536 Smålands Taberg

Förlag: Granbergs Konstindustri-Aktiebolags Förlag, Stockholm
Foto: Import
Numrering på kortet: 31

Lämna ett svar