558 Taberg

Förlag: Rud. Bellander, Hamburg
Foto: Okänd
Numrering på kortet: 384
År: <1911

Lämna ett svar