Kategoriarkiv: Tabergs bergslag

Fotograf T. Sundbäck i Norrahammar

Erik Tobias Rogatius Sundbäck hade firman T. Sundbäck som etablerades den 1 juli 1908 med placering i Norrahammar och med filial i Vaggeryd. 

Sundbäck var född 1884-05-24 i Ödestugu socken och avled den 15 januari 1948 i Matteus församling i Stockholm. Han var gift 1909-10-03 med Jenny Teresia Vilhelmina Stenbäck (f 1880, d 1954).

I Porträttfynd finns inte så många bilder sparade, men kanske återfinns fler kort så småningom. Förutom Norrahammar och Vaggeryd var han även verksam i Östersund, från vilken det finns betydligt mer kort bevarade.q

Källor

Porträttfynd (Norrahammar)
Porträttfynd (Östersund)

Arkeologiska utredningar rörande Tabergs Bergslag

Jönköpings läns museum har en mängd rapporter rörande arkeologiska rapporter och rapporter om byggnadsvård som handlar om områden och hus i Tabergs bergslag. Här finns ett urval. Här har ni även länkar till samtliga Arkeologiska rapporter och Byggnadsvårdsrapporter.

Arkeologi

Kyrkliga förtroendemän i Månsarp 1664-1721

Här är en lista över förtroendemän i Månsarps församling från 1664-1721. Uppgifterna är hämtade ur kyrkohandlingarna, men några särskilda datum då de faktiskt valdes nämns sällan. Uppgifterna om år skall således som år då de faktiskt nämndes som ägare av förtroendeposten.

Kyrkoväktare

Kyrkoväktarnas huvuduppgift var att väcka de individer som råkat somna under gudstjänsten eller att hålla koll på ungdomarna så att de inte stökade för mycket. Endast vid stämman den 23 maj 1670 nämns namnen på de som hade detta ansvar.

Per och Jöns fick ansvaret för läktaren, där bland annat ungdomar satt, och Gustaf fick ansvaret för “nidre i kyrkian”.

1670: Per i Hultet, Jöns i Röshult och Gustaf Gustafsson i Hökhult (se även under rubriken Sexmän)

Kyrkvärdar

Det fanns en anteckning i en kyrkobok som nu är borta och som hittades vid en stämma i sockenstugan 1667 som angav att kyrkoherde Magnus Emundi år 1602 hade hållit stämma och då “fordrat räkenskap av kyrkiowärnärna” ifrån 1593. Det står inga namn, men detta är det första vi vet om kyrkvärdarna. 
1664-1677: Jon Svensson i Tranhult och Sven Persson i Hestra (se även Sexmän)
1684-1692: Måns Svensson i Tranhult (se även Sexmän) och Arfvid Nilsson i Kåperyd
1692: Jon i Portshult och Johan Christoffersson i Norre Hammar
1720-1721: Anders Haraldsson i Porshult och Måns i Hacklarsbo
1721: Jöns i Målaskog och Jon i Jordshult

Sexmän

1664-1670: Jon Svensson i Tranhult (se även Kyrkvärdar), Renholt Nilsson i Hustompten och Anders Svensson i Tahe
1664-1679: Sven Persson i Hestra (se även Kyrkvärdar), Gustaf Gustafsson i Hökhult (se även Kyrkoväktare) och Jon Erichsson i Boeryd
1670: Anders Svensson i Siohult
1670-1679: Johan Zachrisson i Röshult
1679: Måns Svensson i Tranhult (se även Kyrkvärdar) och Gudmund Samuelsson i Taha
1688: Pär Matsson i Smörvijk, Arfvid Jonsson i Porsarp, Pär Jonsson i Målskog, Jon Larsson i Porteshult, Erich Erichsson i Siohult och Jon Larssin i Karshult
1720-1721: Matts i Karshult, Måns i Månsarp, Jöns i Målaskog, Mårten i Porteshult, Zackris i Röshult, Anders i Hestra, Pär i (Röshult), Gustaf i Hökhult, Hindrich i Siöhult, Jon i Månsarp, Sven i (Tranhult) och Måns i Boeryd

Källor

Månsarp LI:1, sid 99 (1664), 110 (1666), 115 (1667), 141 (1670), 174 (1679), 201 (1688), 364 (1720) och 376 (1721). 

Tyonde Järns och Hammarskatz Längd för Taabergz Bergzlag pro Anno 1693

Utdrag ur
Tyonde Järns och Hammarskatz
Längd för Taabergz Bergzlag pro Anno 1693
Avskriven 1999-03-17
Kråkebo Maasugn
Wästra Ubbarp (Ba)
Sven Andersson
Håkan Håkansson
Daniel Nilsson
Östra Ubbarp (Ro)
Joen Jönsson
Jöns Carlsson
Carl Carlsson
Hunshult (Ro)
Lars Palander
Konungsö (Ba)
Lars
Andersson
Peer
Nilsson
Peer
Dawidsson
Kråkebo (Ba)
Anders Persson
Stigamo (Ba)
Per
Håkansson
Harald
Peersson
Anders
Gustafsson
Joen Jönsson
Enkian Hust. Karin
Hyltna (Ba)
Joen Jönsson
Daniel Jonsson
Anders Månsson
Peer Månsson
Kiällarp (Ba)
Oluf Joensson
Mobroo  Maasugn
Läsäng (Ba)
Lars Björnsson
Karin Biörnsdotter
Flahult skg (Ba)
Jöns Erlandsson
Peer Gudmundsson
Swen Swensson
Ibidem mellang (Ba)
Anders Mårthensson
Ibidem västerg (Ba)
Peer Joensson
L Spånhult (Ba)
Anna Hindrichsdotter
Swen Swensson
St Spånhult (Ba)
Lars Peersson
Måhlen (Ba)
Niels Månsson
Baashult (Ba)
Bengt Swensson
Odensjö österg (Ba)
Joen Larsson
Ibidem skatteg (Ba)
Swen Jönsson
Ibidem ödeg (Ba)
Thor Andersson
Kirstin Peersdotter
Ibidem Lilleg (Ba)
Sven Månsson
Barnarp (Ba)
Lars Hindrichsson
Joen Andersson
Isaak Joensson
Granarp (Ba)
Capellan Hr. Johan
Höökhult (Ba)
General Siöblads frälse
Ekeberg (By)
Ass. Cederskiölds frälse
Månsarp södre ugn
Tranhult (Må)
Måns Swensson
Måns Joensson
Swen Jönsson
Reenstorp (Må)
Peer Peersson
Heestra (Må)
Enkian Marith
Seefdabo (An)
Jöns Joensson
Lars Joensson
Mårten Ingemarsson
Jöns Danielsson
Tiurshult (Må)
Swen Arfwidsson
Smörwyk (Må)
Peer Matzon
Anders Håkansson
Porsarp (Må)
Arfid Joensson
Månsarp (Må)
Matz Ingemarsson
Peer Jönsson
Måns Bengtsson
Enk. Hustr. Margaretha
Sioghult (Må)
Erick Ericksson
Peer Samuelsson
Anders Månsson
Rööshult (Må)
Johan
Zachrisson
Jöns
Zachrisson
Peer
Jönsson
Nils Ingemarsson
Skiutebo (By)
Gudmund Samuelsson
Enkian Hustr. Kirstin
Wehre (By)
Nils Peersson
Erich Peersson
Månsarp norre ugn
Kåperyd (Må)
Peer Persson
Arfwid Nilsson
Ambjörn Nilsson
Måhleskogh (Må)
Joen
Andersson
Peer
Joensson
Peer
Danielsson
Anders Persson
Hackelsbo (Må)
Enkian Hustr. Kirstin
Gustaf Månsson
Lars Andersson
Höökhult (Må)
Gustaf Gustafsson
Peer Gustafsson
Jorshult (Må)
Matz Arfwidsson
Kalfshult (Må)
Johan
Joensson
Matz
Peersson
Anders
Larsson
Zachris Larsson
Boeryd (Må)
Jöns Peersson
Joen Nilsson
Taa (Må)
Gudmund Samuelsson
Mårthen Mårthensson
Joen Larsson
Pårshult (Må)
Johan Svensson
Mårten Haraldsson
Anders Haraldsson
Sioghult (Må)
Bengt Nilsson
Erich Andersson
Lars Andersson
Sandzeryds ugn
Giölghult (Sa)
Staffan Knutsson
Jöns Törbiörnsson
Miählboo (Sa)
Jöns Månsson
Jöns Bengtsson
Hyltna (Sa)
Enkian Hustr. Rangel
Jöns Swensson
Lars Jönsson
Giäbo (Sa)
Ebbe Håkansson
Lars Samuelsson
Enkian Hust. Elin
Törbjörn Hansson
Skinnarbo (Sa)
Abram Håkansson
Oluf Svensson
Sven Samuelsson
Sandzeryds Sörg (Sa)
Peer Andersson
Anders Nilsson
Johan Månsson
Ibid Mellang (Sa)
Peer Jönsson
Peer Staffansson
Ibid Västerg (Sa)
Måns Månsson
Ibid Norreg (Sa)
Sven Andersson
Joen Andersson
Leestorp (Sa)
Jaen Persson
Abram Jonsson
Johan Joensson
Anders Svensson
Peer Andersson
Röret (Sa)
Peer Håkansson
Håhlan (Sa)
Enckian Hust. Ingierd
Månestorp Ng (Sa)
Nils Håkansson
Enckian Hust. Sara
Månestorp Sg (Sa)
Jöns Knutsson
Peer Knutsson
Åhsa Backeg (Sa)
Sven Swensson (anm:
kan ev vara under Månestorp Sg)
Unne Swensson
Staffan Jönsson
Swen Johansson
Ibid Sörg (Sa)
Bengt Jönsson
Enkian Hust. Elsa
Joen Ericksson
Lilla Åhsa (Sa)
Enck. Karin Andersdott. (anm: kan ev vara under Åhsa Sörg)
Enck. Karim Peersdott.
Jöns Jönsson
Peer Ericksson
Södre Krook (Sa)
Måns Torbiörnsson

Tabergs maskinfabrik

Tabergs maskinfabrik var en fabrik som gjorde verktygsmaskiner och lyftblock. Fanns på orten från 1893 (MVV) till åtminstone 1944.

Fabriken var förlagd till f.d. Sandseryds masugn, enligt uppgifter som SVT hämtat ur Länsstyrelsens databas om föroreningsrisker, alldeles nedanför bergets östra sida. 
Ur Teknisk tidskrift från september 1933 saxar vi följande angående byggnationer åt Trollhättans stad: “Aktiebolaget Tabergs maskinfabrik har levererat traverser i båda maskinsalarna och i transformatorrummet.”

Källor

Aspdalen (Skogslund) under Månsarp, Månsarp sn

618. Flygfoto över Månsarps kyrka Nr: 1038 Förlag: Aero-tjänst, Västerås Stämpel: 1938-07-22 Text: "Månsarp den 22 Juli 1938. Ja nu är det snart den 1 augusti så nu kommer väl Greta snart. Skrif när du kommer. Tänkte skrifva brev men vi få väl talas vid när du kommer hur det går med dom andra [...]" Adressat: fröken Greta Johansson, Börjegatan 38a. Uppsala
Aspdalen är det mindre klassiskt röda huset med vita knutar snett upp till höger, det som låg precis utmed landsvägen. 
Aspdalen var ett hus som låg bredvid Sandhem på Månsarps ägor, på den plats där Väpplingstigens hus nu är uppbyggda. I början av 1900-talet bytte huset namn från Skogslund.

1842-1896

Sven Svensson Ferm var skräddare och hade senare i livet titeln backstugusittare. Ett kort tag runt 1861 stod även titeln Lumpsamlare vid hans namn i husförhörslängden. Han var född 1815-09-15 i Bondstorp och gifte sig 1842 med Lena Catharina Nicklasdotter, född 1817-07-20 i Ödestugu, änka 1880-02-12, död 1900-03-05 här. Lena Catharina, efter makens död nu benämnd som inhyseshjon bor ensam kvar i huset till sin död 1900.
Barn:
dottern Emma Christina, f 1843-01-30 här (SvDB: gift 1873, död 1922 i Lekeryds församling)
sonen Sven Niclas, f 1846-01-27 här (SvDB: gift 1873, död 1912 i Rogberga församling)
sonen Anders Johan, f 1849-09-27 här, d 1856-09-12 här
dottern Brita Lisa, f 1853-03-03 här, d 1856-09-21 här
sonen Carl Johan, f 1856-12-19 här, d 1860-06-17 här
Tjänstefolk och fosterbarn
 • 1840-1842: drängen Hans Magnusson, f 1822-09-06 i Stengårdshult och gossen Gustaf Carlsson, f 1824-07-05 i Bankeryd
 • 1841-1842: drängen Carl Peter Fransson, f 1825-09-28 i Bankeryd
 • 1844-1845: pigan Stina Andersdotter, f 1818-12-21 i Byarum och drängen Anders Olofsson, f 1813-04-30 i Byarum
 • 1845-1847: drängen Johan Andersson, f 1827-02-05 i Bondstorp
 • 1846-1849: gossen August Wilhelm Andersson, f 1830-07-11 i Jönköping
 • 1848: drängen Christian Ferdinand Lindström, f 1827-03-11 i Barnarp
 • ?-1852: fosterbarnet Carl Johan, f 1838, flyttade åter till Jönköping 1852

1897-1928

Ägare Johan August Andersson, förrådsarbetare, vattenverksreglerare, maskinfabriksarbetare och kyrkväktare vid Huluhammar. Han och familjen bodde i Huluhammar till 1915, därefter bodde de här. Vi kan inte se vilket år som Johan August Andersson köpte huset, men från 1897 står han i församlingsboken som ägare. Han kan ha ägt huset även tidigare.

född 1860-06-23 i Månsarp, gift 1886-09-25, död 1928-02-11

 • Klara Jonasdotter, hustru

född 1857-08-12 i ?, död 1920-12-01

 • Hugo Axel Hjalmar Andersson, verkstadsarbetare, född 1887-01-01 i Månsarp
 • Oskar Aetinus Andersson, sinnessjuk, född 1889-03-26 i Månsarp – intagen på Eksjö länslasarett 1923.
Inhyseshjon Lena Cathrin Niklasdotter, bodde fortsatt här fram till sin död 1900.
Under åren 1901-1905 bodde här arbetare Johan August Johansson (f 1857-12-24 i Daretorp, g 1897-11-17, d 1923 i Björkeberg, Månsarp) med familj:
hustrun Anna Elisabet Eriksdotter, f 1874-10-05 i Torskinge
sonen Karl Erik Leander, f 1897-12-18 i Månsarp (SvDB: död 1973 i Taberg)
sonen Eskil Natanael, f 1899-04-22 i Månsarp (SvDB: död 1940 i Björkeberg)
sonen Sven Johan Valentin, f 1902-05-12 här (SvDB: död 1981 i Taberg)
sonen Axel Birger, f 1905-08-27 här (SvDB: död 1927 i Björkeberg)
Familjen flyttade 1905-11-22 till Wägalund i Taberg
Under åren 1909-1915 bodde här väverskan Eugenia Justina Johansdotter, född 1858-01-30 i Fryeled (hon flyttade 1915-11-30 bort från socknen)

Tjänstefolk och övriga

 • 1922-?: Emma Josefina Nilsson, hushållerska, född 1877-03-01 i Söndrum (kom 1922-11-14 från Söndrum)

Källor

Husförhörslängder:
Månsarp AI:7, sid 127 och 194 (1832-1847)
Månsarp AI:8, sid 98 och 193 (1848-1858) / Månsarp AI:9, sid 97 (1858-1860)
Månsarp AI:10, sid 108 (1861-1865) / Månsarp AI:11, sid 140 (1866-1870)
Månsarp AI:12, sid 156 och 319 (1871-1880) / Månsarp AI:13, sid 88 (1881-1885)
Månsarp AI:14, sid 87 (1886-1890) / Månsarp AI:15, sid 90 (1891-1896)
Församlingsböcker:
Månsarp AIIa:1, sid 174 (1897-1902) / Månsarp AIIa:2, sid 244 (1903-1914)
Månsarp AIIa:4, sid 361 (1914-1927)
SvDB: Sveriges dödbok 1901-2013

Sandhem under Månsarp, Månsarp socken

618. Flygfoto över Månsarps kyrka Nr: 1038 Förlag: Aero-tjänst, Västerås Stämpel: 1938-07-22 Text: "Månsarp den 22 Juli 1938. Ja nu är det snart den 1 augusti så nu kommer väl Greta snart. Skrif när du kommer. Tänkte skrifva brev men vi få väl talas vid när du kommer hur det går med dom andra [...]" Adressat: fröken Greta Johansson, Börjegatan 38a. Uppsala
Sandhem är huset uppe till höger, på andra sidan vägen, invid skogen. 

1884-1907

Klas Axel Larsson, skräddare
född 1838-02-15 i Tofteryd, gift 1874-05-24, död 1907-03-28 här. Familjen flyttade hit 1884 från Skogslund under Bråten.

 • Maria Moberg, hustru, sinnessjuk (står som sinnessvag från 1886)
  född 1843-03-16 i Månsarp, änka 1907-03-28, död 1927-03-11 här
 • sonen Johannes Levin Larsson, gjutare, född 1875-06-23 i Månsarp (fl. till N. Amerika 1900)
 • sonen Oskar Aetinius Larsson, smed, född 1878-04-30 i Månsarp (fl till Barnarp 1903)
 • sonen Axel Amandus Larsson, född 1881-11-21 i Jönköpings Västra. [Se nedan]

1907-?

Ägare Axel Amandus Larsson, maskinist/arbetare vid Norrahammars bruk

född 1881-11-21 i Jönköping (SvDB: dog ogift 1966-02-26 På Ålderdomshemmet, Mellangatan 12 i Månsarp)

 • Maria Larsson, född Moberg, skräddaränka, sinnessjuk
  född 1843-03-16 i Månsarp, änka 1907-03-28, död 1927-03-11 här
 • Johannes Larsson, f.d. gjuteriarbetare
  född 1875-06-23 i Månsarp, inflyttad från N. Amerika 1920-11-25, död 1924-03-23

Tjänstefolk

 • Olga Margit Valborg Johansson, tjänarinna, född 1907-09-15 i Stengårdshult (kom 1927-11-12 från Månsarps gård) (SvDB: änka 1970-02-16, död 1989-03-28 i Taberg)

Källor

Husförhörslängder
AI:13 sid 84 (1881-1885) / AI:14 sid 83 (1886-1890) / AI:15 sid 86 (1891-1896)
Församlingsböcker
AIIa:1, sid 166 (1897-1902) / AIIa:2, sid 240 (1903-1914) / AIIa:4, sid 356 (1914-1927)
SvDB – Sveriges dödbok 1901-2013