Kategorier
Peter

Ättlingar till Nils Larsson i Rudu, Skärstad (1625-1711)

Forskningen är gjord av Peter Rydén och uppdateras fortlöpande. Utdraget är från 2019-03-02

Tabell 1

Nils Larsson.
Född beräknat 1625 (db).
Död 23 april 1711 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (db).
Död i en ålder av 86 år. En trolig fader till Nils är Lars Nilsson i Rude som enligt kyrkans räkenskaper (Skärstad KI:1, p 95) 1646 ger spannmål till kyrkan enligt en Wederlagslista.

Gift med Britta Månsdotter.
Död före 1695 (mtl).

Barn:

Per Nilsson.
Född omkring 1669 (mtl).
Död .. oktober 1719 i Gestra, Skärstad (F) (C:1 p 169<1>). Se tabell 2, s .

Jöns Nilsson.
Född omkring 1673.
Förekommer 1691 samt 1700-1703 i mtl, troligen över 18 år.

Marit Nilsdotter.
Fanns i mantalslängd för Rudu Skattegård 1700-1702.

Ingrid Nilsdotter.
Finns i mantalslängden för Rudu Skattegård år 1700 och 1708.

Måns Nilsson.
Född .. maj 1680 i Rudu, Skärstad (F) (fb). 1704 blev han dömd för lönskaläge med pigan Elin Johansdotter i Giestra. “Drängen Måns Nilsson i Rudu Skg, och Elin Johansdotter i Giestra, tillståå bägge sitt begångna Lönskaläge. [Men] hon [..] ännu födt barnet: […] Elin invänder at hon blifvit låckat under ägtenskaps löften. Swar till dähr Måns alldeles nekas. Elin äskar at hon wid första sammanläget […].” Måns döms att böta 10 Daler och Elin 5 Daler, enligt kyrkolagen 9 kap 4 §. (Göta Hovrätt – Advokatfiskalen Jönköpings län (F) EVIIAABA:115 (1704) Bild 2710 (AID: v280352.b2710, NAD: SE/VALA/0382503)) ¶
Död före 1788 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (hfl). Se tabell 3, s .

Tabell 2 (generation 1)

(Från Tabell 1, s )

Per Nilsson.
Född omkring 1669 (mtl).
Förekommer 1687 i mtl, troligen över 18 år.
Död .. oktober 1719 i Gestra, Skärstad (F) (C:1 p 169<1>).
Begravd 1 november 1719 (C:1 p 169<1>).

Gift med Lucia Eriksdotter.

Barn:

Måns Persson.
Född 25 februari 1695 i Gestra, Skärstad (F) (C:1 p 87<2>).
Döpt 26 februari 1695 (C:1 p 87<2>).

Tabell 3 (generation 1)

(Från Tabell 1, s )

Måns Nilsson.
Född .. maj 1680 i Rudu, Skärstad (F) (fb).
Döpt 9 maj 1680.
Död före 1788 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (hfl).
I mtl 1710 står “Son Måns och fästemöön Segri S…dotter”. Sigrid bor på gården sedan 1707 (Mantalslängder 1642-1820 Jönköpings län 1643-1820 (F) 64 (1707) Bild 650 / sid 86).

Första relation med Sigrid.

Före äktenskapet 1710.
Sigrid.
Levde från 1707 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (Jönköpings läns landskontor p F:2, p 86<3>).

Andra relation med Karin Eriksdotter.

Gift.

Barn:

Kerstin Månsdotter.
Född 30 december 1716 i Rudu, Skärstad (F) (fb). Se tabell 4, s .

“Jöns” Jonas Månsson.
Död före 1753 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F).

Tabell 4 (generation 2)

(Från Tabell 3, s )

Kerstin Månsdotter.
Född 30 december 1716 i Rudu, Skärstad (F) (fb).
Döpt 1 januari 1717 i Skärstad (F) (fb).
Tar H.H.Nattvard år 1733.

Gift med Lars Danielsson.
Född 15 april 1707 i Östergård, Berghem, Skärstad (F) (mtl, C:1 p 121<4>).
Döpt 17 april 1707 i Skärstad (F) (fb).
Död före 1788 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F).

Barn:

Britta Larsdotter.

Ingeborg Larsdotter.

Lars Larsson.
Danneman.
Född 28 december 1747.
Död 1810 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (Vista HR FII:4 p 831-834<5>). Se tabell 5, s .

Måns Larsson.
Född 9 december 1751 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (fb).
Död före 1805 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:4 p 203<6>). Se tabell 10, s .

Tabell 5 (generation 3)

(Från Tabell 4, s )

Lars Larsson.
Danneman.
Född 28 december 1747.
Död 1810 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (Vista HR FII:4 p 831-834<5>).
Ur bouppteckningen: “År 1810 d: 29 Maij förrättades Bouptekning på all ägedomen efter afledne Dannemannen Lars Larsson i Rudu Skatteg:, hwilken efter sig lemnat Sonen Johan Lars son och Döttrarne Kjerstin och Maria Lars Döttrar, till i ackttagande af sonen och yngsta dotrens rätt, hvar Johan Pehrsson i Rudu och Pehr Pehrssons i Siggarp närvarande, och älsta dotrens des till tänckta man Enkomannen Johannis Hultman i Sanna. Boupteckningen förrättades af underteknade och upgafs ägendomen af arfvingarna samt förmyndare och förtfattes i följande ordning: …” Totalt värde 1500:21:4 varav fastigheten (1/4 mantal af Rudu Skattegård) på 500:-. Nämndenmännen var Johannes Nilsson i Stora Ed samt Jon Månsson i Rudu.

Gift med Maria Persdotter.
Född 1754 eller 1745.
Död 29 september 1808 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (Vista HR FII:4 p 667-669<7>).
Ur bouppteckningen daterad 29/11 1808: “Åhr 1808 d: 29. Novembr, Infunno sig underteknade på begäran af Enkomannen Lars Larsson i Rudu Skattegård, at förrätta Laga Bouptekning, efter dess afledna hustru, i Lifstiden Maria Pärsdotter, hwilken med döden afled, d: 29 Sistl: Septembr, och lämnat efter sig, 3 barn, en son, och 2ne döttrar. Egendomen blef uptagen och wärderad, på sätt som följer …” Totalt värde 1389:18. Wärderingsmännen var Jaen Månsson och Jöns Bengtsson, båda i Rudu.

Barn:

Kristina Larsdotter.
Född 21 september 1783 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (fb).
Död 20 oktober 1839 i Vestanå, Gränna (F) (Vista HR FII:10 p 1077-1079<8>). Se tabell 6, s .

Lars Larsson.
Född 22 maj 1785 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:4 p 201<9>).
Död före 1805 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:4 p 201<9>).

Ingeborg Larsdotter.
Född 1787 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:3 p 147<10>).
Död före 1792 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:3 p 147<10>).

Maria Larsdotter.
Född 1791 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:3 p 147<10>). Se tabell 9, s .

Johan Larsson.
Född 1796 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:3 p 471<11>).

Tabell 6 (generation 4)

(Från Tabell 5, s )

Kristina Larsdotter.
Född 21 september 1783 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (fb).
Död 20 oktober 1839 i Vestanå, Gränna (F) (Vista HR FII:10 p 1077-1079<8>).
Vid vigseln från Sanna. Dog på Westanå. Bouppteckning finns, daterad 28/10 1839. Ur bouppteckningen: “År 1839 den 28 October Uppå begäran af Smeden Jonas Bengtsson på Westanå blef Laga Bouptekning efter sin aflidna Hustru Kristina Lars dotter som dog den 20. i denna månad. Kristina Larsdotter som förut varit gift med Hemmansägaren Johannes Hultman från Sanna och haft med honom 2ne Söner vilka äro myndiga Lars och Gustaf Johannis Söner af hvilka den älsta Sonen är närvarande. Med det sednare giftet med Jonas Bengtsson en, Maria, dotter 13. år gammal vars rätt bevakades af Hemmansägaren Lars Månsson i Rudu Skatteg. Sedan änkomannen blifvit tillsagd att samvetsgrant Uppgifva Boet, sådant det vid dödstillfället befans, samt wärderingsmännen Anders Petersson i Kopparp och Rättaren Peter Larsson på Westanå, blifvit erindrade om sin lagliga pligt wid wärderingen, företogs förrättningen som följer …” Totala värdet på inventarierna var 24:46.

Första relation med Johannes Hultman.

Gift 22 mars 1811 i Ljungarum (F) (vb BOK).
Johannes Hultman.
Brukare, Danneman, Postiljon.
Född 9 november 1768.
Död av håll och styng 5 september 1820 i Sanna, Ljungarum (F) (db, Tveta HR FII:21 p 577-582<12>).
Ur bouppteckningen: År 1820. den 12. September, blef efter begäran af enkan Christina Lars dotter i Sanna, Laga Boupptekning förrättad efter dess, den 5te dennes afledne man, Hemmansbrukaren Johannes Hultman som i 2ne Giften efterlämnade 4 ….. barn, med förra Giftet sonen Johan, myndig, män dottern Maja Lena 17. år gammal, hwars rätt härwid bewakades af hennes morbroder Hammarsmeden mäster Bengt Osbeck i Månstorp ; I sednare Giftet sonen Lars Johan 9. år, samt Gustaf 7. år gammal, hwars rätt härwid bewakades af deras morbroder, Hemmansbrukaren, Lars Månsson i Trollarp, ….” Totalt värde var 2327:03 Rd Banco, varav fastigheterna Kronoskattehemmanet Sanna (1 mantal?) 1400 Rd Banco och Kronoskattehemmanet Rudu (del av mantal) 200 Rd Banco.

Barn:

Lars Johan Hultman.
Brukare.
Född 10 augusti 1811 i Sanna, Ljungarum (F).
Död 16 november 1897 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (db). Se tabell 7, s .

Gustav Johannesson Hultman.
Född 30 maj 1813 i Sanna, Ljungarum (F).
Enligt Birgitta Hultman blev Gustav gesäll i Bankeryd (i Granshult eller dylikt) och han flyttade senare till Stockholm.

Jubelina Hultman.
Född 29 augusti 1815 i Sanna, Ljungarum (F) (fb).
Död av bröstfeber 18 april 1817 i Sanna, Ljungarum (F) (db BOK).
Enligt Birgitta Hultman blev Jubelina skållad och dog därefter.

Andra relation med Jonas Bengtsson.

Gift.
Jonas Bengtsson.
Brukare, smed.
Född 29 september 1795.

Barn:

Maria Jonasdotter.
Född 1826 (Bouppteckning).

Tabell 7 (generation 5)

(Från Tabell 6, s )

Lars Johan Hultman.
Brukare.
Född 10 augusti 1811 i Sanna, Ljungarum (F).
Död 16 november 1897 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (db).
Dödsorsak: Ålderdom.
Död som undantagsman i en ålder av 86 år, 8 månader och 5 månader.

Gift med Sara Olofsdotter.
Född 2 januari 1813 i Södergården, Raten, Hakarp (F) (Jbgf (2002)).
Död 23 juli 1872 i Rudu, Skärstad (F) (hfl).
Enligt släkthandlingar hos Christer Hultman, nedskrivna av Johan August Hultman, skall hon vara född i Dalskog.

Barn:

Johan August Hultman.
Brukare, Hemmansägare.
Född 30 september 1844 i Kviarp, Lekeryd (F) (Släkthandlingar hos Christer Hultman).
Död 1 september 1916 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (db). Se tabell 8, s .

(dödfödd dotter) Hultman.
Född 5 mars 1852 i Rudu, Skärstad (F) (Jbgf (1998) p Skärstad och Ljungarum<13>).
Död 5 mars 1852 i Rudu, Skärstad (F) (Jbgf (1998) p Skärstad och Ljungarum<13>).

Tabell 8 (generation 6)

(Från Tabell 7, s )

Johan August Hultman.
Brukare, Hemmansägare.
Född 30 september 1844 i Kviarp, Lekeryd (F) (Släkthandlingar hos Christer Hultman).
Död 1 september 1916 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (db).
Dödsorsak: Ålderdom.
Död i en ålder av 71 år, 11 månader och 1 dag. Ur ett testamente författat 1909-06-16: “Min sista önskan och vilja är den, att om jag får gå före hem till Jesus, att 4000 Kronor af vår egendom lemnas till Alliansmissionen i Jönköping och det återstående till min Älskade Maka Christina så väl fast som lös egendom under hennes lifstid, så hon inte behöfver lida någon brist. Wernvik äfven inberäknat. Rudu den 16 juni 1909. Johan Hultman”.

Gift 17 mars 1870 i Lekeryd (F) (vb BOK) med Inga Christina Karlsdotter.
Född 1 maj 1849 i Kviarp, Lekeryd (F) (hfl).
Flyttade (stämmer inte) före 1866 från Kviarp, Lekeryd (F) till p 64 (AI:9 p 249<14>).
Vid vigseln från Kviarp. Tilltalsnamnet är Christina enligt ett brev skrivet såsom testamente, bevarat som en kopia hos Christer Hultman. Brevet är skrivet av mannen Johan Hultman.
Död 7 januari 1927 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (Sveriges dödbok 1860-2016).

Barn:

Karl Johan Hultman.
Född 25 juni 1871 i Rudu, Skärstad (F) (hfl).
Hemmansägare.
Godsägare i Bogla, Rogberga (F) (Svenskt porträttarkiv).
Död 5 augusti 1934 i Riddersberg, Rogberga (F) (Sveriges dödbok 1901-2013).
De bodde enligt uppgift i Rudu, senare i Riddersberg. Karl hade den stora gården Vävle i Södermanland omkring 1920, tillsammans med Ivar Johansson.

Hanna Ottilia Hultman.
Född 13 november 1873 i Rudu, Skärstad (F) (hfl).
Död 13 december 1908 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (db).
Dödsorsak: Lungsot.
Död i en ålder av 35 år och 1 månad.

Tabell 9 (generation 4)

(Från Tabell 5, s )

Maria Larsdotter.
Född 1791 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:3 p 147<10>).

Gift med Lars Månsson.
Född 1780.
Troligen densamme som 1839 bevakade fruns 13-åriga systerdotters rätt vid bodelning efter Kristina Larsdotter. “Lars Månsson i Rudu Skattegård”.

Tabell 10 (generation 3)

(Från Tabell 4, s )

Måns Larsson.
Född 9 december 1751 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (fb).
Döpt 15 december 1751.
Död före 1805 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:4 p 203<6>).

Gift med Elin Olofsdotter.
Född 1754 (hfl).

Barn:

Kerstin Månsdotter.
Född 1786 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:3 p 147<10>).

Britta Månsdotter.
Född 25 februari 1789 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (C:3 p 149<15>).

Karin Månsdotter.
Född 1791 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:3 p 147<10>).

Lars Månsson.
Född 29 oktober 1793 i Skattegården, Rudu, Skärstad (F) (AI:3 p 471<11>).

Databaser

Jbgf (1998). Titel: Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening avtecknar kyrkoböcker (födda, döda, vigda) från delar av Jönköpings län, mestadels runt Jönköping. Publicerad: http://apollo.oderland.com/~jbgf/bocker/skarstad /index.htm

Jbgf (2002). Titel: Jönköpingsbygdens ministerialböcker. Författare: Jönköpingsbygdens genealogiska förening. Publicerad: CD

Svenskt porträttarkiv. Publicerad: porträttarkiv.se

Sveriges dödbok 1901-2013.

Sveriges dödbok 1860-2016.

Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Lekeryd

AI:9. Titel: Hfl 1848-1866.

Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Ljungarum

db.

Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad

AI:3.

AI:4.

C:1.

C:3.

Mantalslängder

Jönköpings läns landskontor. Mantalslängder

Domstolsarkiv

Tveta Häradsrätt Tveta HR FII:21.

Vista Häradsrätt Vista HR FII:10.

Vista Häradsrätt Vista HR FII:4. Titel: Bouppteckningar

1. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad — C:1) C:1 p 169.

2. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad — C:1) C:1 p 87.

3. (Mantalslängder — Jönköpings läns landskontor) Jönköpings läns landskontor p F:2, p 86.

4. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad — C:1) C:1 p 121. “d.15.föddes och d.17.döptes Lars Danielsson i Berghem. Pat: Daniel Persson. Mat: Ingeborg Månsdotter”

5. (Domstolsarkiv — Vista Häradsrätt — Vista HR FII:4) Vista HR FII:4 p 831-834.

6. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad — AI:4) AI:4 p 203.

7. (Domstolsarkiv — Vista Häradsrätt — Vista HR FII:4) Vista HR FII:4 p 667-669.

8. (Domstolsarkiv — Vista Häradsrätt — Vista HR FII:10) Vista HR FII:10 p 1077-1079. Bouppteckning för Kristina Larsdotter.

9. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad — AI:4) AI:4 p 201.

10. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad — AI:3) AI:3 p 147.

11. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad — AI:3) AI:3 p 471.

12. (Domstolsarkiv — Tveta Häradsrätt — Tveta HR FII:21) Tveta HR FII:21 p 577-582. Bouppteckning för Johannes Hultman.

13. (Databaser — Jbgf (1998)) Jbgf (1998) p Skärstad och Ljungarum. 2002-06-22.

14. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Lekeryd — AI:9) AI:9 p 249. Qviarp.

15. (Kyrkoarkiv — Jönköpings län — Skärstad — C:3) C:3 p 149.