Digitala skollyftet – gratis kurs i höst!

Vecka 44 startar äntligen Skollyftets MOOC (Massive open online course) under namnet “Digitala Skollyftet – och det vidgade kursbegreppet” och kommer att köra i 10 veckor (med uppehåll för julledighet).

Utifrån det övergripande syftet med kursen vilar kursen på tre ben:

  • digital kompetens
  • “sharing is caring”
  • skolutveckling

Som kursdeltagare kommer du att få möjlighet att utforska de här tre principerna både teoretiskt och praktiskt, individuellt och gemensamt genom kursens gång och det med utgångspunkt från precis det som du som enskild deltagare känner behov, intresse och engagemang för.

Kursen är öppen och det betyder att vi redan någon vecka innan kursstart kommer att köra igång med öppna planerings-sessioner för den som vill bidra eller bara ta del. Med andra ord är det hög tid att sätta kryss i kalendern och lägga in en kursanmälan, här anmäler du dig. Kolla filmen “Vad är Digitala Skollyftet” för mer info (texten hittas här).

(Texten är hämtad från Skollyftets blogg)