550 Smålands-Taberg. Berget 343 meter ö. h

Förlag: Svenska Litografiska AB, Stockholm
Foto: Okänd

Lämna ett svar