745 Taberg. Utsikt från bergets topp

Förlag: Tabergs Turistförening, Taberg
Foto: AB Grafisk konst
Numrering på kortet: 5060
Stämpel: 1966-04-14
År: <1966 Adressat: Fru Kerstin Petersson, Göteborg Text: "[...] Kära hälsn. från Nancy"

Lämna ett svar