Kategorier
Musik

Sång i Liared den 13/11 kl 10

Ren och rättfärdig

Ren och rättfärdig (text och noter)

I Kristus har mitt hopp sin grund

39 I Kristus har mitt hopp sin grund

Spikarnas lovsång

Spikarnas lovsång

Jesus har gjort allt

Jesus har gjort allt

Allt till Jesus
Allt till Jesus

Ett har jag begärt

Ett har jag begärt