Möte om förskolebibliotek 2017-06-21

Jag träffade Ingela Johansson på Förskolan Totus den 21 juni. Detta är mina minnesanteckningar, något spretiga, men för att vi inte skall tappa bort det kände jag att jag behövde få ner dem här.

5000-8000 kronor för Mångspråk – ett 8-tal just nu

 • Mest prio: Somaliska, persiska (nypersiska och dari), arabiska
 • Sofia Försth är modersmålsansvarig
 • Bokpåsar
  • 2-3 påsar för varje område (se avdelningar nedan)
 • Avdelningar:
  • Pekböcker (Max, Totte, Knacka på)
  • Faktaböcker
  • Bilderböcker för åldern 3-5 år (Mamma mu, etc)
  • Modersmål

Bra att tänka på vid inköp av avdelningar ovan: Tänk på ”Olika”-böcker, Genusböcker, etc

Peter hjälper till med:

 • Lämna förslag på böcker som skall köpas in enligt avdelningarna
 • inköp via Adlibris (där ingår plastning och etikett för 12 kr extra)
 • inläggning i Book-IT om så önskas

Finansiering:

 • hösten 2017: befintliga folkhälsomedel med mellan 5000 och 8000 kr
 • inför 2018: äska medel (basera på ELSA, skolbibliotekstänk, läslyftet)
 • 2018: Kulturrådet

Praktiska frågor:

 • Bokficka http://www.eurobib.se/biblioteksinredning/bokvard-och-bokplast/vaevremsor-verktyg/bokficka-djup-vit/ 630 kr för 500 st – avvakta med detta
 • Etiketter som det står Totus på: Peter har ett alternativ som vi testar först, vilken fungerar när det
 • Fundera på om plastning skall ske av Adlibris. ​Kostnaden är 12 kronor vilket blir 6 % av bokens kostnad. En plastning bör förlänga bokens liv med mer än 6%, så det är nog rimligt att ta detta. I plastning ingår etikett (utan Totus nämnt) om man så vill, RFID-sändare (så att boken fungerar i Stadsbibliotekets system) samt en ryggetikett som säger något om placering. Placeringarna skulle då kunna vara efter avdelningarna:
  • Pekböcker
   • Pekböcker [språk]
  • Faktaböcker
   • Faktaböcker [språk]
  • 3-6 år
   • 3-6 år [språk]