En bukett dikter

Min pappa, Ivar Rydén, gav ut en diktbok och jag tycker att hans förord andas så mycket av både gången tid och stark förtröstan på Herren. Pappa skulle i februari 2016 ha fyllt 100 år. 

Vad jag skrivit i följande versform är väl närmast ett uttryck för min egen själskamp, men även om jag till sist funnit min trygghet i en ny Gudsgemenskap, kan jag endast konstatera att kampen alltfort är densamma, dock med den skillnaden att jag nu kan vinna nya segrar när jag håller mig till honom som har vunnit den största av alla segrar, nämligen Jesus Kristus!

Min vän!

Du, som tar del av mina tankar, kanske känner du igen dig själv och dina egna frågeställningar! Vet, att det finns endast en som kan ge svar på alla livets frågor!

MED FRIDSHÄLSNING !

Ivar Rydén