lång 010700 Koppor Norre Hammar
17680817 Magnus Johansson 010500 Koppor Hökhult
17680928 Brita Magnusdotter 050005 Koppor Månsarp
17681009 Änkling Jon Larsson 910000 Ålderdom Smörvik
17681119 Änka Brita Nilsdotter 880000 Ålderdom Månsarp
17681211 Johan Svensson 000202 Magplågor Sjöhult Sgård
17681224 Kolmätaren Lars Jönsson 600100 Bråck Stallen
1769
17690108 Änka Elin Johansdotter 870021 Ålderdom Berget
17690307 Margareta Isaksdotter 090110 Koppor Målskog
17690326 Nils Svan 020514 Koppor Målskog
17690405 Jonas Svan 000015 Koppor Hökhult
17690407 Änka Anna Persdotter 800300 Ålderdom Hacklasbo
17690502 Nämndemannason Jonas Ambjörnsson 100500 Koppor Jorshult
17690508 Sven Nilsson 010614 Koppor Röshult
17690513 Kyrkväktaränka Maria Månsdotter 720000 Ålderdom Sjöhult Sgård
17690524 Kristina Bengtsdotter 020620 Koppor Röshult
17690627 Kerstin Andersdotter 660300 Huvudvärk Karshult
17690920 Änka Brita Johansd Stork 880000 Vattusot Målön
17691221 Bergsman Håkan Jonsson 610209 Slag Karshult
1770
17700523 Hustru Ingeborg Lennartsd 490000 Håll och Styng Tahe
17700629 Bergsman Jonas Jonsson 560900 Håll och Styng Kåperyd
17700630 Bergsman Anders Andersson 571000 Håll och Styng Smörvik
17701117 Dräng Peter Jonsson 330200 Lungsot Hestra
17701202 Sven Johansson 440000 Magont Porteshult
1771
17710120 Gustav Månsson 630300 Håll och Styng Tranhult
17710227 Johan Månsson 660500 Bröst,ryggvärk Hacklasbo
17710326 Johan Persson 450600 Invärtes Slag Hökhult
17710509 Kristina Andersdotter 070700 Rödsot Kåperyd
17710509 Sven Andersson 040700 Rödsot Kåperyd
17710518 Gustav Ambjörnsson 660300 Slag Kåperyd
17710525 Märta Jönsdotter 060000 Rödsot Kåperyd
17710526 Nils Svensson 060600 Rödsot Månsarp
17710731 Änka Elin Arvidsdotter 720600 Bröstkvävning Kåperyd
17710908 Dödfödd Flicka Danielsdotter 000000 Kåperyd
17711221 Hustru Karin Nilsdotter 411100 Tvinsot Tranhult
1772
17720118 Jon Svensson 120900 Tvinsot Månsarp
17720408 Änka Ingegerd Svensd Uhr 730000 Ålderdom Vadbindartorpet
17720415 Bergsman Jon Larsson 570000 Stickfluss Boeryd
17720516 Dräng Sven Jönsson 330700 Lungsot Tjurshult
17720708 Piga Brita Arvidsdotter 230700 Lungsot Sjöhult Sgård
17720816 Änka Ingelöf Persdotter 940700 Ålderdom Hacklasbo
17721127 Bergsman Bengt Nilsson 640000 Stickfluss,värk Månsarp
17721218 Änkeman Måns Andersson 741100 Ålderdom Tahe
1773
17730105 Isak Zackrisson 030600 Tvinsot Ällebäcken
17730226 Änka Brita Elin Gudmundsdotter 710000 Porteshult
17730720 Bergsman Johan Andersson 550000 Bröstkvävning Porsarp
17730804 Hustru Ingrid Håkansdotter 520000 Vattusot Sjöhult Ngård
17730828 Änka Ingeborg Jönsdotter 620500 Rödsot Hestra
17730829 Nils Andersson 010821 Rödsot Lilla Målskog
17730905 Nils Johansson 100500 Rödsot Skräddars
17730905 Elisabet Johansdotter 080815 Rödsot Skräddars
17730905 Sara Magnusdotter 050000 Rödsot Bråten
17730907 Maria Isaksdotter 030321 Rödsot Målskog
17730909 Isak Andersson 040700 Rödsot Bäcken
17730914 Märta Persdotter 100900 Rödsot Månsarp
17730914 Kristina Jonsdotter 090800 Rödsot Porteshult
17730915 Dräng Sven Månsson 371000 Rödsot Tjurshult
17730915 Johan Jonasson 060900 Rödsot Karshult
17730916 Brita Svensdotter 041103 Rödsot Tranhult
17730916 Greta Bengtsdotter 030600 Rödsot Röshult
17730921 Anders Svan 010105 Rödsot Målskog
17730921 Bergsman Måns Svensson 600600 Rödsot Tranhult
17730925 Unga Drängen Måns Johansson 130500 Rödsot Hacklasbo
17730927 Johan Månsson 051000 Rödsot Tranhult
17730927 Stina Petersdotter 060000 Rödsot Röshult
17730927 Maria Andersdotter 080226 Rödsot Ryet
17730929 Nils Magnusson 050600 Rödsot Månsarp
17731005 Bergsman Anders Bengtsson 361000 Rödsot Porteshult
17731006 Anders Jonasson 110000 Rödsot Norra Gölen
17731009 Änka Kerstin Svensdotter 800000 Rödsot Kåperyd
17731011 Änka Stina Johansdotter 750000 Rödsot Ryet
17731030 Hammarsmedsson Amund Lång 101100 Rödsot Målön
17731105 Maria Svensdotter 040007 Rödsot Huluhammar
1774
17740205 Bergsman Jonas Reinholdsson 320400 Förkylning Porteshult
17740227 Johannes Nilsson 021009 Slag Norra Gölen
17740310 Johan Svensson 010108 Sjukl.f.födseln Smörvik
17740501 Hammarsmed Dödfött Flickebarn Målström Huluhammar
17740518 Hustru Annica Andersdotter 360200 Lungsot Norra Gölen
17740518 Bergsnämndeman Magnus Persson 710400 Ålder (blind) Renstorp
17740601 Smedsgesällen Sven Kjällberg 970000 Ålderdom Berget
17741230 Nils Jönsson 000014 Månsarp
1775
17750126 Hustru Ingeborg Ambjörnsdotter 630000 Bröstkvävning Södra Masugn
17750511 Sara Maria Zackrisdotter 030600 Slag Ällebäcken
17750705 Dödfödd Son Johansson 000000 Nöddop Norra Gölen
17751018 Piga Katarina Eriksdotter 260009 Håll Och Styng Hacklasbo
17751019 Arvid Mattisson 190800 Rödsot Porsarp
1776
17760130 Maria Petersdotter 031100 Huvud/Bröstvärk Röshult
17760813 Änkling Mattis Andersson 720600 Ålderdom Målskog
17760915 Maria Johansdotter 010500 Kikhosta Röshult
17760929 Hustru Margareta Persdotter 770900 Ålderdom Röshult
17761103 Elisabet Larsdotter 000709 Kikhosta Målskog
1777
17770206 Mjölnarson Johannes Jonasson 000010 Hosta Vid Bergsbyggning
17770314 Gudfruktige Jon Arvidsson 820400 Porsarp
17770414 Bergsman Reinhold Månsson 620000 Bröst-Huvudvärk Månsarp
17770416 Bergsman Sven Persson 810000 Bröstkväv.Ålder Röshult
17770517 Dräng Jöns Isaksson 210600 Värk,tvinsjuka Målskog
17770612 Johan Jönsson 020800 Rödsot Stallen
17770801 Sara Jönsdotter 011100 Rödsot Sjöhult Södergård
17770819 Sven Jonasson 070308 Rödsot Bäcken
17770822 Sara Maria Månsdotter 010313 Rödsot Sjöhult Södergård
17770825 Stina Arvidsdotter 011100 Rödsot Karshult
17770827 Maria Arvidsdotter 000800 Rödsot Karshult
17771027 Bergsman Anders Svensson 570800 Hjärtstyng Hacklasbo
1778
17780202 Mattis Jönsson 460000 Hetsig Feber Månsarp
17780203 Hustru Ingeborg Jönsdotter 550200 Hetsig Feber Tranhult
17780204 Änkeman Isak Bengtsson 560000 Hetsig Feber Sjöhult Norreg
17780208 Johannes Mattisson 000400 Hjärtstyng Röshult
17780211 Hustru Maria Persdotter 640000 Hetsig Feber Hestra
17780212 Bergsman Anders Gustavsson 670000 Hetsig Feber Röshult
1779
17790214 Bergsman Per Gudmundsson 530000 Skörbjugg Hestra
17790301 Stina Magnusdotter 040000 Kopporna Månsarp
17790304 Reinhold Andersson 030200 Kopporna Porteshult
17790314 Lisa Jonasdotter 000900 Koppor Bråten
17790502 Änkan Kerstin Bengtsdotter 850000 Ålderdom Hestra
17790525 Erik Jonsson 080800 Blodstörtning Hökhult
17791011 Maria Magnusdotter 000012 Okänd Barnasjuk Tjurshult
17791128 Anders Petersson 240500 Blodstörtning Porteshult
17791209 Bergbrytare Anders Hansson 530700 Kvävning Södra Gölen
1780
17800126 Änka Margareta Johansdotter 900400 Ålderdom Jorshult
17800206 Änka Ingrid Svensdotter 810700 Ålderdom Karshult
17800321 Änka Helena Jonsdotter 330300 Barnsäng Porteshult
17800416 Sven Magnusson 001118 Hjärtstyng Tranhult
17800624 Dödfött Flickebarn Petersdotter 000000 Målskog
17800801 Hustru Lisa Johansdotter 610000 Kräfta I Lungan Röshult
17800903 Bergsnämndeman Jöns Månsson 660700 Tvinsot O Värk Hustomten
17800926 Änka Ingeborg Gustavsdotter 750900 Förstoppning Tjurshult
1781
17810218 Dödfött Flickebarn Lena Johansd 000000 Målskog
17810331 Bergsman Jonas Gustavsson 390500 Lungsot Kåperyd
17810404 Jonas Lång 080803 Förkylning Boeryd
17810420 Bergbrytare Jöns Larsson 700400 Gruvstugan
17810509 Maria Jönsdotter 010600 Styng Tranhult
17810729 Hustru Maria Eriksdotter 570600 Kräfta I Bröste Sjöhult Sgård
17810830 Hustru Maria Jönsdotter 670000 Gikt Målskog
17811019 Bruksinspektör Sven Bergström 720400 Ålderdom Berget
17811028 Hustru Margareta Persdotter 660000 Huvudvärk Nybygget
17811125 Sven Jonsson 500900 Hetsig Feber Tranhult
17811218 Hustru Kerstin Persdotter 590000 Moderpassion Månsarp
1782
17820507 Måns Månsson 690500 Invärtes Slag Hacklasbo Sgård
17820524 Torpare Gabriel Nilsson 670000 Håll Och Styng Myrebo
17820602 Jöns Andersson 820300 Ålderdom Hestra
17821021 Änkan Sigrid Jonsdotter 691000 Koppor Porteshult
1783
17830117 Anna Lena Månsdotter 020200 Koppor.Huv.värk Södra Masugn
17830204 Isak Sunesson 000401 Huvud/Bröstvärk Hacklasbo
17830305 Gustav Gabrielsson 001103 S. K. Skelfan Myrebo
17830410 Pig Anna Hansd 330000 Vattusot Tjurshult
17830510 Masmästaren Måns Jönsson 610000 Hetsig Feber Södra Masugn
17830713 Hustru Maria Kristoffersd 690000 Vattusot Hustomten
17830908 Unga Pigan Maria Mattisdotter 180600 Rödsot Porsarp
17830913 Hustru Märit Jönsdotter 370800 Vattusot Tjurshult
17831003 Johannes Larsson 190300 Rödsot Hejderna
17831004 Jonas Svensson 001100 Rödsot Tranhult
17831006 Lisa Greta Petersdotter 030214 Rödsot Lilla Målskog
17831006 Anders Andersson 000818 Rödsot Lilla Målskog
17831011 Magnus Andersson 080400 Rödsot Lilla Målskog
17831012 Jöns Zackrisson 070917 Rödsot Tranhult
17831013 Anna Mattisdotter 030500 Rödsot Röshult
17831018 Mattis Andersson 030900 Rödsot Lilla Målskog
17831018 Stina Månsdotter 081000 Rödsot Tranhult
17831024 Bengt Petersson 030015 Rödsot Porteshult
17831030 Lisa Svan 000923 Rödsot Målskog
17831101 Klockare(40år) Erik Jonsson 740000 Rödsot Jorshult
17831101 Jonas Jonasson 030900 Rödsot Kåperyd
17831104 Masmästarson Johannes Berg 030300 Rödsot Porteshult
17831109 Dödfödd Flicka Håkansdotter 000000 Boeryd
17831201 Johannes Jonsson 051100 Rödsot Kåperyd
1784
17840103 Änkeman Gustav Gustavsson 800300 Ålderdom Hökhult
17840201 Maria Kristina Arvidsdotter 000322 Hjärtstyng/Slag Porteshult
17840222 Bergsman Isak Gustavsson 640000 Värk,frossfeber Målskog
17840308 Unga Pigan Stina Petersdotter 161100 Slag Tahe
17840602 Bergsman Reinhold Nilsson 660900 Huvudvärk Månsarp
17840615 Bergsman Johan Månsson 490100 Hetsig Feber Tahe
17840615 Bergsman Jöns Andersson 350800 Förstoppning Sjöhult Sgård
17840829 Dödfött Gossebarn Petersson 000000 Målskog
17840926 Nämndemansdott Maria Ambjörnsdotter 150825 “utan Förstånd” Jorshult
17841007 Bergsman Lars Larsson 730900 Ålder O. Slag Sjöhult Ngård
17841013 Bergsman Anders Persson 721100 Värk Målön
17841025 Nämndeman Hust Anna Stina – 500700 Olyckshändelse Jorshult
17841029 Lars Petersson 110018 Koppor Tahe
17841128 Stina Alexandersdott 000000 Otidig Födsel Målön
17841128 Hustru Kajsa Petersson 280500 Koppor,barnsäng Målön
1785
17850101 Peter Mattisson 431000 Koppor Målskog
17850211 Nils Jonasson 000300 Koppor Målskog
17850302 Stina Arvidsdotter 041100 Koppor Karshult
17850320 Hustru Elin Svensdotter 740200 Håll O Styng Karshult
17850330 Anders Månsson 030404 Koppor Sjöhult Sgård
17850405 Nils Jonasson 011100 Slag Månsarp
17850426 Änka Stina Svensdotter 930400 Bröstkvävning Ryet
17850426 Sofia Månsdotter 060106 Koppor Gruvstugan
17850428 Hustru Ingrid Månsdotter 730100 Vattusot Månsarp
17850502 Änka Elsa Ambjörnsdotter 770021 Ålderdom Kåperyd
17850508 Johannes Jonsson 040500 Kopporna Sjöhult Sgård
17850511 Änka Katarina Andersdotter 730000 Bröstkvävning Porteshult
17850519 Änka Katarina Månsdotter 790600 Vattusot Myrebo
17850613 Jon Johansson 830000 Ålderd.krämpor Karshult
17850810 Katarina Jönsdotter 040710 Magkvävning Stallen
17851012 Hustru Märta Gummesd 650000 Huvudvärk Södra Masugn
17851031 Måns Andersson 440800 Hosta Sjöhult Sgård
17851031 Änka Karin Svensdotter 790100 Huvudvärk Vadbindartorp
1786
17860220 Hustru Maja Jonasdotter 370100 Förstoppning Ryet
17860302 Piga Kajsa Svensdotter 590500 Vattusot Kåperyd
17860306 Anders Nilsson 810000 Ålderdomskrämp. Månsarp
17860320 Måns Olofsson 390300 Olycka I Berget Gruvstugan
17860324 Kyrkoväktare Lars Jönsson 630000 Slaget Hejdarna
17860502 Sven Johansson 740700 Torrvärk Målskog
17860502 Peter Persson 680000 Slag Nybygget
17860815 Anders Svan 411000 Vattusot Målskog
17860825 Anders Zackrisson 730500 Ålderdomskrämp Sjöhult Söderg
17860929 Anders Andersson 770900 Bröstkvävning Röshult
17861130 Änka Margareta Stork 601100 Bröstkvävning Granarp
17861224 Nils Jönsson 040103 Rödsot Röshult
1787
17870107 Peter Jonasson 001100 Rödsot Nybygget
17870109 Jonas Jonsson 500900 Lungsot Röshult
17870522 Änka Margareta Svensdotter 811000 Slag Stallen
17870529 Änka Margareta Jönsdotter 690000 Vattusot Målskog
17870702 Jonas Svensson 580200 Fallandesot Porteshult
17870823 Änka Kristina Johansdotter 700000 Häftig Feber Månsarp
17870826 Hustru Greta Bengtsdotter 430000 Häftig Feber Månsarp
17870903 Maria Petersdotter 010200 Kikhosta Sjöhult Norrg
17870923 Stina Lisa Andersdotter 050500 Kikhosta Sjöhult Norrgård
17871202 Piga Brita Johansdotter 250700 Hetsig Feber Porteshult
17871202 Sara Abrahamsdotter 000300 Kikhosta Porteshult
17871223 Maja Greta Andersdotter 090100 Bröstsjuka Sjöhult Södergård
1788
17880327 Brita Katarina Hansd 000700 Kikhosta Jorshult
17880414 Änka Anna Nilsdotter 861100 Ålderdomskrämpo Månsarp
17880913 Bergsbryt Anders Johansson 540800 Skott V.brytnin Ryet
17880919 Jöns Israelsson 700800 Kvävning Kåperyd
1789
17890315 Änka Brita Jönsdotter 621000 Vattusot Målskog
17890503 Arvid Jönsson 771100 Frossa Fällan
17890528 Maja Stina Arvidsdotter 030314 Hetsig Feber Porteshult
17890803 Änka Margareta Svensdotter 520000 Ätsot Tahe
17890826 Sven Jonasson 010209 Håll Sjöhult Söderg
17890901 Hustru Annika Jonsdotter 480800 Tvinsot Röshult
17890917 Smed Alexander Svan 900000 Ålderdomskrämp. Renstorp Masugn
1790
17900305 Änka Gunilla Månsdotter 620200 Okänd Sjuka Porteshult
17900322 Stina Andersdotter 070621 Ätsot Nybygget
17900404 Ingelöf Johansdotter 000014 Okänd Barnsjukd Smörvik
17900422 Sven Nilsson 790000 -Sot Hacklasbo
17900512 Andreas Jonsson 000009 Okänd Sjuka Röshult
17900531 Hustru Ingrid Andersdotter 390100 Barnsbörd Röshult
17900914 Mäster Ivar Cederlund 630800 Magplåga Renstorps Masugn
1791
17910131 Bergsman Johan Svensson 660300 -Hosta Hacklarsbo
17910210 Kyrkväkthustru Ingegerd Eriksdotter 740800 Ålder/Bräckligh Orrholmen
17910314 Jöns Larsson 480000 Häftig Värk Stallen
17910508 Gosse Johannes Andersson 030200 Torpet Fällan
17910513 Per Jonsson 780000 Ålder Månsarp
17910516 Änka Margareta Persdotter 630000 Håll O Styng Hacklasbo
17910518 Peter Svensson 581100 Vattusot Röshult
17911124 Johan Jonsson 570000 Kolik Hacklasbo
1792
17920106 Hustru Maria Jonsdotter 720000 Ålder Skräddars
17920503 Johannes Hansson 000400 Jorshult
17920511 Sven Johansson 040300 Olycka/Skållad Smörvik
17920623 Maja Stina Zackrisdotter 150000 Mässling Ällebäcken
17920718 Johannes Jonasson 030000 Renstorp
17920813 Hustru Katarina Nilsdotter 400700 Barnsbörd Boeryd
17920918 Hustru Karin Mårtensdotter 730000 Hetsig Feber Porteshult
17921219 Flickebarn – 000000 Nöddop Hestra
1793
17930210 Jonas Larsson 631100 Kolik Karshult
17930224 Jon Mårtensson 790000 Ålder/Bräckligh Porteshult
17930324 Arvid Håkansson 070600 Mässling Boeryd
17930402 Hustru Maja Greta Vestberg 420900 Hetsig Feber Karshult
17930403 Peter Larsson 650900 Våda/Skenolycka Tahe
17930417 Änka Lena Månsdotter 810607 Ålder Boeryd
17930502 Änkling Mats Nilsson 720000 Ålderdom Skräddars
17930508 Johanna Andriette Lönblad 000200 Bröstsjuka Målön
17930719 Hustru Brita Håkansdotter 700100 Vattusot Boeryd
17931004 Hustru Märta Petersdotter 440400 Hetsig Feber Tjurshult
17931219 Bergsman Mats Persson 490600 Lungsot Målskog
1794
17940419 Änka Maja Jansdotter 480000 Flussfeber Porteshult
17940427 Marit Isaksdotter 000022 Okänd Sjuka Porteshult
17941128 Bergsman Magnus Jonsson 511100 Bröstsjuka Hestra
1795
17950201 Hustru Ingrid Jonsdotter 640400 Håll O Styng Hacklasbo
17950214 Nils Eriksson 110100 Håll Och Styng Sjöhult
17950311 Änka Sigrid Jonsdotter 730600 Håll Och Styng Månsarp
17950614 Hustru Ingrid Jonsdotter 720600 Brösttrång Hacklasbo
17950724 Änka Kerstin Johansdotter 750000 Håll Och Styng Tranhult
17950925 Fredrik Osbäck 040200 Drunknad Norre Hammar
17951006 Änka Lena Månsdotter 741000 Ålder Värk Hejderna
17951009 Änkling Peter Jonsson 800000 Ålder Månsarp
17951114 Dödfött Gossebarn Hans Johansson 000000 Jorshult
17951219 Änka Kerstin Johansdotter 760000 Slag Tranhult
17951221 Änka Maja Nilsdotter 820000 Ålder Kåperyd
17951227 Jöns Gustavsson 000414 Mapol Boeryd
17951229 Änka Kristin Svensdotter 950307 Ålder Jorshult

DÖDA I MÅNSARP FÖRSAMLING
Deaths in the parish of MÅNSARP

Byta tidsperiod Till JBGF startsida

Datum Yrke/Titel Namn Ålder Dödsorsak Bostadsort
Date of
death
Title/Profession Name Age
Y-M-D
Cause of Death Place of residence
1796
17960218 Änka Anna Svensdotter 700000 Ålder Tranhult
17960330 Bergsman Johan Persson 750000 Ålder Hökhult
17960429 Peter Andersson 010021 Oangiven Sjuka Plogavadet(Portes
17960515 Hustru Kerstin Jonsdotter 700000 Af Ålder Månsarp
17960518 Hustru Ingegärd Jonsdotter 670000 Af Ålder Hacklasbo
17960705 Hustru Stina Gustavsdotter 380200 Håll Och Styng Porsarp
17960707 Jöns Magnusson 040700 Koppor Röshult
17960711 Jonas Larsson 000009 Oangiven Sjuka Porteshult
17960717 Sven Magnusson 020600 Koppor Röshult
17960719 Stina Svensdotter 040700 Koppor Kåperyd
17960825 Änka Margareta Jonsdotter 840100 Ålder Kåperyd
17961004 Maja Petersdotter 000714 Se DB Sid 396 Hökhult
17961124 Piga Margareta Karlsd 530300 Lungsot Boeryd
1797
17970114 Gustav Eriksson 730700 Lungsot Hökhult
17970120 Änka Marit Andersdotter 770600 Ålder
17970203 Erik Larsson 501100 Lungsot Sjöhult
17970320 Änka Sara Nilsdotter 920900 Ålder Renstorp
17970502 Änkl Måns Jönsson 900300 Ålder Hacklasbo
17970619 Bergsman Israel Jönsson 560600 Kvävd V.eldsvåd Kåperyd
17971002 Måns Jonsson 080500 Magplåga Kåperyd
17971022 Bergsman Jonas Hansson 680200 Oangiven Sjuka Porteshult
17971214 Änka Marit Andersdotter 750900 Ålder Hökhult
1798
17980227 Änka Maria Nilsdotter 820000 Magsjuka Sjöhult
17980421 Karl Fredrik Lönnblad 010403 Host/Brösttrång Taberg
17980424 Zackris Jönsson 560600 Ådr Upf Tranhult
17980428 Jöns Johansson 000700 Oangiven Sjukdo Hacklasbo
17980527 Maja Jönsdotter 040412 Halssjuka Porsarp
17980528 Jöns Isaksson 040410 Halssjuka Hacklasbo
17980530 Johannes Johansson 060400 Mässling Hacklasbo
17980608 Sven Isaksson 130600 Halssjuka Hacklasbo
17980616 Maria Israelsd 050013 Oang.sjuka Kåperyd
17980703 Sara Kristina Brodahl 030302 Mässling
17980714 Stina Magnusdotter 020016 Oangiven Sjuka Tranhult
17980827 Peter Bengtsson 630400 Halssjuka Porteshult
17981215 Brita Stina – 000300 Oang. Sjuka Målön
1799
17990101 Pigan Kajsa Eckerberg 790500 Slag Fattigstugan
17990110 Bergsman Mattes Mattesson 531000 Bröstfeber Karshult
17990128 Håkan Johansson 810000 Ålder Sjöhult
17990212 Änka Ingeborg – 830000 Ålderdom Röshult
17990220 Änka Greta Petersdotter 650000 Bröstsjuka Hökhult
17990224 Peter Magnus Höckert 010600 Oang.sjukdom Södra Masugn
17990302 Maja Jönsdotter 000100 Oangiven Sjuka Porsarp
17990331 Maja Jonasdotter 010000 Renstorp
17990421 Dräng Jonas Andersson 220600 Hetsig Feber Åsa,Sandseryd Soc
17990501 Anders Månsson 790700 Vattusot Renstorp
17990523 Masmästaränka Anna Maja Månsdotter 520000 Blodsflöd Södra Masugn
17990527 Nils Gabrielsson 360100 Fattigstugan
17990915 Änka Kerstin – 810100 Ålder målön
17991008 Bergsman Johan Lång 490000 Boeryd
17991019 Torpare Zackris Andersson 600600 Magsjuka Ällebäcken
17991205 Änka Ingeborg Johansdotter 820000 Ålderdom Tahe
17991213 Dräng Peter Reinholdsson 620000 Vattusot Månsarp
17991221 Jon Jonasson 000100 Slag Tranhult
17991226 Hustru Ingegerd Svensdotter 320500 Barnsbörd Röshult
1800
18000319 Änka Ingrid Bengtsdotter 530000 Bröstsjuka Hestra
18000327 Änka Annika Mikaelsdotter 790000 Ålder Gruvstugan
18000406 Änkling Ambjörn Nilsson 730000 Bröstfeber
18000509 Bergsman Isak Jonsson 530700 Elak Feber Hacklasbo
18000520 Bergsman Anders Andersson 440000 Håll Och Styng Hestra
18000527 Hustru Märta – 800000 Ålder Kåperyd
18000626 Änka Sara Petersdotter 540400 Bröstfeber Porteshult
18000814 Änka Sigrid Gustavsdotter 690000 Håll Och Styng Hökhult
18000822 Maja Greta Hansd 000100 Oangiv.sjukdom Jorshult
18000922 Gustav Magnusson 040900 Magsjuka Röshult
18001024 Änkling Lars Jonsson 660000 Boeryd
18001027 Bergsnämndeman Ingemar Arvidsson 700000 Värk Hestra
1801
18010316 Johan Petersson 010300 Kikhosta Hökhult
18010323 Arvid Johansson 790000 Sjöhult
18010323 Änka Ingrid – 800300 Ålder Sjöhult
18010411 Änka Lisken Månsdotter 810600 Ålder
18010522 Änka Annika Jonsdotter 620200 Röshult
18010524 Flickan Anna Magnusdotter 010600 Kikhosta Röshult
18010616 Anders Magnus Alexandersson 010800 Kikhosta Målön
18010801 Änka Lisken – 710000 Ålder Målön
1802
18020223 Inhyses Mannen Daniel Larsson 810000 Ålder/Bräckligh Kåperyd
18020401 Dräng Nils Isaksson 170000 Hetsig Feber Karshult
18020519 Gossen Johannes Larsson 040900 Mässling Porteshult
18020630 Änka Elin Svensdotter 790000 Ålder Sjöhult
18021005 Flickan Märta Svensdotter 010409 Kåperyd
1803
18030127 Änkling Anders Jonsson 620200 Håll
18030211 Gosse Nils Nn 020600
18030212 Sven Andersson 000100 Kåperyd
18030215 Flickan Stina Svensdotter 040200 Hetsig Feber Röshult
18030308 Klockare Johan Gustavsson 270000 PåkördLjungarum Månsarp
18030326 Flickan Greta Gustavsdotter 040500 Magsjuka Boeryd
18030501 – Gustavsdotter 170400 Lungsot
18030515 Flickan Ingeborg Magnusdotter 060000 F.död På Marken
18030517 Änkeman Jon Eriksson 790200 Ålder Månsarp
18030801 Sven Gustavsson 420200 Magsjuka Tranhult
18030912 Änka Ingeborg Månsdotter 840014 Ålder Porsarp
18031026 Gossen Jonas Jonsson 060100 Hetsig Feber Hacklasbo
18031107 Änka Ingrid Jansdotter 760000 Värk Karshult
18031110 Sven Petersson 000100 Oang.sjukdom Röshult
18031119 Anna Lena Brodahl 000300 Slag Huluhammar
18031121 Gossen Niklas Frick 110000 – Feber Taberg
18031122 Gossen Jonas Johansson 140600 Senvärk Ryet
18031215 Bergsman Jonas Petersson 430800 Hetsig Feber Sjöhult
18031218 Anna Arvidsdotter 661000 Hetsig Feber Kåperyd
1804
18040111 Brukssekretera Karl Peter Frick 550000 – Feber
18040112 Husman Anders Svensson 830000 Ålder Kåperyd
18040117 Änka Sara Arvidsdotter 540000 – Feber Sjöhult Norregård
18040123 Flickan Märta Gustavsdotter 110300 Feber Kåperyd
18040214 Piga Ingeborg Svensdotter 160100 Feber Kåperyd
18040218 Hustru Ingegärd Gustavsdotter 410000 Feber Sjöhult
18040222 Hustru Kerstin Jonsdotter 630000 Blodgång Röshult
18040229 Flickan Anna Magnusdotter Oangiven Sjukdo Karshult
18040321 Flickan Margareta Gustavsdotter 141000 Lungsot Myrebo
18040415 Flickan Anna Kajsa Johansdotter Slag Boeryd
18040501 Smedgesäll Fredrik Tolf 300000 Hetsig Feber Norre Hammar
18040603 Daniel Johansson 020000 Magsjuka Boeryd
18040611 Abraham Arvidsson 040800 Feber Sjöhult
18040619 Kerstin Eriksdotter 770000 Håll O Styng Hestra
18040626 Sven Jonasson 020900 Feber Sjöhult
18040804 Isak Johansson 130800 Feber Målskog
18040818 Bergsman Jöns Karlsson 560000 Feber Sjöhult
18041022 Änka Kerstin Jonsdotter 890000 Ålder Renstorp
18041115 Änka Lena Jönsdotter 700000 Feber Månsarp
18041122 Änka Kerstin Månsdotter 760000 Styng Kåperyd
18041130 Hustru Marit Abrahamsdotter 470000 Blodgång Kåperyd
18041209 Flickan Stina Höckert 050300 Renstorps Masugn
1805
18050126 Bergsman Abraham Jonsson 530300 – Feber Karshult
18050301 Dräng Bengt Petersson 260000 Remit Feber Sjöhult
18050304 Hustru Sara Svensdotter 530000 Remit Feber Karshult
18050305 Magnus Andersson 041100 Remit Feber Karshult
18050313 Bergsman Isak Jonsson 460700 Remit Feber Hökhult
18050328 Dräng Ingemar Isaksson 230000 Remit Feber Karshult
18050401 Husman Anders Andersson 560000 Remit Feber PlogsvadetPortesh
18050428 Bergsman Arvid Andersson 610000 Remit Feber Karshult
18050524 Hustru Stina Nilsdotter 500700 Remit Feber Karshult
18050609 Katarina Jonasdotter 000016 Koppor Tranhult
18050615 Ingrid Jonasdotter 031100 Koppor Tranhult
18050720 Husman Sven Jonsson 830000 Ålder Månsarp
18050929 Dräng Isak Gustavsson 370400 Remit Feber Hökhult
18051225 Gossen Sven Svensson 000300 Oang.sjukdom Kåperyd
1806
18060102 Johannes Petersson 000412 Oangiv.sjukdom Röshult
18060331 Änka Karin Nilsdotter 760000 Ålder Månsarp
18060423 Gossen Johannes Larsson 010400 Oangiv.sjukdom Månsarp
18060823 Gossen Gustav Gustavsson 000010 Hökhult
18060918 Änka Maja Jonsdotter 521000 Vattusot Boeryd
18061128 Gossen Isak Jansson 000018 Oangiv.sjkd. Hacklasbo
1807
18070201 Änka Maja Ingemarsdotter 800800 Fattigstugan
18070215 Mannen Jon Eriksson 791000 Ålder Hökhult
18070305 Änkling Jöns Johansson 821100 Ålder Hacklasbo
18070425 Jon Jonsson 910000 Ålder Smörvik
18070503 Änkl Håkan Arvidsson 620900 -Sjuka Boeryd
18070522 Gossen Anders Jonasson 140000 Berget
18070622 Hustru Katarina Andersdotter 400000 Lättare Styng Södra Masugn
18070920 Pigan Ingrid Karlsd 540000 Boeryd
18071013 Bergsman Jon Jonasson 560600 Bröstsjuka Kåperyd
1808
18080103 Sara Bengtsdotter 000300 Oangiven Sjuka Sjöhult
18080124 Hustru Katarina Nilsdotter 550200 Moderpassion Målskog
18080213 Gossen Gustav Israelsson 120000 Rödsot Ällebäcken
18080221 Magnus Arvidsson 000021 Oangiv.sjukdom Kåperyd
18080222 Flickan Maja Larsdotter 010800 Rödsot Stallen
18080224 Flickan Johanna Kjellman 030000 Rödsot Renstorp
18080227 Flickan Märta Andersdotter Kåperyd
18080229 Gossen Daniel Israelsson 040400 Rödsot Ällebäcken
18080314 Pigan Stina Håkansdotter 401100 Oangiven Sjuka Fällan/HosAbraham
18080427 Mannen Johan Håkansson 600000 Jorshult
18080531 Bergsman Johannes Jonasson 400000 Magsjuka Boeryd
18080712 Änka Katarina Jonsdotter 650000 Håll O Styng Smörvik
18080813 Piga Sara Andersdotter 171100 Rödsot Målskog
18080818 Gossen Peter Andersson 120500 Rödsot Målskog
18080819 Jon Reinholdsson 640000 Rödsot Månsarp
18080827 Gossen Johannes Israelsson 010400 Rödsot Ällebäcken
18080830 Gossen Peter Magnusson 010014 Rödsot Renstorp
18080901 Gossen Magnus Magnusson 030100 Rödsot Renstorp
18080903 Gossen Jöns Israelsson 060200 Rödsot Ällebäcken
18080904 Gustav Andersson 120200 Rödsot Renstorp
18080904 Bergsman Gustav Johansson 450600 Rödsot Målskog
18080907 Flickan Stina Månsdotter 000800 Rödsot Tahe
18080908 Gossen Johannes Gustavsson 001000 Rödsot Hökhult
18080908 Flickan Stina Jonsdotter 150000 Rödsot Nybygget
18080908 Hustru Stina Jönsdotter 320700 Rödsot Månsarp
18080908 Hustru Stina Jonsdotter 520000 Rödsot Målskog
18080908 Hustru Lena Svensdotter 470000 Rödsot Boeryd
18080908 Johannes Gustavsson 190000 Rödsot Målskog
18080908 Gossen Israel Isaksson 110000 Rödsot Sjöhult Mellang
18080911 Gossen Anders Nilsson 040000 Rödsot Tranhult
18080912 Flickan Maja Nilsdotter 000600 Rödsot Tranhult
18080914 Gossen Jöns Jonasson 040300 Rödsot Tranhult
18080917 Piga Stina Magnusdotter 230000 Rödsot Tranhult
18080918 Flickan Stina Johansdotter 000811 Rödsot Hacklasbo
18080918 Flickan Ingrid Jonsdotter 040520 Rödsot Hacklasbo
18080918 Gossen Johan Jonsson 040520 Rödsot Hacklasbo
18080919 Flickan Maja Jonsdotter 080900 Rödsot Tranhult
18080919 Gossen Jöns Petersson 070000 Rödsot Kåperyd
18080920 Flickan Anna Magdalena Brodahl 011100 Rödsot Huluhammar
18080920 Gossen Nils Magnusson 141000 Rödsot Tranhult
18080922 Flickan Anna Stina Magnusdotter 030704 Rödsot Karshult
18080925 Hustru Maja Bengtsdotter 580000 Rödsot Tranhult
18080926 Gossen Jöns Magnusson 120000 Rödsot Tjurshult
18080928 Bergsman Sven Persson 560700 Rödsot Månsarp
18080928 Flickan Maja Gustavsdotter 040800 Rödsot Kåperyd
18080929 Mäster Arvid Brodahl 860500 Rödsot Huluhammar
18081000 Flickan Greta Abrahamsdotter 120200 Rödsot Fällan,Porteshult
18081003 Dräng Anders Magnusson 230000 Rödsot Tjurshult
18081004 Gossen Zackris Jonsson 011000 Rödsot Tranhult
18081014 Flickan Stina Nilsdotter 020600 Rödsot Tranhult
18081020 Sven Månsson 710000 Bröstsjuk/Ålder Smörvik
18081021 Änka Margareta Nilsdotter 660600 Rödsot Hacklasbo
18081028 Gossen Abraham Johansson 010014 Rödsot Karshult
18081029 Gossen Peter Nilsson 091000 Rödsot Röshult
18081111 Gossen Anders Magnusson 080404 Renstorp
18081124 Änka Brita Mårtensdotter 860200 Ålder Jorshult
18081231 Änka Ingeborg Svensdotter 731000 Ålderdom Tahe
1809
18090114 Gossen Johannes Andersson 080900 Drunkn.i Brunn Porteshult
18090409 Änka Margareta Bengtsdotter 610300 Bröstsjuka Kåperyd
18090414 Änka Margareta Jonsdotter 590100 Bröstsjuka Målskog
18090912 Änka Marit Mårtensdotter 841100 Ålder Sjöhult Norregård
18091115 Flickan Greta Svensdotter 010109 Mässling Röshult
1810
18100221 Flickan Brita Katarina Jonsdotter 000100 Slag Boeryd
18100227 Flickan Stina Arvidsdotter 000100 Slag Kåperyd
18100301 Sven Andersson 000014 Slag Kåperyd
18100326 Sven Jansson 430400 Bröstfeber Röshult
18100603 Magnus Jönsson 650300 Bröstfeber Röshult
18100626 Stina Nilsdotter 560000 Kräfta Bäcken U Sjöhult
18101007 Hustru Marit Månsdotter 650300 Bröstkvävning Tranhult
18101025 Änkling Måns Bengtsson 790900 Ålder Kåperyd
1811
18110223 Nils Nilsson 460000 Slag Bråten
18110227 Änka Maja Gustavsdotter 561000 Bröstsjuka Tranhult
18110309 Änka Maja Sandberg 300000 Olycka På Vägen
18110603 Flickan Maria Magnusdotter 010600 Bröstfeber Renstorp
18110624 Peter Magnusson 420300 Lungsot Röshult
18110713 Kerstin Nilsdotter 870000 Vattensot Bråten
18110715 Sven Jansson 860800 Ålderdom Tranhult
18110729 Katarina – 010000 Oangiv Sjukd. Målskog
18111215 Flickan Margareta Magnusdotter 140800 Bröstsjuka Tranhult
18111225 Sven Jansson 181100 Bröstsjuka Tranhult
1812
18120103 Johannes Osbäck 000012 Oang. Sjuka Norra Hammaren
18120125 Hustru Sara Nilsdotter 190100 Barnsbörd Norre Hammaren
18120308 Anders Reinholdsson 650100 Håll O Styng Porteshult
18120311 Bengt Svensson 830400 Ålder Röshult
18120326 Änka Märit Nilsdotter 780000 Ålder Kåperyd
18120407 Hustrun Sara Katarina Amundsd 560000 Bröstfeber Bergets Kvarn
18120420 Flickan Katarina Jansdotter 111000 Skållad (9 Apr) Målskog
18120512 Magnus Månsson 640700 Bröstsjuka Tranhult
18120529 Brita Gustavsdotter 610600 Bröstsjuka Tranhult
18120622 Pigan Märta Petersdotter 140700 Slag Håll Sting Hökhult
18121122 Maja Magnusdotter 000011 Okänd Porsarp
18121125 Johan Månsson 600000 Bröstfeber Tranhult
1813
18130109 Hustru Brita Larsdotter 510400 Bröstsjuka Karlsbygget
18130313 Brita Lena Bengtsdotter 000006 Oang. Sjuka Ryet
18130409 Greta Stina – 000300 Kikhosta Lilla Målskog
18130414 Änkan Lena Larsdotter 630500 Bröstsjuka Lilla Målskog
18130626 Anders Svensson 280000 Lungsot Kåperyd
18131018 Flickan Marta Svensdotter 020700 Oangiven Kåperyd
18131019 Gossen Sven Bengtsson 010300 Slag Porsarp
1814
18140225 Gossen Johannes Svensson 020800 -Sjuka Smörvik
18140303 Gossen Johan Gustav Oä 000900 Kikhosta Gruvstugan
18140313 Sven Jönsson 000003 Oangiv.sjukdom Tranhult
18140316 Flickan Ulrika Beata Söderström 020000 Kikhosta Johansberg
18140327 Hustru Ingeborg Andersdotter 220800 Lungsot Porsarp
18140329 Gustav Magnusson 000107 Oang.sjukd. Målskog
18140527 Flickan Johanna Svensdotter 020400 Mässling Smörvik
18140529 Ingrid Andersdotter 040900 Målskog
18140530 Brita Svensdotter 000300 Mässling Smörvik
18140627 Sven Andersson 030300 Bröstsjuka Kåperyd
18140703 Gustav Isaksson 560000 Hetsig Feber Myrebo
18140727 Stina Magnusdotter 000005 Slag Karshult
18140901 Hustrun Stina Petersdotter 670300 Oang:och Ålder Hustomten
18140902 Assar Danielsson 540400 Giktvärk Sjöhult Sgård
18140925 Isak Jonsson 660200 Hetsig Feber Porteshult
18141020 Änkling Johan Andersson 850000 Ålder Fattigstugan
18141026 Svensdotter Katrina Svensdotter 190000 Bröstsjuk Röshult
1815
18150428 Maja Isaksdotter 000400 Oangiven Sjuka Rörshult
18150429 Jöns Isaksson 000002 Oangiv.sjuka Röshult
18150521 Lars Jonsson Bröstfeber Månsarp
18150526 Hustru Marit Jonsdotter 391100 Hetsig Feber Tahe
18150608 Fattig Piga Margareta Mattisdotter 630000 Hetsig Feber Fattigstugan
18150701 Änkling Per Håkansson 790000 Ålder Fattigstugan
18150709 Änkling Magnus Peterson 750300 Oangiv Sjukdom Röshult
18150810 Flickan Johanna Jonsdotter 020300 Slag Boeryd
18151007 Gruvfogde Lars Berg 590000 Värk Gruvstugan
18151007 Hustru Märta Jonsdotter 410200 Lungsot Röshult
18151215 Flickan Maja Magnusdotter 050025 Slag Renstorp
1816
18160210 Magnus Mattisson 860900 Ålder/Vattusot Bråten
18160819 Drängen Johannes Eriksson 380900 Lungsot Sjöhult Ngård
18160907 Änkan Maja Jansdotter 960800 Ålder Porteshult
18160915 Gustav Gustavsson 660000 Styng Boeryd
18160923 Jonas Johansson 560700 Brösttrång Hacklasbo
1817
18170107 Nils Andersson 810502 Ålder Renstorp
18170124 Hustru Margaret Jansdotter 780900 Ålder Månsarp
18170124 Änka Ingeborg Gustavsdotter 781100 Ålderdom Månsarp
18170402 Mattis Jonasson 000711 Slag Målskog
18170430 Änka Nils Jonasson 740400 Bröstkvävn. Hustomten
18170608 Bergsnämndeman Anders Mattisson 690100 Rötfeber Lilla Målskog
18170819 Bergsman Isak Håkansson 620300 Bröstkvävn. Hacklasbo
18170831 Gustav Jonasson 040000 Oangiven Sjukd. Tranhult
18171108 Bengt Isaksson 520800 Kolik Sjöhult Sgård
18171109 Änka Märta Persdotter 580600 Vattensot PlogsvadetPortesh
18171201 Bergsman Anders Eriksson 700200 Ålder Jorshult
18171226 Lars Ekelöv 510000 Håll O Styng Bergets Kvarn
18171228 Jöns Jönsson 000011 Oangiven Sjukd. Tranhult
1818
18180114 Ambjörn Jonsson 820000 Ålder Kåperyd
18180118 Sven Andersson 430800 Vattensot Kåperyd
18180127 Johannes Johansson 000002 Oangiven Sjukdo Kåperyd
18180317 Dräng Peter Reinholdsson 650700 Huvudsjuka Månsarp
18180420 Änka Margareta Svensdotter 720000 Ålder Porteshult
18180627 Anders Eriksson 690700 Lungsot Porteshult
18180813 Flickan Lena Johansdotter 060800 Mässling Karshult
18180814 Pigan Lena Gustavsdotter 200400 Lungsot Myrebo
18180905 Gossen Gustav Johansson 020302 Rödsot Tjockelsbo/Smörv.
18180906 Flickan Maja Lena Svensdotter 091100 Dragsjuka Smörvik
18180911 Flickan Sara Stina Johansdotter 020923 Rödsot Hacklasbo
18180915 Nils Magnus Bengtsson 060000 Rödsot Nybygget
18180919 Märta Johannesdotter 081100 Rödsot Boeryd
18180923 Johanna Arvidsdotter 010417 Rödsot Boeryd
18181006 Isak Abrahamsson 700000 Rödsot Sjöhult
18181007 Anders Arvidsson 020000 Rödsot Sjöhult
18181017 Stina Greta Arvidsdotter 060000 Rödsot Sjöhult
18181112 Gossen Nils Jansson 010520 Rödsot Rörshult
18181113 Jon Mårtensson 600300 Huvudsjuka Porsarp
18181114 Flickan Maja Nilsdotter 080112 Rödsot Röshult
18181122 Ingegerd Abrahamsdotter 710900 Ålder Porsarp

DÖDA I MÅNSARP FÖRSAMLING
Deaths in the parish of MÅNSARP

Byta tidsperiod Till JBGF startsida

Datum Yrke/Titel Namn Ålder Dödsorsak Bostadsort
Date of
death
Title/Profession Name Age
Y-M-D
Cause of Death Place of residence
1819
18190413 Hustru Stina Persdotter 740200 Ålder Porsarp
18190420 Gosse Anders Oä – 000016 Oangiv.sjukd Fällan,Porteshult
18190529 Greta Larsdotter 270000 Lungsot Månsarp
18190701 Magnus Magnusson 260300 Lungsot Kåperyd
18190919 Änka Stina Bengtsdotter 710900 Ålder/Bräcklig Stallen
18190930 Änkl Jöns Månsson 790300 Ålder Tranhult
18191002 Flickan Ulrika Matilda Söderström 011000 Slag Gruvstugan
1820
18200111 Flickan Märta Johansdotter 020020 Hjärtsprång Hustomten
18200413 Magnus Gustavsson 750000 Bröstfeber Tranhult
18200619 Klockarson Vilhelm Söderström 030021 Slag Gruvstugan
18200708 Hustru Stina Andersdotter 470700 Håll O Styng Tjurshult
18200904 Sven Petersson 290000 Gikt, Värk Utjord V.Renstorp
18201028 Alexander Andersson 690700 Hosta, Kolik Målön
18201116 Änka Charlotta Beata Olofsdotter 930008 Ålder Sjöhult
18201224 Abraham Andersson 561000 Bröstsjuka Porteshult
1821
18210124 Pigan Katarina Jonsdotter 530200 Värk/Förstoppni Fattigstugan
18210323 Flickan Märta Gustavsdotter 020408 Oangiven Hökhult
18210529 Flickan Stina Tv Jonasdotter 000706 Oangiven Tranhult
18210616 Änkl Måns Jonsson 821000 Ålder O.feber Tranhult
18210720 Flickan Stina Petersdotter 150001 Lungsjuka Hökhult
18211102 Hustru Stina Torsdotter 730700 Ålder/Bräckligh Månsarp
18211112 Johannes Petersson 600000 Ihjälsl.bergras Taberg
18211121 Gossen Johan Gustavsson 000422 Slag Målskog
18211211 Sven Håkansson 650000 Häftig Feber Röshult
18211216 Gossen Johan Gustavsson 000316 Oangiven Smörvik
1822
18220204 Gossen Johan Magnusson 030300 Bröstfeber/Slag Målön
18220212 Gossen Nils Isaksson 010800 Bröstsjuka Röshult
18220214 Änka Maja Svensdotter 630500 Håll O Styng Gruvstugan
18220321 Flickan Märta Johansdotter 030310 Bröstfeber Målskog
18220410 Änka Kerstin Arvidsdotter 840107 Ålderdom Röshult
18220426 Änkl Gustav Andersson 610600 Bröstfeber Målskog
18220521 Johannes Källman 430500 Häftig Feber Renstorp
18220710 Jöns Johansson 790400 Ålder Porsarp
18220810 Flickan Märta Arvidsdotter 010500 Häftig Feber Kåperyd
18220818 Flickan Märta Jonsdotter 040216 Häftig Feber Kåperyd
18220907 Gossen Sven Larsson 090900 Oangiven Stallen
18221013 Bergsman Gustav Jansson 250800 Häftig Feber Smörvik
18221103 Magnus Jansson 370025 Hetsig Feber Karshult
18221104 Dräng Nils Johansson 430000 Hetsig Feber Hacklasbo
18221105 Sven Jansson 290801 Häftig Feber Smörvik
18221107 Drängen Johannes Bengtsson 161000 Hetsig Feber Porsarp
18221115 Flickan Johanna Magnusdotter 061008 Hetsig Feber Karshult
18221206 Daniel Johansson 160907 Hetsig Feber Smörvik
18221223 Änkl Isak Jonsson 810800 Ålder Karshult
18221223 Anna Katarina Petersdotter 130107 Hetsig Feber Kåperyd
18221224 Gustav Alexandersson 391000 Häftig Feber Karshult
1823
18230217 Bergsman Jonas Svensson 591000 Hetsig Feber Tranhult
18230328 Hustru Stina Månsdotter 490100 Hetsig Feber Sjöhult Norregård
18230505 Jonas Andersson 350000 Kolik Porteshult
18230820 Flickan Johanna Kristina Svensdotter 021000 Slag Jorshult
18230905 Flickan Johanna Petersdotter 030400 Bröstfeber Hestra
18231129 Flickan Kristina – 000014 Bröstsjuk Tjurshult
1824
18240113 Änka Stina Jonsdotter 580000 Lungsot Kåperyd
18240128 Drängen Jon Ambjörnsson 510001 Kolik Kåperyd
18240303 Sara Isaksdotter 000400 Oangiven Sjukdo Kåperyd
18240305 Jonas Andersson 341100 Slag Sjöhult Sgård
18240521 Jonas Bengtsson 610900 Kolik Sjöhult Ngård
18240525 Gossen Johan Bengtsson 010200 Slag Sjöhult Ngård
18240623 Dräng Håkan Jonasson 600000 Bröstsjuka Porteshult
18241102 Gossen Karl Vilhelm – 010017 Slag Smedsbo
18241215 Gossen Gustav Gustavsson 000200 Slag Boeryd
18241222 Hans Johansson 640000 Bröstfeber Jorshult
1825
18250121 Gifta Mannen Anders Andersson 690800 Bröstfeber Utjorden
18250328 Gossen Anders Johansson 000106 Slag Kåperyd
18250620 Pigan Stina Greta Petersdotter 371100 Barnsbörd Gruvstugan
18250802 Änkl Jonas Petersson 810500 Ålderdom/Bräckl Månsarp
18250831 Bergsman Jonas Magnusson 360200 Håll O Styng Tranhult
18250903 Gossen Johan Martin Osbäck 001005 Slag Norre Hammaren
18251129 Gift Man Johannes Mikaelsson 730800 Bröstvattusot Röshult
18251202 Gift Man Magnus Andersson 690800 Blodstörtning Renstorp
18251203 Flickan Inga Greta Gustavsdotter 001113 Bröstsjuka Tranhult
1826
18260111 Gossen Gustav Johansson 050410 Slag Målskog
18260112 Änkan Kerstin Håkansdotter 900900 Ålderdom Fattigstugan
18260115 Pigan Stina Källberg 800000 Ålderdom Fattigstugan
18260128 Änka Stina Svensdotter 640018 Lungsot Hacklasbo
18260215 Gossen Gustav Larsson 050005 Bröstfeber Stallen
18260219 Pigan Inga Stina Johansdotter 180400 Lungsot Renstorp
18260224 Hustru Lisa Johansdotter 640500 Rosfeber Fällan
18260324 Huddragarson Kristian Karlsson 000600 Slag
18260407 Hustru Maja Månsdotter 810100 Ålderdomsbräckl Kåperyd
18260424 Gossen Johan Ferdinand Söderström 120021 Lungsot Gruvstugan
18260612 Riksdagsman Arvid Jönsson 810800 Kolik Porteshult
18261109 Bergsman Magnus Månsson 811000 Slag Tjurshult
18261114 Bergsman Johan Andersson 640029 Slag Målskog
18261130 Änkling Anders Hansson 760000 Bröstfeber Tjurshult
18261216 Änkl Karl Månsson 650000 Slag Karlsbygget
1827
18270118 Bergsman Peter Isaksson 720300 Ålderd Bräcklig Sjöhult Ngård
18270120 Hammarsmed Lars Brodahl 660500 Lungsot Huluhammar
18270209 Bergsman Jonas Andersson 760700 Ålderd Bräcklig Renstorp
18270227 Änka Margareta Nilsdotter 710400 Ålderdom Bäcken
18270301 Hustru Ingeborg Jönsdotter 320500 Håll O Styng Hacklasbo
18270313 Gossen Johannes Tv Gustavsson 000009 Slag Målskog
18270318 Gossen Uno Magnus Tv Gustavsson 000014 Slag Målskog
18270323 Gossen Lars Magnus Magnusson 050124 Slag Karshult
18270910 Änka Brita Gustavsdotter 690600 Håll O Styng Porteshult
18271227 Arvid Lövgren 770000 Ålderd.bräcklig S.Renstorp Masugn
1828
18280127 Lars Jönsson 800500 Ålderd.bräcklig S.Renstorp Masugn
18280130 Abraham Persson 710000 Håll O Styng Fällan
18280212 Änkl Magnus Andersson 790000 Ålder Bräckligh Månsarp
18280314 Änka Ingegärd Arvidsdotter 810000 Målskog
18280403 Gossen Sven Magnusson 090809 Slag Karshult
18280416 Flickan Anna Katarina Johansdotter 030415 Mässling Smörvik
18280421 Johan Peter Nilsson 470000 Kallbrand S.Renstorp Masugn
18280625 Hustru Anna Mattisdotter 490300 Förstoppning Karshult
18280906 Gossen Nils Johansson 050209 Slag Målskog
18281027 Bergsman Jöns Mattisson 610600 Rosfeber Månsarp
18281220 Bergsman Jon Svensson 670000 Håll O Styng Tranhult
1829
18290324 Flickan Johanna Helena Oä 050628 Bröstsjukdom Bäcken
18290418 Flickan Magdalena Jansdotter 010012 Slag Röshult
18290615 Hustru Lisa Jönsdotter 310016 Blodflöd Gruvstugan
18290723 Flickan Johanna Charlotta Osbäck 000604 Kikhosta Norre Hammaren
18290808 Änka Maja Nilsdotter 700200 Slag Renstorp
18290910 Pigan Ingrid Eriksdotter 620000 Slag(lasarettet Fattigstugan
18290911 Flickan Magdalena Andersdotter 010607 Bröstfeber Bäcken
18291019 Änkan Märta Månsdotter 850000 Ålderdomsbräckl Hacklasbo
18291111 Brita Katarina Petersson Elg 220000 Håll O Styng S Renstorp Masugn
18291209 Bergsman Magnus Mattisson 590000 Håll O Styng Porsarp
1830
18300128 Torpare Bengt Eriksson 550000 Lungsot Nybygget
18300706 Gossen Vilhelm Petersson 020000 Vådaskott,brode Tabergs Kvarn
18300714 Änka Stina Ambjörnsdotter 680000 Vattusot Jorshult
18301015 Änka Margareta Ambjörnsdotter 620000 Slag Månsarp
18301028 Änka Stina Bengtsdotter 740000 Ålderdomsbräckl Porteshult
18301207 Gossen Anders Danielsson 000300 Slag S Renstorp Masugn
1831
18310209 Gossen Peter Jonasson 000028 Slag Hultet
18310320 Flickan Inga Kristina Johansdotter 050411 Inflammat Feber Målskog
18310502 Änkan Kajsa Isaksdotter 780711 Ålderdomsbräckl Sjöhult
18310830 Flickan Magdalena Andersdotter 080611 Inflammat Feber Hestra
18311006 Gossen Johan Bengtsson 000328 Slag Porteshult
18311030 Gossen Johan Mathesson 000200 Slag Porteshult
18311228 Kyrkovärden Jaen Arvidsson 450000 Håll O Styng Porteshult
1832
18320503 Bergsman Isak Håkansson 810523 Ålderdomsbräckl Sjöhult
18320721 Änkan Ingeborg Gustavsdotter 920027 Ålderdomsbräckl Hökhult
18320819 Flickan Johanna Petersdotter 000019 Slag Hacklasbo
18321017 Änkan Stina Johansdotter 630019 Moderpassion Månsarp
18321228 Hustru Stina Jonsdotter 480619 Håll O Styng Hökhult
1833
18330101 Änkan Stina Matsd 760000 Ålderd Bräcklig Karshult
18330124 Hustru Anna Greta Håkansdotter 310806 Barnsbörd Sjöhult norregård
18330318 Änkan Maja Larsdotter 740000 Ålderdomsbräckl Tjurshult
18330429 Flickan Johanna Johansdotter 031500 Tandfeber Smörvik
18330522 Dräng Sven Magnusson 510521 Lungsot Tranhult
18330617 Inhyses Änka Anna Persdotter 920000 Ålderd Bräcklig Hestra
18330906 Fru Maria Gustavsdotter 580513 Bröstvattusot Tahe
18331006 Flickan Kristina Karolina Andersdotter 080129 Utslagsfeber Tahe
18331204 Änkan Stina Jonasdotter 680028 Inflammat Feber Röshult
18331211 Hustru Stina Jansdotter 350312 Förstoppning Målskog
18331220 Piga Greta Arvidsdotter 460708 Hetsig Feber Karshult
18331227 Änkan Maja Unosdotter 680429 Håll O Styng Jorshult
1834
18340121 Flickan Johanna Reinholdsdotte 030228 Slag Månsarp
18340131 Dräng Anders Andersson 360607 Hittad Död Ute Fattighuset
18340202 Bergsman Anders Jansson 460004 Förgiftning Målskog
18340228 Änka Margareta Isaksdotter 860026 Ålderdom Karshult
18340305 Gossen Sven Gustav Andreasson 030426 Engelska Sjukan Tranhult
18340409 Bergsman Johan Isaksson 570706 Håll O Styng Hacklasbo
18340413 Änkan Stina Jansdotter 700010 Ålderdomsbräckl Porteshult
18340507 Bergsnämndeman Anders Sandberg 550000 Hängde Sig Bråten
18340511 Inhys Änka Stina Arvidsdotter 790226 Ålderdom Sjöhult
18340513 Flickan Kristina Magnusdotter 000718 Slag Tranhult
18340520 Bergsman Gustav Jönsson 780026 Ålderdom Kåperyd
18340521 Bergsman Jöns Jönsson 840429 Ålderdom Röshult
18340601 Änkan Greta Jonasdotter 770000 Ålderdom Månsarp
18340709 Drängen Johan Johannisson 170427 Dödad Av Åskan Kåperyd
18340826 Bergsman Isak Andersssson 610005 Giktplågor Röshult
18340827 Fd Apotekaren Johan Fredrik Vettervik 460409 Kolera Död i Jönköping
1835
18350305 Änkan Greta Andersdotter 770000 Ålderdom Porteshult
18350428 Piga Anna Sara Jönsdotter 550414 Slag Månsarp
18350703 Hustrun Katarina Danielsdotter 550125 Bröstfeber Torpet Utjorden
18350729 Gossen Anders Vilhelm Svensson 000321 Slag Tahe
18350915 Gifta Mannen Jonas Håkansson 820722 Ålderdom Hacklasbo
18351124 Änkan Margareta Svensdotter 810719 Ålderdom Röshult
18351126 Mannen Peter Jansson 780917 Blodhostning Hökhult
18351204 Änkan Stina Unosd 660309 Bröstfeber Hökhult
1836
18360103 Mannen Peter Ambjörnsson 720611 Slag Smörvik
18360309 Pigan Stina Petersdotter 841015 Ålderdom Porteshult
18360311 Bergsman Arvid Abrahamsson 710528 Slaget Sjöhult Norreg
18360403 Gossen Magnus Månsson 000020 Slag Månsarp
18360407 Mannen Måns Svensson 690601 Bråket Tahe
18360413 Änkan Sara Magnusdotter 910512 Ålderdom Renstorp
18360518 Drängen Anders Jonasson 220927 Slag Tranhult
18360927 Bergsman Anders Jönsson 560821 Slag Sjöhult Södergård
1837
18370209 Flickan Maja Stina Petersdotter 001026 Mässling Hökhult
18370221 Piga Johanna Arvidsdotter 170405 Kallbrand Boeryd
18370224 Änkling Jan Andersson 780108 Bröstvärk Ålder Kåperyd
18370327 Bergsman Mattis Persson 830000 Karshult
18370605 Gossen Maja Lisa Andersdotter 020005 Förkylning Anderstorp Backst
18370610 Dräng Peter Jansson 240500 Nervfeber Röshult
18370731 Änkan Margareta Nilsdotter 760000 Ålderdom Hacklasbo
18370903 Änkan Stina Isaksd 730923 Bröstqwäf Målskog
18371022 Flickan Inga Matilda – 000303 Kikhosta Röshult
18371028 Hustru Greta Eriksdotter 790000 Ålderdom Jorshult
18371030 Flickebarnet Gustava Matilda – 030607 Kikhosta Taberg
18371225 Hustru Stina Jönsdotter 590209 Kallbrand Smedsbo
1838
18380125 Änka Maja Jonsdotter 840703 Ålderdom Tjurshult
18380129 Undantagsman Arvid Mattisson 641112 Ålderdom Boeryd
18380430 Gossen Anders Johan Grundström 000915 Indrivet Utslag Norre hammar
18380611 Hustrun Stina Mattesd 650301 Nervfeber Målskog
18380618 Fd Soldaten Johan Andersson Torn 650000 Andtäppa TjockelsboSjöhult
18380930 Gossen Johan Svensson 000013 Sjöhult norregård
18381013 Hustrun Stina Johansdotter 730000 Begravd Asarum Hestra
18381029 Änkan Stina Danielsdotter 760700 Ålderdom E.slag Hacklasbo
18381114 Änkan Lena Ambjörnsdotter 771025 Ålderdom Målön
18381205 Änkan Maja Jönsdotter 841000 Ålderdom Tranhult
1839
18390101 Flickan Johanna Maria Jönsdotter 020023 Stallen
18390501 Mannen Bengt Magnus Osbäck 500812 Krossad Av Ras Gruvstugan
18390702 Mjölnaren Karl Sjödal 210400 Olyckshändelse Tabergs kvarn
18391001 Hemmansägare Måns Magnusson 630023 Bröstvärk Tjurshult
18391023 Flickan Justina Svensdotter 000121 Slag Sjöhult norregård
1840
18400318 Bergsman Erik Gustavsson 890723 Ålderdom Månsarp
18400424 Gossen Karl Leander Eriksson 000200 Slag Jorshult
18400521 Änkan Maja Reinholdsdotte 760610 Slag Månsarp
18401125 Mannen Jonas Nilsson 790425 Ålderdom Porteshult
18401221 Hustru Ingrid Jonsdotter 780324 Rydet Månsarp
1841
18410119 Inhysesman Sven Månsson 860000 Ålderdom Kåperyd
18410128 Gossen Johan August Svensson 000316 Sjöhult norregård
18410401 Hustru Stina Svensdotter 360121 HysteriskPlågor Porteshult
18410408 Flickan Anna Kristina Johansdotter 000514 L:a Smörvik
18410414 Änkan Maja Arvidsdotter 820714 Ålderdom Sjöhult södergård
18410606 Bergsmansson Sven Johan – 000004 Slag Hökhult
18410626 Gossen Isak Nilsson 080422 Nervfeber Jorshult
18410904 Drängen Magnus Svensson 660818 Bröstqväf Smörvik
18411120 Bergsman Gustav Gustavsson 460205 Miserere Målskog
18411124 Hustrun Maja Jönsdotter 461015 Kolik Tranhult
18411218 Hustru Kajsa Abrahamsdotter 581105 Moderpassion Porsarp
1842
18420108 Mannen Gustav Arvidsson 620518 Vattensot Porteshult
18420124 Änkan Märta Håkansdotter 800427 Ålderdom Tranhult
18420203 Hustru Ingrid Jonsdotter 731021 Ålderdom Smörvik
18420425 Bergsman Arvid Mikaelsson 760519 Håll O Styng Karshult
18420529 Änkling Bengt Jönsson 720617 Ålderdom Porsarp
18420620 Änkan Kajsa Larsdotter 890720 Slag Utjorden Renstorp
18420901 Inhysesman Nils Jönsson 820900 Ålderdom Röshult
18420908 Undantagsman Sven Svensson 720614 Ålderdom Smörvik
18421019 Änkan Stina Jonasdotter 790611 Ålderdom Sjöhult södergård
18421031 Hustru Stina Månsdotter 570611 Håll O Styng Porteshult
18421103 Änkan Stina Jonsdotter 700013 Ålderdom Stallen
18421210 Flickan Kristina Abrahamsdotter 000110 Kåperyd
18421215 Hustru Maja Magnusdotter 661005 Pleuresie Hestra
18421216 Änkan Lena Svensdotter 941014 Ålderdom Renstorp
1843
18430102 Flickan Hedda Maria – 000818 Röshult
18430103 Hustru Stina Svensdotter 350607 Slag Kåperyd
18430110 Gifta Mannen Jon Magnusson 630201 Lungsot Röshult
18430208 Änkling Peter Börjesson 870414 Nedfallen Stock Smörvik
18430513 Änka Greta Petersdotter 481121 Lungsot Målskog
18430524 Dräng Lars Munter 530000 Vattensot
18430524 Gossen Anders Knut Johannisson 000604 Hökhult
18430525 Fattighjon Nils Hansson 660000 Ålderdom Fattigstugan
18430706 Gossen Johan Fredrik Gunström 040413 Inslag Mässling Norre hammar
18430908 Gossen Johan August Johannesson 010106 Rödsot Renstorp
18430920 Flickan Maria Justina Johansdotter 010807 Rödsot Sjöhult
18430924 Gossen Magnus Andersson 060409 Rödsot Renstorp
18430925 Gossen Johan August Svensson 000219 Kikhosta Sjöhult
18431003 Mannen Sven Nilsson 230704 Rödsot Sjöhult
18431015 Hustru Katarina Svensdotter 910000 Plågo Värk Sjöhult
18431227 Mannen Lars Jönsson 730100 Drunknad Stallen
1844
18440126 Gossen Johan August Jönsson 020520 Rödsot Stallen
18440204 Flickan Maria Kristina Andersdotter 030520 Slag torp Anderstorp
18440224 Gossen Johan August Isaksson 050112 Mässling Tranhult
18440225 Dräng Gustav Johannesson 250211 Rödsot Boeryd
18440303 Gossen Abraham Johansson 050605 Rödsot Fällan Porteshult
18440411 Gossen Karl Gustav Stinasson 080703 Scharlakansfeb Porteshult
18440612 Dräng Anders Peter Åkerblad 290000 Olycka.v.berget
18440912 Inhys Änkan Ingrid Danielsdotter 760629 Ålderdom Kåperyd
18441125 Hustru Stina Katarina Andersdotter 350724 Nervfeber Kåperyd
1845
18450118 Änkan Elin Jansdotter 770000 Ålderdom Tranhult
18450214 Drängen Anders Magnus Samuelsson 400318 Nervfeber Kåperyd
18450315 Änkan Sara Jönsdotter 840000 Ålderdom Porteshult
18450427 Flickan Maria Nilsdotter 010105 Slag Renstorp
18450528 Änkeman Johannes Nilsson 640000 Fattigstugan
18450612 Hustru Maria Larsdotter 421101 Slag Porteshult
18450629 Gossen Magnus Johannesson 000610 Slag
18450713 Flickan Maria Elisabet – 141000 Slag Porteshult
18450908 Änkling Gustav Gustavsson 731017 Ålderdom jorshult
18450923 Flickan Johanna Bengtsdotter 050320 Porteshult
18451001 Flickan Johanna Jönsdotter 040924 Porteshult
18451007 Brukare Lars Johansson 411124 Pleuresie Tahe
18451022 Gossen August Olofsson 000122 Tabergs quarn
18451031 Piga Maria Magnusdotter 590000 Tjurshult
18451101 Mannen Magnus Nilsson 730021 Hustomten
18451204 Änkan Ingrid Svensdotter 810000 Porteshult
1846
18460103 Flickan Johanna Matilda Karlsd 001122 Förkylning Porteshult
18460410 Änkan Katarina Jonasdotter 770415 Hökhult
18460601 Gossen Anders Johan Danielsson 010229 Ällebäcken
18460713 Bergsman Måns Svensson 430529 Månsarp
18460829 Gossen Frans Jonasson 001112 Fällan Porteshult
1847
18470414 Gossen Johannes Danielsson 010000 Slag Stenbäcken
18470429 Drängen Mathias Gustavsson 340922 Slag Porteshult
18470502 Gossen Johan Magnus Johannesson 000712 Slag Karshult
18470820 Gossen Johan Johannesson 040616 Bröstvärk Porsarp
18470827 Gossen Johan Magnus Magnusson 010514 Kåperyd
18470830 Bergsman Jonas Jonsson 630029 Kåperyd
18470926 Gossen Sven Peter Karlsson 000125 Nybygget Sjöhult
18471024 Bergsman Johannes Svensson 360707 Röshult
18471118 Kyrkoväktare Jonas Jonasson 830706 Boeryd
18471211 Torparen Johannes Johansson 840101 Rydet Månsarp
18471216 Flickan Maria Larsdotter 030423 Utjorden
1848
18480116 Hustru Rebecka Fahlgren 380000 Barnsbörd Norre hammar
18480201 Hemmansäg Johan Magnus Petersson 490914 Smörvik
18480210 Hustru Stina Månsdotter 300029 Lungsot Taberg
18480225 Hustru Johanna Magdalena Nilsdotter 240822 Lungsot Målön
18480227 Undantagsman Johannes Johansson 670020 Slag Tranhult
18480407 Flickan Johanna Maria Karlsd 000006 Kåperyd
18481023 Undantagsman Sven Andersson 730604 Förkylning Sjöhult södergård
18481027 Gossen Karl Johan Johannesson 000005 Slag Taberg
18481106 Änkan Ingrid Andersdotter 880018 Ålderdom Tranhult
18481125 Änkan Maja Magnusd 770412 Ålderdom Månsarp
18481210 Hustru Kristina Reinholdsdotte 240806 Porteshult

DÖDA I MÅNSARP FÖRSAMLING
Deaths in the parish of MÅNSARP

Byta tidsperiod Till JBGF startsida

Datum Yrke/Titel Namn Ålder Dödsorsak Bostadsort
Date of
death
Title/Profession Name Age
Y-M-D
Cause of Death Place of residence
1849
18490106 Gossen Frans Teodor Lindberg 000002 Slag Huluhammar
18490112 Flickan Justina Karlsd 000300 torpet Nybygget
18490418 Flickan Matilda Gustavsdotter 000009 Tranhult
18490711 Flickan Johanna Andersdotter 000111 Gruvstugan
18490824 Bergsman Nils Jonasson 570605 Renstorp
18490927 Gossen Karl Johan Johannesson 000212 Slag Taberg
18491116 Torpare Isak Månsson Rogberg 860707 Ålderdom Ällebäcken
18491121 Änkling Gustav Jonsson 860206 Ålderdom Hökhult
18491125 Drängen Isak Nilsson 271024 Drunknad Sjöhult norregård
18491211 Flickan Elin Svensdotter 000020 Slag Röshult
1850
18500101 Hustrun Maja Petersdotter 600909 Slag Boeryd
18500205 Flickan Maria Svensdotter 000600 Sjöhult norregård
18500226 Änkling Magnus Larsson 830907 Karshult
18500329 Gossen Andreas Reinholdsson 140703 Bröstsjuka Kyrkobyn
18500407 Hustrun Stina Andersdotter 700000 Förkylning Hacklasbo
18500417 Hemmansägare Sven Andersson 340902 Lungsot Målskog
18500421 Änkeman Jonas Svensson 520910 Hängt Sig Kåperyd
18500512 Hemmadotter Johanna Kristina Johansdotter 230703 Skrofler Målön
18500622 Dräng Johannes Gustavsson 310902 Vattensot Porteshult
18500706 Smedmästaren Johan Fredrik Tolf 510303 Norre hammar
18501013 Gossen Arvid Andersson 031108 Lungsot Boeryd
18501014 Flickan Augusta Magnusdotter 010913 Slag Hestra
18501030 Hustrun Ingeborg Andersdotter 440403 Slag Månsarp
18501124 Flickan Johanna Johannesdotter 161112 Scharlakansfeb Smörvik
18501204 Dräng Sven Johansson 320923 Förkylning Tranhult
18501214 Flickan Inga Maria Gustavsdotter 020107 Slag Backen u Sjöhult
1851
18510103 Flickan Johanna Matilda Jonasdotter 080024 Vattensot Jorshult
18510116 Späda Gossen Johan Johannesson 000003 Slag Tranhult
18510318 Hustrun Sara Lisa Magnusdotter 241121 Bröstsjukdom Karshult
18510321 Bergsman Johan Gustavsson 550002 Förkylning Målskog
18510408 Pigan Sara Magnusdotter 750121 Ålderdom Hestra
18510412 Gossen Anders Jonsson 050129 Slag Hustomten
18510515 Piga Maja Kristina Andersdotter 410205 Fallandesot Sjöhult
18510601 Dräng Johannes Andersson 190115 Ras I Berget bst Anderstorp
18510623 Änkan Lotta Stina Månsdotter 660906 Bröstsjukdom Sjöhult södergård
1852
18520219 Änkan Sara Gustavsdotter 690401 Slag Hacklasbo
18520401 Ynglingen Karl August Sandberg 200506 Obstruction Huluhammar
18520420 Inhysesman Anders Jonasson 800628 Ålderdom Karshult
18520604 Änkan Lena Brodal 780125 Ålderdom Huluhammar
18520822 Flickan Hedda Magnusdotter 030211 Slag Hestra
18521024 Änkan Greta Petersdotter 720203 Ålderdom Röshult
18521123 Änkan Helena Ekelöv 800000 Ålderdom Fattigstugan
18521206 Flickan Maria Justina Oliv 000207 Slag Månsarp
1853
18530101 Hustru Brita Stina Hansd 630826 Häftig Sjukdom Jorshult
18530109 Änkefru Almark Anna Laurentia Vestberg 800900 Taberg
18530119 Hustru Johanna Arvidsdotter 350320 Barnsbörd Sjöhult Norregård
18530125 Flickan Tilda Maria Svensdotter 010200 Slag Sjöhult Norregård
18530303 Egenbrukaren Magnus Lindgren 690000 …Sjukdom Vadbindartorpet
18530321 Änkan Stina Nilsdotter 820917 Ålderdom Bråten
18530502 Änkan Stina Eriksdotter 770000 Sjöhult Söderg
18530615 Piga Johanna Mathisd 270619 Värk Renstorp
18530814 Gossebarn Gustav Alfred Magnusson 000600 Slag Hestra
18530928 Flickan Ulrika Kristina Sandberg 180707 Obstruction Huluhammar
18531015 Pigan Johanna Unosd 260725 …feber Hökhult
18531106 Drängen Lars Isaksson 511028 Utsot Porteshult
18531117 Flickan Johanna Martilda Andersdotter 000319 Slag Gruvstugan
18531118 Änkan Karin Andersdotter 930125 Ålderdom Berget
1854
18540128 Hustru Anna Katarina Olofsdotter 310404 Barnsbörd Sandbäcken Boeryd
18540219 Gossen August Andersson 030814 Slag Porteshult
18540419 Arbetskarl Johannes Magnusson 270221 Bröstsjukdom Porsarp
18540514 Änkling Erik Andersson 870110 Ålderdom Månsarps Kyrkoby
18540914 Flickan Inga Kristina Alexandersd 020810 Slag Karshult
18540929 Drängen Johan Johansson 280700 Rödsot Karshult
18541002 Hustrun Eva Karlsdotter 620000 Slag Bäcken
18541010 Flickan Lovisa Matilda Eriksdotter 081004 Slag Jorshult
18541015 Gossen Per Alfred Eriksson 110000 Rödsot Jorshult
18541018 Gossen Johan Andersson 041104 Qväfvt Sjöhult Södergård
18541019 Flickan Johanna Maria Andersdotter 010500 Qväfvt Sjöhult Södergård
18541026 Drängen Anders Gustav Nilsson 251000 Rödsot Jorshult
18541102 Flickan Maria Justina Johansdotter 100300 Rödsot Sjöhult
18541102 Mannen Jonas Arvidsson 570221 Slag Hultet Sjöhult
18541112 Hem Äg Nils Johansson 790920 Ålderdom Målön
18541128 Pigan Maja Greta Magnusdotter 520400 Bröstsjuka Fattigstugan
18541201 Gossen Johan Edvard Magnusson 030700 Scharlakansfeb Hestra
18541228 Gossen Per Anders Johannesson 011000 Scharlakansfeb Karshult
1855
18550121 Flickan Karolina Karlsd 001123 Slag Boeryd
18550212 Änkan Lena Svensdotter 850717 Ålderdom Boeryd
18550309 Mannen Johannes Jonsson 760506 Ålderdom Boeryd
18550310 Gossen August Andersson 000323 Slag Sjöstorp Tahe
18550314 Ynglingen Johan Axel Sandberg 171028 Förkylning Huluhammar
18550318 Änkan Lisa Håkansdotter 770800 Bröstsjuka Boeryd
18550414 Änkan Stina Svensdotter 680824 Vattensot Sjöhult Norregård
18550506 Dräng Sven Johannesson 300028 Förkylning Sjöhult
18550522 Hem Äg Anders Magnusson 430021 Slag Renstorp
18550709 Bergbrytaren Isak Arvidsson 560906 Olycka I Berget Målskog
18550709 Änkling Erik Jönsson 820121 Ålderdom Fattigstugan
18550716 Flickan Augusta Johannesdotter 000001 Slag Karshult
18550723 Gossen Frans Gustav Jönsson 060822 Halssjuka Stallen
18550724 Flickan Augusta Magnusdotter 010206 Arsenikförgiftn Kåperyd
18550910 Gossen Karl Gustav Johansson 010708 Slag Boeryd
18551124 Pigan Anna Katarina Nilsdotter 270322 Slag Karshult
18551218 Flickan Anna Lovisa Svensd Berg 070324 Död V Eldsvåda Bergslund
18551219 Gossen Karl Lorens Svenson Berg 150408 Bränd V Eldsvåd Bergslund
1856
18560124 Bergsman Nils Andersson 561126 Kolik Jorshult
18560130 Gossen Gustav Svensson 071010 Mässling Målskog
18560309 Gossen Johan August Tunberg 000013 Slag Tahe
18560407 Flickan Maria Johannesdotter 030507 Bröstinflammati Tranhult
18560411 Gossen Otto Johannesson 030927 Slag Smörvik
18560420 Hustrun Kristina Gustavsdotter 590806 Förkylning Tranhult
18560605 Mannen Peter Gustavsson 771019 Ålderdom Hökhult
18560911 Gossen Anders Johan Svensson 061114 Slag Månsarp
18560921 Flickan Brita Lisa Svensdotter 030618 Bröstfeber Skogslund Månsarp
18561210 O Ä Gossen Johan Viktor – 000110 Slag Karshult
18561218 Gossen Johannes Andersson 000308 Slag Porsarp
18561227 Gossen Alfred Andersson 000008 Slag Hultet Sjöhult Ng
1857
18570124 Änkan Brita Eriksdotter 930222 Ålderdom Kåperyd
18570125 Gossen Per Johan Johansson 020520 Slag Sjöhult Södergård
18570208 Hustru Stina Jonasdotter 610021 Bröstqwäf Sanders Renstorp
18570227 Drängen Magnus Jonasson 650008 Blodstörtning Renstorp
18570308 Änkan Greta Magnusdotter 821115 Ålderdom Renstorp
18570531 Pigan “ssvaga” Kerstin Johannesdotter 580223 Qvaf Rydet Månsarp
18570605 Inhys Änkling Jöns Arvidsson 620816 Håll Porteshult
18570621 Inhys Änkan Maja Lisa Larsdotter 760000 Slag Karshult
18570623 Fd Kyrkvärd Anders Jonasson 420522 Bröstlidande Porteshult
18570830 Flickan Augusta Karlsd 011126 Rödsot Porteshult
18570831 Dräng Abraham Bengtsson 300725 Rödsot Porteshult
18570901 Hustrun Maja Lena Gabrielsdotter 291010 Rödsot Röshult
18570902 Gossen Johan Gotthard Svensson 030309 Rödsot Målskog
18570903 Gossen Justus Petersson 020400 Rödsot Hestra
18570904 Gossen Johannes Johansson 010022 Slag Boeryd
18570905 Dräng Nils Peter Petersson 281122 Rödsot Renstorp
18570905 Flickan Emma Kristina Karlsd 080203 Rödsot Sandbäcken Boeryd
18570906 Gossen Gustav Alfred Andersson 030113 Rödsot Porteshult
18570906 Ynglingen August Larsson 160415 Rödsot Utjorden Renstorp
18570907 Gossen Per Johan Johansson 061019 Rödsot Boeryd
18570907 Oä Gossen Johan August – 030009 Rödsot Porteshult
18570907 Hem Äg Karl Andersson 390601 Rödsot Porteshult
18570907 Flickan Augusta Nilsdotter 020923 Rödsot Porteshult
18570907 Flickan OÄ Maria – 030722 Rödsot Tjurshult
18570908 Drängen Johan Isaksson 231020 Rödsot Tranhult
18570908 Flickan Hedda Svenningsd 010523 Rödsot Hestra
18570909 Gossen Sven Johan Larsson 100426 Rödsot Utjorden
18570910 Hem Äg Jon Jonsson 651100 Rödsot Hacklasbo
18570910 Gossen Gustav Larsson 030316 Rödsot Utjorden
18570910 Gossen Johannes Petersson 070812 Rödsot Hestra
18570910 Flickan Maria Larsdotter 060805 Rödsot Utjorden
18570911 Flickan Ida Nilsdotter 030410 Gråsot Röshult
18570911 Gossen Gustav Petersson 041106 Rödsot Hestra
18570912 Gossen Anders Johan Svensson 031114 Rödsot Röshult
18570913 Flickan Ottiliana Lovisa Magnusdotter 010704 Rödsot Hestra
18570913 Änkling Anders Andersson 750701 Rödsot Porteshult
18570914 Gossen Justus Svensson 011016 Rödsot Målskog
18570915 Gossen Johan August Svensson 090901 Rödsot Svensbygget Tahe
18570915 Gossen Peter Magnus Svensson 060328 Rödsot Sjöhult Norregård
18570918 Flickan Johanna Rebecka Johansdotter 210401 Rödsot Målskog
18570919 Gossen Johan Magnusson 060409 Rödsot Hestra
18570919 Flickan Ida Elisa Petersd 010905 Rödsot Röshult
18570920 Hem Äg Johannes Nilsson 490607 Rödsot Röshult
18570921 Hem Äg Peter Isaksson 570811 Rödsot Hacklasbo
18570921 Inhyses Erik Larsson 550122 Rödsot Röshult
18570922 Arbetskarl Svenning Johannesson 301009 Rödsot Hestra
18570922 Drängen Anders Vilhelm Eriksson 580518 Rödsot Tjurshult
18570923 Flickan Ida Kristina Svensdotter 010101 Rödsot Röshult
18570924 Drängen Sven Johansson 280615 Rödsot Hustomten
18570925 Flickan Johanna Larsdotter 180322 Rödsot Utjorden Taberg
18570927 Änkan Sara Magnusdotter 800207 Rödsot Tranhult
18570928 Flickan Inga Kristina Karlsd 020114 Rödsot Nybygget Sjöhult
18570930 Flickan Augusta Maria Magnusdotter 030203 Rödsot Hestra
18571103 Gossen Johan Alfred Andersson 000005 Slag Sjöhult Norregård
18571121 Bergsman Gustav Johannesson 520103 Vattensot Tranhult
18571207 Hustru Kristina (Stina) Jonasdotter 631111 Hestra
18571220 Flickan Johanna Matilda Andersdotter 070119 Nervfeber Slag Sjöstorp Tahe
1858
18580112 Inhyses Mannen Måns Jonasson 660702 Stenpassion Månsarp
18580115 Hustrun Anna Greta Johansdotter 530929 Smittkoppor Bergslund
18580125 Flickan Ida Elise Gustavsd 000123 Smittkoppor Porteshult
18580302 Hustru Katarina Jönsdotter 481106 Lungsot Tahe
18580321 Flickan Sara Kristina Andersdotter 110805 Tvinsot Månsarp
18580401 Gossen Gustav Lorentsson 000600 Bröstsjukdom Södra Gruvstugan
18580415 Änkan Märta Mattisdotter 750118 Slag Porteshult
18580416 Inhyses Mannen Sven Jonasson 730000 Kolik Smörvik
18580505 Drängen Peter Reinholdsson 310027 Smittkoppor Månsarp
18580509 Hustru Lisa Greta Berg 420712 Lungsot Porteshult
18580518 Bergsman Johannes Andersson 550102 Smittkoppor Karshult
18580618 Flickan Ulrika Olofsdotter 020008 Slag Tabergs Kvarn
18580711 Hustru Kristina Fredrika Moberg 200419 Slag Porteshult
18580830 Smedmästaren Johan Lindberg 430612 Lungsot Lindhammaren
18580915 Gossen Anders Johan Karlsson 050028 Bröstsjuka Konungsberget
18580923 Sven Gustavsson 090800 Rödsot Tranhult
18581010 Flickan Oä Ida Justina – 000200 Slag Hacklasbo
18581026 Flickan Lovisa Kristina Andreasd 000200 Slag Månsarp
18581127 Flickan Johanna Lovisa Nilsd 000726 Slag Porteshult
1859
18590202 Dödfött Flickebarn Svensdotter 000000 Tranhult
18590222 Gossen Johan August Karlsson 000014 Slag Konungsberget
18590323 Gossen Sven Henning Andersson 000012 Slag Smörvik
18590404 Inhyses Dräng Jonas Larsson 640324 Förstoppning Månsarp
18590405 Inhyses Mannen Jöns Andersson 490011 Förstoppning Sjöhult Norregård
18590517 Gossen Johan Oskar Gustavsson 000006 Slag Porteshult
18590521 Änkan Greta Johansdotter 890614 Ålderdom Karshult
18590614 Nämndemannen Jonas Andersson 640210 Kramp Karshult
18590709 Gossen Gustav Edvard Andersson 060321 Slag Renstorp
18591001 Mannen Anders Olofsson 460501 Sprängn I Berge Sjöstorp
18591122 Flickan Hedvig Johannesdotter 110911 Värk Röshult
18591203 Gossen Karl August Johansson 000312 Slag Kåperyd
18591205 Gossen Karl Gustavsson 000001 Slag Jorshult
1860
18600112 Mjölnardotter Amanda Sandberg 000115 Tabergs Kvarn
18600328 Hustru Katarina Larsdotter 640723 AnderstorpMånsarp
18600328 Bondedotter Hedda Lovisa Arvidsdotter 020202 Porteshult
18600412 Inhyses Barn Frans Gustav Johansson 000706 Ön Under Tahe
18600508 Hustru Elin Bengtsdotter 830618 Röshult
18600530 Dräng Sven August Nilsson 200210 Renstorp
18600617 Backst Barn Karl Johan Svensson 030526 Skogslund Månsarp
18600722 Inhyses Lorens Johansson 270506 Hacklarsbo
18600901 Hustru Maria Jonasdotter 301002 Kåperyd
18600918 Bondedotter Jenny Kristina Svensdotter 000022 Hacklasbo
18601101 Änkling Sven Larsson Björk 720201 Lyckorna Jorshult
18601227 Inhyses Man Jonas Mattisson 820619 Målskog
1861
18610104 Inhyses Man Daniel Johannesson 600125 Stenbäcken
18610111 Inhyses Änkan Maria Johannesdotter 720916 Röshult
18610223 Gossen Johannes Magnusson 000016 Kåperyd
18610308 Pigan Sara Greta Magnusdotter 480305 Målskog
18610309 Hustrun Greta Jonasdotter 730312 Hultet Sjöhult
18610421 Änkling Peter Magnusson 770702 Hestra
18610505 Gossen Frans Johan – 000309 Porteshult
18610830 Flickan Hilda Olivia Johannesdotter 031101 Karshult
18611011 Änkan Anna Svensdotter 800120 Sjöhult Södergård
18611022 Flickan Kristina Johansdotter 140127 Smörvik
18611206 Gosse Johan Alfred Karlsson 000515 Nordskog
1862
18620211 Ogift Piga Stina Magnusdotter 800307 Tjurshult
18620312 Hustru Sara Nilsdotter 770507 Renstorp
18620405 Hustru Johanna Jansdotter 390915 Lungsot Röshult
18620719 Torparson Johan August Karlsson 170427 Lungsot Nybygget Sjöhult
18620813 Skräddardotter Jenny Karolina – 000225 Renstorp
18620830 Hustru Anna Lisa Hansdotter 690000 Elefantiasis Porteshult
18620906 Gossen Johan Henning Petersson 000219 KonungsbergetTahe
18621224 Hemmansägaren Johannes Jonasson 450510 Stelkramp Tranhult
1863
18630105 Inhyses Man Arvid Svensson 710901 Målskog
18630227 Änkan Stina Eriksdotter 450106 Röshult
18630407 Skomakaren Anders Svensson 570424 Kåperyd
18630412 Änkan Sara Maja Jönsdotter 860602 Smörvik
18630504 Drängen Johan Fredrik Johannesson 280718 Sjöhult Norregård
18630519 Hustru Maja Svensdotter 680625 Fällan Porteshult
18630625 Torparson Johan Emil Karlsson 000227 StenbäckenPortesh
18630715 Änkan Brita Johansdotter 831128 Målskog
18630718 Inhyses Man Lars Andersson 721111 Norre Hammaren
18631018 Hustru Maja Lisa Johansdotter 740919 Hestra
18631211 Änkan Stina Zackrisdotter 840218 Tranhult
1864
18640119 Inhyses Änkan Katarina Tolf 660000 Norre Hammare
18640223 Torparbarn Anders Johan * – 000003 StenbäckenPortesh
18640223 Torparbarn Elna Karolina * – 000003 StenbäckenPortesh
18640306 Bondeson Gustav Magnusson 070103 Kåperyd
18640316 Änkan Margareta Jönsdotter 860000 Ällebäcken
18640407 Gossen Oskar Sixtus – 010801 Scharlakansfeb Svenskbygget Tahe
18640410 Undantagsman Jonas Andersson 840411 Porteshult
18640419 Gossen Karl Fredrik Andersson 040319 Scharlakansfeb Nybygget Kåperyd
18640523 Gossen Gustav Ernst – 000909 Scharlakansfeb Sjöberg Tahe
18640626 Flickan Augusta – 060925 Scharlakansfeb Fällan Porteshult
18640711 Änkan Kerstin Gustavsdotter 720121 Smörvik
18640714 Karl Magnus Johannesson 080424 Gruvstugan
18640718 Inhyses Dotter Johanna Matilda Andersdotter 051100 Scharlakansfeb Sjöhult Södergård
18640809 Hemmansägaren Karl Vilhelm Johannesson 310000 Målön
18641022 Änkan Stina Johansdotter 850401 Boeryd
18641024 Bergsmansson Gustav Edvard Ernst – 010311 Renstorp
18641109 Gosse Alfrid Leonard – 000011 Kåperyd
18641111 Änkling Gustav Gustavsson 780105 Boeryd
18641130 Änkling Anders Gabrielsson 790328 Bäcken
1865
18650220 Bondedotter Justina Karolina – 030919 Difteri Målskog
18650226 Bondedotter Ida Matilda – 060109 Difteri Målskog
18650322 Gossen Oskar Lemgod Andersson 060114 KärrhagenHacklasb
18650401 Änkan Anna Kajsa Alexandersdott 751114 Målön
18650907 Inhyses Änklin Magnus Andersson 800523 Målskog
18651004 Ogifta Pigan Stina Johansdotter 730000 Fattighuset
18651122 Bergsbrytarson August Thunberg 071100 Sörskog
1866
18660110 Bergsmansson August Emil – 000004 Porteshult
18660409 Bergsmansdotte Maria Elvira Osbäck 000112 Bråten
18660504 Inhyses Mannen Anders Jönsson 860000 Nybygget Sjöhult
18660505 Inhyses Änklin Johannes Isaksson 750728 Vattusot Hacklasbo
18660603 Dräng Gustav Jansson 400425 Skada Brottning Hökhult
18660907 Hustru Maria Katarina Johannesdotter 320128 Lungsot Porteshult
18661228 Undantagsmanne Johan Svensson 720222 Hustomten
1867
18670203 Undantagshjon Anna Petersdotter 600121 Jorshult
18670213 Inhyses Änka Sara Magnusdotter 740123 Slag Vadbindaretorp
18670216 Torpare Karl Johan Anderssson 490114 Sjöhult Norregård
18670222 Hustrun Brita Stina Andersdotter 530517 Hökhult
18670311 Inhyses Änka Ingegerd Andersdotter 800000 Slag Hustomten
18670313 Gossen Karl Oskar – 000922 Slag KonungsbergetTahe
18670605 Og Piga Stina Johansdotter 740000 Sjöhult Södergård
18670803 Bergsman Gustav Reinholdsson 320817 Månsarp
18670910 Undantagshjon Jonas Johannesson 780907 Ålderdom Porteshult
18670924 Fattighjon Katarina Jonasdotter 720523 Månsarp Fattighus
18670928 Bergsmansdotte Hilda Karolina – 000024 Boeryd
18671120 Inhyses Änka Ingrid Isaksdotter 770212 Ålderdom Karshult
18671206 Undantagsman Johannes Svensson 831120 Ålderdom Målön
18679020 Inhyseshjon Johan Kristoffer Osbäck 801002 Bråten
1868
18680122 Son Gustav Emil Oäkta 000007 Hacklasbo
18680211 Skomakarson Henning – 000014 Smörvik
18680413 Förpantningsäg Erik Svensson Esping 570319 Lunginflammatio SmedsboPorteshult
18680420 Smedshustru Anna Maja Johannesdotter 510519 Barnsbörd Lindhammaren
18680423 Inhys Änka Märta Svensdotter 920114 Ålderdom Stallen Månsarp
18680503 Inhyses Hans Johan Björk 420524 Maglidande Lyckorna Jorshult
18680523 Änka Fattighjo Ingeborg Stina Nilsdotter 810000 Ålderdom Gruvstugan
18680529 Bergsmansdotte Ida Vilhelmina – 051015 Sjöhult
18680614 Flickan Emilia Augusta – 030106 Lunginflammatio V.socknens Slut
18680712 Torpare Daniel Israelsson Rogberg 590005 Slag Ällebäcken
18680715 Hyttarbetare Magnus Johannesson 440514 Dammen Hustomten
18680720 Änkling Gustav Isaksson 730717 Sjöhult Södergård
18681017 Rättardotter Anna Olga Ottiliana – 000020 Taberg
18681118 Arbetskarl Sven Hartvig Andersson 530902 Difteri BjörkelundPortesh
1869
18690108 Magnus Svensson 731102 Karshult
18690209 Arrendatordott Jenny Maria – 000018 Slag Renstorp
18690210 Torparson Anders Johan – 120710 Drunknad Ön
18690214 Änka Maja Stina Andersdotter 780206 Målskog
18690216 Torpardotter Brita Almina – 020605 Svensbygget
18690421 Hustru Maja Greta Magnusdotter 420403 Gruvstugan
18690429 Torpardotter Maria Keistina – 000601 Ön
18690507 Jöns Arvidsson 540422 Magont Backst. Kärret
18690727 Undantagsman Jon Månsson 810806 Tranhult

DÖDA I MÅNSARP FÖRSAMLING
Deaths in the parish of MÅNSARP

Byta tidsperiod Till JBGF startsida

Datum Yrke/Titel Namn Ålder Dödsorsak Bostadsort
Date of
death
Title/Profession Name Age
Y-M-D
Cause of Death Place of residence
1870
18700130 Änka Ingrid Arvidsdotter 860313 Karshult
18700210 Änka Margareta Gustavsdotter 810216 Tranhult
18700220 Mästardotter Lisa Emelie Sofia (spånberg) 010614
18700221 Målardotter Selma* – 000001 Fureuberg
18700221 Målardotter Gerda* – 000001 Furuberg
18700430 Inhyses Änkl Anders Abrahamsson 810305 Röshult
18700524 Bergsmansdotte Selma Augusta – 001002 Karshult
18700601 Bergsman Johan Johannesson 320114 (Förm Drunknad I Jkpg) Hacklasbo
18700604 Dräng Johannes Jansson 500611 Vadstena Hospit Röshult
18700622 Bergsman Magnus Johansson 540625 Vadstena Hosp Hestra
18701015 Tjänstedräng Anders Josef Andersson 330919 Månsarp
18701106 Bergsmansdotte Hilda Maria – 040420 H…sjukdom Jorshult
18701107 Torpardotter Emma Ulrika – 031000 H…sjukdom Lyckorna
18701122 Änkling Anders Petersson 830000 Hestra
18701126 Gossen Sven Anders Gerhard – 000402 Slag Gruvstugan
18701205 Torparhustru Sara Krtistina Olofsdotter 340423 Stenbäcken
18701206 Flickan Johanna Lovisa – 030925 Halssjukdom Röshult
18701219 Dräng Bengt Berg 790705 Månsarp
1871
18710104 Torpardotter Sevilda Kristina – 010705 L:a Nybygget
18710301 Bergsmandotter Gertrud Kristina – 000015 Tranhult
18710719 Änka Anna Katarina Bengtsdotter 300305 Barnsbörd Björkelund
18710902 Undantagsänka Kristina Jonasdotter 800337 Hustomten
18711108 Bergsmanshustr Johanna Andersdotter 290607 Barnsbörd Bråten
18711213 Bergbrytarson Jonas Georg – 000313 Slag Konungsberget
1872
18720109 Bergsmansdotte Ida Elisa – 130521 Difteri Boeryd
18720117 Gruvarb Son Sixten Leander Jönsson 081023 Difteri Nytorp
18720120 Änka Stina Isaksdotter 750421 Målskog
18720124 Hemmason Johan August Johannesson 231111 Fallandesot Karshult
18720228 Änkan Sara Gustavsdotter 821122 Tranhult
18720303 Tjänstedräng Sven Gustav Johansson 210404 Lungsot Boeryd
18720419 Änka Undantag Peter Isaksson 731101 Renstorp
18720425 Änka Greta Petersdotter 741125 Slag Smörvik
18720624 Bergsmansdotte Alma Kristina – 080720 Halssjuka Jorshult
18720710 Bergsmansdotte Maria Justina – 141108 Hökhult
18720928 Hustru Sara Maja Andersdotter 450203 L:a Nybygget
18721017 Bergsmansdotte Tilda Serafia – 000114 Slag Smörvik
1873
18730117 Änka Sara Johansdotter 900000 Porteshult
18730217 Bergsmansdotte Ingelöf Susanna – 000317 Kikhosta Hestra
18730326 Änka Margareta Jonasdotter 800118 Porteshult
18730420 Bergsmansson Anders Johan Tobias – 020527 Hestra
18730823 Änka Inhyses Eva Andersdotter 650901 Vattusot Gruvstugan
18730915 Änka Undantag Stina Eriksdotter 781120 Kåperyd
18731007 Torparson Johan Edvin – 010211 Myrebo
18731010 Smed Johannes Sandberg 670423 Huluhammar
18731205 Fd.soldat Smed Sven Bengtsson Berg 631006 Slag Bergslund
18731209 Fattighjon Johannes Jönsson 760000 Fattighuset
1874
18740119 Skräddaredräng Carl Alfred Larsson 330201 Bäckaryd
18740210 Änka Undantag Maja Jönsdotter 681102 Lunginflammatio Månsarp
18740217 Hustru Johanna Månsdotter 490202 Månsarp
18740429 Undantagsman Håkan Jonasson 730512 Röshult
18740530 Gossen Per Aron – 020323 Furuberg
18740705 Änka Undantag Stina Isaksdotter 830800 Hacklasbo
18740709 Arbetskarl Sven Jakobsson 581101 Månsarp
18741110 Änka Undantag Stina Nilsdotter 770409 Bråten
1875
18750120 Änka Undantag Stina Nilsdotter 660206 Röshult
18750202 Änka Undantag Maja Andersdotter 740608 Hökhult
18750325 Gossen John Gustav Valfrid – 000513 Stallen
18751122 Bergsmanson Karl Axel Georg – 000723 Målskog
18751201 Backstugusitt Inga Lisa Magnusdotter 610022 Gölen
18751201 Änka Inhyses Johanna Jonasdotter 710600 Stenbäcken
18751204 Furirdotter Hedvig Maria Granat 010004 Bronchitis Lindhammaren
18751210 Änka Undantag Katarina Gustavsdotter 770725 Jorshult
18751230 Änka Undantag Maria Gustavsdotter 830509 Hacklasbo
1876
18760213 Bergsmansdott Agda Maria – 000609 Porteshult
18760222 Bergsman Gustav Gustavsson 471124 Bulnad I Knät Renstorp
18760317 Backsusittare Sven Andersson 770905 Sjöberg
18760406 Inhyses Nils Magnus Johannesson 680420 Nordskog
18760420 Hustru Hedvig Charlotta Johannesdotter 560016 Kåperyd
18760504 Änkling Johan Abrahamsson 830322 Fällan
18760508 Änka Undantag Maja Petersdotter 830218 Målskog
18760511 Bergsmanson Per Johan Stefanus – 000908 Hacklasbo
18760605 Dräng Per Anders Gustavsson 180213 Sjöhult Södergård
18760617 Undantag Johan Jonasson 610314 Slag Sjöhult Södergård
18760820 Inspektorson Erik Teodor Granat 020016 Hjärninflammati Lindhammaren
18760820 Undantag Greta Matsdotter 890316 Karshult
18760904 Bergsmansdott Johanna Lovisa – 140115 Hustomten
18760923 Gossen Karl Johan – 030905 Mässling Fällan
18760924 Flickan Ada Emilia Ulrika Osbäck 040214 Mässling Bråten
18760929 Flickan Hedda Teresia – 060405 Mässling Fällan
18761007 Flickan Alma Sofia – 100122 Mässling Fällan
18761013 Flickan Ida Josefina – 040205 Mässling Sjöhult Södergård
18761014 Änkling Undant Magnus Magnusson 840806 Tranhult
18761016 Inhys. Änkeman Johannes Andersson 650303 Kåperyd
18761018 Bergsmanson Karl Amandus – 060323 Gulsot Hökhult
18761028 Bergsmansson Gustav Adolf Georg – 001003 Månsarp
18761105 Oä Dotter Anna Elisabet – 000608 Ljungby
18761118 Bergsm Hustru Anna Sara Gustavsdotter 441007 Lungsot Karshult
18761208 Bergsmansdott Ida Maria – 000607 hökhult
18761212 Bergsman Johan Håkansson 390505 Lungsot Sjöhult Södergård
18761223 Undantag Reinhold Eriksson 860104 Månsarp
1877
18770115 Hustru Undtag Maria Håkansdotter 760905 Jorshult
18770123 Bergsmansson John David – 000417 Scharlakansfeb Smörvik
18770130 Flickan Amanda Charlotta – 100025 Scharlakansfeb Smörvik
18770303 Bergsmansson Axel Gustav – 030014 Scharlakansfeb Smörvik
18770310 Bergsmansdott Alfrida Justina – 060812 Scharlakansfeb Jorshult
18770328 Flickan Hulda Alfrida – 010619 Scharlakansfeb Gruvstugan
18770329 Änka Inhyses Johanna Månsdotter 710805 Bänkaryd
18770405 Torpardotter Jenny Matilda – 070202 Scharlakansfeb Fällan
18770406 Bergsmansdotte Gerda Kristina – 000720 Tranhult
18770408 Bergsmansson Johan August Emil – 021012 Scharlakansfeb Målskog
18770418 Bergsmansdott Gerda Paulina – 040214 Scharlakansfebe Kåperyd
18770419 Bergsmansdott Hanna Serafia – 010413 Scharlakansfeb Kåperyd
18770420 Handlardotter Tora Hagström 041114 Scharlakansfebe Taberg
18770421 Bergsmansson John Gustav Valdema – 060024 Scharlakansfebe Tahe
18770513 Gossen John Rudolf – 020102 Kikhosta Renstorp
18770616 Undantagsman Gustav Svensson 820603 Slag Tranhult
18770703 Gruvarbetare Karl Gustav Danielsson 420003 Ras I Gruvan Stenbäcken
18770703 Gruvarbetare Karl Magnus Thunberg 580621 Ras I Gruvan Sörskog
18770814 Undantagsman Johannes Magnusson 741105 Prostata Smörvik
18770915 Änkl. Undantag Johannes Isaksson 831005 Hökhult
18771126 Gruvarb Dotter Hedvig Maria – 000608 Stenbäcken
1878
18780105 Backstusittare Gustav Zackrisson 710604 Sjöhult Norregård
18780105 Backstugsittar Gustav Zackrisson 710604 Sjöhult Norreg
18780108 Undantagskvinn Maria Magnusdotter 640103 Smörvik
18780430 Gosse David Emanuel Ljungdal 040701 Scharlakansfebe Taberg
18780608 Inhyses Änka Greta Andersdotter 780128 Jorshult
18780922 Arbetskarl Nils Johan Jonsson 380214 Hustomten
18781011 Flickan Agda Elvina Augustsd 000018 Skogslund
18781014 Hustru Maja Lisa Danielsdotter 650026 Sjöhult Söderg
18781017 Änka Anna Håkansdotter 530711 Tranhult
18781205 Flickan Hildur Maria Edvardsd 000008 Hacklasbo
1879
18790123 Flickan Ester Adelia Augustd 020310 Lunginflammatio Lindhammaren
18790209 Inhys Änka Anna Stina Svensdotter 860214 Ålderdom Röshult
18790212 Inhysesman Sven Svensson Ferm 690417 Lungsot Skogslund Månsarp
18790229 Bergsman Sven Jonasson 500515 Maginflammation Kåperyd
18790419 Inhyses Anna Stina Arvidsdotter 540928 Förkylning Svensbygget Tahe
18790622 Bergsmansson Arvid Svensson 010401 Slag Målskog
18790625 Skomakarson Sven Oskar Robert Gustavsson 000101 Slag Enhagen Sjöhult
18790724 Dräng August Jonsson 491024 Tvinsot Kåperyd
18790828 Inhys Änkling Jaen Jonasson 710908 Hestra
18790914 Änka Ingeborg Isaksd 940000 Ålderdom Sjöhult Norreg
18791009 Flickan Edla Maria Johansdotter 021122 Scharlakansfebe SmedsboPorteshult
18791022 Bergsman Per August Johannesson 961104 Vattensot Tranhult
18791225 Gossen Frans Oskar Osbäck 000025 Slag Skogslund Bråten
1880
18800104 Undantagshustr Anna Larsdotter 730029 Slag Månsarp
18800108 Undantagsänka Märta Isaksd 770218 Bronkitis Croni Månsarp
18800128 Inhysänka Lena Kajsa Ljungkvist 680000 Kräfta Ällebäcken
18800229 Oä Son Johannes Sigfrid – 030815 Strypsjuka Röshult
18800604 Oä Son Karl Oskar Sven – 000124 Slag Konungsberget
18800706 Inhys Änka Greta Jonasdotter 880601 Ålderdom Månsarp
18800717 Hem Äg Dotter Gerda Maria Johannesdotter 020427 Förkylning Tranhult
18800928 Tjänstedräng Johannes Johansson 281125 Slag Sjöhult Söderg
1881
18810329 Gossen Oskar Gustav Ansgar Johansson 070122 Scharlakansfebe Månsarp
18810414 Inhys Änka Maria Katarina Petersdotter 640327 Slag Smedsbo
18810417 Bokhållarson Axel Pontus Granat 040222 Meningitis Lindhammaren
18810422 Backstuguman Magnus Jansson 620614 Reumatisk Värk Nyslätt Smörvik
18810511 Inhys Änka Sara Jonasdotter 800807 Vattensot Hacklasbo
18810609 Bergsmansson Karl Johan Georg Fransson 010918 Scharlakansfebe Jorshult
18810617 Bergsmansdott Adelaide Naemi I M Johannesdotter 030706 Scharlakansfebe Tahe
18810818 Bergsman Peter Håkansson 490114 Tvinsot Röshult
18810919 Piga Ida Andersdotter 201026 Lungsot Furuberg
18811010 Undantagsänkan Stina Jonasdotter 901010 Ålderdom Sjöhult Södergård
1882
18820412 Bergsmansson Oskar Fridolf Johannesson 001126 Slag Tranhult
18820522 Piga Karolina Elisabet Andersdotter 190605 Lungsot Björkelund
18820826 Bergsman Johan Johansson 580609 Slag Hustomten
18821030 Änka Anna Lena Johansdotter 670710 Bronchitis Fattighuset
1883
18830108 Bergsman Johan Johannesson 660800 Lunginflammatio Boeryd
18830114 Hustru Anna Lena Isaksdotter 620812 Tvinsot Sandhem Målskog
18830211 Undantagsänka Anna Stina Magnusdotter 850327 Ålderdom Tranhult
18830220 Bergsmansdotte Anna Elisabet Andersdotter 000002 Slag Målskog
18830324 Dräng Per Alfred Karlsson 231124 Lungsot Fattighuset
18830325 Undantag Änkem Nils Månsson 930720 Ålderdom Röshult
18830326 Hustru Anna Sara Eriksdotter 590825 Bröstsjuka Stallen
18830331 Skollärardotte Johanna Lovisa Jonsson 180411 Lungsot Fridhem Månsarp
18830405 Gossen John Enok Gustavsson 050811 Strypsjuka Tranhult
18830427 Undantagsman Uno Magnus Petersson 810201 Ålderdom Hökhult
18830803 Undantagsman Jonas Hansson 810201 Ålderdom Hökhult
18831211 Undantagsänka Katarina Gustavsdotter 760525 Slag Jorshult
18831220 Arbetare Anders Johan Jönsson 250414 Nytorp Renstorp
1884
18840101 Undantagsänka Katarina Jonasdotter 740621 Lungsot Smörvik
18840123 Undantagsänka Maria Helena Abrahamsdotter 881113 Ålderdom Målön
18840418 Dräng Sven Jansson 590709 Vattensot Hacklasbo
18840504 Gossen Oskar Ivan Naftali Johansson 000206 Slag Månsarp
18840521 Gossen Karl Johan Oäkta 130126 Lunginflammatio Begravd Gällaryd
18841004 Undantagsman Isak Johannesson 800808 Slag Tranhult
18841205 Fattighjon Johannes Petersson 740521 Fattighuset
18841205 Fattighjon Johannes Jonasson 861024 Ålderdom Fattighuset
1885
18850527 Inhyses Man Sven Johan Andersson 540429 Kolik Röshult
18850603 Gjutare Oskar Alexius Andersson 190128 Lunginflammatio Kärrhagen Hacklas
18850603 Hustru Helena Kristina Andersdotter 410411 Lungsot Vadbindartorpet
18850610 Dräng Karl August Andersson 310524 Lunginflammatio Porsarp
18850728 Målardotter Rut Signe Paulina Esping 020224 Maginflammation Åsen Smörvik
18850816 Flickan Tekla Maria Andersdotter 020025 Kikhosta Målskog
18851017 Fattighjon Märta Magnusdotter 661127 Slag Fattighuset
18851019 Undantagsänka Katarina Eriksdotter 850602 Ålderdom Månsarp
18851103 Inhyses Hustru Stina Johansdotter 650918 Obstruktion Norrlid Kåperyd
18851107 Undantagsänka Stina Jonsdotter 730022 Lunginflammatio Renstorp
1886
18860127 Hustrun Johanna Johannesdotter 510027 Kräfta Boeryd
18860128 Bergbrytaren Anders Magnus Larsson 650517 Bröstsjuka Stallen
18860306 Bergsman Anders Petersson 650212 Slag Tjurshult
18860614 Kyrkvärdsson Karl Oskar Petersson 010001 Lunginflammatio Renstorp
18860725 Kyrkoväktaren Anders Olofsson 890301 Ålderdom Anderstorp
18860809 Pigan Johanna Johannesdotter 480822 Kräfta Smörvik
18861109 Änkan Sofia Eleonora Nilsdotter 550801 Lunginflammatio Sjöhult Södergård
18861202 Hustrun Maja Lisa Arvidsdotter 660522 Lungkatarr Hustomten
1887
18870101 Inhys Änkeman Magnus Magnusson 640609 Dilerium Stallet
18870123 Hustru Sara Torsdotter 661010 Slag Hacklasbo
18870126 Undantagsman Johannes Jansson 770217 Förkylning Hacklasbo
18870202 Flickan Anna Elfrida Justusd 010429 Lunginflammatio Lyckås Renstorp
18870226 Johan Andersson 660916 Kräfta Utjorden Renstorp
18870911 Gossen Gustav Albin Andersson 090805 Slag Hökhult
18871202 Hem Äg Sven Petersson 540322 Lunginflammatio Hacklasbo
18871210 Undantagsänkan Ingrid Gustavsson 780609 Ålderdom Hökhult
18871224 Flickan Tora Margareta Petersdotter 000717 Difteri Renstorp
1888
18880115 Flickan Karin Elisabet Ljungdal 030212 Lunginflammatio Målskog
18880201 Dräng Isak Andersson 760000 Pneumonia Dextr Vadstena Hospital
18880223 Fattighjonet Johannes Rogberg 750517 Ålderdom Fattighuset
18880521 Drängen Johan Peter Gustavsson 250701 Cateritis Ulcer Bergsdal Taberg
18880525 Flickan Ester Maria Viktori Gustavsd 010210 Magkatarr Tranhult
18880717 Hustru Hedda Lovisa Björk 310815 Lungsot Hörnet Boeryd
18880723 Undantagsman Bengt Abrahamsson 910712 Ålderdom Porteshult
18880817 Ynglingen Frits Axel Hjalmar Gustavsson 151011 Hjärtlidande Månsarp
18880906 Änkan Maja Stina Abrahamsdotter 810810 Slag Fattighuset
18881004 Hustru Johanna Maria Jonasdotter 670427 …..sjuka Porteshult
18881229 Änka Johanna Svensdotter 770229 Ålderdom Fattighuset
1889
18890306 Hemmason Johan Alfred Arvidsson 270719 Tarta Pharynsis Porteshult
18890329 Flickan Anna Lydia Elisabet Johannesdotter 020510 Lunginflammatio Tranhult
18890405 Undantagsänkan Sara Andersdotter 790525 Slag Renstorps Utjord
18890520 Flickan Rut Alida Nilsson 000700 Maginflammation Lindhammaren
18890611 Undantagsmanne Johannes Johannesson 790606 Slag Tahe
18890620 Gossen Anders Gideon Johansson 080823 Difteri Tranhult
18890624 Flickan Anna Tekla Magdalen Johansdotter 000420 Difteri Tranhult
18890626 Gossen Karl Martin Johansson 030503 Difteri Tranhult
18890629 Skomakarson Karl Edvin Hjalmar Persson 020422 Gastrisk Feber Boeryd
18890722 Flickan Anna Gerda Elisabet Svensdotter 070713 Difteri Månsarp
18890724 Hustru Maria Helena Frid 570128 Kolera Röret Boeryd
18890907 Torpardotter Anna Olivia Johansdotter 000007 Slag Sjöhult Norregård
18891006 Hemmadotter Anna Elisabet Johannesdotter 150913 Vattensot Tahe
18891027 Undantagsman Johannes Håkansson 760516 Vattensot Månsarp
18891220 Änkan Greta Maria Eriksdotter 810303 Ålderdom Öen Tahe
1890
18900103 Fattighjon Ingeborg Andersdotter 630822 Lungsot Fattighuset
18900107 Hustru Eva Ljungdal 420422 Lungkatarr Målskog
18900118 Piga Ida Andersdotter 180912 Difteri Karshult
18900127 Undantagsman Erik Andersson 860503 Slag Jorshult
18900210 Arbetare Johan Axel Nilsson 381117 Lungsot Lindhammaren
18900221 Gosse Hannes Fridolf Nata Johansson 070115 Difteri Fattighuset
18900226 Flickan Agda Rebecka Jonasdotter 130909 Difteri Fattighuset
18900227 Gossen Anders Johan Jonasson 120629 Difteri Fattighuset
18900228 Gossen Sven Jonasson 050900 Difteri Fattighuset
18900329 Hustru Stina Greta Johannesdotter 790000 Ålderdom Sandbäcken Boeryd
18900424 Änkan Ulrika Petersdotter 630306 Bröstkatarr Renstorp
18900520 Hem Äg Karl Gustav Johansson 450424 Lungsot Tranhult
18900924 Skräddarson Arvid Johan Hubert Rosell 071003 Slag Karshult
18900926 Hustru Anna Stina Jonasdotter 560826 Blodbrist Sandhem Målskog
18901020 Flickan Anna Edvardsdottter 000001 Svag V Födseln Hacklasbo
18901117 Hemmadotter Justina Petersdotter 390128 Lungsot Furuberg
18901117 Hemmadotter Justina Petersdotter 390128 Furuberg
18901124 Änkan Maja Katarina Johansdotter 850511 Slag Porteshult
1891
18910110 Hemmason Johan Henning Svensson 210407 Lungsot Röret Boeryd
18910119 Flickan Elin Berta Elisabet Johansdotter 000525 Maginflammation Tranhult
18910214 Hustru Kristina Jonasdotter 490300 Kräfta Kåperyd
18910330 Flickan Ellen Svea Kristina Jonasdotter 000811 Slag Fattighuset
18910429 Hustru Anna Maria Abrahamsdotter 870613 Ålderdom Liden Renstorp
18910811 Skräddaredotte Tyra Anna Maria Rosell 110814 Lunginflammatio Karshult
18910812 Fd Arrendator Per August Johannesson 370527 D I NordAmerika Hacklasbo
18911002 Gossen Axel Valdemar Petersson 030808 Magkatarr Renstorp Utjord
18911010 Skomakare Anders Magnus Rylander 870426 Ålderdom Sanden Renstorp
18911102 Undantagsänkan Ingrid Jonasdotter 780525 Hjärtförlamning Tranhult
18911120 Hem Äg Per Johan Andersson 730918 Ålderdom Hestra
1892
18920115 Dräng Gustav Jansson 650215 Lungsot Månsarp
18920201 Änkan Kajsa Andersdotter 740209 Död I Månsarp Ljungsarp Älfsbor
18920203 Inhyses Änkl Gustav Andersson 651019 Slag Tahe
18920204 Hustru Sara Jonasdotter 730404 La Grippe Målskog
18920218 Undantagsman Johan Peter Svensson 800914 Lunginflammatio Sjöhult Söderg
18920308 Undantagsman Gustav Petersson 750321 Lunginflammatio Sjöhult Söderg
18920421 Hem Äg Johannes Jonsson 650109 Njurlidande Tranhult
18920430 Gossen Johan Gustav Edvin Persson 000010 Svag V Födseln Hacklasbo
18920518 Hemmason Sven Henning Gustavsson 240207 Lunginflammatio Smörvik
18920902 Undantagsman Johan Svensson 750125 Maginflammation Smörvik
18921211 Hem Äg Gustav Svensson 740720 Lefversjuka Sjöhult Söderg
18921215 Inhysesman Anders Johansson 640105 Lunginflammatio Annelund Målskog
1893
18930121 Hem Äg Anders Eber Andersson 620826 Blodpropp Månsarp
18930217 Undantagsman Johannes Moberg 890613 Slag Månsarp
18930417 Torparson Oskar Herman Johansson 000006 Svag Vid Födsel Nybygget SjöhultN
18930814 Hemmadotter Jenny Ofelia Salomonsdotter 220106 Magkatarr Hacklasbo
18931105 Smeden August Nilsson 480515 Lungsot Lindhammaren
18931109 Smedsdotter Ebba Adelia Augustsd 030209 Lungsot Lindhammaren
18931223 Arbetare Anders Jonasson 770410 Lunginflammatio Smörvik
18931231 Und Änkan Magdalena Johansdotter 610510 Influensa Tjurshult
1894
18940106 Und Hustru Maria Inga Johansdotter 740605 Lunginflammatio Målskog
18940213 Smedsdotter Anna Elisabet – 000618 Lungsot Lindhammaren
18940403 Flickan Tullia Berta Viktor Svensdotter 010316 Slag Hestra
18940412 Torpare Karl Peter Arvidsson 700108 Lunginflammatio Konungsberget
18940413 Hustru Inga Matilda Johansdotter 600714 Blodförgiftning Hökhult
18940415 V Korporal Johan Anselm Lönn 240618 Magkatarr Målskog
18940610 Mjölnarson Fritz Edvard Karlsson 010122 Kolik Tabergs Qvarn
18940621 Torparänka Johanna Johansdotter 830803 Ålderdom Hultet Sjöhult N
18940622 Hustru Maria Lovisa Svensdotter 370125 Barnsängsfeber Bergsdal Taberg
18940702 Gosse Ernst Efraim Johansson 000623 Tandslag Furuberg
18940708 Undantagshustr Stina Greta Svensdotter 770400 Ålderdom Höghult
18940821 Undantagsman Gustav Svensson 641004 Slag Smörvik
18941114 Smed Nils Lorens Sandberg 640423 Ålderdom Huluhammar
18941115 Oä Son Johan – 000000 Omedelbart V Fö Enehagen Sjöhult
18941209 Hem Äg Gustav Jonsson 701008 Lunginflammatio Tranhult
18941223 Fd Klockare Israel Gustavsson 860804 Ålderdom Kåperyd
1895
18950211 Änkan Maria Albertina Andersson 350811 Lungsot Tjurshult
18950626 Änklingen Isak Andersson 830409 Njurlidande Liden
18951129 Gossen Karl Edvardsson 000016 Slag Hacklasbo
18951213 Hem Äg Per August Magnusson 340213 Lungsot Hökhult
18951215 Änkan Elin Johansson 790110 Kräfta Kåperyd