Etikettarkiv: Barnarp sn

Utsocknes personer i Barnarp 1681-1699/1822 och Månsarp 1681-1721/1828-1835

Utsocknes i
Barnarp och Månsarp
– genomgångna handlingar: Vigsellängd Månsarp
1688-1721, flyttningslängd Månsarp 1828-1835, samt delvis födelse- vigsel- och
dödlängd för Barnarp och Månsarp 1681-1699. Personer från längre avstånd har
prioriterats.
Småland
Angerdshestra i
Småland
Anna Jönsdotter från Sevdabo i Angerdshestra sn gifter sig
1699-05-22 med bälgmakare Nils Nilsson i Hustomten, i Månsarps kyrka.
Sven Jönsson från Angerdshestra gifter sig 1701-05-12 med
Elin Eriksdotter i Sjöhult, i Månsarps kyrka.  
Jon Jönsson från Angerdshestra gifter sig 1708-01-06 med
Brita Nilsdotter i Månsarp, i Månsarps kyrka.  
Jon Larsson från Angerdshestra gifter sig 1709-06-07 med
Ingrid Persdotter i Smörvik, i Månsarps kyrka.  
Barnarp i Småland
Håkan Persson från Konungsö i Barnarp sn gifter sig
1701-06-23 med Sara Jönsdotter i Porteshult, i Månsarps kyrka.  
Jon Persson från Örnaberget i Barnarp sn gifter sig
1710-11-01 med Katarina Johansdotter i Sandseryds hammar vid Taberg, i Månsarps
kyrka.  
Katrin Johansdotter från Barnarp sn gifter sig 1712-09-07
med Jon Persson, i Månsarps kyrka.  
Bottnaryd i Småland
(?)
Måns Ambjörnsson från Palsbo (i Bottnaryd sn) gifter sig i
Månsarps kyrka med Gunnel Ambjörnsdotter i Hacklarsbo, okänt vilket datum.  
Byarum i Småland
Faktorismed Jon Eriksson från Byarum sn gifter sig
1712-06-11 med Kerstin Persdotter i Röshult, i Månsarps kyrka.  
Fryele i Småland
1831-10-21 flyttade pigan Inga Gudmundsdotter (f 1804-01-14
i Fryeled) från Byarum till Månsarps församling, enligt inflyttningslängden.  
Hakarp i Småland
1831-02-07 flyttade flickan Johanna Nilsdotter (f 1816-06-24
i Hakarp) från Angerdshestra sn till Månsarps församling, enligt hfl.  
Ljunga (Södra
Ljunga?) och Bringetofta i Småland
1827-10-23 flyttade drängen Anders Magnisson (f 1806-07-28 i
Ljunga) till Månsarps församling (s 90 i hfl). Han kom från Bringetofta.  
Ljungarum i Småland
16 januari 1670 omtalas i Barnarps kyrkböcker, att Jon
Larsson i Ljungarum, Småland, hade gift sig i Odensjö Furubacken och borde böta
för “Cronebrott” (Kronebrott = när en brud bar brudkrona vid
giftermålet och i förväg intimt sammanlevt med maken). Emellertid gick Sven i
Furubacken och Ebbe i Odensjö i godo för Jon och hans utvalda. Det hade
uppkommit ett rykte i socknen om att hon var “i grossess” och man
ville förbjuda henne att då sätta på kronan vid bröllopet. På Svens och Jons
borgen fick dock tillåtelse därtill. Denna borgen verkar dock inte ha varit
tillräcklig, då Jon Larsson ändå sägs vara skyldig böterna.  
Malmbäck och Hakarp i
Småland
1829-10-17 flyttade pigan Maja Stina Abrahamsdotter (f 1806
i Malmbäck) från Hakarp till p 125 i Månsarps hfl.  
Sandseryd i Småland
1705-06-23 gifter sig Sven Svensson från Skinnarebo i
Sandseryd socken med Kerstin Arvidsdotter i Porsarp, i Månsarps kyrka.  
1700-05-13 gifter sig Sven Jonsson från Lilla Åsa i
Sandseryd socken med Brita Andersdotter i Karshult, i Månsarps kyrka.  
1721-10-22 gifter sig Sven Månsson från Sandseryd socken med
Sara Andersdotter i Porteshult, i Månsarps kyrka.  
Skärstad i Småland
1688-06-06 gifter sig Måns Jonsson från Skärsta Socken med
Karin Andersdotter från Häradsmärket i Barnarp, i Barnarps kyrka.  
Värnamo i Småland
Den 9 febr 1690 dog Per Svensson från Värnamo sn, Småland i
Månsarps församling.  
Ödestugu i Småland
1710-05-30 gifter sig Cecilia Siggesdotter från Ödestugu
torp i Ödestugu sn i Småland med Zachris från Röshult i Månsarp sn, i Månsarps
kyrka.  
Vid sommartinget i Barnarp 1714 anmäls att en tiggare dog
vid sjön i Odensjö i Barnarp sn. Tiggaren uppgavs kommandes från Ödestugu,
Västra härad, Småland. Åldern på tiggaren var omkring 25 år. De visste inte namnet,
men det framgår av domstolsprotokollet att han inte var vid sina sinnens fulla
bruk. Domstolsprotokollet finns avskrivet i Tabergs Bergslag XVII (Taberg,
1994), s 60ff.  
Dalarna
Malung (?)  i Dalarna
1828-11-10 flyttade pigan Cathrina Andersdotter (f 1792 i
Dalarnas Malum) från Dalarnas Malum till Norre Hammar under Flahult västergård
i Barnarp socken. Inflyttningsnotisen funnen i Månsarps flyttningslängd.  
Skåne
Helsingborg i Skåne
1829-11-09 flyttade Carl Fredric Petersson (f 1806-12-18 i
Helsingborg) från Malmbäck till p 100 i Månsarps hfl. (enligt
inflyttningslängd)  
Utan angiven
hemort

Barnarp sn, Småland: Ur sockenstämmoprotokollen saxas
följande från den 1/9 1822 angående passlösa personer. “På förekommen
anledning föranlåtes Barnarps församling göra följande anmälan och hemställan
om embetes handräckning, till befrielse från nogre passlöse personers obehöriga
kringstrykande. Ett hushåll bestående af mannen Anders Carlsson dess hustru
Caisa Svensdotter samt barnen Maja, Eva och Carl, hafva år 1819 på nogon
obestämd tid blivit husbergade i en stuga på Konungsö ägor i Barnarps socken.
Men för desse personer ingen presteattest, om deres härkomst, kundskap och
fräjd blifvit aflemnad till Barnarps prästerskap, så hafva de också icke heller
blifvit såsom församlingens ledamöter upförde eller i tabellverket
uptagne.” Mannen vistas tillfälligtvis i Mariestad (Västergötland) där han
satt arresterad för tjuvnadsbrott. Ingen egentlig hemort är angiven, men de är
troligen från Småland eller Västergötland.  

Tabergs Bergslag ur Jönköpings Stads Tänkebok

Jönköpings stads tänkebok är en skrift som finns i Jönköpings kommunarkivs förvar. Nedanstående korta utdrag avser personer i Månsarps, Barnarps och Sandseryds socknar. Understrukna personer är personer från dessa socknar.

1465 (sid 9)
“Thaenne witnadhe maedh Baenkt Hokon i Sansarydh“.

1468 (sid 63)
Niels i Bardhatorp (=Barnarp) gingo lag mz Jaeppe Olaffsson”

1490 (sid 80)
“… gingo i löffte for drengen Benkt Andhersson: Torsten i Triboda, Haenika i Tranult (=Tranhult), Paedher i Vedaryt, Klaemit i Qwernaberg, Nils i Köpeno”.

1510 (sid 92)
“Dessa gingo lag med Per Monsson vid skuld: Brödder i Bardatorp (=Barnarp), Biörn ibidem, Mats Olsson i Knaeredh, Per i Skordabro, Sven i Lukkabodha, Anders i Rosleth, Hakon Pwsth, Laurens Pwsth, Lasse i Monessotorp, Jon Monsson i Ketilstorp, Niels Jonsson, Finwedz.

Fotograf T. Sundbäck i Norrahammar

Erik Tobias Rogatius Sundbäck hade firman T. Sundbäck som etablerades den 1 juli 1908 med placering i Norrahammar och med filial i Vaggeryd. 

Sundbäck var född 1884-05-24 i Ödestugu socken och avled den 15 januari 1948 i Matteus församling i Stockholm. Han var gift 1909-10-03 med Jenny Teresia Vilhelmina Stenbäck (f 1880, d 1954).

I Porträttfynd finns inte så många bilder sparade, men kanske återfinns fler kort så småningom. Förutom Norrahammar och Vaggeryd var han även verksam i Östersund, från vilken det finns betydligt mer kort bevarade.q

Källor

Porträttfynd (Norrahammar)
Porträttfynd (Östersund)

Tyonde Järns och Hammarskatz Längd för Taabergz Bergzlag pro Anno 1693

Utdrag ur
Tyonde Järns och Hammarskatz
Längd för Taabergz Bergzlag pro Anno 1693
Avskriven 1999-03-17
Kråkebo Maasugn
Wästra Ubbarp (Ba)
Sven Andersson
Håkan Håkansson
Daniel Nilsson
Östra Ubbarp (Ro)
Joen Jönsson
Jöns Carlsson
Carl Carlsson
Hunshult (Ro)
Lars Palander
Konungsö (Ba)
Lars
Andersson
Peer
Nilsson
Peer
Dawidsson
Kråkebo (Ba)
Anders Persson
Stigamo (Ba)
Per
Håkansson
Harald
Peersson
Anders
Gustafsson
Joen Jönsson
Enkian Hust. Karin
Hyltna (Ba)
Joen Jönsson
Daniel Jonsson
Anders Månsson
Peer Månsson
Kiällarp (Ba)
Oluf Joensson
Mobroo  Maasugn
Läsäng (Ba)
Lars Björnsson
Karin Biörnsdotter
Flahult skg (Ba)
Jöns Erlandsson
Peer Gudmundsson
Swen Swensson
Ibidem mellang (Ba)
Anders Mårthensson
Ibidem västerg (Ba)
Peer Joensson
L Spånhult (Ba)
Anna Hindrichsdotter
Swen Swensson
St Spånhult (Ba)
Lars Peersson
Måhlen (Ba)
Niels Månsson
Baashult (Ba)
Bengt Swensson
Odensjö österg (Ba)
Joen Larsson
Ibidem skatteg (Ba)
Swen Jönsson
Ibidem ödeg (Ba)
Thor Andersson
Kirstin Peersdotter
Ibidem Lilleg (Ba)
Sven Månsson
Barnarp (Ba)
Lars Hindrichsson
Joen Andersson
Isaak Joensson
Granarp (Ba)
Capellan Hr. Johan
Höökhult (Ba)
General Siöblads frälse
Ekeberg (By)
Ass. Cederskiölds frälse
Månsarp södre ugn
Tranhult (Må)
Måns Swensson
Måns Joensson
Swen Jönsson
Reenstorp (Må)
Peer Peersson
Heestra (Må)
Enkian Marith
Seefdabo (An)
Jöns Joensson
Lars Joensson
Mårten Ingemarsson
Jöns Danielsson
Tiurshult (Må)
Swen Arfwidsson
Smörwyk (Må)
Peer Matzon
Anders Håkansson
Porsarp (Må)
Arfid Joensson
Månsarp (Må)
Matz Ingemarsson
Peer Jönsson
Måns Bengtsson
Enk. Hustr. Margaretha
Sioghult (Må)
Erick Ericksson
Peer Samuelsson
Anders Månsson
Rööshult (Må)
Johan
Zachrisson
Jöns
Zachrisson
Peer
Jönsson
Nils Ingemarsson
Skiutebo (By)
Gudmund Samuelsson
Enkian Hustr. Kirstin
Wehre (By)
Nils Peersson
Erich Peersson
Månsarp norre ugn
Kåperyd (Må)
Peer Persson
Arfwid Nilsson
Ambjörn Nilsson
Måhleskogh (Må)
Joen
Andersson
Peer
Joensson
Peer
Danielsson
Anders Persson
Hackelsbo (Må)
Enkian Hustr. Kirstin
Gustaf Månsson
Lars Andersson
Höökhult (Må)
Gustaf Gustafsson
Peer Gustafsson
Jorshult (Må)
Matz Arfwidsson
Kalfshult (Må)
Johan
Joensson
Matz
Peersson
Anders
Larsson
Zachris Larsson
Boeryd (Må)
Jöns Peersson
Joen Nilsson
Taa (Må)
Gudmund Samuelsson
Mårthen Mårthensson
Joen Larsson
Pårshult (Må)
Johan Svensson
Mårten Haraldsson
Anders Haraldsson
Sioghult (Må)
Bengt Nilsson
Erich Andersson
Lars Andersson
Sandzeryds ugn
Giölghult (Sa)
Staffan Knutsson
Jöns Törbiörnsson
Miählboo (Sa)
Jöns Månsson
Jöns Bengtsson
Hyltna (Sa)
Enkian Hustr. Rangel
Jöns Swensson
Lars Jönsson
Giäbo (Sa)
Ebbe Håkansson
Lars Samuelsson
Enkian Hust. Elin
Törbjörn Hansson
Skinnarbo (Sa)
Abram Håkansson
Oluf Svensson
Sven Samuelsson
Sandzeryds Sörg (Sa)
Peer Andersson
Anders Nilsson
Johan Månsson
Ibid Mellang (Sa)
Peer Jönsson
Peer Staffansson
Ibid Västerg (Sa)
Måns Månsson
Ibid Norreg (Sa)
Sven Andersson
Joen Andersson
Leestorp (Sa)
Jaen Persson
Abram Jonsson
Johan Joensson
Anders Svensson
Peer Andersson
Röret (Sa)
Peer Håkansson
Håhlan (Sa)
Enckian Hust. Ingierd
Månestorp Ng (Sa)
Nils Håkansson
Enckian Hust. Sara
Månestorp Sg (Sa)
Jöns Knutsson
Peer Knutsson
Åhsa Backeg (Sa)
Sven Swensson (anm:
kan ev vara under Månestorp Sg)
Unne Swensson
Staffan Jönsson
Swen Johansson
Ibid Sörg (Sa)
Bengt Jönsson
Enkian Hust. Elsa
Joen Ericksson
Lilla Åhsa (Sa)
Enck. Karin Andersdott. (anm: kan ev vara under Åhsa Sörg)
Enck. Karim Peersdott.
Jöns Jönsson
Peer Ericksson
Södre Krook (Sa)
Måns Torbiörnsson