546 Taberg med järnvägsstationen

Förlag: Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag, STockholm
Foto: Import
Numrering på kortet: 11
År: <1905 Stämpel: 1905-07-12 Adressat: Miss Edith Pearsson, c/o Mr Hibbard, Arch st, City

Lämna ett svar