744 Taberg. Utsikt från bergets topp

Förlag: AB H Lindenhag, Göteborg
Stämpel: 1973
Adressat: fr. Anna Rydberg, Ringsbergsv. 1D, Växjö
Text: “[…] Hälsn. Ingerd, Olle o barnen”

Lämna ett svar