Bilder från USA 1935-1945

Norwich, Connecticut (vicinity). Swedish farmer who also works in defense plant to pay off debt on farm. He has just arrived home from the factory, and in a few minutes will be doing odd chores around the farm. (Photographer: John Collier) Source: http://photogrammar.yale.edu/records/index.php?record=fsa2000054888/PP
Norwich, Connecticut (vicinity). Swedish farmer who also works in defense plant to pay off debt on farm. He has just arrived home from the factory, and in a few minutes will be doing odd chores around the farm. (Photographer: John Collier)
Source: http://photogrammar.yale.edu/records/index.php?record=fsa2000054888/PP

Jag fann idag en stor bildskatt på Yale University. Den heter Photogrammar och inbegriper 170.000 bilder från 1935 till 1945 tagna av fotografer på uppdrag av US Farm Security Administration och Office of War Information. Tyvärr saknas personuppgifter i de flesta fall, men det kan stå “swedish farmer” och sedan ortens namn, vilket är en bra bit på väg. Dessutom får vi med bilderna en mer levande bild av hur det var under depressionen och under andra världskriget i USA.

Databasen kan återfinnas på photogrammar.yale.edu.

Olika sökningar som jag gjorde:

  • swedish (90 bilder)
  • sweden (55 bilder – delvis annat resultat än “swedish”)