Förskolebibliotek: Andra kommuners erfarenheter

Kulturrådet skriver 2015 om hur Lund har byggt upp förskolebibliotek. Där är samarbetet mycket stort mellan förskola och bibliotek. Stadsbiblioteket står för mycket av böckerna och bibliotekarien stöder personalen på förskolan med samtal om litteraturpedagogik och lästips.

Förskolebibliotek Växjö satsar stort, även de. Här är förskolebiblioteken uteslutande en sak för förskolornas organisation. De fick bidrag från Kulturrådet för att göra de första inköpen. De har en blogg där de skriver om hur arbetet fortlöper. De ger också matnyttiga tips som man kan ha nytta av bland pedagogerna ute i verksamheten. De arbetar med förskollärare i den operativa delen av verksamheten och med stöd av två bibliotekarier som åker runt och startar upp samt ansvarar för nätverk.

Även i Kristianstad har det sökts och erhållits pengar från Kulturrådet – läs mer i deras blogg.

Eskilstuna startar upp förskolebibliotek under 2017. Läs mer om deras väg på bloggen Lässatsningen.