549 Smål. Taberg

Förlag: Svenska Litografiska AB, Stockholm
Foto: Okänd
Numrering på kortet: Q 61
År: <1922 Stämpel: 1922-06-22 Adressat: Fröken Tina Blomberg, Lund

Lämna ett svar