533 Taberg

Förlag: Halls Bokhandel, Jönköping
Foto: Import
År: <1903 Numrering på kortet: 13 Stämpel: 1903-02-24 Adressat: Fröken Vera Linde, Södra Jernvägsgatan 2, Sundsvall Text: "Ebbe är så glad & kry. Undrar om kortena har godt fram. Många hjertliga helsningar från oss alla den 24/2 03

Lämna ett svar