555 Taberg

Förlag: Calegi, Stockholm
Foto: Import
Numrering på kortet: 10216
År: <1935 Stämpel: 1935-07-19 Adressat: Fru Hanna Lindblad, Lill-äng, Aneby

Lämna ett svar