Förskolebibliotek: Förslag på det praktiska

Samordnare inom Lärande

Om man vill ge möjligheten för barnen (föräldrarna) att låna, kan det vara smidigt att använda sig av det bibliotekssystem som redan används av skolbiblioteken. Men man kan självfallet ha ett manuellt system också, om detta känns mer bekvämt för personalen. Men detta innebär ett mer tidskrävande manuellt arbete, för att hålla ordning på alla böcker.

 • Skapar i Book-IT
  • avdelning för förskolebiblioteket
  • särskild placering för långtidslånade böcker
  • (det skall inte gå att reservera böcker från förskolebiblioteket)
  • Behörighet för personalen på förskolan
 • Ordnar en blankett för att föräldrar kan skapa konton
 • Arbetar för att vi på sikt skall ha en bibliotekarie kopplad till förskolebiblioteken (japp – plural!) som tar över en del av personalresurserna från Stadsbiblioteket
 • Hjälper till att samordna inköp
Förskolan
 • 10.000 kr för inköp av böcker
  • 6.000 kr per år från år 2
 • Bygger upp en miljö som är tilltalande och läsfrämjande för barnen
  • Involvera barnen så blir det något gemensamt och inte något som skall göras utöver allt annat.
  • Ha en härlig invigning när det är klart. 🙂
 • Ordnar lästräffar och andra läsfrämjande aktiviteter inne i Förskolebiblioteket
 • Om man vill formalisera utlån till föräldrarna
  • I bibliotekets system:
   • det finns en webbapplikation för detta – använd förskolans dator eller mobiltelefon
   • saknas lånekonto så skrivs lånet upp manuellt eller via webbformulär och skickas till samordnaren
  • Manuellt:
   • Man kan sätta in småfickor för papper på insidan av boken
   • Skriv på pappret vem som lånar och när – lägg pappret på särskild plats
   • När boken är tillbaka – stryk namnet och  sätt tillbaka det i boken
 • Återlämnar böckerna när de har kommit tillbaka
Stadsbiblioteket
 • Långtidslånar en del litteratur till förskolebiblioteket genom att placera om böckerna till förskolan för en termin i taget
  • Tanken är att detta behov skall minskas för varje år, då fler och fler böcker tillhör förskolebiblioteket.
  • På längre sikt lär behovet vara stort av böcker på ex andra språk, om detta prioriteras av förskolebiblioteket
 • Boksamtal ett par gånger per termin?
  • Självklart i förskolebiblioteket
 • Stöd till pedagogerna kring nya böcker och läsprocesser?
 • Om Book-IT används: Kostnader kring Book-IT står initialt Stadsbiblioteket för (licenser, kostnad för utlånade böcker, etc).
Totusrummet - en möjlig plats för ett förskolebibliotek. Den används som ett aktivitetsrum för hela Totus idag, och behöver så göras även i framtiden.
Totusrummet – en möjlig plats för ett förskolebibliotek. Den används som ett aktivitetsrum för hela Totus idag, och behöver så göras även i framtiden.
Saker att fundera över
 • Hur gör Stadsbiblioteket idag med bokpåsar? Skulle detta kunna användas i förskolan och på vilket sätt i så fall?
Inspiration