565 JÖNKÖPING. Smålands Taberg

Förlag: Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm
Foto: Import
Numrering på kortet: 20
År: <1932 Stämpel: 1932 Adressat: Fru Eva Hjorth, Grönbacken, Härnösand Text: "Kära Eva! Då jag nu inte personligen träffa dig, får jag på detta sätt framföra mina hjärtligaste lyckönskningar till din födelsedag. Hjärtliga hälsningar till familjen och vännerna. Jkpg den 18 sept. 1932."

Lämna ett svar