Kategorier
Husförhörslängder Månsarp

Månsarp A1:3 (1767-1773)

49

(återstår en del att skriva av)

Änkan Ingeborg (familjen fanns här åtminstone år 1768 innan de avflyttade)
sonen Henrik, f 1757

Änkan Elsa Ambjörnsdotter, f 1708-05-11 i Kåperyd och änka efter Erik Nilsson (1703-1743). Bodde här åtminstone från 1772 till 1782.