val 18_1

I Församlingsgården räknas valkuvert och läggs i högar med 50 kuvert i varje hög. När totalsumman stämmer överens med summan i röstlängden öppnas kuverten och rösterna till riksdagen börjar att räknas.