545 Taberg. Småland

Förlag: Nilssons Ljustrycksanstalt, Stockholm
Foto: Okänd
Numrering på kortet: Ser 23 N:o 46
År: <1911 Adressat: Fru Matilda Julus, Elim, Hamdal Text: "Med hjertlig lyckönskan på Matildadagen från vennerna Lindbom"

Lämna ett svar