553 Smålands Taberg

Förlag: Hallska Bok- & Pappershandeln
Foto: Okänd
Adressat: Herr Valdemar Andersson, Bruksgatan 6, Hälsingborg

Lämna ett svar