Aero-tjänst, Västerås

618. Flygfoto över Månsarps kyrka Nr: 1038 Förlag: Aero-tjänst, Västerås Stämpel: 1938-07-22 Text: "Månsarp den 22 Juli 1938. Ja nu är det snart den 1 augusti så nu kommer väl Greta snart. Skrif när du kommer. Tänkte skrifva brev men vi få väl talas vid när du kommer hur det går med dom andra [...]" Adressat: fröken Greta Johansson, Börjegatan 38a. Uppsala
618. Flygfoto över Månsarps kyrka
Nr: 1038
Förlag: Aero-tjänst, Västerås
Stämpel: 1938-07-22
Detta företag tillhandahöll tjänster inom flygfotografering. Jag har försökt att fina mer information om när de var verksamma och vilka fotografer som fanns kopplade till företaget, men har gått bet på detta. 

Klart är att företaget i varje fall var aktivt föra andra världskriget. Många flygfotoföretag gick i konkurs under kriget, när de inte fick flygtillstånd, men om det gick så för Aero-tjänst är oklart. Bolagsverkets register kunde inte hjälpa mig och för att de skall kunna söka vidare på uppköpta företag och företag som bytt namn behövs ett organisationsnummer.

Ägare 1937-1939: direktör E Eric Bjurhovd, född 1904-05-29, innehade Aero-Tjänst 1937-1939 före dennes flytt till Skåne. Källa: Vem är vem? Skåne, Halland, Blekinge 1966