Kategorier
Småland

Wernvik i Svarttorp

-1826 (Wernvik 1, ½ mantal)

Johan Peter Magnus Holmström (f 1770) och hustru Stina Eriksdotter (f 1786).

1826-1857 (Wernvik 1, ½ mantal)

Daniel Månsson (f 1789) och Lena Johansdotter (f 1794)

1857-1871 (Wernvik 1, ½ mantal)

Inspektor G.G. Sjöberg i Ulfsmålen.

1871-06-06 — 1916-09-20 (Wernvik 1, ½ mantal)

Johan August Hultman och Inga Kristina Karlsdotter.

Ur hans testamente författat 1909-06-16: “Min sista önskan och vilja är den, att om jag får gå före hem till Jesus, att 4000 Kronor af vår egendom lemnas till Alliansmissionen i Jönköping och det återstående till min Älskade Maka Christina så väl fast som lös egendom under hennes lifstid, så hon inte behöfver lida någon brist. Wernvik äfven inberäknat. Rudu den 16 juni 1909. Johan Hultman”.

1916-09-20 — (Wernvik 1, ½ mantal)

Änkan Inga Kristina Hultman och sonen Karl Johan Hultman. Lagfart sökt den 19 november 1918.

1922-03-14 — (Wernvik 2, ½ mantal)

Edward Milton, Sven Larsson och Otto Friman. Köpebrev den 14 mars 1922.

Kategorier
Månsarp sn

Månsarp på 1500- och 1600-talet

1571: 19 hushåll i socknen (JH1, s 308)

1600-talet: Gården Sjöhult brann ner pga danskarna från Skåne.

1605: Vid vintertinget i Ljungarum den 26 januari stadgades att ingen fick handla med bergslagssmederna utan fogdens tillstånd. (JH1, s 370)

1610: Carl IX befaller om malmbrytningens verkställande. (JH1, s 370)

1618: Södra Renstorps hammare anlades under Renstorp (JH1, s 370). Under sommaren besöker Gustaf II Adolph Taberg (JH1, s 367).

1673: Södra Renstorps hammare (anlagd 1618) flyttades till Hörle (JH1, s 367).

Källförteckning

 • JH1: Jönköpings Historia 1
Kategorier
Loftahammar Östergötland Östra Ed

Bröllopsinbjudningar omkring år 1900

Kategorier
Månsarp

Månsarp AI:5 (1790-1814)

36 (1790-1794)

Allt på sidan är inte avskrivet.

Fattigstugan

Pigan Kajsa Eckerberg, f 1719. Bodde här åtminstone från 1774 till sin död 1799-01-01.

Änkan Ingeborg Gustavsdotter, f 1738-02-05 i Kåperyd och änka efter Gabriel Nilsson (1715-1782). Familjen bodde här från 1783 då de flyttade hit från Myrebo.
Sonen Nils Gabrielsson, f 1769-05-26

76 (1795-1799)

Allt på sidan är inte avskrivet.

Fattigstugan

Pigan Kajsa Eckerberg, f 1719. Bodde här åtminstone från 1774 till sin död 1799-01-01.

Änkan Ingeborg Gustavsdotter, f 1738-02-05 i Kåperyd och änka efter Gabriel Nilsson (1715-1782). Familjen bodde här från 1783 då de flyttade hit från Myrebo.
Sonen Nils Gabrielsson, f 1769-05-26. Dog här 1799-05-27.

Margareta Mattesdotter

Kategorier
Fattighuset

Fattighuset under Månsarp (Månsarp sn)

I slutet av 1760-talet bor två änkor med den enes son i ett hus under Månsarps by. Detta blir år 1774 noterat som sockenstugan och ytterligare en tid senare (1786) Fattigstugan eller Fattighuset. Omkring år 1905 får huset namnet Ålderdomshemmet, något den fick heta till dess att verksamheten lade ner någonstans i mitten av 1900-talet. I redogörelsen nedan har namn och titlar moderniserats för lättare sökbarhet.

Ålderdomshemmet efter att verksamheten lagts ner, våren 1979.

1768

Änkan Ingeborg (familjen fanns här åtminstone år 1768 innan de avflyttade)
sonen Henrik, f 1757
Källa: AI:3 sid 49

1772-1782

Änkan Elsa Ambjörnsdotter, f 1708-05-11 i Kåperyd och änka efter Erik Nilsson (1703-1743). Bodde här åtminstone från 1772 till 1782. Hon flyttade 1782 till Kåperyd där hon dog 1785-05-02.
Källa: AI:3 sid 49, AI:4 sid 21, AI:4 sid 74

1774-1799

Pigan Kajsa Eckerberg, f 1719. Bodde här åtminstone från 1774 till sin död 1799-01-01.
Källa: AI:4 sid 21, AI:4 sid 74, AI:4 sid 217, AI:5 sid 36, AI:5 sid 76

1783-1817

Änkan Ingeborg Gustavsdotter, f 1738-02-05 i Kåperyd och änka efter Gabriel Nilsson (1715-1782). Familjen bodde här från 1783 då de flyttade hit från Myrebo. Ingeborg dog här 1817-01-28.
Dottern Märta Gabrielsdotter, f 1766-10-03 – flyttade 1785
Sonen Nils Gabrielsson, f 1769-05-26, dog här 1799-05-27.
Källa: AI:4 sid 21, AI:4 sid 74, AI:4 sid 217, AI:5 sid 36, AI:5 sid 76, AI:5 sid 119, AI:5 sid 193, AI:6 sid 34

1799-1815

Margareta Mattisdotter, f 1748-08-22 i Karshult. Flyttade hit 1799 från Karshult, död här 1815-06-08.
Källa: AI:5 sid 76, AI:5 sid 119, AI:5 sid 193

1800-1804

Pigan Marit Gabrielsdotter, f 1766-10-03, dotter till Ingeborg Gustavsdotter. Flyttade hit i början av 1800-talet och flyttade vidare 1804 till Ljungarum socken.
Sonen Anders, f 1800-07-04.
Källa: AI:5 sid 119

1810-1821

Pigan Katarina Jonasdotter, f 1767. Bodde här från 1810 och dog 1821-01-21.
Källa: AI:5 sid 193, AI:6 sid 34, AI:6 sid 74

1811-1815

Flickan Anna Greta, f 1804-11-05. Bodde här från 1811 till ca 1815.
Källa: AI:5 sid 193, AI:6 sid 34

1814-1826

Pigan Stina Kullberg, f 1746. Känd sedan tidigare att vara tiggare. Hon bodde här från 1814 till sin död 1826 och har tidigare bott i Skräddarehemmet, Bäcken, Porteshult och Nybygget.
Källa: AI:5 sid 193, AI:6 sid 34, AI:6 sid 74, AI:6 sid 126

1817-1826

Kerstin Håkansdotter, f 1735-04-06, dog här 1826-01-12. Änka efter Jöns Karlsson från Röshult och Sjöhult.
Källa: AI:6 sid 34, AI:6 sid 74, AI:6 sid 126

1819-1834

Anders Andersson, f 1797-07-24. Flyttade hit från Plogsvadet under Porteshult år 1819 och dog här 1834.
Källa: AI:6 sid 34, AI:6 sid 74, AI:6 sid 126, AI:6 sid 163, AI:7 sid 55

1820-

Helena Torn Ekelöf, f 1772 i Nyland, Finland och änka. Hon levde här, först med sina barn, från 1820 fram till hennes död 1852.
Sonen Karl Magnus, f 1811-09-28 i Skärstad socken. Flyttade i mars 1828 till Järstorp socken.
Dottern Fredrika, f 1815-09-04 i Bringetofta socken. Flyttade härifrån 1831.
Källa: AI:6 sid 74, AI:6 sid 126, AI:6 sid 163, AI:7 sid 55, AI:7 sid 127, AI:7 sid 193, AI:8 sid 97

1821-1824

Maja Andersdotter, f 1786. Hon flyttade hit 1821 med sin son från Utjorden under Renstorp och flyttade åter till Renstorps ägor och Liden år 1824.
Sonen Sven Peter, f 1820-11-06.
Källa: AI:6 sid 74

1825-1829

Ingegerd Eriksdotter, f 1767-04-17. Hon flyttade hit 1825 efter att ha jobbat som piga i många år på olika ställen i Månsarp. Hon dog här 1829.
Källa: AI:6 sid 126

1830-1867

Katarina Jonasdotter, f 1795-04-02 i Nybygget under Sjöhult. Hon flyttade hit 1830 då hon inte kunde ha ett jobb pga att hon haltade. Hon dog här den 25 september 1867 efter att ha bott här i 37 år.
Källa: AI:6 sid 163, AI:7 sid 55, AI:7 sid 127, AI:7 sid 193, AI:8 sid 97, AI:9 sid 101, AI:10 sid 112, AI:11 sid 145

1834-1843

Nils Hansson, f 1777 i Rogberga socken. Han flyttade hit 1834 och står noterad som “gammal dräng”. Han dör här den 25 maj 1843.
Källa: AI:7 sid 55, AI:7 sid 127, AI:7 sid 193

1835-1865

Stina Johansdotter, f 1792 i Barnarp socken. Hon flyttade hit 1835 från Bäcken under Sjöhult tillsammans med sina två utomäktenskapliga barn.
Dottern Maja Stina, f 1828-01-07 i Bäcken. Flyttade härifrån 1845 men kom åter 1851. Hon gifte sig 1865-11-07 och flyttade i samband med detta till Järstorp socken.
Sonen Johan Peter, f 1835-01-06 i Bäcken.
Källa: AI:7 sid 55, AI:7 sid 127, AI:7 sid 193, AI:8 sid 97, AI:9 sid 101, AI:10 sid 112

1838-1857

Erik Jönsson, f 1773-05-18 i Månsarp socken. Han flyttade hit 1838 och står noterad som änkling. År 1858 saknas han i husförhörslängden.
Källa: AI:7 sid 127, AI:7 sid 193, AI:8 sid 97

1842-1845

Johannes Nilsson, f 1781 i Vrigstad socken. Han flyttade hit 1842 efter hustruns död. Han dog här 1845.
Källa: AI:7 sid 193

1850-1857

Maja Greta Magnusdotter, f 1802-07-28 i Månsarps socken. Hon står noterad som svagsint och hennes son lever som fosterbarn hos familjen Björk här i socknen. De saknas i husförhörslängden år 1858.
Källa: AI:8 sid 97

1836-1873

Johannes Jönsson, f 1797-07-07 i Finskullen, Vrigstad socken. Han dog här 1873.
Källa: AI:9 sid 101, AI:10 sid 112, AI:11 sid 145, AI:12 sid 161

1858-1882

Anna Lena Johansdotter, f 1815-03-20 i Hjälmseryds socken och flyttade hit 1858 efter att några år tidigare blivit änka. Hon dog här 1882-10-30. Runt år 1859 står noterat i husförhörslängden (AI:9 sid 101) att hon “Går sällan till Guds bord. Ett förskräckligt sinne”.
Sonen August Jonasson, f 1843-05-11 i Månsarp socken. Flyttade år 1859.
Sonen Malkolm Jonasson, f 1848-04-27 i Månsarp socken. Flyttade år 1863.
Dottern Klara Jonasdotter, f 1854-04-12 i Månsarp socken. Flyttade till Sandseryd socken 1872.
Källa: AI:9 sid 101, AI:10 sid 112, AI:11 sid 145, AI:12 sid 161, AI:12 sid 327, AI:13 sid 172

1870-1908

Sara Stina Bengtsdotter, f 1820-04-20 i Nybygget under Sjöhult och flyttade hit 1870 från Nybygget efter att några år tidigare blivit änka efter Karl Johan Andersson (1818-1867). Sara Stina levde här i 38 år innan hon dog 1908-02-12.
Sonen Per Alfred Karlsson, f 1859-03-30 i Nybygget. Flyttade år 1875 till Byarums socken, men kom åter 1879 och levde här till sin död 1883-03-24.
Sonen Klas Vilhelm Karlsson, f 1862-04-06 i Nybygget. Flyttade år 1876.
Dottern Karolina Dorotea Karlsdotter, f 1866-02-06 i Nybygget. Flyttade år 1880.
Källa: AI:11 sid 145, AI:12 sid 161, AI:12 sid 327, AI:13 sid 172, AI:14 sid 173, AI:15 sid 172, AIIa:1 sid 276, AIIa:2 sid 356

1872-1906

Kristoffer Svensson, f 1835-04-13 i Åsenhöga socken och flyttade hit 1872. Han levde här till sin död 1906-06-12. Under den tiden idkade han en del småhandel, men stod skriven som ofärdig utan någon närmare förklaring.
Källa: AI:12 sid 161, AI:12 sid 327, AI:13 sid 172, AI:14 sid 173, AI:15 sid 172, AIIa:1 sid 276, AIIa:2 sid 356

1876-1884

Johannes Petersson, f 1810-05-14 i Barnarps socken och flyttade hit 1876, ett år efter att han blev änkling efter Inga Lisa Magnusdotter (1814-1875). Han levde här till sin död den 5 december 1884.
Källa: AI:12 sid 327, AI:13 sid 172

1879-1916

Peter Magnus Nilsson, f 1840-07-06 i Porteshult och flyttade hit 1879 med sin fru och hennes dotterson. Han hade dövhet och levde här till sin död den 3 mars 1916.
Märta Magnusdotter, f 1818-10-20 i Bondstorps socken. Hon dog här 1885-10-17.
Märtas dotterson Anders Johan Emil, f 1870-01-05 i Sjöstorp under Tahe. Flyttade 1879 till Barnarps socken.
Källa: AI:12 sid 327, AI:13 sid 172, AI:14 sid 173, AI:15 sid 172, AIIa:1 sid 276, AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1882-1884

Johannes Jonasson, f 1797-12-11 i Månsarp socken och flyttade hit 1882 från Sjöhult. Han dog bara två år senare, den 5 december 1884.
Källa: AI:13 sid 172

1884-1888

Johannes Israelsson Rogberg, f 1812-09-06 i Månsarp socken och flyttade hit 1884. Han var änkling efter Maja Greta Magnusdotter (1816-1869). Han levde endast några få år ytterligare och dog här den 23 februari 1888.
Källa: AI:13 sid 172, AI:14 sid 173

1886-1897

Maria Elisabet Tolf, f 1828-12-14 i Byarums socken och flyttade hit 1886. Hon dog här 1897-08-29.
Källa: AI:14 sid 173, AI:15 sid 172, AIIa:1 sid 276

1886-1897

Maria Elisabet Tolf, f 1828-12-14 i Byarums socken och flyttade hit 1886. Hon dog här 1897-08-29.
Källa: AI:14 sid 173, AI:15 sid 172, AIIa:1 sid 276, AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1886-1888

Johanna Svensdotter, f 1811-10-02 i Kåperyd och flyttade hit 1886. Hon dog här 1888-12-29. Hon flyttade hit efter att hennes man Andreas Olofsson (1797-1886) avlidit.
Källa: AI:14 sid 173

1888-1898

Jonas Jansson, f 1834-07-18 i Hacklarsbo och flyttade hit 1888 med sin  fru och 7 barn. Efter att flera barn dött i Fattighuset, eller flyttat från familjen, flyttade Jonas och Kristina iväg från Fattighuset tillsammans med sonen Karl Ludvig år 1898.
Kristina Andersdotter, f 1846-09-13 i Bondstorp socken.
Dottern Hilda Axelia Jansson, f 1873-12-01 i Hestra. Bodde 1889-1890 i Sandseryd socken men flyttade sedan åter. 1891 flyttade hon till USA.
Dottern Agda Rebecka Jonasdotter, dog här 1890-02-26.
Sonen Anders Johan Jonasson, dog här 1890-02-27.
Sonen Per Gustav Jonasson, flyttade 1895.
Sonen Hannes Fridolf Natanael Jonasson, dog här 1890-02-21.
Sonen Sven Jonasson, dog här 1890-02-28.
Sonen Karl Ludvig Jonasson.
Dottern Ellen Sara Kristina Jonasdotter, dog här 1891-03-30.
Källa: AI:14 sid 173, AI:15 sid 172, AIIa:1 sid 276, AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1894-1896

Maria Svensdotter, f 1811-04-01 i Barnarps socken. Levde här från 1894 till sin död 1896-05-07.
Källa: AI:15 sid 172

1895-1902

Karl Johan Johansson, f 1821-09-20 i Fällan under Porteshult och flyttade hit 1895. Han dog 1902-12-18.
Källa: AI:15 sid 172, AIIa:1 sid 276

1899-1900

Abraham Jonasson, f 1810-05-24 i Fällan under Porteshult och flyttade hit 1895.
Källa: AIIa:1 sid 276

1899-1908

Anders Jansson, f 1827-05-04 i Månsarps socken och flyttade hit 1899 med sin fru. Anders var antecknad som sinnessjuk och i någon kortare eller längre period innan hans död vistades han i Eksjö på sjukvårdsanstalt för sinnessjuka.
Källa: AIIa:1 sid 276, AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1901-1903

Karl Gustav Svensson, f 1826-12-28 i Åkers socken. Han hade arbetat som dräng i Månsarps socken under större delen av sitt vuxna liv och dog här den 21 juli 1903.
Källa: AIIa:1 sid 276, AIIa:2 sid 356

1900-1922

Märta Lena Jonasdotter, f 1830-09-07 i Bondstorps sockenoch flyttade hit 1900 efter att ha varit listad under “obefintliga” i husförhörslängden. Hon dog här 1922-09-06, dagen före hennes 92-årsdag.
Källa: AIIa:1 sid 276, AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1903-1907

Johan Adolf Josefsson Dahlén, f 1866-01-18 i Vists socken. F.d. stationskarl som dömts tillfängelse. Under den tid som straffet pågick var familjen placerad på ålderdomshemmet.
Ur församlingsbok Månsarp AIIa:2 sid 357:

“Saknar medb. förtroende två år fr. 2/12 04. D. 18 mars 1903 dömd för förfalskning och bedrägeri till straffarbete i två år och 3 mån. samt förlust af medb. förtr. två årutöfver strafftiden. Afftjänar ådömdt straffarbete i Centralfängelset i Nya Varfvet.”

Hilma Josefina Andersdotter, f 1860-02-13 i Säms socken.
Dottern Hildur Maria Dahlén, f 1889-04-24 i Vists socken. Hon bodde i Hakarps socken från november 1905 till november 1906.
Sonen Karl Anders Oskar Dahlén, f 1891-09-01 i Vists socken.
Sonen Ignats Adolf Daniel Dahlén, f 1894-11-28 i Månsarps socken.
Dottern Sigrid Lilly Sofia Dahlén, f 1900-04-18 i Månsarps socken.
Källa: AIIa:2 sid 356

1908-1919

Andreas Johansson, f 1829-05-26 i Byarums socken och flyttade hit 1908 några år efter att hans fru Karin Johansdotter (1824-1905) gått bort.  Han levde sina sista år i livet här innan han dog 1919-11-09.
Källa: AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1910-1927 Personalen på Ålderdomshemmet

Anna Maria Johannesdotter, sköterska, f 1848-10-21 i Aneboda. Bodde här 1909-1910 men arbetade kvar. Hon flyttade tillbaka några månader före hennes död den 20 december 1920.
Källa: AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

Anna Matilda Johansson , föreståndarinna, f 1877-04-08 i Svanshals socken. Bodde och arbetade här 1910-1915 innan hon flyttade till Katarina församling i Stockholm.
Källa: AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

Maria Charlotta Wermblad, sköterska, f 1877-11-04 i Bottnaryds socken. Bodde och arbetade här 1916-1920 innan hon flyttade till Skärstads församling.
Källa: AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

Anna Elsa Emilia Fagerberg, tjänarinna, f 1894-10-17 i Barnarps socken. Bodde och arbetade här 1917-1921 innan hon flyttade till Sandseryds församling. Hon hade sina utomäktenskapliga barn med sig, men de bodde kvar på Ålderdomshemmet efter hennes flytt.
Dottern R.A.K., f 1912, flyttade härifrån 1927.
Sonen T.G.E., f 1917, flyttade härifrån 1924.
Sonen T.L.V., f 1920, flyttade härifrån 1927.
Källa: AIIa:4 sid 378

Johanna Maria Johansson, sjuksköterska, f 1882-12-08 i Främmestads socken. Bodde och arbetade här 1919-1920 innan hon flyttade till Ronneby landsförsamling.
Källa: AIIa:4 sid 378

Hilli Valborg Elisabet Andersson, sköterska, f 1896-10-01 i Åsenhöga socken. Bodde och arbetade här 1920-1923 innan hon gifte sig inom församlingen.
Källa: AIIa:4 sid 378

Hildur Konstantina Fries, föreståndarinna, f 1890-10-04 i Bringetofta socken. Bodde och arbetade här från 1923.
Källa: AIIa:4 sid 378

Almina Leontine Svensson, föreståndarinna, f 1897-09-20 i Värnamo socken. Bodde och arbetade här från 1928.
Källa: AIIa:4 sid 378

1910-1923

Frans Lorens Johansson, f 1835-07-19 i Månsarp socken och flyttade hit 1910 bara några dagar innan han gick bort 1910-10-08. Hans fru bodde dock kvar i ytterligare 13 år.
Johanna Johansson, f Jonasdotter 1833-11-10 i Byarums socken. Död  här 1923-09-07.
Källa: AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1911-1926

Peter Magnus Petersson, f 1833-01-30 i Hagshults socken. Torpare från Konungsberget under Tahe. Flyttade hit med sin fru. Han dog här 1914-09-14.
Johanna Matilda Danielsdotter, f 1838-04-17 i Månsarps socken. Död här 1926-04-28.
Källa: AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1912-1919

Gustav Matsson, f 1834-04-11 i Kushult i Hagshults socken. Torpare och byskomakare från Månsarps och Sjöhults byar. Flyttade hit med sin fru 1912. Han dog här 1919-11-02.
Johanna Johansdotter, f 1834 i Månsarps socken. Död här 1919-02-08.
Källa: AIIa:2 sid 356, AIIa:4 sid 378

1916-1917

Kristina Svensson, f 1834-03-20 i Ödestugu socken och levde här sitt sista år innan han dog på julafton 1917.
Källa: AIIa:4 sid 378

1916-1917

Kristina Svensson, f 1834-03-20 i Ödestugu socken och levde här sitt sista år innan han dog på julafton 1917.
Källa: AIIa:4 sid 378

1921-

Gustav Andersson, f 1842-03-15 i Norra Unnaryd socken och levde här sina sista dagar innan han dog den 25 mars 1921. Hans fru bodde kvar.
Hedvig Johannesdotter, f 1855-11-14 i Byarums socken. Levde här ännu 1927.
Källa: AIIa:4 sid 378

1922-1926

Anna Augusta Gustavsson, f 1841-01-06 i Månsarps socken och levde här sina fyra sista levnadsår innan hon den 17 januari 1926. I livet var hon sömmerska.
Källa: AIIa:4 sid 378

1922-1923

Amanda Andersdotter Kvist, f 1881-12-28 i Torups socken och hyrde rum här ett år som änka efter stationskarlen Karl Johan Albin Kvist.
Sonen J, f 1905
Sonen G.F., f 1909
Källa: AIIa:4 sid 378

1924-

Syskonparet Augusta Gustavsdotter (f 1854-12-09 i Bäcken under Sjöhult) och Justus Gustavsson (f 1864-02-28 i Bäcken) bodde här från 1924. Justus avled den 18 juni 1926. Ur Hembygdsföreningens torpinventering:

Augusta snusade men försökte hålla det hemligt. Så länge brodern levde köpte han snus, men när han var död så var hon tvungen att köpa själv. När hon hade handlat färdigt i affären brukade hon säga: “Det var sant, Simon på Dalskog bad att jag skulle köpa ett hekto snus”. Men så en gång råkade Simon på Dalskog också vara i affären utan att Augusta såg honom. När hon då som vanligt gick fram för att köpa ett hekto snus till Simon, steg även han fram och bad att få köpa ett hekto snus.

Källa: AIIa:4 sid 378

Kategorier
Husförhörslängder Månsarp

Månsarp AI:4 (1774-1789)

21 (1774-1778)

(Allt är inte avskrivet på sidan)

Sockenstugan

Änkan Elsa Ambjörnsdotter, f 1708-05-11 i Kåperyd och änka efter Erik Nilsson (1703-1743). Bodde här åtminstone från 1772 till 1782.

Pigan Kajsa Eckerberg, f 1719. Bodde här åtminstone från 1774 till sin död 1799-01-01.

74 (1779-1785)

(Allt är inte avskrivet på sidan)

Sockenstugan

Änkan Elsa Ambjörnsdotter, f 1708-05-11 i Kåperyd och änka efter Erik Nilsson (1703-1743). Bodde här åtminstone från 1772 till 1782. Hon flyttade 1782 till Kåperyd där hon dog 1785-05-02.

Pigan Kajsa Eckerberg, f 1719. Bodde här åtminstone från 1774 till sin död 1799-01-01.

Änkan Ingeborg Gustavsdotter, f 1738-02-05 i Kåperyd och änka efter Gabriel Nilsson (1715-1782). Familjen bodde här från 1783 då de flyttade hit från Myrebo.
Dottern Märta Gabrielsdotter, f 1766-10-03 – flyttade 1785
Sonen Nils Gabrielsson, f 1769-05-26

217  (1786-1789) – Fattigstugan

Pigan Kajsa Eckerberg, f 1719. Bodde här åtminstone från 1774 till sin död 1799-01-01.

Änkan Ingeborg Gustavsdotter, f 1738-02-05 i Kåperyd och änka efter Gabriel Nilsson (1715-1782). Familjen bodde här från 1783 då de flyttade hit från Myrebo.
Sonen Nils Gabrielsson, f 1769-05-26

Kategorier
Husförhörslängder Månsarp

Månsarp A1:3 (1767-1773)

49

(återstår en del att skriva av)

Änkan Ingeborg (familjen fanns här åtminstone år 1768 innan de avflyttade)
sonen Henrik, f 1757

Änkan Elsa Ambjörnsdotter, f 1708-05-11 i Kåperyd och änka efter Erik Nilsson (1703-1743). Bodde här åtminstone från 1772 till 1782.

Kategorier
1800-talet Ålderdomshemmet Barnarp Gölen Norra Granarp Målön Månsarp Månsarp sn Svensbygget

Sven Isak Petersson (1826-1904), Anna Stina Arvidsdotter (1824-1879) & Anna Maria Sjögren (1848-1920)

 • Sven Isak Petersson (född 1826-05-04 i Hagshult socken, död 1904-10-25 i Månsarp socken, källa: Sveriges dödbok 1901-2013)
  • Gift 1:o med Anna Stina Arvidsdotter (född 1824 i Byarum socken, död 1879-04-13 i Månsarp socken)
  • Gift 2:o med Anna Maria Johannesdotter Sjögren (född 1848-10-21 i Aneboda socken, död 1920 i Månsarp)

Familj

1:a äktenskapet

 • Johan August Svensson. Född 1847-12-14 i Barnarp (fadern i Granarp, Barnarp, modern i Gölen under Målön, Månsarp), död 1857-09-15 (Gölen Norra under Målön, Månsarp, AI:8 sid 102)
 • Maria Christina Svensson, född 1851-03-01
 • Anna Lovisa Svensdotter, född 1854-08-02, död 1924-12-31 i Barnarp socken, gift 1879-06-21 med Sven Johan Andersson (1855-1915). Ättlingar:
  • Sven Anders Bernhard Johansson (1881-1934), gift med Karin Matilda Andersson
   • Margit Kerstin Louise (1907-1970)
    • Ann-Britt Viola (f 1934)
     • Karin Annika (f 1958)
    • Kerstin Birgit Lilian (f 1936)
     • Per Ivar (f 1968)
    • Nancy Märtha Gullevi (f 1940)
     • Karl Mikael (f 1958)
  • Axel Rikard Johansson (1887-1981), gift 1955 med Ellen Anna Gustava (1887-1978)
  • Ellen Lovisa Victoria Johansson (1889-1953), gift 1911 med Otto Levin Hellberg (1881-1924)
  • Johan Enoch Folke Johansson (1893-1951), gift 1932 med Elsy Dagny Maria (1904-1997)
  • Gustaf Eskil Efraim Johansson (1894-1984), gift 1956 med Solvig Märta Kristina (1911-1992)
  • Frank Nathanael Johansson (1898-1994), gift 1928 med Ingeborg Katarina (1898-1988)
 • Johanna Mathilda Svensson, född 1857-02-28, död 1940-11-23 i Ålderdomshemmet, Månsarp.
 • Frans Johan Svensson, född 1860-02-10
 • Oscar Sixtus Svensson, född 1862-08-06, död 1864-04-07
 • Brita Almina Justina Svensdotter, född 1866-08-13, död 1868-02-18

2:a äktenskapet:

 • Sven Gustaf Valdemar Svensson, född 1888-06-25
 • Adelaide Maria Elisabeth Svensdotter, född 1891-03-10

Bostadsorter

 • 1847 (vid första sonens födelse) bodde Sven i komministerbostället Granarp i Barnarp socken och Anna Stina i backstugan Gölen under Målön i Månsarp socken. Föräldrarna var gifta men ännu inte sammanboende.
 • 1848: Gölen under Målön i Månsarp
 • 1848-1852: Barnarp socken
 • 1852-: Svensbygget under Målön i Månsarp.

Anna Stinas bakgrund

Det är svårt att följa henne bakåt i tiden, pga luckor. Möjligen är hon densamma som Anna Christina, född 1824-06-18 i Backstugan Olsbo under Krängshult i Byarum (döpt den 20:e), dotter till pigan Stina Orfarsdotter (Arvidsdotter?), född 1784 i Byarum (Byarum C:3 sid 311). Modern hade ytterligare en dotter – Maria Catrina Gustafsdotter, född 1812-02-14, flyttade från Olsbo till Krängsberg år 1828). Så här långt kan vi följa Anna Christina framåt i tiden: ¶

 • Backstugan Olsbo under Krängsberg: 1824-1831 (AI:11 sid 20, AI:12 sid 57). Modern avled 1831-02-10.
 • Soldattorpet Flinkabygget: 1831-1832 (AI:12 sid 116)
 • Lilleskog: 1832-1833 (AI:12 sid 68)
 • Fogelängen: 1833-1837 (AI:12 sid 74, AI:13 sid 77)
 • Soldattorpet Berget under Krängsberg: 1837-1839 (AI:13 sid 82)
 • Torpet Larsabygget under Gärahof: 1839-1840 (AI:13 sid 327)
 • Torpet Skyttabygget under Gärahof: 1840-1841 (AI:13 sid 334, AI:14 sid 334)
 • Voxtorp socken: 1841- (inga husförhörslängder i Voxtorp förrän 1861)

Senast uppdaterat : 2017-07-24 – det kan ha skett ytterligare forskning sedan dess. 

Kategorier
Foto Tabergs bergslag

Tabergsån med järnvägen

Bilden är tagen den 7 augusti 2016 kl 19:00 norr om gruvvägen.
Bilden är tagen den 7 augusti 2016 kl 19:00 norr om gruvvägen.
Bilden är tagen den 7 augusti 2016 kl 19:00 norr om gruvvägen.
Bilden är tagen den 7 augusti 2016 kl 19:00 norr om gruvvägen.
Kategorier
Skärstad

Vistakulle 1915

Vistakulle