En välsignad jul

Jag och min familj önskar vänner, bekanta, nära och kära en oerhört välsignad jul. Denna helg firar vi till minne av att Jesus föddes till vår jord, som en yttersta räddningsplan från Gud. Vi hoppas att ni får en god jul, oavsett om ni tror på julbudskapet eller inte. Är ni trekkers (vilket för mig är starkt sammanknippat med den kristna trons hopp om en bättre värld…) så hoppas jag (för här deltar inte min fru i önskan) att ni får en riktigt trekkig jul.

Me and my family wish a blessed christmas for our friends and family. This holiday we celibrate that Jesus Christ was born to Earth, as God’s major rescue plan för mankind. We hope that you will have a great christmas, whether you believe in this message or not. If you are trekkies (which for me has an inevitable connection with the christian hope for a better world…) then my hope for you is a real Star Trek christmas.