Ålderdomligt svar

Idag insåg jag att flera e-brev som skickats till mig från en på jobbet inte skickats till mig, trots övertygelsen om motsatsen hos avsändaren. Jag skrev därför följande svar som skall läsas med humor:

Med tanke på att Ni med en mycket stor säkerhet de kring ämnet om flyttat möte elektroniska breven hade till undertecknad avsändare översänt, vill jag härmed meddela min uppenbara förvåning när inget av de till förevarande ämne tillhöriga breven mig tillsänts (se nedan för kopia av det sekunda brevet där adressaterna av samma brev framgår). Om Ni använda en för ändamålet förverkad eller åtminstone föråldrad sändningslista bör denna uppdateras så att missförstånd i framtiden icke skola upprepas.

 

Med önskan om en ljus och strålande eftermiddag,

eder ödmjuke bibliotekarie

Peter Rydén