756 Smålands Taberg. Utsikt från bergets topp

Foto: Bröderna Lindkvist, Smålands Taberg
Förlag: Bröderna Lindkvist, Smålands Taberg
År <1925 Stämpel: 1925-07-30 Adressat: Herr Hilmer Carlsson, Göteborg Text: "[...] Olle"

Lämna ett svar