548 Smålands-Taberg. Berget

Förlag: Svenska Litografiska AB, Stockholm

Lämna ett svar