Alla inlägg av Peter Rydén

Skriftlig inlämning

Hämtat från Pingpong.

Sista tidpunkt för inlämning: 7 jan 2018 23:55, 94 dagar kvar

Du ska planera ett undervisningsprojekt med utgångspunkt i tidigare forskning och din egen verksamhet. Arbetet beskriver du i en skriftlig inlämningsuppgift som är utformad så att du, genom att göra och skriva om de olika stegen, både dokumenterar och reflekterar över det du gör på din arbetsplats.

Nedan följer instruktioner för vilka delar som ska finnas med i den skriftliga inlämningsuppgiften. Rapporten som helhet är tänkt att omfatta cirka 6000 ord. När du är klar med rapporten laddar du upp den nedan.

Min skola/bibliotek/verksamhets arbete med informationssökning och kritisk granskning i nuläget

Gör en kartläggning över hur arbetet på din skola/i ditt bibliotek/annan verksamhet ser ut i nuläget med avseende på kursens frågor.

Besvara följande frågor i texten (men måste inte vara i den ordningen):

 • Vilka arbetar med informationssökning och kritisk granskning
  a) på din skola
  b) i din kommun?
  Om du inte arbetar på en skola, tänk a) i din närmsta verksamhet och b) i hela organisationen.
 • Hur arbetar respektive aktör med frågorna?
 • Vilka samarbeten finns i nuläget?
 • Vilken är din roll i detta arbete?
 • Vem/vilka är din målgrupp?

Hur detaljerat detta blir beror på hur stor organisation du arbetar i. Tänk aktörer snarare än individer. Exempelvis ”Många av lärarna i kurslag X” eller ”Lärarna på skolan”, inte ”Lennart och Samira”.

Syfte med utbildningsinsatsen

Beskriv vad du vill uppnå med utbildningsinsatsen och vilka avgränsningar du gör i förhållande till hela ditt uppdrag. Exempelvis, avgränsa till en årskurs, en viss kurs, en viss del av ämnet informationssökning och kritisk granskning eller samarbetet med en specifik person – tänk på att du ska hinna med att både genomföra och reflektera över insatsen inom ramen för denna kurs.

Begrepp och forskning av relevans för utbildningsinsatsen

Du förväntas ”söka, värdera och använda aktuell forskning om informationssökningens praktik och kritiskt förhållningssätt i pedagogiska sammanhang”. I praktiken innebär det att du ska använda kurslitteraturen men även att du ska söka upp forskning på egen hand. Tips om att söka forskning ges i föreläsningen “Att söka i vetenskapliga databaser” (som finns i Dokument).

I rapporten ska du beskriva och reflektera över de begrepp du använder dig av (se kursplanens mål 1.1 för vilka begrepp som du bör fördjupa i den mån de används). Du ska även redogöra för tidigare forskning om den typ av undervisningsprojekt du tänkt dig att genomföra. Om du inte hittar något som tar upp exakt ditt projekt, ta fasta på någon aspekt som är samma och hitta så likt som du kan. Ta upp minst två vetenskapliga studier som är relevanta för ämnet.

Planering av undervisningsprojekt

I rapporten ska du redogöra för hur ditt undervisningsprojekt var tänkt att genomföras. Koppla till din verksamhetsbeskrivning och den forskning du tagit upp där det är relevant.

Genomförande av undervisningsprojekt

Redogör för hur ditt undervisningsprojekt gick i praktiken.

Sammanfattning

Reflektera över informationssökningens och det kritiska förhållningssättets betydelse för elevers lärande. Reflektera även över vilka lärdomar du dragit av projektet och vad du tar med dig i ditt fortsatta arbete.

Studiedag 2017-10-05

Alternativa artiklar som grund

Sven Isak Petersson (1826-1904), Anna Stina Arvidsdotter (1824-1879) & Anna Maria Sjögren (1848-1920)

 • Sven Isak Petersson (född 1826-05-04 i Hagshult socken, död 1904-10-25 i Månsarp socken, källa: Sveriges dödbok 1901-2013)
  • Gift 1:o med Anna Stina Arvidsdotter (född 1824 i Byarum socken, död 1879-04-13 i Månsarp socken)
  • Gift 2:o med Anna Maria Johannesdotter Sjögren (född 1848-10-21 i Aneboda socken, död 1920 i Månsarp)

Familj

1:a äktenskapet

 • Johan August Svensson. Född 1847-12-14 i Barnarp (fadern i Granarp, Barnarp, modern i Gölen under Målön, Månsarp), död 1857-09-15 (Gölen Norra under Målön, Månsarp, AI:8 sid 102)
 • Maria Christina Svensson, född 1851-03-01
 • Anna Lovisa Svensdotter, född 1854-08-02, död 1924-12-31 i Barnarp socken, gift 1879-06-21 med Sven Johan Andersson (1855-1915). Ättlingar:
  • Sven Anders Bernhard Johansson (1881-1934), gift med Karin Matilda Andersson
   • Margit Kerstin Louise (1907-1970)
    • Ann-Britt Viola (f 1934)
     • Karin Annika (f 1958)
    • Kerstin Birgit Lilian (f 1936)
     • Per Ivar (f 1968)
    • Nancy Märtha Gullevi (f 1940)
     • Karl Mikael (f 1958)
  • Axel Rikard Johansson (1887-1981), gift 1955 med Ellen Anna Gustava (1887-1978)
  • Ellen Lovisa Victoria Johansson (1889-1953), gift 1911 med Otto Levin Hellberg (1881-1924)
  • Johan Enoch Folke Johansson (1893-1951), gift 1932 med Elsy Dagny Maria (1904-1997)
  • Gustaf Eskil Efraim Johansson (1894-1984), gift 1956 med Solvig Märta Kristina (1911-1992)
  • Frank Nathanael Johansson (1898-1994), gift 1928 med Ingeborg Katarina (1898-1988)
 • Johanna Mathilda Svensson, född 1857-02-28, död 1940-11-23 i Ålderdomshemmet, Månsarp.
 • Frans Johan Svensson, född 1860-02-10
 • Oscar Sixtus Svensson, född 1862-08-06, död 1864-04-07
 • Brita Almina Justina Svensdotter, född 1866-08-13, död 1868-02-18

2:a äktenskapet:

 • Sven Gustaf Valdemar Svensson, född 1888-06-25
 • Adelaide Maria Elisabeth Svensdotter, född 1891-03-10

Bostadsorter

 • 1847 (vid första sonens födelse) bodde Sven i komministerbostället Granarp i Barnarp socken och Anna Stina i backstugan Gölen under Målön i Månsarp socken. Föräldrarna var gifta men ännu inte sammanboende.
 • 1848: Gölen under Målön i Månsarp
 • 1848-1852: Barnarp socken
 • 1852-: Svensbygget under Målön i Månsarp.

Anna Stinas bakgrund

Det är svårt att följa henne bakåt i tiden, pga luckor. Möjligen är hon densamma som Anna Christina, född 1824-06-18 i Backstugan Olsbo under Krängshult i Byarum (döpt den 20:e), dotter till pigan Stina Orfarsdotter (Arvidsdotter?), född 1784 i Byarum (Byarum C:3 sid 311). Modern hade ytterligare en dotter – Maria Catrina Gustafsdotter, född 1812-02-14, flyttade från Olsbo till Krängsberg år 1828). Så här långt kan vi följa Anna Christina framåt i tiden: ¶

 • Backstugan Olsbo under Krängsberg: 1824-1831 (AI:11 sid 20, AI:12 sid 57). Modern avled 1831-02-10.
 • Soldattorpet Flinkabygget: 1831-1832 (AI:12 sid 116)
 • Lilleskog: 1832-1833 (AI:12 sid 68)
 • Fogelängen: 1833-1837 (AI:12 sid 74, AI:13 sid 77)
 • Soldattorpet Berget under Krängsberg: 1837-1839 (AI:13 sid 82)
 • Torpet Larsabygget under Gärahof: 1839-1840 (AI:13 sid 327)
 • Torpet Skyttabygget under Gärahof: 1840-1841 (AI:13 sid 334, AI:14 sid 334)
 • Voxtorp socken: 1841- (inga husförhörslängder i Voxtorp förrän 1861)

Senast uppdaterat : 2017-07-24 – det kan ha skett ytterligare forskning sedan dess. 

Brev från fru evie brou

Jag kan i ärlighetens namn inte förstå hur någon över huvud taget kan gå på dessa felstavade, felskrivna och google-översatta spam-breven. Ibland slinker något igenom de filter jag har, och denna skrattade jag gott åt. Här är brevet med mina kommentarer, längst ner har vi brevet utan dessa kommentarer.

Hälsningar, [Brukar man inte sluta brev så här, på Svenska?]

Jag heter fru evie brou [Skriver du ditt namn med små bokstäver i ditt land?] Jag är 59 år gammal. Min man och jag är sanna kristna [true christians, ett uttryck man inte säger på vårt språk], men tyvärr, vi var gifta i 23 år utan ett barn [det låter så specifikt, som att barnet var frånvarande – var var barnet under dessa 23 år?]. Han dog efter en kort sjukdom som varade i fem dagar. Jag skriver dig från min sjuka säng [flytta till en annan säng, det låter inte bra att du är i en sjuk säng], jag lider länge av bröstcancer. Från all indikation min situation försämras verkligen, och mina läkare har modigt [varför skulle detta vara modigt?] rekommenderat mig att jag inte får leva längre än nästa månad, det här är att cancerfasen har nått ett kritiskt stadium. Jag var uppvuxen i ett moderslöst barn som hemma och var gift med min sena make i 23 år [att leva med en sen make kan inte ha varit roligt – stack han iväg samtidigt som ditt barn?].

Före hans död var vi båda födda igen kristna. Jag bestämde mig för att inte gifta mig igen, min man deponerade summan av USD 6,8 miljoner (sex miljoner åtta hundra tusen amerikanska dollar) i banken [om du nu mejlar från en japansk e-postadress, varför använder din bank USD?]. Dessa pengar är fortfarande med banken jag vill att du ska investera dessa pengar i välgörenhetsorganisation, de fattiga och de moderlösa barnen som barnhem och änkor runt [du måste mena runda änkor?]. Jag måste meddela att detta var ett
Mycket hårt beslut, men jag var tvungen att ta ett djärvt [nu kommer de där modiga greppen igen…] steg mot denna fråga eftersom jag inte har något annat alternativ. [jodå, du kan i ditt testamente själv donera pengarna till välgörande ändamål, såsom runda änkor…]

Jag hoppas att du kommer att hjälpa till att se mina sista önskningar. Snälla kom tillbaka till mig [jag har aldrig träffat dig, hur skulle jag kunna komma tillbaka till dig då?]

Din i Kristus,
Fru Evie Brou

Brevet utan kommentarer

Hälsningar,

Jag heter fru evie brou Jag är 59 år gammal. Min man och jag är sanna kristna, men tyvärr, vi var gifta i 23 år utan ett barn. Han dog efter en kort sjukdom som varade i fem dagar. Jag skriver dig från min sjuka säng, jag lider länge av bröstcancer. Från all indikation min situation försämras verkligen, och mina läkare har modigt rekommenderat mig att jag inte får leva längre än nästa månad, det här är att cancerfasen har nått ett kritiskt stadium. Jag var uppvuxen i ett moderslöst barn som hemma och var gift med min sena make i 23 år.

Före hans död var vi båda födda igen kristna. Jag bestämde mig för att inte gifta mig igen, min man deponerade summan av USD 6,8 miljoner (sex miljoner åtta hundra tusen amerikanska dollar) i banken. Dessa pengar är fortfarande med banken jag vill att du ska investera dessa pengar i välgörenhetsorganisation, de fattiga och de moderlösa barnen som barnhem och änkor runt. Jag måste meddela att detta var ett
Mycket hårt beslut, men jag var tvungen att ta ett djärvt steg mot denna fråga eftersom jag inte har något annat alternativ.

Jag hoppas att du kommer att hjälpa till att se mina sista önskningar. Snälla kom tillbaka till mig

Din i Kristus,
Fru Evie Brou

Förskolebibliotek: Inköpsförslag

Första kolumnen är AdLibris pris inkl plastning. Den andra kolumnen är Läromedia – om man här vill ha plastning kostar det 35 kr, man har ingen möjlighet att styra hur etiketter ser ut. Alla priser är exklusive moms.

Priset hos AdLibris ligger på runt 200 kronor per mångspråksbok och runt 100 kronor för andra böcker. Förslaget är att vi låter 5000 kronor gå till ca 25 mångspråksböcker och att vi låter resten, ca 5000 kronor, gå till 50 andra böcker. I skrivande stund har jag skapat listor till följande kostnader (utöver det som finns som extratips under varje rubrik):

 • Faktaböcker 1400 kr (köp för 2000 kr)
 • Faktaböcker mångspråk 0 kr (svårt att hitta – skippa denna?)
 • 0-3 år 1000 kr (köp för 1500 kr)
 • 0-3 år mångspråk 250 kr (köp för 2400 kr)
 • 3-6 år 800 kr (köp för 1500 kr)
 • 3-6 år mångspråk 2600 kr (summan är okej, det finns 100-kronors-böcker som vi kan byta ut mot och därmed få fler böcker)
Faktaböcker

0-3 år (ca 200 kr enligt listan)

 Titta bilar! (9163888580) Nilsson, Ulf Board book Under 50-lappen
 Färger med dino (9163895307) Sheppard, Sarah Board book Under 50-lappen
 Hej dino (9163873044) Sheppard, Sarah Board book Under 50-lappen
 Räkna med hajar (9163895293) Sheppard, Sarah Board book Under 50-lappen

3-6 år (ca 1200 kr enligt listan)

Det var en gång… Massor av dinosaurier (9163850338) Sheppard, Sarah Inbunden Ca 100 kr
 Dino abc (9163892170) Sheppard, Sarah Inbunden Runt 50-lappen
 Djuren i skogen (9129691095) Sheppard, Sarah Kartonnage Ca 100 kr
 Djuren i skogen. Vinterboken (9129696895) Sheppard, Sarah Inbunden Ca 100 kr
 Elton och Ekis Ekorre (9129695783) Sheppard, Sarah Inbunden Ca 100 kr
 Hajar (9163882752) Sheppard, Sarah Inbunden Ca 100 kr
 Harry och Härta Hare (9129691109) Sheppard, Sarah Inbunden Ca 100 kr
 Jorden runt: Upptäckare och äventyrare (9163888645) Sheppard, Sarah Inbunden Ca 100 kr
 Rakel och Reza Räv (9129695791) Sheppard, Sarah Inbunden Ca 100 kr
 Rut och Rocky Rådjur (9129691117) Sheppard, Sarah Inbunden Ca 100 kr
 Varning för Köttgänget (9163864185) Sheppard, Sarah Kartonnage Ca 100 kr
 Viktiga kartor : för äventyrare och dagdrömmare (9163870363) Sheppard, Sarah Inbunden Ca 100 kr
 Dino 1-2-3 (9163892197) Sheppard, Sarah Inbunden Runt 50-lappen
Faktaböcker mångspråk

 

Pekböcker och 0-3 år

(ca 950 kr enligt listan)

För denna kategori har jag utöver listan nedan fått följande tips:

 • Spyflugan Astrid (45-100 kr styck)
 • Stina Wirsén – Oj! Nej! Dela! Osv (Vem-böckerna är bra för större barn)
 • Catarina Kruusval – bilderböcker med kända barnvisor
 • Åsa Mendel-Hartvig: Orättvist!
 • Eva Susso: Lalo trummar / Babo pekar / Binta dansar
 Titta havet! (9188347338) Mendel-Hartvig, Åsa Inbunden 89 kr Läromedia något dyrare
 Titta skogen! (9188347419) Mendel-Hartvig, Åsa Inbunden 89 kr
 Var är pappas skor? (9187413469) Murray Brodin, Kristina Inbunden 100 kr
 Jul : pekbok (9187413140) Salto, Marin Inbunden 86 kr
 Leka inne (9188347060) Salto, Marin Inbunden 86 kr
 Leka ute (918834715X) Salto, Marin Inbunden 86 kr
Konrad lussar (9187413086) Mendel-Hartvig, Åsa Inbunden 100 kr
 Konrad och karamellerna (9187413493) Mendel-Hartvig, Åsa Inbunden 100 kr
 Konrads klänning (9187413078) Mendel-Hartvig, Åsa Inbunden 100 kr
Konrad och kalaset (9187413418) Mendel-Hartvig, Åsa Inbunden 104 kr
Pekböcker och 0-3 år mångspråk
 • Dar-Al-Muna förlag har boken Knacka på på arabiska (242 kr)
3-6 år

(ca 800 kr enligt listan)

För denna kategori har jag utöver listan nedan fått följande tips:

 • Monsterböckerna (ca 100 kr styck) – finns även på arabiska (okänt pris)
 • Spyflugan Astrid (45-100 kr styck)
 • Bu och Bä
 • Pija Lindenbaum
 • Julia Donaldson
 • Charlotte Gastaut
 • Elizabeth Dale: Fullt på bussen
 • Ana Maria Machado: Wow vilket kalas!
 • Feng Lu: Vem ska musen gifta sig med?
 Piraterna och regnbågsskatten (9187413183) Berg, Sara Inbunden 100 kr Läromedia något dyrare
 Kivi & den gråtande goraffen (9185845825) Lundqvist, Jesper Inbunden 100 kr
 Kivi & drakbrakaren (918834729X) Lundqvist, Jesper Inbunden 100 kr
 Kivi & Monsterhund (9185845760) Lundqvist, Jesper Inbunden 97 kr
 Full fart, UppfinnarJohanna! (9188347087) Magnusson, Ann-Christine Inbunden 100 kr
 Här kommer UppfinnarJohanna! (9188347427) Magnusson, Ann-Christine Inbunden 104 kr
 UppfinnarJohanna & skrämselmaskinen (9188347281) Magnusson, Ann-Christine Inbunden 100 kr
 Prinsessan Victoria (9185845612) Murray Brodin, Kristina Inbunden 100 kr
3-6 år mångspråk

(ca 2600 kr enligt listan)

För denna kategori har jag utöver nedanstående fått följande tips:

 • Dar-Al-Muna förlag har en del böcker (Alfons, Findus, Mamma Mu, Pippi, etc) på arabiska. Priset ligger på mellan 240 och 300 kronor styck.
 • Vivlio förlag har böcker runt hundralappen på arabiska och somaliska (sök på sidan på “somali”)

 

Bockarna Bruse / al-Tuyus al-thalathah al-ikhwah (svenska och arabiska) (9187547015) Barkow, Henriette Häftad 168 kr 173 kr
 Den jättelika rovan (somaliska och svenska) (9187547554) Barkow, Henriette Häftad 219 kr 173 kr
 Den lilla röda hönan (persiska och svenska) (9187547481) Barkow, Henriette Häftad 219 kr 173 kr
 Den lilla röda hönan (arabiska och svenska) (9198033719) Barkow, Henriette Häftad 170 kr 173 kr
 Den lilla röda hönan (somaliska och svenska) (9198033727) Barkow, Henriette Häftad 170 kr 173 kr
 Guldlock och de tre björnarna (arabiska och svenska) (9187547147) Clynes, Kate Häftad 219 kr 173 kr
 Guldlock och de tre björnarna (persiska och svenska) (9187547198) Clynes, Kate Häftad 219 kr 173 kr
 Guldlock och de tre björnarna (somaliska och svenska) (918754721X) Clynes, Kate Häftad 219 kr 173 kr
 Idrottsdag i djungeln (arabiska och svenska) (9187547597) Newton, Jill Häftad 219 kr 173 kr
 Idrottsdag i djungeln (persiska och svenska) (9187547600) Newton, Jill Häftad 219 kr 173 kr
 Idrottsdag i djungeln (somaliska och svenska) (9187547619) Newton, Jill Häftad 219 kr 173 kr
 Mamy Wata och monstret (arabiska och svenska) (9187547295) Tadjo, Véronique Häftad 219 kr 173 kr
 Mamy Wata och monstret (somaliska och svenska) (9187547333) Tadjo, Véronique Häftad 219 kr 173 kr

 

Möte om förskolebibliotek 2017-06-21

Jag träffade Ingela Johansson på Förskolan Totus den 21 juni. Detta är mina minnesanteckningar, något spretiga, men för att vi inte skall tappa bort det kände jag att jag behövde få ner dem här.

5000-8000 kronor för Mångspråk – ett 8-tal just nu

 • Mest prio: Somaliska, persiska (nypersiska och dari), arabiska
 • Sofia Försth är modersmålsansvarig
 • Bokpåsar
  • 2-3 påsar för varje område (se avdelningar nedan)
 • Avdelningar:
  • Pekböcker (Max, Totte, Knacka på)
  • Faktaböcker
  • Bilderböcker för åldern 3-5 år (Mamma mu, etc)
  • Modersmål

Bra att tänka på vid inköp av avdelningar ovan: Tänk på ”Olika”-böcker, Genusböcker, etc

Peter hjälper till med:

 • Lämna förslag på böcker som skall köpas in enligt avdelningarna
 • inköp via Adlibris (där ingår plastning och etikett för 12 kr extra)
 • inläggning i Book-IT om så önskas

Finansiering:

 • hösten 2017: befintliga folkhälsomedel med mellan 5000 och 8000 kr
 • inför 2018: äska medel (basera på ELSA, skolbibliotekstänk, läslyftet)
 • 2018: Kulturrådet

Praktiska frågor:

 • Bokficka http://www.eurobib.se/biblioteksinredning/bokvard-och-bokplast/vaevremsor-verktyg/bokficka-djup-vit/ 630 kr för 500 st – avvakta med detta
 • Etiketter som det står Totus på: Peter har ett alternativ som vi testar först, vilken fungerar när det
 • Fundera på om plastning skall ske av Adlibris. ​Kostnaden är 12 kronor vilket blir 6 % av bokens kostnad. En plastning bör förlänga bokens liv med mer än 6%, så det är nog rimligt att ta detta. I plastning ingår etikett (utan Totus nämnt) om man så vill, RFID-sändare (så att boken fungerar i Stadsbibliotekets system) samt en ryggetikett som säger något om placering. Placeringarna skulle då kunna vara efter avdelningarna:
  • Pekböcker
   • Pekböcker [språk]
  • Faktaböcker
   • Faktaböcker [språk]
  • 3-6 år
   • 3-6 år [språk]

Förskolebibliotek: Andra kommuners erfarenheter

Kulturrådet skriver 2015 om hur Lund har byggt upp förskolebibliotek. Där är samarbetet mycket stort mellan förskola och bibliotek. Stadsbiblioteket står för mycket av böckerna och bibliotekarien stöder personalen på förskolan med samtal om litteraturpedagogik och lästips.

Förskolebibliotek Växjö satsar stort, även de. Här är förskolebiblioteken uteslutande en sak för förskolornas organisation. De fick bidrag från Kulturrådet för att göra de första inköpen. De har en blogg där de skriver om hur arbetet fortlöper. De ger också matnyttiga tips som man kan ha nytta av bland pedagogerna ute i verksamheten. De arbetar med förskollärare i den operativa delen av verksamheten och med stöd av två bibliotekarier som åker runt och startar upp samt ansvarar för nätverk.

Även i Kristianstad har det sökts och erhållits pengar från Kulturrådet – läs mer i deras blogg.

Eskilstuna startar upp förskolebibliotek under 2017. Läs mer om deras väg på bloggen Lässatsningen.

Personalens tal vid studentavslutningen 2017

Kära studenter i avgångsklass 2017!

Först: Tack, tack för tre år med år, och tack för förtroendet att tala här idag. För er föräldrar som inte vet vem jag är så är jag en av skolans bibliotekarier. (Det bästa yrket i världen…)

Några vet kanske att jag höll ett tal även för några år sedan. Jag lovar att jag denna gång inte skall ta av mig kläderna – nåja, så farligt blev det faktiskt inte den gången, men jag gjorde säkert folk lite nervösa…

Jag skall skicka med er fyra ord som förhoppningsvis skall ge er tankar och idéer inför framtiden, fyra ord som jag anser är viktiga. Jag har tre minuter på mig, så lyssna noga…

Det första ordet är:

LEV
Det finns ett liv efter studenten, efter studentresan och efter första sommarjobbet som heltidsvuxen. För det är det ni blir nu – heltidsvuxna!

Ni lämnar barndomen bakom er. Hur det än var under den tiden – prövningar, glädjeämnen, sorger, besvikelser och härliga upplevelser – är det nu som det är er tur att ta ansvar fullt ut för det ni gör.

Hur ni väljer att leva ert liv är faktiskt upp till er, även om jag kanske behöver påpeka att det självklart finns lagar och sociala regler som styr vissa saker som ni kanske vill göra.

Och som ni kanske inte BORDE göra…

Vilket för mig till nästa ord:

LÄNGE
Att leva länge är ingen självklarhet, men hur ni väljer att leva ert liv kommer på många sätt att avgöra hur länge ni har chans att göra ert avtryck i denna värld.

Jag hoppas så klart att ni får leva länge, får barn och barnbarn om ni önskar det, att ni skapar en jobbkarriär, får mycket med pengar, hus, bil och så mycket annat.

Men framför allt skall ni arbeta på era relationer. Något som för mig vidare till det tredje ordet:

OCH
Ordet OCH är ofta det allra viktigaste ordet, det ord som ser till att binda samman och att tillåta fler synsätt. Se till att inkludera.

Skaffa vänner som inte tycker som du, politiskt, religiöst eller som inte har samma intressen som du.

Sök upp folk som inte har samma bakgrund som du – kanske en nyanländ, kanske en som bott i en kärnfamilj, eller någon som är, vad vet jag – bagare eller bibliotekarie?

Med dessa första tre ord – LEV, LÄNGE och OCH, hoppas jag att ni själva hittar era nycklar till att hitta fram till det fjärde ordet:

BLOMSTRA
Bygg något eget – flytta hemifrån, skaffa jobb, res utomlands, studera,
flytta hem igen till Ulricehamn, skaffa familj, starta företag, ja vad som helst!

Ni är de som bygger vår framtida värld – gör det väl!

Lev – länge – och – blomstra, eller som Spock skulle ha sagt det: Live long and prosper!

Tack för mig!