Alla inlägg av Peter Rydén

Förskolebibliotek: Länkar för att läsa mer

Brev till skolbiblioteken i Ulricehamn, 19 maj 2017

Här kommer ett brev med lästips från mig. En del har ni sett tidigare, annat är nytt. Ge gärna respons på om vad ni tycker. 

Samtidigt vill jag passa på att önska Linda och Sofia på Stenbocksskolan ett stort lycka till i framtida uppgifter. Tråkigt att ni inte blir kvar här, men livet kommer säkert att bjuda er på många spännande saker i framtiden!

  1. Nyhetsvärderaren – spännande projekt för högstadiet och gymnasiet
  2. Skolbibliotek skall användas i undervisningen 
  3. Använd Bamse eller Walking Dead i undervisning om källkritik
  4. Skolbibliotek (högskoleuppsatser 2016-april 2017)
  5. Falska nyheter, filterbubblor och mediepåverkan (Konferensrapport från Göteborg 170516)
  6. Mångspråkiga gymnasiebibliotek – projektrapporten är släppt
  7. Skolbibliotekens roll för elevers lärande
  8. Oscarsnominerad spansk kortfilm – tips till lärare i spanska

Klicka på rubrikerna för att läsa mer. 

Nyhetsvärderaren – spännande projekt för högstadiet och gymnasiet

Skolbibliotek skall användas i undervisningen

Använd Bamse eller Walking Dead i undervisning om källkritik

Skolbibliotek (högskoleuppsatser 2016-april 2017)

Falska nyheter, filterbubblor och mediepåverkan (Konferensrapport från Göteborg 170516)

Mångspråkiga gymnasiebibliotek – projektrapporten är släppt

Skolbibliotekens roll för elevers lärande

Oscarsnominerad spansk kortfilm

Tankar efter Auschwitz

IMG_20170329_112226Hur skall man sammanfatta de tankar som man får vid ett besök till Auschwitz 1 och Auschwitz 2 (Birkenau)? Vi rör vid de husmurar som förr inhyste 100.000-tals människor på deras väg till döden och känner att det där kunde lika gärna ha hänt oss, om vi var födda på annan plats och tid och med andra namn. Vi går på dammiga gator och förstår att soldater på samma plats för drygt sjuttio år sedan förde människor till avrättning och gaskammare.

IMG_20170329_120249Glasögon, skor och många andra personliga ägodelar ligger i tusental i särskilda rum och när jag ser ett par fina barnskor inser jag ännu tydligare att det var människor bakom de anonyma dödssiffrorna.

Efter kriget återfanns två ton med hår, hår som nazisterna klippte av de döda efter gasningen för att ta tillvara allt som kunde användas – just hår användes bland annat till madrasser. Denna fullständigt omänskliga syn på andra människor är helt obegriplig, nazisternas syn på oliktänkande var och är något som måste motarbetas – det leder aldrig till något bra.

Jag går upp i tornet vid Birkenau – här får man en ny bild av hur industrialiseringen av dödande gick till. 300 baracker med mellan 400 och 700 arbetsföra i varje barack innebar att det kanske fanns uppemot 170.000 fångar på en och samma gång. Området var dock i ständig utbyggnadsfas så målet var att få plats med fler och döda fler än vad de hann med. De äldre och skadade bedömdes direkt vid “leverans” att de inte var arbetsföra och skickades till en av den hansfull gaskammare som fanns i området. Likaså gjordes med alla kvinnor med nyfödda barn samt med alla barn. ALLA BARN!!! Jag drabbades så starkt av de bilder som ibland var uppställda – bilder IMG_20170329_141044tagna av SS – som visade barn. På en av bilderna ser jag en kanske sju år gammal pojke som håller två yngre barn i händerna. Kanske är det en storebror som fått ansvaret för sina syskon. De vet inte om det än, men framkomna trötta efter en mycket jobbig resa på flera dagar – i godsvagnar där luft, mat och hygien har funnits i mycket liten omfattning och där flera dött på vägen – förs de nu direkt till gaskammare för att dödas. De trodde att de skulle bli förflyttade till en annan ort, men fördes hit inte för ett nytt liv utan enbart till död och fler umbäranden. Innan pojkarna går in i kammaren får de ta av alla sina kläder – och visst är de fint klädda – då kläderna självklart skall användas på något sätt. Därefter trycks de in i gaskammaren tillsammans med alla de övriga – en soldat eller “läkare” släpper sedan in en cyklon b-tablett genom en öppning i taket och några minuter senare har samtliga dött. Kropparna töms på det som kan vara av ekonomiskt värde och bärs sedan av andra fångar till krematorieugnarna.

En industri som bara syftade att döda alla andra grupper i samhället…

När jag såg bilden på dessa pojkar brast det för mig. Tårarna kom och jag inser med ens vidden av det obegripliga och avskyvärda som skedde för bara lite mer än sjuttio år sedan.

När vi ser på världen idag ser vi så många strömningar som påminner om det som hände precis före det andra världskriget: ett ökat “vi och dem”-tänkande, utpekandet av vissa grupper som mer eller mindre oönskade, fler som prioriterar sig själva framför det gemensamma. Nazistiska och nationalromantiska strömningar där landet, regionen och jaget är viktigast och som tar över i det politiska samtalet.

Om vi inte är försiktiga får vi snart se allt hända en gång till. Det blir ett nytt världskrig, ett nytt Rwanda.

DIK i Ulricehamn, 2017-03-22

250px-dik_s_logotype1Lönerna är snart satta. Detta medlemsbrev visar hur det slutliga utfallet blev. 

Eftersom det är så pass få personer det handlar om (11 personer plus 2 med timvik eller visstid, vilka inte redovisas här) så är det alltid svårt att dra för stora växlar kring procent och så, men här är alla siffror. Vill ni veta detaljer om lönerna får ni kontakta lönekontoret som har siffror för alla (medlemmar såväl som icke medlemmar).

Chefer

Cheferna är endast 3 stycken i vårt fackförbund. Dessa hade en genomsnittlig lönehöjning på 1.417 kr och 3,15%.

Bibliotek och kultur

Med en genomsnittlig lönehöjning på 609 kr och 2,04% är medellönen i denna grupp nu 30.413 kr. Lönen varierar mellan 29.290 kr och  31.850 kr.

Kommunikation

Med bara en medlem på denna position väljer jag att inte redovisa resultatet här.

Totalt

Med en genomsnittlig lönehöjning på 946 kr och 2,78% är medellönen i denna grupp nu 34.958 kr.

Anmärkningar

Jag kan se att man, om man är föräldraledig, får sämst löneutveckling. Arbetsgivaren kommer säkert att hävda att detta är en slump, men som jag ser det är detta ingen slump och helt emot de riktlinjer som finns.

Jag tolkar siffrorna även som så att spannet på den stora gruppen (Bibliotek och kultur) inte är särskilt stor (ca 2500 kronor). Arbetsgivaren brukar hävda att det skall finnas ett större spann och att enskilda individer skall kunna få upp lönen vid uppvisande av vissa prestationer, men så kan inte jag se löneutfallet – tvärtemot är min tolkning att om man satsar på sitt jobb och tar initiativ, gör detta ingen skillnad i individuellt löneutfall. 

Om arbetsgivaren nu skulle säga att detta beror på att ingen enskild satsning har utmärkt sig som löneökande kriterium, behöver vi nog ställa frågorna på nytt till lönesättande chefer: Vad anser du om min lön och vad skall jag göra för att få en bättre löneutveckling? 

För rent krasst: Om det inte finns några gjorda satsningar som utmärker sig – sker det då någon reell utveckling av verksamheten eller står vi stilla? Men om det sker satsningar och de anställda utmärker sig och trots detta inte ser något extra i lönekuvertet – är det då någon idé att jobba kvar?

När pratar vi lön? 365 dagar om året!

Hör av er till mig på peter.ryden@ulricehamn.se innan den 5/4 kl 09:30 om ni har synpunkter på utfallet. För då sitter jag och pratar med personalchefen om utfallet.

/ Peter Rydén

Bilder från USA 1935-1945

Norwich, Connecticut (vicinity). Swedish farmer who also works in defense plant to pay off debt on farm. He has just arrived home from the factory, and in a few minutes will be doing odd chores around the farm. (Photographer: John Collier) Source: http://photogrammar.yale.edu/records/index.php?record=fsa2000054888/PP
Norwich, Connecticut (vicinity). Swedish farmer who also works in defense plant to pay off debt on farm. He has just arrived home from the factory, and in a few minutes will be doing odd chores around the farm. (Photographer: John Collier)
Source: http://photogrammar.yale.edu/records/index.php?record=fsa2000054888/PP

Jag fann idag en stor bildskatt på Yale University. Den heter Photogrammar och inbegriper 170.000 bilder från 1935 till 1945 tagna av fotografer på uppdrag av US Farm Security Administration och Office of War Information. Tyvärr saknas personuppgifter i de flesta fall, men det kan stå “swedish farmer” och sedan ortens namn, vilket är en bra bit på väg. Dessutom får vi med bilderna en mer levande bild av hur det var under depressionen och under andra världskriget i USA.

Databasen kan återfinnas på photogrammar.yale.edu.

Olika sökningar som jag gjorde:

  • swedish (90 bilder)
  • sweden (55 bilder – delvis annat resultat än “swedish”)

Sök bland svenska gravar