Kategorier
Vykortsförlag

Granbergs Konstindustribolag

Grundat av Hasse W. Tullberg 1890, men övertogs av Karl Gustaf Granberg omkring år 1896 och fick då sitt namn Granbergs Konstindustri AB (GKA). Blev från övertagandet fokuserade på vykort i färglitografi.
  • 1890-1917: Granbergs Konstindustri Aktiebolags Förlag, GKA, Stockholm
  • 1918- : G. K. A. – Granbergs K. A. Stockholm, alternativt Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm